اطلاعات دارویی سفکسیم

Cefixime

سفکسیم Cefixime


سفکسیم (Cefixime) برای درمان برخی از عفونت های ناشی از باکتری ها مانند برونشیت (عفونت مجاری ریوی) ، گونوره (بیماری منتقله از راه جنسی)؛ و عفونت های گوش، گلو، عفونت لوزه ها و دستگاه ادراری به کار می رود. سفکسیم با کشتن باکتریها به فعالیت می پردازد.
داروی سفکسیم در حضور آنزیم های بتالاکتاماز بسیار پایدار است در نتیجه، بسیاری از ارگانیسم های مقاوم به پنی سیلین ها و بعضی از سفالوسپورین ها به علت پایداری در برابر بتا-لاکتاماز ها، ممکن است به سفکسیم حساس باشند.
آنتی بیوتیک هایی مانند سفکسیم برای سرماخوردگی ، آنفولانزا یا سایر عفونت های ویروسی کارایی ندارند. استفاده از آنتی بیوتیک ها در صورت عدم نیاز، احتمال ابتلا به عفونت را افزایش داده و موجب افزایش مقاومت در برابر درمان های آنتی بیوتیکی می شود.

مکانیسم اثر

مانند تمام آنتی بیوتیک های بتا لاکتام ، سفیکسیم به پروتئین های خاص اتصال دهنده پنی سیلین (PBP) که در داخل دیواره سلول باکتری قرار دارند متصل می شود و باعث مهار مرحله سوم و آخرین مرحله سنتز دیواره سلول باکتری می شود. سپس لیز سلول توسط آنزیم های اتولیتیک دیواره سلول باکتریایی مانند اتولایسین ها اتفاق می افتد. ممکن است سفیکسیم با یک مهار کننده اتولایسین تداخل داشته باشد.

فارماکودینامیک

سفیکسیم ، آنتی بیوتیکی از دسته سفالوسپورین نسل سوم مانند سفتریاکسون و سفوتاکسیم است. سفیکسیم در حضور آنزیم های بتا-لاکتاماز بسیار پایدار است. در نتیجه ، بسیاری از ارگانیسم های مقاوم در برابر پنی سیلین ها و برخی سفالوسپورین ها به دلیل وجود بتا لاکتامازها ، ممکن است حساس به سفیکسیم باشند.
اثر ضد باکتریایی سفیکسیم از مهار سنتز موکوپپتید در دیواره سلولی باکتری حاصل می شود.

فارماکوکینتیک

جذب: حدود 40٪ -50٪ به صورت خوراکی همراه با غذا یا بدون غذا جذب می شود، با این حال زمان حداکثر جذب در صورت مصرف با غذا تقریباً 0.8 ساعت افزایش می یابد.

اتصال پروتئینی: 65%

متابولیسم: کبدی ، تقریباً 50٪ از دوز جذب شده در 24 ساعت بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.

نیمه عمر: 3-4 ساعت (ممکن است تا 9 ساعت باشد). در نارسایی شدید کلیه (5 تا 20 میلی لیتر در دقیقه کلیرانس کراتینین) ، نیمه عمر به طور متوسط به 11.5 ساعت افزایش می یابد.

موارد مصرف سفکسیم

کاربردهای اصلی (Labeled-indications):
درمان عفونتهای مجاری ادراری بدون عارضه (به دلیل اشرشیاکلی و پروتئوس میرابیلیس)
اوتیت میانی (به دلیل هموفیلوس آنفلوانزا، موراگزلا کاتارالیس و استرپتوکوکوس پیوژنز)
فارنژیت و التهاب لوزه (به علت استرپتوکوک پیوژنز)
سوزاک
بدون عارضه دهانه رحم یا مجاری ادراری (به علت نایسریا گنوره آ)

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
عفونت گنوکوکی ، درمان عفونت گنوکوکی شریک جنسی ، عفونت غیر پیچیده گنوکوکی رکتوم ؛ رینوسینوزیت حاد باکتریال، تب حصبه

مقدار مصرف سفکسیم

محدوده معمول دوز : خوراکی: 400 میلی گرم روزانه منقسم هر 12 یا 24 ساعت
بزرگسالان:
کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-عفونت دستگاه ادراری (UTI)
:
توجه: با احتیاط و فقط در مواردی که از داروهای توصیه شده استفاده نشود (به دلیل کاهش اثر بتا لاکتام های خوراکی در مقایسه با سایر عوامل)
-سیستیت ، بدون عارضه حاد:
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 7 روز
-عفونت ادراری ، پیچیده ، از جمله پیلونفریت:
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 10 تا 14 روز.
توجه: درمان خوراکی باید به دنبال روش تزریقی مناسب استفاده شود. برای درمان سرپایی عفونت خفیف ، یک دوز از داروی تزریقی طولانی اثر قابل قبول است.
2-فارنژیت استرپتوکوکی (گروه A):
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 10 روز

کاربردهای دیگر (off-labeled indications):
1-عفونت گنوکوکی ، عفونت های بدون عارضه دهانه رحم ، مجرای ادرار یا راست روده:
خوراکی: 400 میلی گرم به صورت تک دوز در ترکیب با آزیترومایسین خوراکی به صورت تک دوز
توجه: CDC دیگر سفیکسیم را به عنوان عامل خط اول توصیه نمی کند (سفتریاکسون، سفالوسپورین ترجیحی در ترکیب با آزیترومایسین است). از سفیکسیم فقط باید زمانی استفاده شود که سفتریاکسون در دسترس نباشد. علاوه بر این ، سفیکسیم به دلیل محدود بودن اثر ، گزینه ای برای درمان سوزاک بدون عارضه حلق نیست. اگر باید به جای سفتریاکسون استفاده شود ، باید آزمایش 14 روز پس از درمان انجام شود. در کانادا ، به دلیل افزایش مقاومت ضد میکروبی ، آژانس بهداشت عمومی کانادا 800 میلی گرم را به عنوان یک دوز واحد برای درمان عفونت های عارضه گنوکوکی توصیه می کند.
2-عفونت گنوکوکی ، درمان شریک جنسی:
خوراکی: 400 میلی گرم به صورت تک دوز در ترکیب با آزیترومایسین خوراکی
3-رینوسینوزیت حاد باکتریال:
خوراکی: 400 میلی گرم یک بار در روز به مدت 5 تا 7 روز. در صورت نگرانی در مورد مقاومت به پنوموکوک  ، کلیندامایسین را می توان اضافه کرد.
4- ت
ب حصبه: خوراکی: 100 تا 200 میلی گرم دو بار در روز به مدت 7 تا 14 روز

کودکان:
دوز عمومی عفونت حساس (خفیف تا متوسط): نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز
نوتروپنی تب دار (کم خطر): اطلاعات محدود موجود: نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت. توجه: در آزمایشات بالینی ، اگر بیمار در عرض 2 ساعت استفراغ کند ، دوزها تکرار می شود.

عفونت گنوکوکی ، عفونت های بدون عارضه دهانه رحم ، مجرای ادرار یا راست روده: کودکان 45 کیلوگرم و بزرگسالان: خوراکی: 800 میلی گرم به عنوان یک دوز واحد. اگر عفونت کلامیدیا حذف نشده است ، به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب استفاده کنید. توجه: Cefixime فقط در صورت عدم دسترسی به سفتریاکسون باید استفاده شود.
پروفیلاکسی اسهال مرتبط با ایرینوتکان: اطلاعات محدود موجود: نوزادان ، کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم یک بار در روز. 5 روز قبل از درمان با irinotecan خوراکی آغاز شده و در طول دوره ادامه یابد.
اوتیت مدیا (التهاب گوش میانی) ، حاد: سوسپانسیون خوراکی یا قرص های جویدنی: نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز.
فارنژیت یا التهاب لوزه ؛ استرپتوکوک پیوژنز: نوزادان ، کودکان و نوجوانان:خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت و به مدت 10 روز. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز
رینوسینوزیت ، باکتریال حاد: نوزادان ، کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت با کلیندامایسین همزمان به مدت 10 تا 14 روز. حداکثر دوز روزانه: 400 میلی گرم در روز
تب حصبه (سالمونلا تیفی): اطلاعات محدود موجود : نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 15 تا 20 میلی گرم در کیلوگرم در روز در دوزهای منقسم هر 12 ساعت به مدت 7 تا 14 روز
عفونت مجاری ادراری؛ حاد: نوزادان بیشتر از 2 ماه ، کودکان و بزرگسالان: اطلاعات محدود موجود است. در نوزادان <6 ماه: خوراکی: 8 میلی گرم در کیلوگرم در روز یک بار در روز یا در دوزهای منقسم هر 12 ساعت به مدت 7 تا 14 روز.

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت به این دارو و ترکیبات آن ، بیماران مبتلا به پورفیری ، ازدیاد حساسیت به آنتی بیوتیک های گروه سفالوسپورین یا پنی سیلین ها

عوارض جانبی سفکسیم

عوارض جانبی شایع (بیشتر از 10%):
دستگاه گوارش: اسهال (16%)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
دستگاه گوارش: درد شکم ، حالت تهوع ، سوء هاضمه ، نفخ شکم ، مدفوع شل

عوارض جانبی ناشایع (کمتر از 2%
):
نارسایی حاد کلیوی ، آنافیلاکسی ، آنژیوادم ، کاندیدیازیس ، سرگیجه ، تب دارویی ، ائوزینوفیلی ، اریتم مولتی فرم ، ادم صورت ، تب ، سردرد ، هپاتیت ، هیپربیلی روبینمی ، افزایش نیتروژن اوره خون ، افزایش کراتینین سرم ، افزایش ترانس آمینازهای سرم ،یرقان ، نوتروپنی ، زمان طولانی پروترومبین ، خارش ، کولیت کاذب غشایی ، تشنج ، واکنش شبه بیماری سرم ، بثورات پوستی ، سندرم استیونس-جانسون ، ترومبوسیتوپنی ، نکرولیز اپیدرم سمی ، کهیر ، واژینیت ، استفراغ

تداخلات دارویی

BCG (داخل مثانه): آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه) را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

سدیم پیکوسولفات: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی سدیم پیکوسولفات را کاهش دهند. مدیریت: استفاده از یک محصول جایگزین برای پاکسازی روده را در بیمارانی که اخیراً از آنتی بیوتیک استفاده کرده اند و یا همزمان از آن استفاده می کنند ، در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان

واکسن حصبه: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن تیفوئید را کاهش دهند. فقط سویه  زنده Ty21a تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیریت: از مصرف واکسن تیفوئید ضعیف شده زنده (Ty21a) در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد باکتری سیستمیک هستند خودداری کنید. واکسیناسیون را به 3 روز پس از قطع آنتی بیوتیک موکول کنید و از شروع آنتی بیوتیک ظرف 3 روز از آخرین دوز واکسن خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-امنیت و کارایی مصرف سفکسیم در کودکان زیر 6 ماه به اثبات نرسیده است .
2-در بیماران دارای سابقه حساسیت به پنی سیلین به دلیل وجود حساسیت متقاطع اثبات شده ، مصرف سفکسیم با احتیاط فراوان صورت گیرد.
3-تجویز این دارو در بیماران دارای نقص عملکرد کلیه با احتیاط انجام شود.
4-در بیماران دارای بیماری گوارشی از جمله کولیت ، مصرف سفکسیم با احتیاط صورت پذیرد. اسهال مرتبط با کلستریدیوم دیفیسیل (CDAD) با استفاده از تقریباً همه عوامل ضد باکتری گزارش شده است و ممکن است شدت آن از اسهال خفیف تا کولیت کشنده باشد. در صورت شک یا یقین در مورد CDAD ، مصرف مداوم داروی ضد باکتری را که بر علیه کلستریدیوم دیفیسیل نیست ، قطع کنید. مدیریت مناسب مایعات و الکترولیت ها ، مصرف مکمل پروتئینی ، درمان دارویی ضد باکتری کلستریدیوم دیفیسیل نیاز است.
5-در این دارو ممکن است کاهش فعالیت پروترومبین رخ دهد.
6-افراد پرخطر شامل نقص عملکرد کبد یا کلیه ،سوء تغذیه، درمان مزمن باآنتی بیوتیک ها و افراد تحت درمان با ضد انعقادها می باشند.
7-این دارو در برابر باکتری های بیهوازی فعالیت محدودی دارد.
8-کم خونی همولیتیک با واسطه ایمنی گزارش شده است. پارامترهای خون شناسی را در طول درمان و برای 2 تا 3 هفته پس از درمان کنترل کنید. در صورت بروز کم خونی همولیتیک در طول درمان ، درمان را قطع کنید.

نکات قابل توصیه

1- قرص سفکسیم را پیش از غذا میل کنید . در صورت تحریک گوارشی بعد از غذا مصرف شود.
2-دوره درمان با سفکسیم را کامل کنید.حتی اگر علائم عفونت ناپدید شد.
3-حین مصرف داروی سفکسیم در صورت بروز بثورات پوستی ،کهیر، خارش، کوتاه شدن تنفس سریعا مصرف را قطع کرده و پزشک معالج خود را مطلع کنید.
4-حین درمان با سفکسیم در صورت بروز اسهال شدید ، اسهال حاوی خون یا چرک و کرامپ شکمی شدید حتما پزشک خود را مطلع کنید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

سفیکسیم از جفت عبور می کند و می تواند در مایع آمنیوتیک تشخیص داده شود.
به دنبال استفاده از آنتی بیوتیک های سفالوسپورین ، به طور کلی افزایش خطر ابتلا به نقایص مادرزادی عمده یا سایر عواقب نامطلوب جنین یا مادر مشاهده نشده است.

مصرف در شیردهی

مشخص نیست که آیا سفیکسیم در شیر مادر وجود دارد یا خیر.
طبق گفته سازنده ، تصمیم برای شیردهی در طول درمان باید خطر قرار گرفتن نوزاد در معرض دارو ، مزایای شیردهی به نوزاد و مزایای درمان برای مادر را در نظر بگیرد.

اشکال دارو سفکسیم

اشکال دارویی موجود در ایران:
سوسپانسیون 100mg/5ml 100ml
سوسپانسیون 100mg/5ml 50ml
کپسول 200mg
کپسول 400mg
قرص 200mg
قرص 400mg

نام های تجاری:
Suprax
ایرانی:
سفیکسان، سفیکسی ژن، لوپراکس، زاکسیم، فارکسیم


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • سارا | 1400/07/23

   سلام. میتونم سفکسیم ۴۰۰ رو تو آب حل کنم و بخورم؟ یا خوردش کنم؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام مشکلی نیست می‌توانید دارو را نصف کرده یا خورد کنید و با اب میل کنید.


  • اعظم | 1400/07/05

   سلام دختر گوش درد داشت پزشک برایش سفکسیم ۴۰۰تجویز کردولی اونمی تواند قرص بخورد ایا شربتی هست که بتوانم جایگزین ان کنم دخترم ۱۴ سالش باتشکر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام از آنجا که سوسپانسیون سفیکسیم برای کودکان حاوی 100 میلی گرم در هر 5 سی سی می باشد شما میتوانید با توجه به دوز تجویز شده از سفیکسیم 400، سوسپانسیون را جایگزین قرص کنید


  • رحمان محمدپور | 1400/06/20

   با سلام اقای دکتر مصرف سیپروفلوکساسین 500 با سفکسیم 400 تداخل دارویی دارد؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   معمولا نیازی به مصرف همزمان این دو انتی بیوتیک نیست مگر با توصیه پزشک معالج..
   بدنبال مصرف همزمان یکسری عوارض مانند عوارض گوارشی ممکن است تشدید شود..


  • امید فهمیده | 1400/06/13

   سلام.همزمان با مصرف شربت سفکسیم100برای کودک 18ماهه آیا میشود آزمایش کشت ادرار انجام داد یا باعث ایجاد تداخل در آزمایش می شود .ممنون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است آزمایش و کشت ادرار یا قبل از شروع آنتی بیوتیک یا بعد از اتمام مصرف آنتی بیوتیک جهت ارزیابی درمان به کار برود..


