اطلاعات دارویی سفکسیم

Cefixime

سفکسیم Cefixime


سفکسیم (Cefixime) برای درمان برخی از عفونت های ناشی از باکتری ها مانند برونشیت (عفونت مجاری ریوی) ، گونوره (بیماری منتقله از راه جنسی)؛ و عفونت های گوش، گلو، عفونت لوزه ها و دستگاه ادراری به کار می رود. سفکسیم با کشتن باکتریها به فعالیت می پردازد.
داروی سفکسیم در حضور آنزیم های بتالاکتاماز بسیار پایدار است در نتیجه، بسیاری از ارگانیسم های مقاوم به پنی سیلین ها و بعضی از سفالوسپورین ها به علت پایداری در برابر بتا-لاکتاماز ها، ممکن است به سفکسیم حساس باشند.
آنتی بیوتیک هایی مانند سفکسیم برای سرماخوردگی ، آنفولانزا یا سایر عفونت های ویروسی کارایی ندارند. استفاده از آنتی بیوتیک ها در صورت عدم نیاز، احتمال ابتلا به عفونت را افزایش داده و موجب افزایش مقاومت در برابر درمان های آنتی بیوتیکی می شود.

مکانیسم اثر

مانند تمام آنتی بیوتیک های بتا لاکتام ، سفیکسیم به پروتئین های خاص اتصال دهنده پنی سیلین (PBP) که در داخل دیواره سلول باکتری قرار دارند متصل می شود و باعث مهار مرحله سوم و آخرین مرحله سنتز دیواره سلول باکتری می شود. سپس لیز سلول توسط آنزیم های اتولیتیک دیواره سلول باکتریایی مانند اتولایسین ها اتفاق می افتد. ممکن است سفیکسیم با یک مهار کننده اتولایسین تداخل داشته باشد.

فارماکودینامیک

سفیکسیم ، آنتی بیوتیکی از دسته سفالوسپورین نسل سوم مانند سفتریاکسون و سفوتاکسیم است. سفیکسیم در حضور آنزیم های بتا-لاکتاماز بسیار پایدار است. در نتیجه ، بسیاری از ارگانیسم های مقاوم در برابر پنی سیلین ها و برخی سفالوسپورین ها به دلیل وجود بتا لاکتامازها ، ممکن است حساس به سفیکسیم باشند.
اثر ضد باکتریایی سفیکسیم از مهار سنتز موکوپپتید در دیواره سلولی باکتری حاصل می شود.

فارماکوکینتیک

جذب: حدود 40٪ -50٪ به صورت خوراکی همراه با غذا یا بدون غذا جذب می شود، با این حال زمان حداکثر جذب در صورت مصرف با غذا تقریباً 0.8 ساعت افزایش می یابد.

اتصال پروتئینی: 65%

متابولیسم: کبدی ، تقریباً 50٪ از دوز جذب شده در 24 ساعت بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.

نیمه عمر: 3-4 ساعت (ممکن است تا 9 ساعت باشد). در نارسایی شدید کلیه (5 تا 20 میلی لیتر در دقیقه کلیرانس کراتینین) ، نیمه عمر به طور متوسط به 11.5 ساعت افزایش می یابد.

موارد مصرف سفکسیم

کاربردهای اصلی (Labeled-indications):
درمان عفونتهای مجاری ادراری بدون عارضه (به دلیل اشرشیاکلی و پروتئوس میرابیلیس)
اوتیت میانی (به دلیل هموفیلوس آنفلوانزا، موراگزلا کاتارالیس و استرپتوکوکوس پیوژنز)
فارنژیت و التهاب لوزه (به علت استرپتوکوک پیوژنز)
سوزاک
بدون عارضه دهانه رحم یا مجاری ادراری (به علت نایسریا گنوره آ)

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
عفونت گنوکوکی ، درمان عفونت گنوکوکی شریک جنسی ، عفونت غیر پیچیده گنوکوکی رکتوم ؛ رینوسینوزیت حاد باکتریال، تب حصبه

