اطلاعات دارویی نادولول

Nadolol

نادولول Nadolol


نادولول یک آنتاگونیست بتا-آدرنرژیک غیر انتخابی با نیمه عمر طولانی است که در بیماری های قلبی عروقی برای درمان آریتمی ها، آنژین پکتوریس و فشار خون استفاده می شود.

مکانیسم اثر نادولول

مانند دیگر آنتاگونیست های بتا آدرنرژیک، نادولول با انتقال دهنده های عصبی آدرنرژیک مانند کاتکول آمین ها برای اتصال در محل های گیرنده سمپاتیک رقابت می کند. مانند پروپرانولول و تیمولول، نادولول به گیرنده های بتا (1) -آدرنرژیک در قلب و عضلات صاف عروقی متصل می شود، و  اثرات کاتکول آمین های اپی نفرین و نوراپی نفرین را مهار می کند و ضربان قلب، خروجی قلب و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را کاهش می دهد.

 همچنین گیرنده های بتا-2 آدرنرژیک را که در عضلات صاف برونشیول قرار دارد را مهار می کند و باعث ایجاد انقباض عروقی می شود. با اتصال گیرنده های بتا-2 در سیستم جوکستاگلومرولار، نادولول تولید رتین را مهار می کند، بنابراین موجب مهار تولید آنژیوتانسین II و آلدوسترون می شود.
بنابراين نادولول انقباض عروقی و احتباس آب ناشی از آنژیوتنسین 2 و آلدسترون را مهار می کند.

فارماکودینامیک

نادولول یک آنتاگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک غیرانتخابی با نیمه عمر طولانی است و ساختارا مشابه پروپرانولول است. مطالعات فارماکولوژیک بالینی (1) کاهش ضربان قلب و خروجی قلب در استراحت و ورزش، (2) کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در حالت استراحت و ورزش، (3) مهار -تاکیکاردی القا شده با ایزوپروترنول و (4) کاهش تاکیکاردی اورتواستاتیک رفلکسی را نشان داده است.

نادولول هیچ فعالیت سمپاتومیتیک ذاتی ندارد و بر خلاف بعضی از داروهای دیگر مهار کننده بتا آدرنرژیک، نادولول فعالیت سرکوب مستقیم قلب کمی دارد و فعالیت تثبیت کننده غشای شبه بیهوشی ندارد.

فارماکوکینتیک

نادولول یک آنتاگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک غیرانتخابی با نیمه عمر طولانی است و ساختارا مشابه پروپرانولول است. مطالعات فارماکولوژیک بالینی (1) کاهش ضربان قلب و خروجی قلب در استراحت و ورزش، (2) کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در حالت استراحت و ورزش، (3) مهار -تاکیکاردی القا شده با ایزوپروترنول و (4) کاهش تاکیکاردی اورتواستاتیک رفلکسی را نشان داده است.

نادولول هیچ فعالیت سمپاتومیتیک ذاتی ندارد و بر خلاف بعضی از داروهای دیگر مهار کننده بتا آدرنرژیک، نادولول فعالیت سرکوب مستقیم قلب کمی دارد و فعالیت تثبیت کننده غشای شبه بیهوشی ندارد.

مقدار مصرف نادولول

نادولول یک آنتاگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک غیرانتخابی با نیمه عمر طولانی است و ساختارا مشابه پروپرانولول است. مطالعات فارماکولوژیک بالینی (1) کاهش ضربان قلب و خروجی قلب در استراحت و ورزش، (2) کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در حالت استراحت و ورزش، (3) مهار -تاکیکاردی القا شده با ایزوپروترنول و (4) کاهش تاکیکاردی اورتواستاتیک رفلکسی را نشان داده است.

نادولول هیچ فعالیت سمپاتومیتیک ذاتی ندارد و بر خلاف بعضی از داروهای دیگر مهار کننده بتا آدرنرژیک، نادولول فعالیت سرکوب مستقیم قلب کمی دارد و فعالیت تثبیت کننده غشای شبه بیهوشی ندارد.

هشدارها

نادولول یک آنتاگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک غیرانتخابی با نیمه عمر طولانی است و ساختارا مشابه پروپرانولول است. مطالعات فارماکولوژیک بالینی (1) کاهش ضربان قلب و خروجی قلب در استراحت و ورزش، (2) کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در حالت استراحت و ورزش، (3) مهار -تاکیکاردی القا شده با ایزوپروترنول و (4) کاهش تاکیکاردی اورتواستاتیک رفلکسی را نشان داده است.

نادولول هیچ فعالیت سمپاتومیتیک ذاتی ندارد و بر خلاف بعضی از داروهای دیگر مهار کننده بتا آدرنرژیک، نادولول فعالیت سرکوب مستقیم قلب کمی دارد و فعالیت تثبیت کننده غشای شبه بیهوشی ندارد.

نکات قابل توصیه

نادولول یک آنتاگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک غیرانتخابی با نیمه عمر طولانی است و ساختارا مشابه پروپرانولول است. مطالعات فارماکولوژیک بالینی (1) کاهش ضربان قلب و خروجی قلب در استراحت و ورزش، (2) کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در حالت استراحت و ورزش، (3) مهار -تاکیکاردی القا شده با ایزوپروترنول و (4) کاهش تاکیکاردی اورتواستاتیک رفلکسی را نشان داده است.

نادولول هیچ فعالیت سمپاتومیتیک ذاتی ندارد و بر خلاف بعضی از داروهای دیگر مهار کننده بتا آدرنرژیک، نادولول فعالیت سرکوب مستقیم قلب کمی دارد و فعالیت تثبیت کننده غشای شبه بیهوشی ندارد.


توجه :کاربران گرامی؛ اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه مرکزی امام نیست .
جهت اطلاع از موجودی داروها میتوانید با شماره 05131908 داخلی های 228 و 229 تماس حاصل نمایید و یا به دایرکت اینستاگرام موسسه و واتساپ شماره 09395286084 پیام ارسال بفرمایید .
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه