اطلاعات دارویی هالوفانترین

Halofantrine

هالوفانترین Halofantrine

گروه دارو: ضد مالاریا

هالوفانترین یک داروی ضد مالاریا و متعلق به گروه ترکیبات فناتنترن است که شامل کینین و لومفانترین است.

مکانیسم اثر

مکانیسم عمل هالوفانترین ممکن است شبیه به کلروکین ، کینین و مفلوکین باشد؛ تشکیل کمپلکس های سمی با فریتوپورفیرین  IX که به غشای انگل آسیب می رساند. به نظر می رسد که مهار پلیمریزاسیون مولکول های هم (توسط آنزیم انگل "هم پلیمراز") موجب مسمومیت انگل توسط مواد زاید خود می شود.

فارماکودینامیک

هالوفانترین به طور ترجیحی کانال های HERG باز و غیر فعال را بلوک می کند و موجب درجاتی از سمیت قلبی می شود.

فارماکوکینتیک

اتصال به پروتئین: 60-70٪؛

متابولیسم: کبدی

متابولیت: N-دبوتیل هالوفانترین

نیمه عمر: 6-10 روز

موارد مصرف هالوفانترین

درمان مالاریا

مقدار مصرف هالوفانترین

دوز معمول بزرگسالان برای مالاریا

پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس خفیف تا متوسط:

بیماران غیرایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز؛ دوره را در 7 روز تکرار کنید.

بیماران نیمه ایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز.

دوز معمول کودکان برای مالاریا

پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس:

<18 سال، <40 کیلوگرم: 8 میلی گرم بر کیلوگرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز. اگر بیمار غیر ایمن است، دوره را در 7 روز تکرار کنید.

<18 سال،> = 40 کیلوگرم:

بیماران غیرایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز؛ دوره را در 7 روز تکرار کنید.

بیماران نیمه ایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز

موارد منع مصرف

ندارد.

تداخلات دارویی

آمی سولپراید , پرومازین , داساتینیب , ابیراترون , وازوپرسین , آتوموکستین , آمی تریپتیلین , آمیودارون , اپرپیتانت , اپی روبیسین , ادنوزین , واکسن حصبه (تیفوئید) , تریکلابندازول , روکاپاریب , لوومتادیل استات , لومفلوکساسین , میدوستارین , نیلوتامید , پرفلوترن , ترولیندومایسین , انکورافنیب , ازوگابین , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , ایساووکونازونیوم , ایووزیدنیب , لوفکسیدین , کونیواپتان , کابوزانتینیب , بداکیلین , لوماکافتور / ایواکافتور , آبارلیکس , تری فلوپرومازین , کوبیسیستات , دلاویردین , تلاپرویر , لترموویر , دگارلیکس , آپالوتامید , بوسوتینیب , دولوتگراویر , گاتی فلوکساسین , گرپافلوکساسین , میبفرادیل , پروبوکول , نورفلوکساسین , فوسکارنت , ریلپیویرین , آسناپین , تراندولاپریل , پالیپریدون , پیماوانسرین , رومیدپسین , تلاوانسین , ومورافنیب , امتریسیتابین , پازوپانیب , آلفوزوسین , آرتمتر + لومفانترین , آرسنیک تری اکساید , دیو تترابنازین , ایلوپریدون , ایبوتیلاید , دوفتیلید , بپریدیل , سریتینیب , سریزوتینیب , پاسیروتاید , میرتازاپین , مفلوکین , اریبولین , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , آمپرناویر , فوسامپرناویر , پاریتاپرویر , پریماکین , آپومورفین , دروندارون , پروپوکسیفن , زیپراسیدون , هیسترلین , ایوابرادین , والبنازین , نلفیناویر , مپریدین , پالونوسترون , متاپروترنول , داسابوویر , دولاسترون , میفه پریستون , هالوتان , دروپریدول , بوسپرویر , تلیترومایسین , لوپیناویر , ایزوپروترنول , اسپارفلوکساسین , کلروکین , کینین , تورمیفن , اسیمرتینیب , وندتانیب , پروتریپتیلین , پروکائین آمید , مزوریدازین , پروکلرپرازین , ایندیناویر , ریتوناویر , لیتیوم , ترفنادین , آموکساپین , کوئتیاپین | کوتیاپین , پلی اتیلن گلیکول , بوپرنورفین , ایواکافتور , پنتامیدین , افاویرنز , کینیدین | کوئینیدین , تاموکسیفن , آستمیزول , داروناویر , رانولازین , متنامین , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , انزالوتامید , فلکاینید | فلکایینید , گوسرلین , ریتودرین , کلوفازیمین , آتازاناویر , سولیفناسین , بیکالوتامید , ایداروبیسین , آناگریلید , اس سیتالوپرام , لوپرولاید استات , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلرپرومازین , کلوتریمازول , کلوزاپین , کلومیپرامین , هالوپریدول , هیدروکسی کلروکین , واردنافیل , وراپامیل , ونلافاکسین , وریکونازول , لووفلوکساسین , ماپروتیلین , متادون , موکسی فلوکساسین , نورتریپتیلین , نیلوتینیب , فلوکستین , فلوکونازول , فینگولیمود , گرانیسترون , لاپاتینیب , لتروزول , سیتالوپرام , سیزاپراید , سیکلوسپورین , فلوتامید , فلوفنازین , فلووکسامین , سایمتیدین , سرترالین , سوتالول , سورافنیب , سووفلوران , سیپروفلوکساسین , دوکسوروبیسین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , دیلتیازم , ریسپریدون , زفیرلوکاست , سانی تینیب , تیوریدازین , جمی فلوکساسین , دانوروبیسین , دانازول , دسیپرامین , دوکسپین , تربوتالین , تری فلوپرازین , تریپتورلین , تریمی پرامین , تنوفوویر , تیزانیدین , پوساکونازول , پیموزاید , تاکرولیموس , تترابنازین , ترازودون , ترامادول , ایماتنیب , ایمی پرامین , پاپاورین , پرفنازین , پروپافنون , پرومتازین , اریترومایسین , افلوکساسین , اگزالی پلاتین , اندانسترون , ایتراکونازول , ایزونیازید , لنواتینیب , اولیندومایسین , وکسلوتور , توکاتینیب

هشدارها

- مشکلات قلبی، به خصوص ضربان قلب غیر طبیعی

- کمبود تیامین

- غش کردن ناگهانی بدون توجیه- این شرایط باعث افزایش احتمال عوارض جانبی قلبی، از جمله ضربان قلب نامنظم سریع می شود.

نکات قابل توصیه

بهتر است با معده خالی برای کاهش احتمال عوارض جانبی مصرف شود.

برای کمک به حذف کردن عفونت به طور کامل، هالوفانترین را دقیقا همانطور که توسط پزشک شما برای تکمیل دوره درمان تجویز شده است مصرف کنید. اگر درمان را خیلی زود متوقف کنید علائم شما ممکن است برگردد.

مهم است که پزشک پیشرفت شما را پس از درمان بررسی کند تا مطمئن شود که عفونت به طور کامل پاکسازی شده و اثرات ناخواسته هم بررسی شود.

اگر علائم شما پس از تکمیل دوره درمان با هالوفانترین  بهبود نیافته و یا بدتر شده  با پزشک خود صحبت کنید.

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

دارو های مشابه

هیدروکسی کلروکین , کلروکین , کینین , پریماکین , مفلوکین

تافنوکین


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.