اطلاعات دارویی آمینولوولینیک اسید خوراکی

aminolevulinic acid oral

آمینولوولینیک اسید خوراکی aminolevulinic acid oral

گروه دارو: مواد حاجب

آمینولوولینیک اسید قبل از عمل جراحی برای از بین بردن گلیوما (نوعی تومور مغزی یا نخاعی) تجویز می شود.

مکانیسم اثر آمینولوولینیک اسید خوراکی

آمینولوولینیک اسید(ALA) در داخل بدن به صورت متابولیتی از سوکسینیل CoA و گلیسین در میتوکندری ایجاد می شود. تجویز آن موجب تجمع متابولیت   PpIX آمینولوولینیک اسید در سلول های توموری می شود.

دلیل تجمع PpIX در بافت نئوپلاستیک مغز شناخته شده نیست.

در طی عمل جراحی گلیوما، یک میکروسکوپ عملیاتی با یک منبع نور آبی و فیلتر برای نور تحریک طول موج 374-440 نانومتر و مشاهده در طول موج های  620-710 نانومتر مورد استفاده قرار می گیرد؛ این اجازه می دهد تا بافت توموری با فلورسانس قرمز دیده شود؛ بافتی که دارای غلظت PpIX کافی نیست، آبی رنگ است.

فارماکودینامیک

اطلاعاتی موجود نیست.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی مطلق: 100٪

حداکثر غلظت پلاسمایی: 0.8 ساعت (ALA)؛ 4 ساعت (PpIX)

اتصال به پروتئین: 12٪

متابولیسم: به PpIX متابولیزه می شود، اما بخشی از ALA تزریق شده که به PpIX متابولیزه می شود، ناشناخته است.

متوسط AUC پلاسمایی PpIX کمتر از 6٪ از AUC  آمینولوولینیک اسید است.

نیمه عمر: 0.9 ساعت (ALA)؛ 3.6 ساعت (PpIX)

دفع: 34٪ (در محدوده 27 تا 57٪) در ادرار

موارد مصرف آمینولوولینیک اسید خوراکی

گلیوما

مقدار مصرف آمینولوولینیک اسید خوراکی

بزرگسالان

تصویربرداری گلیوما

20 میلی گرم / کیلوگرم خوراکی تقریبا 3 ساعت (محدوده 2-4 ساعت) قبل از القای بیهوشی

کودکان

ایمنی و کارایی ثابت نشده است.

موارد منع مصرف آمینولوولینیک اسید خوراکی

پورفیری , حساسیت مفرط به دارو , حساسیت شدید به پورفیرین ها

عوارض جانبی آمینولوولینیک اسید خوراکی

سردرد , تشنج , آفازی , همی پارزیس , همی آنوپسیا , همی پلژی , مونوپارزیس , هایپوستزیا

تداخلات دارویی آمینولوولینیک اسید خوراکی

آمیودارون , اداپالن , افلوکساسین , ایبوپروفن , ایزوترتینوئین , ایندومتاسین , پرفنازین , پیروکسیکام , تتراسیکلین , ترتینوئین , تری فلوپرازین , تولمتین , تیوریدازین , جمی فلوکساسین , داکسی سیکلین , دیکلوفناک , سولفادیازین , سیپروفلوکساسین , فلوفنازین , گریزوفولوین , گلیمپراید , لووفلوکساسین , مینوسایکلین , متولازون , مفنامیک اسید , ملوکسیکام , موکسی فلوکساسین , آسیترتین , هیدروکلروتیازید , وریکونازول , کتورولاک , کلرپرومازین , بیکالوتامید , علف چای , بکساروتن | داروی ضد سرطان , گلی پیزاید , کلرپروپامید , کلرتیازید , پروکلرپرازین , افاتینیب , گلی بوراید , تولازامید , اینداپامید , فلوربی پروفن , ومورافنیب , کلرتالیدون , اکسی تتراسیکلین , اتودولاک , اکساپروزین , دیفلونیسال , فنوپروفن , کتوپروفن , نابومتون , پانی تومومب , پیرفنی دون , ناپروکسن , مکوئینول , تولبوتامید , پرومازین , سلکوکسیب , دمکلوسیکلین , سارسایکلین , سولینداک , جفیتینیب , آلی ترتینوئین , تازاروتن , سیمپرویر , والدکوکسیب , ورتپورفین , پورفیمر , کوبیمتینیب , آلیترتینوئین موضعی , آمینولوولینیک اسید موضعی , بندروفلومتازید , کلسی تریول موضعی , دونگ کوآی , سولفیسوکسازول , ترتینوئین موضعی

هشدارها

- خطر واکنش های فوتوتوکسیک؛ داروهای فوتوتوکسیک را به مدت 24 ساعت قبل از عمل تجویز نکنید؛ تماس با نور خورشید یا چراغ اتاق برای 48 ساعت پس از تجویز درمان کاهش یابد.

- ممکن است خطاها، از جمله منفی کاذب و مثبت کاذب رخ دهد؛ بافت غیر فلورسنت در زمینه جراحی، حضور تومور را در بیماران مبتلا به گلیوما رد نمی کند. فلورسانس ممکن است در مناطق التهابی یا متاستاز سایر انواع تومور دیده شود.

- اپیدمی های آمنستیک گذرا در ترکیب با درمان فوتودینامیک گزارش شده است. اطلاع رسانی به بیماران و پرسنل بهداشتی که در ترکیب با درمان فوتودینامیک موجب اپیزودهای آمنستیک می شود و توصیه به بیماران برای گزارش بروز این اپیزود ها به کادر درمانی.

- واکنش های حساسیت شدید، از جمله واکنش های جدی گزارش شده است. این واکنش ها شامل شوک آنافیلاکتیک، تورم و کهیر است. پرسنل و تجهیزات احیاء قلب و عروق باید به آسانی در دسترس باشند و همه بیماران را برای واکنش های حساسیت شدید نظارت کنید.

مرور کلی تداخلات دارویی

  • مهارکننده CYP1A2، 2B6، 2C8، 2C9، 2C19، 2D6 یا 3A نیست.
  • از تجویز داروهای فوتوتوکسیک (به عنوان مثال داروهای علف چای، گریزئوفولوین، دیورتیک های تیازیدی، سولفونیل اوره ها، فنوتیازین ها، سولفونامیدها، کینولون ها، تتراسایکلین ها) و فرآورده های ALA موضعی برای 24 ساعت قبل و بعد از مصرف ALA خوراکی اجتناب کنید.
• مطالعات برون تن نشان می دهد که فنی توئین و سایر داروهای ضد تشنج ممکن است باعث کاهش تجمع PpIX (متابولیت ALA) شوند.

نکات قابل توصیه

- برای 24 ساعت قبل و بعد از مصرف آمینولوولینیک اسید ، باید پوست خود را از نور خورشید و نور درون محیط بسته محافظت کنید.

- شما نباید در عرض 24 ساعت پس از مصرف آمینولوولینیک اسید شیردهی داشته باشید.شیرهای دوشیده شده را دور بریزید.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

دارو های مشابه آمینولوولینیک اسید خوراکی

دیفلونیسال , سولفور هگزافلوراید , هگزامینولوولینات


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.