  • مجید | 1400/05/31

   سلام و خسته نباشید حدود دوهفته من بدن دردم و ضعف بدنی و بعضی وقت ها لرز کوچکی میکنم و بی حالم نه تب دارم نه هیچ علایم دیگه ای بو و طعم غذا رو هم میفهمم گفتم شاید کرونا دارم ترسیدم برم تست خودم رو تو خونه قرنطینه کردم دو روز پیش رفتم داروخانه و برای خودم سفکسیم ۴۰۰ سفارش دادم و الان ۱۲ ساعت یکبار دارم میخورم چون شنیده بودم برای کرونا هم خوبه الان گلو درد شدم و زبونم گس گس میکنه چیکار کنم قرص رو قطع کنم یا ادامه بدم ؟!

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک چه در دوره کرونا و چه قبل از آن یکی از بدترین اقداماتی است که فرد می تواند برای سلامتی خود انجام دهد. دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید


  • عسل | 1400/05/28

   سلام من گلوم چرک کرده دکتر برام سفکسیم ۴۰۰ نوشته هر ۱۲ ساعت یکی ولی من چون بدنم نسبت به آنتی بیوتیک ضعیفه میتونم روزی ۱ بار بخورم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   دوره درمان و مقدار مصرف باید مطابق نظر پزشک معالج باشد..


  • زهرا | 1400/05/24

   سلام..من حالت تهوع داشتم ورفتم دکتر.دکتربرای من سفیکسیم وکلی داروی دیگه تجویزکرد.ولی الان3 روزه گلودرددارم...مصرف سفیکسیم روقطع کنم یاخیر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر لازم نیست قطع کنید جزء عوارض سفیکسیم است. بعد از تکمیل دوره درمان اگر هنوز علایم داشتید به پزشک مراجعه کنید


  • حسین | 1400/05/21

   سلام چرا من معده ام بعد از خوردن قدس سفیکسیم درد گرفته لطفا راهنمایی کنید خواهشا

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   این دارو عوارض گوارشی مانند دل درد و اسهال دارد..


  • وحید | 1400/05/02

   سلام من ۸روز قبل گلودرد داشتم بعد از چند روز تحمل به دکتر مراجعه کردم تشخیص سرماخوردگی داد و سفیکسم تجویز کرد ۳روز بود که قرص رو‌مصرف می کردم از امروز حس بویاییم رو از دست دادم از امروز بجای قرص سفیکسم شروع کردم آزیترومایسن خوردن(چون شنیدم موثرتره)میخواستم نظرتونو بدونم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   قطع سفکسیم و مصرف آزیترو اشتباه بوده زیرا صرفا مقاومت میکروبی را با این کار در بدن خود افزایش می دهید بدن اینکه تاثیر درستی از آنتی بیوتیک ها ببینید.
   از دست دادن حس بویایی احتمالا به دلیل ابتلا به کرونا بوده و به مرور زمان برمی گردد


  • وحیده | 1400/04/27

   سلام دو روزه که گوش درد و فک درد شدید و احساس درد سنگینی و گرفتگی در گوش دارم بطوری که نمی توانم بهش دست بزنم قبلا خارش می داد می توانم از آمپول سفکسیم و پیروکسیکام استفاده کنم؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مسکن خوراکی می توانید استفاده کنید. ولی آنتی بیوتیک راحتما باید پزشک تجویز کنند


  • بهروز | 1400/04/27

   احساس میکنم تعادل ندارم آیا باید به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام متخصص گوش و حلق و بینی یا مغز و اعصاب می توانند به شما کمک کنند


  • شبنم | 1400/04/23

   سلام اقای دکتر من سینوزیت دارم و روزانه باید ۱عدد از این قرص رو مصرف کنم ، بعد از سه روز توی گلوم احساس گرفتگی دارم اب دهنم رو قورت میدم یکم انگاری خشک و گرفته س ، به نظرتون قرص رو قطع کنم برطرف میشه ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد جزء عوارض رایج این دارو می باشد. دوره درمانی دارو را کتمل کنید


  • مریم مردانی | 1400/03/30

   اقای دکتر سلام من چند روز گلو درد دارم با خارش سفکسم مصرف کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر  نظر پزشک انجام شود


  • زهرا قنبرزاده | 1400/03/13

   با سلام من عفونت ادرار دارم سفیکسیم چطوره

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   ابتدا باید عفونت ادرار تشخیص قطعی داده شود آن هم با آزمایش..
   بر اساس آن آنتی بیوتیک تجویز می شود


  • یونس | 1400/02/02

   سلام من چند ماه پیش یک شب بیمارستان بستری شدم بعد ترخیص چند روز بعد درد زیر شکمم شروع شد اولش اهمیت ندادم اما یه مدت که گذشت درد بیشتر شد تکرر ادرار هم پیدا کردم رفتم دکتر سونوگرافی کردم گفت التهاب پروستات هست بهم سفیکسیم ۴۰۰ داد برای ۲۰ روز ولی بعد قطع دارو علائم برگشت الان به علت یکسری مشکلات نمیتونم برم دکتر به نظرتون یه دور دیگه دارو رو مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بدون معاینه نمی توان نظر داد.. شاید عفونت و التهاب برگشت کرده باشد..
   در صورت مقاومت به سفیکسیم نیاز به آنتی بیوتیک قویتری می باشد..


  • همت | 1399/12/18

   سلام سکته قلبی داشتم 5 سال پیش دارو مصرف میکنم برونشیت مزمن هم هستم قبلا ریه هام خس خس میکرد درد قفسه سینه داشتم دکترم یه سفتراکس تزریقی و سفکسیم میدادن الان با توجه به بیماری زمینه ای نمیخوام دکتر برم همان حالات رو دارم 5روزه سفکسیم میخورم بهترم ولی خس خس سینه دارم ایا با سفکسیم بدون سفتراکس میشه نتیجه گرفت

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   سفکسیم یک آنتی بیوتیک است که میتواند عفونت باکتریایی را درمان بکند.اما اینکه میزان عفونت جنابعالی در چه حد است،نیاز به معاینه پزشک دارد.
   برای درمان سایر عوارض مانند سرفه یا خلط نیز باید داروهای دیگری استفاده شود.


  • رومینا | 1399/12/01

   سلام وقت بخیر من چندروز قلیون کشیدم خیلی وقت هم استفاده نکرده بودم چندشب هم بیرون رفتیم سرد بود سرما خوردم سرفه میکنم هراز گاهی خلط هم دارم بینیم کیپ شده کمی هم ابریزش دارم امروزم ک کمی بویاییم رفته دکتر سفکسیم400 تجویز کردن خواستم بدونم ممکنه مبتلا ب کرونا باشم؟ یا بخاطر قلیون اینجوری شدم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تشخیص کرونا با تست میسر میباشد
   ولی علائم مذکور با مصرف دارو و مراقبت رفع خواهد شد


  • کورش همدانیان | 1399/11/30

   با سلام آیا میشود بجای سفکسیم ۲۰۰، سفکسیم ۴۰۰ و نصف کرد؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله مشکلی ندارد..


  • مژگان | 1399/11/22

   سلام وقت بخیر چند روزیه دچار سوزش و درد موقع دفع ادرار دارم تکرر و سوزش شدیده دیابت دارم و کم کاری تیروئید. آنتی بیوتیک مصرف نکردم آب زیاد خوردم ولی هنوز هیچ بهبودی ندارم بدتر هم شدم نیشه از سفکسیم ۴۰۰ استفاده کنم؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک اصلا مجاز نیست.
   بهترین حالت کشت ادرار و تجویز آنتی بیوتیک بر مبنای آن است


  • امیرحسین کیانی | 1399/11/16

   سلام من ۳ روزه فقط گلوم درد مکنه و آب ریزش بینی دارم سر درد و حالت تهوع و تب و لرز ندارم فقط اون دو مورد بالا رو که عرض کردم دارم آیا مصرف سفکسیم موثر میباشد

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به علایم شما فعلا نیازی به مصرف سفیکسیم ندارید


  • سمیرا | 1399/11/03

   برای درددرناحیه شکم به علت عفونت اداری ایاسفکسیم دارویی مناسب است

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام تجویز آنتی بیوتیکها فقط با صلاحدید پزشک باید انجام شود


  • Masoudrm | 1399/09/24

   باسلام و نشکر فراوان از وقتی که میزارید ی سوال داشتم مدتیه که خس خس داذم موقع تنفس و هراز چند گاهی ب کم عفونت سفید براق کوچیک از گلوم می‌یاد بعضی شب هام به دلیل همون خس خس احساس نفس تنگی دارم اما بعضی روزهام اصلا هیچ کدومش نیست و راحت نفس میکشم البته با سالبتامول 2پافت آروم میشه بنظرتون چی هست یت خانم دکتر خیلی لطف میفرمایید تو این کرونا وقتتونو میزارید

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام و احترام
   شرح حال شما کافی نیست.
   آیا فقط شب ها دچار سرفه میشوید؟
   آیا فقط شب ها تنگی نفس دارید؟
   آیا هنگام فعالیت های عادی مثل بالا رفتن از پله و .. هم تنگی نفس و خستگی پیدا میکنید؟
   آیا سابقه سردرد و سینوزیت دارید؟
   آیا سابقه آسم دارید؟


  • سروين | 1399/09/15

   وقتتون بخير من ٥ روز پيش جراحى لابياپلاستى انجام دادم و در طى همين زمان متوجه عفونت در سطح لابياهام كه بخيه داشتن شدن. قبلش آنتى بيوتيك مصرف ميكردم اما رفتم دكتر بهم سفيكسيم ٤٠٠ و مترونيدازول٢٥٠ دادن . البته بخيه هم كشيدن. به نظرتون با اين قرص ها درمان ميشه يا به متخصص زنان مراجعه كنم؟ چون خودشون گفتن نياز نيست

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . به نظر من هم نیاز نیست . همین داروها را مصرف کنید


  • Reza | 1399/09/10

   سلام من یکسال پیش عمل قلب انجام دادم و سونگ به الت تناسلیم وصل کردن .بعد از اون ادار کردن برام سخت شد ادارم خیلی طول میکشه تا تخلیه شه .اذیت میشم .سوزش هم داره .دکتر برام سفکسیم ۴۰۰ نوشت ولی دوسه بار مصرف کردم نتیجه نداد .لطفا راهنمایی کنید چکار کنم الان من یکساله عفونت ادراری دارم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سسلام
   باید ازمایش بدهید تا مشخص شود عفونت شما به چه آنتی بیوتیکی حساس است.


  • شریفی | 1399/09/08

   چند وقته سرماخوردم حس چشایی من کم شده چه دارویی موثر هست

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   از دست رفت حس بویایی و چشایی در حال حاضر به عنوان کرونا تلقی می شود . کم کم برطرف می شود . از بوییدن مواد خوشبو با بوی زیاد و محرک مثل میخک، پوست لیموترش و گلاب در طول روزکمک بگیرید


  • نگین | 1399/09/08

   سلام من دارای ترشحات زرد رنگ همراه با خارش هستم با شرایط کرونا می ترسم برم مطب چه دارویی مصرف کنم ؟ البته خارش پوست هم دارم و قرص فکسو فنادین مصرف میکنم مشکل انعقادی هم دارم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   متوجه سوال شما نشدم . منظور ترشحات واژینال است؟ سوال خود را با جزئیات و داروهایی که مصرف می کنید مجدد مطرح کنید


  • داریوش | 1399/09/02

   با احترام. بر اثر عفونت لوزه، (بدون تب) سفیکسیم۴۰۰ مصرف میکنم، در روز دوم مصرف، درد گلو به شکل غیر قابل تحملی زیاد شده.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با ادامه مصرف آنتی بیوتیک علائم مذکور رفع خواهد شد


  • دارابی | 1399/08/30

   باسلام چندروز پیش لرزشدیدداشتم به پزشک مراجعه کردم چندآمپول سوفازولین زدم زیادفایده نداره الان صرفه خشک دارم سفیکسیم ۴۰۰گرفتم به نظرتان تاثیری داره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت تشخیص عفونت و مصرف آنتی بیوتیک باید با  پزشک مشورت کرد


  • کیمیا 1399/8/28 | 1399/08/28

   سلام علیکم تقریبا 10 روزه پیش دکتر متخصص عفونی برای عفونت گوشم ، سفکسیم 400 تجویز کردن،4 تا رو خوردم،بقیه رو نخوردم،الان دوباره گوشم درد میکنه،چیکار کنم بقیشو بخورم یا 10 تا رو کامل بخورم؟شبی یکی یا روزی یکی بخورم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام هر بار که با مراجعه به پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز می شود باید تا آخرین عدد مصرف کنید


  • | 1399/08/28

   سلام علیکم،تقریبا یه هفته پیش دکتر متخصص عفونی برای عفونت گوشم،بهم سفکسیم 400 ،10تا تجویزکردن،من 4 تا خوردم و بقیه رو نخوردم،الان دوباره گوشم درد میکنه،چیکار کنم بقیشو بخورم یا ده تا رو کامل کنم؟ممنون از پاسخگویی تون.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام هر بار که با مراجعه به پزشک برای شما آنتی بیوتیک تجویز می شود باید تا آخرین عدد مصرف کنید


  • مرجانی | 1399/08/26

   سلام من سه روز پیش جرمگیری گوش انجام دادم و دکتر فراموش کردند انتی بیوتیک برام تجویز کنن بعد دو روز گوشم شروع به درد کرد و ایشون گفتن سفیکسیم بخورم اما بعد خوردن 4نوبت هنوز گوشم درد میکنه گوشم رو قبلا عمل جراحی کردم خیلی نگرانم به پرده گوشم آسیب رسیده باشه.بنظرتون هنو سفیکسیم بخورم یا برم پیش متخصص.لطفا راهنمایی بفرمایید.با خوردن چند عدد سفیکسیم علائم درد فروکش میکنه ؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   ممکن است به گوش شما اسیب وارد شده باشد.به متخصص گوش و حلق مراجعه نمایید.


  • کوروش | 1399/08/25

   درود بر شما از زمانی که سفکسیم چهارصد استفاده می کنم سرفه می کنم آیا از سفکسیم هست یا ....

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر احتمالا مربوط ببه بیماری میباشد


  • نادر | 1399/08/22

   با سلام من برای عکس رنگی از مثانه و آلت مجبور به سوند گذاری شدم بعده یه ساعت سوند رو در اوردن ولی موقه ادرار الت تناسلیم سوزش داره ایا از عوارض سوند هست یا نه؟ دوتا هم سفکسیم خوردم هر ۲۴ ساعت یکی آیا باز به مصرف سفکسیم ادامه بدم یا ن ممنون از راهنمابیتون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   از عوارض سوند می تواند تا چند روز کمی سوزش و تحریک در موضع باشد..
   در صورت مصرف سفیکسیم دوره درمان باید کامل شود..


  • تیما | 1399/08/19

   سلام من سوزش و درد هنگام ادرار داشتم دکتر زنان عفونت شدید تشخیص داد. و زاکسیم 400 و آزیترومایسین250(هر 12 ساعت) ولووفلوکساسین500 (البته هر 24 ساعت نصف قرص) و مترونیدازول 500( هر 12ساعت) تجویز کردن. بنظرتون این میزان آنتی بیوتیک و این میزان تنوع آنتی بیوتیک در تجویز صحیح هست؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   به نظر نمیرسد!
   اما با این حال پزشک معالج بر مبنای شرح حال شما دارو را تجویز میکند.


  • پوریا | 1399/08/19

   سلام و عرض ادب بنده ۲ روز بعد از رابطه با همسرم دچار التهاب شدید در ناحیه آلت تناسلی شدم و زیر شکمم هم مقداری درد میکنه ضمن اینکه دیروز تب و مقداری بدن درد هم داشتم اما امروز تب و بدن درد ندارم آما التهاب بیشتر از روز کذشته هم شده قرصهایی که مصرف کردم ویتامین دی کپسول آموکسیسیلین کلد استاپ و سفیکسیم هستش آیا التهاب با مصرف سفیکسیم خوب میشود؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   نیاز به بررسی بیشتر میباشد.حتما به متخصص اورولوژی مراجعه نماید.


  • پیرمحمدی | 1399/08/15

   سلام.من مشکوک به کوید۱۹ هستم.پزشکم سفکسیم همراه با آزیترومایسن وناپروکسن ودیفن هیدرامین و ائورستاین وادلت کلد تجویز کرده ولی بعد از خوردن قرصها تب بالا با سردرد میگیرم.ایا تداخل دارویی هست.آیا میتونم مصرف سفکسیم راقطع کنم.متشکرم راهنمایی بفرمایید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به تجویز آزیترومایسین سفیکسیم را می توانید مصرف نکنید..
   در زمان تب بالا می توانید ژلوفن یا کدئین مصرف کنید..