مقدار مصرف سفکسیم

محدوده معمول دوز : خوراکی: 400 میلی گرم روزانه منقسم هر 12 یا 24 ساعت
بزرگسالان:
کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-عفونت دستگاه ادراری (UTI)
:
توجه: با احتیاط و فقط در مواردی که از داروهای توصیه شده استفاده نشود (به دلیل کاهش اثر بتا لاکتام های خوراکی در مقایسه با سایر عوامل)
-سیستیت ، بدون عارضه حاد:
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 7 روز
-عفونت ادراری ، پیچیده ، از جمله پیلونفریت:
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 10 تا 14 روز.
توجه: درمان خوراکی باید به دنبال روش تزریقی مناسب استفاده شود. برای درمان سرپایی عفونت خفیف ، یک دوز از داروی تزریقی طولانی اثر قابل قبول است.
2-فارنژیت استرپتوکوکی (گروه A):
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 10 روز

کاربردهای دیگر (off-labeled indications):
1-عفونت گنوکوکی ، عفونت های بدون عارضه دهانه رحم ، مجرای ادرار یا راست روده:
خوراکی: 400 میلی گرم به صورت تک دوز در ترکیب با آزیترومایسین خوراکی به صورت تک دوز
توجه: CDC دیگر سفیکسیم را به عنوان عامل خط اول توصیه نمی کند (سفتریاکسون، سفالوسپورین ترجیحی در ترکیب با آزیترومایسین است). از سفیکسیم فقط باید زمانی استفاده شود که سفتریاکسون در دسترس نباشد. علاوه بر این ، سفیکسیم به دلیل محدود بودن اثر ، گزینه ای برای درمان سوزاک بدون عارضه حلق نیست. اگر باید به جای سفتریاکسون استفاده شود ، باید آزمایش 14 روز پس از درمان انجام شود. در کانادا ، به دلیل افزایش مقاومت ضد میکروبی ، آژانس بهداشت عمومی کانادا 800 میلی گرم را به عنوان یک دوز واحد برای درمان عفونت های عارضه گنوکوکی توصیه می کند.
2-عفونت گنوکوکی ، درمان شریک جنسی:
خوراکی: 400 میلی گرم به صورت تک دوز در ترکیب با آزیترومایسین خوراکی
3-رینوسینوزیت حاد باکتریال:
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 5 تا 7 روز. در صورت نگرانی در مورد مقاومت به پنوموکوک  ، کلیندامایسین را می توان اضافه کرد.
4- ت
ب حصبه: خوراکی: 100 تا 200 میلی گرم دو بار در روز به مدت 7 تا 14 روز

کودکان:
دوز عمومی عفونت حساس (خفیف تا متوسط): نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز
نوتروپنی تب دار (کم خطر): اطلاعات محدود موجود: نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت. توجه: در آزمایشات بالینی ، اگر بیمار در عرض 2 ساعت استفراغ کند ، دوزها تکرار می شود.

عفونت گنوکوکی ، عفونت های بدون عارضه دهانه رحم ، مجرای ادرار یا راست روده: کودکان 45 کیلوگرم و بزرگسالان: خوراکی: 800 میلی گرم به عنوان یک دوز واحد. اگر عفونت کلامیدیا حذف نشده است ، به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب استفاده کنید. توجه: Cefixime فقط در صورت عدم دسترسی به سفتریاکسون باید استفاده شود.
پروفیلاکسی اسهال مرتبط با ایرینوتکان: اطلاعات محدود موجود: نوزادان ، کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم یک بار در روز. 5 روز قبل از درمان با irinotecan خوراکی آغاز شده و در طول دوره ادامه یابد.
اوتیت مدیا (التهاب گوش میانی) ، حاد: سوسپانسیون خوراکی یا قرص های جویدنی: نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز.
فارنژیت یا التهاب لوزه ؛ استرپتوکوک پیوژنز: نوزادان ، کودکان و نوجوانان:خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت و به مدت 10 روز. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز
رینوسینوزیت ، باکتریال حاد: نوزادان ، کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت با کلیندامایسین همزمان به مدت 10 تا 14 روز. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز
تب حصبه (سالمونلا تیفی): اطلاعات محدود موجود : نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 15 تا 20 میلی گرم در کیلوگرم در روز در دوزهای منقسم هر 12 ساعت به مدت 7 تا 14 روز
عفونت مجاری ادراری؛ حاد: نوزادان بیشتر از 2 ماه ، کودکان و بزرگسالان: اطلاعات محدود موجود است. در نوزادان <6 ماه: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت به مدت 7 تا 14 روز.

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت به این دارو و ترکیبات آن ، بیماران مبتلا به پورفیری ، ازدیاد حساسیت به آنتی بیوتیک های گروه سفالوسپورین یا پنی سیلین ها

عوارض جانبی سفکسیم

عوارض جانبی شایع (بیشتر از 10%):
دستگاه گوارش: اسهال (16%)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
دستگاه گوارش: درد شکم ، حالت تهوع ، سوء هاضمه ، نفخ شکم ، مدفوع شل

عوارض جانبی ناشایع (کمتر از 2%
):
نارسایی حاد کلیوی ، آنافیلاکسی ، آنژیوادم ، کاندیدیازیس ، سرگیجه ، تب دارویی ، ائوزینوفیلی ، اریتم مولتی فرم ، ادم صورت ، تب ، سردرد ، هپاتیت ، هیپربیلی روبینمی ، افزایش نیتروژن اوره خون ، افزایش کراتینین سرم ، افزایش ترانس آمینازهای سرم ،یرقان ، نوتروپنی ، زمان طولانی پروترومبین ، خارش ، کولیت کاذب غشایی ، تشنج ، واکنش شبه بیماری سرم ، بثورات پوستی ، سندرم استیونس-جانسون ، ترومبوسیتوپنی ، نکرولیز اپیدرم سمی ، کهیر ، واژینیت ، استفراغ

تداخلات دارویی

BCG (داخل مثانه): آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه) را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

سدیم پیکوسولفات: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی سدیم پیکوسولفات را کاهش دهند. مدیریت: استفاده از یک محصول جایگزین برای پاکسازی روده را در بیمارانی که اخیراً از آنتی بیوتیک استفاده کرده اند و یا همزمان از آن استفاده می کنند ، در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان

واکسن حصبه: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن تیفوئید را کاهش دهند. فقط سویه  زنده Ty21a تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیریت: از مصرف واکسن تیفوئید ضعیف شده زنده (Ty21a) در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد باکتری سیستمیک هستند خودداری کنید. واکسیناسیون را به 3 روز پس از قطع آنتی بیوتیک موکول کنید و از شروع آنتی بیوتیک ظرف 3 روز از آخرین دوز واکسن خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-امنیت و کارایی مصرف سفکسیم در کودکان زیر 6 ماه به اثبات نرسیده است .
2-در بیماران دارای سابقه حساسیت به پنی سیلین به دلیل وجود حساسیت متقاطع اثبات شده ، مصرف سفکسیم با احتیاط فراوان صورت گیرد.
3-تجویز این دارو در بیماران دارای نقص عملکرد کلیه با احتیاط انجام شود.
4-در بیماران دارای بیماری گوارشی از جمله کولیت ، مصرف سفکسیم با احتیاط صورت پذیرد. اسهال مرتبط با کلستریدیوم دیفیسیل (CDAD) با استفاده از تقریباً همه عوامل ضد باکتری گزارش شده است و ممکن است شدت آن از اسهال خفیف تا کولیت کشنده باشد. در صورت شک یا یقین در مورد CDAD ، مصرف مداوم داروی ضد باکتری را که بر علیه کلستریدیوم دیفیسیل نیست ، قطع کنید. مدیریت مناسب مایعات و الکترولیت ها ، مصرف مکمل پروتئینی ، درمان دارویی ضد باکتری کلستریدیوم دیفیسیل نیاز است.
5-در این دارو ممکن است کاهش فعالیت پروترومبین رخ دهد.
6-افراد پرخطر شامل نقص عملکرد کبد یا کلیه ،سوء تغذیه، درمان مزمن باآنتی بیوتیک ها و افراد تحت درمان با ضد انعقادها می باشند.
7-این دارو در برابر باکتری های بیهوازی فعالیت محدودی دارد.
8-کم خونی همولیتیک با واسطه ایمنی گزارش شده است. پارامترهای خون شناسی را در طول درمان و برای 2 تا 3 هفته پس از درمان کنترل کنید. در صورت بروز کم خونی همولیتیک در طول درمان ، درمان را قطع کنید.

نکات قابل توصیه

1- قرص سفکسیم را پیش از غذا میل کنید . در صورت تحریک گوارشی بعد از غذا مصرف شود.
2-دوره درمان با سفکسیم را کامل کنید.حتی اگر علائم عفونت ناپدید شد.
3-حین مصرف داروی سفکسیم در صورت بروز بثورات پوستی ،کهیر، خارش، کوتاه شدن تنفس سریعا مصرف را قطع کرده و پزشک معالج خود را مطلع کنید.
4-حین درمان با سفکسیم در صورت بروز اسهال شدید ، اسهال حاوی خون یا چرک و کرامپ شکمی شدید حتما پزشک خود را مطلع کنید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

سفیکسیم از جفت عبور می کند و می تواند در مایع آمنیوتیک تشخیص داده شود.
به دنبال استفاده از آنتی بیوتیک های سفالوسپورین ، به طور کلی افزایش خطر ابتلا به نقایص مادرزادی عمده یا سایر عواقب نامطلوب جنین یا مادر مشاهده نشده است.

مصرف در شیردهی

مشخص نیست که آیا سفیکسیم در شیر مادر وجود دارد یا خیر.
طبق گفته سازنده ، تصمیم برای شیردهی در طول درمان باید خطر قرار گرفتن نوزاد در معرض دارو ، مزایای شیردهی به نوزاد و مزایای درمان برای مادر را در نظر بگیرد.

اشکال دارو سفکسیم

اشکال دارویی موجود در ایران:
سوسپانسیون 100mg/5ml 100ml
سوسپانسیون 100mg/5ml 50ml
کپسول 200mg
کپسول 400mg
قرص 200mg
قرص 400mg

نام های تجاری:
Suprax
ایرانی:
سفیکسان، سفیکسی ژن، لوپراکس، زاکسیم، فارکسیم


اخبار روز دارویی و سلامت را دنبال کنید
**به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . 
متقاضیان میتوانند با ارائه ی کارت ملی و با مراجعه به داروخانه مرکزی امام یا استفاده از خدمات غیر حضوری ، اقدام به تهیه واکسن نمایند .**

**پاسخگویی به سوالات دارویی ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در پیج اینستاگرام موسسه انجام می شود .

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • همت | 1399/12/18

   سلام سکته قلبی داشتم 5 سال پیش دارو مصرف میکنم برونشیت مزمن هم هستم قبلا ریه هام خس خس میکرد درد قفسه سینه داشتم دکترم یه سفتراکس تزریقی و سفکسیم میدادن الان با توجه به بیماری زمینه ای نمیخوام دکتر برم همان حالات رو دارم 5روزه سفکسیم میخورم بهترم ولی خس خس سینه دارم ایا با سفکسیم بدون سفتراکس میشه نتیجه گرفت

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   سفکسیم یک آنتی بیوتیک است که میتواند عفونت باکتریایی را درمان بکند.اما اینکه میزان عفونت جنابعالی در چه حد است،نیاز به معاینه پزشک دارد.
   برای درمان سایر عوارض مانند سرفه یا خلط نیز باید داروهای دیگری استفاده شود.


  • رومینا | 1399/12/01

   سلام وقت بخیر من چندروز قلیون کشیدم خیلی وقت هم استفاده نکرده بودم چندشب هم بیرون رفتیم سرد بود سرما خوردم سرفه میکنم هراز گاهی خلط هم دارم بینیم کیپ شده کمی هم ابریزش دارم امروزم ک کمی بویاییم رفته دکتر سفکسیم400 تجویز کردن خواستم بدونم ممکنه مبتلا ب کرونا باشم؟ یا بخاطر قلیون اینجوری شدم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تشخیص کرونا با تست میسر میباشد
   ولی علائم مذکور با مصرف دارو و مراقبت رفع خواهد شد


  • کورش همدانیان | 1399/11/30

   با سلام آیا میشود بجای سفکسیم ۲۰۰، سفکسیم ۴۰۰ و نصف کرد؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله مشکلی ندارد..


  • مژگان | 1399/11/22

   سلام وقت بخیر چند روزیه دچار سوزش و درد موقع دفع ادرار دارم تکرر و سوزش شدیده دیابت دارم و کم کاری تیروئید. آنتی بیوتیک مصرف نکردم آب زیاد خوردم ولی هنوز هیچ بهبودی ندارم بدتر هم شدم نیشه از سفکسیم ۴۰۰ استفاده کنم؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک اصلا مجاز نیست.
   بهترین حالت کشت ادرار و تجویز آنتی بیوتیک بر مبنای آن است


  • امیرحسین کیانی | 1399/11/16

   سلام من ۳ روزه فقط گلوم درد مکنه و آب ریزش بینی دارم سر درد و حالت تهوع و تب و لرز ندارم فقط اون دو مورد بالا رو که عرض کردم دارم آیا مصرف سفکسیم موثر میباشد

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به علایم شما فعلا نیازی به مصرف سفیکسیم ندارید


  • سمیرا | 1399/11/03

   برای درددرناحیه شکم به علت عفونت اداری ایاسفکسیم دارویی مناسب است

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تجویز آنتی بیوتیکها فقط با صلاحدید پزشک باید انجام شود


  • Masoudrm | 1399/09/24

   باسلام و نشکر فراوان از وقتی که میزارید ی سوال داشتم مدتیه که خس خس داذم موقع تنفس و هراز چند گاهی ب کم عفونت سفید براق کوچیک از گلوم می‌یاد بعضی شب هام به دلیل همون خس خس احساس نفس تنگی دارم اما بعضی روزهام اصلا هیچ کدومش نیست و راحت نفس میکشم البته با سالبتامول 2پافت آروم میشه بنظرتون چی هست یت خانم دکتر خیلی لطف میفرمایید تو این کرونا وقتتونو میزارید

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام و احترام
   شرح حال شما کافی نیست.
   آیا فقط شب ها دچار سرفه میشوید؟
   آیا فقط شب ها تنگی نفس دارید؟
   آیا هنگام فعالیت های عادی مثل بالا رفتن از پله و .. هم تنگی نفس و خستگی پیدا میکنید؟
   آیا سابقه سردرد و سینوزیت دارید؟
   آیا سابقه آسم دارید؟


  • سروين | 1399/09/15

   وقتتون بخير من ٥ روز پيش جراحى لابياپلاستى انجام دادم و در طى همين زمان متوجه عفونت در سطح لابياهام كه بخيه داشتن شدن. قبلش آنتى بيوتيك مصرف ميكردم اما رفتم دكتر بهم سفيكسيم ٤٠٠ و مترونيدازول٢٥٠ دادن . البته بخيه هم كشيدن. به نظرتون با اين قرص ها درمان ميشه يا به متخصص زنان مراجعه كنم؟ چون خودشون گفتن نياز نيست

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . به نظر من هم نیاز نیست . همین داروها را مصرف کنید


  • Reza | 1399/09/10

   سلام من یکسال پیش عمل قلب انجام دادم و سونگ به الت تناسلیم وصل کردن .بعد از اون ادار کردن برام سخت شد ادارم خیلی طول میکشه تا تخلیه شه .اذیت میشم .سوزش هم داره .دکتر برام سفکسیم ۴۰۰ نوشت ولی دوسه بار مصرف کردم نتیجه نداد .لطفا راهنمایی کنید چکار کنم الان من یکساله عفونت ادراری دارم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سسلام
   باید ازمایش بدهید تا مشخص شود عفونت شما به چه آنتی بیوتیکی حساس است.


  • شریفی | 1399/09/08

   چند وقته سرماخوردم حس چشایی من کم شده چه دارویی موثر هست

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   از دست رفت حس بویایی و چشایی در حال حاضر به عنوان کرونا تلقی می شود . کم کم برطرف می شود . از بوییدن مواد خوشبو با بوی زیاد و محرک مثل میخک، پوست لیموترش و گلاب در طول روزکمک بگیرید


  • نگین | 1399/09/08

   سلام من دارای ترشحات زرد رنگ همراه با خارش هستم با شرایط کرونا می ترسم برم مطب چه دارویی مصرف کنم ؟ البته خارش پوست هم دارم و قرص فکسو فنادین مصرف میکنم مشکل انعقادی هم دارم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   متوجه سوال شما نشدم . منظور ترشحات واژینال است؟ سوال خود را با جزئیات و داروهایی که مصرف می کنید مجدد مطرح کنید


  • داریوش | 1399/09/02

   با احترام. بر اثر عفونت لوزه، (بدون تب) سفیکسیم۴۰۰ مصرف میکنم، در روز دوم مصرف، درد گلو به شکل غیر قابل تحملی زیاد شده.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با ادامه مصرف آنتی بیوتیک علائم مذکور رفع خواهد شد


  • دارابی | 1399/08/30

   باسلام چندروز پیش لرزشدیدداشتم به پزشک مراجعه کردم چندآمپول سوفازولین زدم زیادفایده نداره الان صرفه خشک دارم سفیکسیم ۴۰۰گرفتم به نظرتان تاثیری داره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت تشخیص عفونت و مصرف آنتی بیوتیک باید با  پزشک مشورت کرد


  • کیمیا 1399/8/28 | 1399/08/28

   سلام علیکم تقریبا 10 روزه پیش دکتر متخصص عفونی برای عفونت گوشم ، سفکسیم 400 تجویز کردن،4 تا رو خوردم،بقیه رو نخوردم،الان دوباره گوشم درد میکنه،چیکار کنم بقیشو بخورم یا 10 تا رو کامل بخورم؟شبی یکی یا روزی یکی بخورم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام هر بار که با مراجعه به پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز می شود باید تا آخرین عدد مصرف کنید


  • | 1399/08/28

   سلام علیکم،تقریبا یه هفته پیش دکتر متخصص عفونی برای عفونت گوشم،بهم سفکسیم 400 ،10تا تجویزکردن،من 4 تا خوردم و بقیه رو نخوردم،الان دوباره گوشم درد میکنه،چیکار کنم بقیشو بخورم یا ده تا رو کامل کنم؟ممنون از پاسخگویی تون.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام هر بار که با مراجعه به پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز می شود باید تا آخرین عدد مصرف کنید


  • مرجانی | 1399/08/26

   سلام من سه روز پیش جرمگیری گوش انجام دادم و دکتر فراموش کردند انتی بیوتیک برام تجویز کنن بعد دو روز گوشم شروع به درد کرد و ایشون گفتن سفیکسیم بخورم اما بعد خوردن 4نوبت هنوز گوشم درد میکنه گوشم رو قبلا عمل جراحی کردم خیلی نگرانم به پرده گوشم آسیب رسیده باشه.بنظرتون هنو سفیکسیم بخورم یا برم پیش متخصص.لطفا راهنمایی بفرمایید.با خوردن چند عدد سفیکسیم علائم درد فروکش میکنه ؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   ممکن است به گوش شما اسیب وارد شده باشد.به متخصص گوش و حلق مراجعه نمایید.


  • کوروش | 1399/08/25

   درود بر شما از زمانی که سفکسیم چهارصد استفاده می کنم سرفه می کنم آیا از سفکسیم هست یا ....

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر احتمالا مربوط ببه بیماری میباشد


  • نادر | 1399/08/22

   با سلام من برای عکس رنگی از مثانه و آلت مجبور به سوند گذاری شدم بعده یه ساعت سوند رو در اوردن ولی موقه ادرار الت تناسلیم سوزش داره ایا از عوارض سوند هست یا نه؟ دوتا هم سفکسیم خوردم هر ۲۴ ساعت یکی آیا باز به مصرف سفکسیم ادامه بدم یا ن ممنون از راهنمابیتون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   از عوارض سوند می تواند تا چند روز کمی سوزش و تحریک در موضع باشد..
   در صورت مصرف سفیکسیم دوره درمان باید کامل شود..


  • تیما | 1399/08/19

   سلام من سوزش و درد هنگام ادرار داشتم دکتر زنان عفونت شدید تشخیص داد. و زاکسیم 400 و آزیترومایسین250(هر 12 ساعت) ولووفلوکساسین500 (البته هر 24 ساعت نصف قرص) و مترونیدازول 500( هر 12ساعت) تجویز کردن. بنظرتون این میزان آنتی بیوتیک و این میزان تنوع آنتی بیوتیک در تجویز صحیح هست؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   به نظر نمیرسد!
   اما با این حال پزشک معالج بر مبنای شرح حال شما دارو را تجویز میکند.


  • پوریا | 1399/08/19

   سلام و عرض ادب بنده ۲ روز بعد از رابطه با همسرم دچار التهاب شدید در ناحیه آلت تناسلی شدم و زیر شکمم هم مقداری درد میکنه ضمن اینکه دیروز تب و مقداری بدن درد هم داشتم اما امروز تب و بدن درد ندارم آما التهاب بیشتر از روز کذشته هم شده قرصهایی که مصرف کردم ویتامین دی کپسول آموکسیسیلین کلد استاپ و سفیکسیم هستش آیا التهاب با مصرف سفیکسیم خوب میشود؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   نیاز به بررسی بیشتر میباشد.حتما به متخصص اورولوژی مراجعه نماید.