اطلاعات دارویی آرتمتر

Artemether

آرتمتر Artemether

گروه دارو: ضد مالاریا

آرتمتر یک داروی ضد مالاریا است که برای درمان مالاریا بدون عارضه حاد استفاده می شود.  همراه با لومفانترین برای بهبود کارایی استفاده می شود.

مکانیسم اثر آرتمتر

شامل برهمکنش با فری پروتوپورفیرین 4 (هِم) یا یون های آهن در وزیکول غذایی اسیدی انگل است که منجر به تولید گونه های رادیکال سیتوتوکسیک می شود.

فارماکودینامیک

در بدن آرتمتر به متابولیت فعال دی هیدرو آرتمیزین متابولیزه می شود. این دارو با مهار سنتز اسید نوکلئیک و پروتئین در مراحل اریتروسیتی پ .فالسیپاروم عمل می کند.

آرتمتر شروع اثر سریعی دارد و با کاهش تعداد انگل مالاریا موجب تسکین سریع علامتی می شود.

فارماکوکینتیک

جذب: غذا جذب را افزایش می دهد.

اتصال به پروتئین: 95.4٪، دی هیدروآرتمیزین نیز به پروتئین های سرم انسان متصل می شود (47٪ تا 76٪).

متابولیسم: به سرعت به متابولیت فعال دی هیدروآرتمیزین متابولیزه می شود.

نیمه عمر: آرتمتر 1.6 +/- 0.7 و 2.2 +/- 1.9 ساعت ؛ دی هیدرو آرتمیزین 1.6 +/- 0.6 و 2.2 +/- 1.5 ساعت

دارو های مشابه آرتمتر

آتوواکوئون


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.
دارو های مشابه