  • احمدپور | 1399/08/14

   سلام ی دمل بزرگ در کشاله ران من زده با لمس کردن متوجه شدم اندازه ی تخم مرغ شده و سفت آیا قرص سفکسیم تاثیری داره؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام چون هنوز ماهیت آن مشخص نیست استفاده خودسرانه آنتی بیوتیک فایده ای ندارد


  • مريم | 1399/08/14

   سلام خسته نباشيد من شوهرم را بردم دكتر برا گوشش عفونت داشت بهشون سفكسيم٢٠٠دادن هر دوازده ساعت الان سه چهار روزه ميخوره هنوز دارو تموم نشده اما گوششون هنوز يكيش گرفته بايد بازم صبر كنيم تا دوره داروهاشون تموم بشه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله حتما دوره درمان آنتی بیوتیک را کامل کنید


  • امیر هدایتی | 1399/08/13

   سلام اقا دکتر من چند وقت پیش احساس گلودرد وابرزیش بینی تب کاری داشتم که با خوردن سفیکسیم سرما خوردگی واستامنیفون گلودرد وتب هم فروکش کرد ولی سرفه های خشک هم شروع شد که با خوردن شربت های سینه کنی کاهش پیدا میکنه ولی از یه جایی یک بوی در بینی هم احساس میکنم آیا اثرات دارو است با علت دیگری دارد

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   به احتمال بالا به کرونا مبتلا شده اید و این بو ناشی از ابتلا به کرونا است.


  • پاچناری | 1399/08/12

   سلام سوزش و تکرر ادرار دارم قرص سفکسیم 400 رو چند ساعت باید مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   تجویز نوع دارو و میزان مصرف آن بر عهده پزشک معالج میباشد.


  • شبنم | 1399/08/11

   سلام من عمل بینی میخواستم انجام بدم و موقع عمل دوباره ازم ازمایش خون گرفتن و عفونتم مثبت شد و عملم لغو شد رفتم دکتر عفونی و سفیکسیم400 برام نوشت نه دندون درد نه گلو و نه عفونت زنان هیچکدوم علائمشو نداشتم ولی الان بعد چهار روز مصرف یکم ترشح زنان دارم به نظرتون با این قرص عفونتم حل میشه برای عملم که بیستمه ممنون میشم پاسخ بدید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با تکمیل دوره درمان عفونت رفع خواهد شد


  • بیات | 1399/08/10

   ببخشید من سیفکسیم 400مصرف کردم بدون تجویز پزشک بعدش اسهال گرفتم و موقع دفع سوزش شدیدی دارم بحدی که اشکم درمیاد پهلوی چپم هم درد می‌کنه هر چی میخورم درد شدید در رودها احساس می کنم . تحمل درد مهم نیست فقط سوزش دفع مدفوع خیلی دردناکه آزمایش هم پزشک نوشت چیزی نبود به نظر شما از چیه .درضمن دکتر قرص سیفکسیم رو عوض کرد و مترونیدازول داده.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نیاز به بررسی داره شاید هموروئید یا بواسیر باشه یا بیماریهای التهابی روده


  • محدثع | 1399/08/10

   درمان سوزش ادرار با قرص سفکسیم چند روز است

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   10 تا 14 روز


  • سلام ،‌ | 1399/08/05

   من بیماری کرونا دارم و ازمایش مثبت شده است آیا سفیکسیم 400 مصرف کنم ؟ مشکلی داره ،‌دکتر برام این قرص را نوشته است ؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   لطفا خود را قرنطینه نمایید.
   در صورت تجویز پزشک دارو را مصرف نمایید.


  • ادنا خباز | 1399/08/05

   سلام من هفته پیش چند روز گلو درد داشتم از طریق سرنگ ابنمک و داخل بینیم ریختم بعد از ۲ روز خوب شدم و الان ۳ روز گوش درد دارم مخصوصا شبا و گوش سمت راستم فقط درد داره و کیپ شده ممنون میشم راهنماییم کنین

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگر گوش درد دارید.به پزشک مراجعه نمایید تا پس از معاینه گوش،انتی بیوتیک مناسب برای شما تجویز شود.


  • مریم | 1399/08/04

   سلام میشه این قرص دوران عادت ماهانه مصرف کرد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله


  • امیر | 1399/08/04

   من 10 روز هست زیر چونه سمت راست به اندازه 5 سانت یچیز سفت مثل تورم بوجود امده و دست که میزنم کمی درد دارد...همزمان باهاش هم گلوم درد میکند.رفتم پزشک عمومی داروی سفیکسیم 400 دادند و گفتند عفونت غذذ لنفاوی داری.بنظر شما ایا درست تشخصیص دادن و مصرفش منعی نداره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت رفع عفونت غدد لنفاوی میتوان از سفکسیم استفاده کرد


  • سحر | 1399/07/30

   سلام ، من ماه چهارم بارداری هستم و برای عفونت واژن دکتر سفیکسیم دادند آیا برای جنین ضرر ندارد ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد تمام تعداد تجویز شده را مصرف کنید


  • ارش | 1399/07/30

   با سلام . من عفونت دندان دارم ولی به اموکسی حساسیت دارم آیا میتوانم بجای آن ، از سفکسیم 400 استفاده کنم ؟ مثلا برای مدت یک هفته روزی یک عدد؟ سپاس

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر ابتدا باید به دندانپزشک مراجعه کنید


  • مریم | 1399/07/28

   با سلام. سه روز پیش برای سرماخوردگی دکتر رفتم و توی داروهای تجویزی سفیکسیم بود، اون موقع گلودرد نداشتم حالا دارم و صدام هم گرفته، برم دکتر دوباره یا همین سفیکسیما رو مصرف کنم خوب میشم؟ با تشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   سفکسیم را مصرف نمایید.


  • صالح | 1399/07/27

   آیا آفت دهان میتونه ناشی از عوارض مصرف سفکسیم باشه ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله


  • عباس | 1399/07/27

   من چند روز پیش تب لرز کردم بودم دکتر بهم سفکسیم و امپول از خانواده این خانواده( اسمش شبیه هم بودن) بهم داد ، تب ام افتاده اما الان 2 روزه گلو درد شدید دارم، این دارم موثره؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله با تکمیل دوره آنتی بیوتیک علائم مذکور رفع خواهد شد


  • پرویز ظفری | 1399/07/25

   سلام خسته نباشید، ایا کسی که به امپی سیلین حساسیت داره میتونه سیفسکسیم مصرف کنه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله ولی با توجه به زمینه حساسیتی ممکن است به سفکسیم هم حساست وجود داشته باشد لذا با احتیاط مصرف شود


  • لیلا | 1399/07/25

   من اشتباهی پنج روزه روزی چهار تا سفکسیم مصرف کردم خیلی نگرانم اسهال هم دارم مشکلی نیست؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام اسهال از عوارض سفکسیم میباشد که رفع خواهد شد و فقط تامین آب و املاح از دست رفته لازم است
   البته دوره درمان آنتی بیوتیک هم باید تکمیل شود


  • Fereshteh | 1399/07/24

   برای سینوزیت میتونم مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   ابتدا باید معاینه شوید تا از بروز عفونت مطمئن شوید.. پس از آن می توانید مصرف کنید..


  • حسینی | 1399/07/21

   با سلام من 50 ساله ام و دکتر برای گلو دردسفکسیم 400 را یکبار در روز تجویز کرده و دو روز من اشتباها 2 بار در روز مصرف کرده ام و الان متوجه اشتباهم شدم آیا کار خاصی باید انجام دهم و عوارضی دارد

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر نیاز به اقدام خاصی ندارد.
   از این پس دارو را مطابق دستور آن مصرف نمایید.


  • زارعی | 1399/07/20

   سلام خسته نباشید من ۴۱ سالم هست مجردم ، دو روز پیش جایی بودم که دسترسی به دستشویی نداشتم و خودم نگه داشتم ، بعدش دچار درد در ناحیه پشت پهلو چپ و تکرار ادار شدم ، چون قبلا هم عفونت ادرای داشتم ، شروع کردم به مصرف قرص نیتروفورانتین ۱۰۰ وسیپروفلوکساسین ۵۰۰ ، منتها الان با گذشت ۲۴ ساعت، تکرار ادرار دارم و درد پهلوم فقط کمی بهتر شده ، لطفا راهنماییم کنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت بررسی عفونت و مصرف آنتی بیوتیک باید به پزشک مراجعه بفرمایید


  • محمد مفتاحی | 1399/07/20

   سلام ایا خوردن قرص مداکسن250با سفکسیم 400 باهم مشکل داره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر


  • مهران | 1399/07/19

   باسلام.من مدت سه ماهه که در ناحیه مقعد دچار شقاق شدم وبا گذشت سه ماه بعد دفع مدفوع هنوز خونریزی وعفونت دارم از کپسول سفکسیم استفاده کردم ولی بهبودی حاصل نشده.از چه آنتی بیوتیکی میتونم استفاده کنم که بهبودی حاصل بشود با تشکر از شما

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   از کجا مطمئنید که نیاز به آنتی بیوتیک داره؟ در بسیاری از موارد نیازی به آنتی بیوتیک نیست


  • فاطمه اسفندیاری | 1399/07/19

   سلام آیا مصرف سفکسیم می تواند نوجب سیاه شدن زبان شود ؟اگرجواب بله است چرا وآیا خطرناک است چه باید کرد سپاسگزار میشوم اگر زود جواب بدهید چون درگیر این مشکل هستم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه این جزو عوارض سفیکسیم نیست


  • حمید | 1399/07/16

   سلام جای آمپولی که تزریق کردم ۲ روزه آبسه کرده دکتر گفته سفیکسیم بخورم تاثیر داره؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله تمام سفیکسیم تجویز شده را مصرف کنید و در صورت عدم بهبود دوباره به پزشک مراجعه کنید


  • رامین | 1399/07/14

   با سلام ، زیر ناخن بنده عفونت و همراه با درد هست ، ایا استفاده از سیفیکسیم ۴۰۰ لازم میباشد؟ با تشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   باید عفونت دیده شود.
   ولی بعید به نظر میرسد.آنتی بیوتیک موضعی کافی است.


  • سعید رسایی | 1399/07/11

   با سلام برای درمان عفونت پروستات اسپرم خونی روزی یک عدد سفیکسیم400 را شروع کرده ام لطفا تا چند روز درمان را ادامه بدهم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام نوع و طول دوره درمان آنتی بیوتیک باید توسط پزشک تعیین شود


  • زاهد | 1399/07/05

   آیا سفکسیم برای درمان گلودرد و عفونت گلو و ریه کاربرد دارد؟ تشکر میکنم.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله کاربرد داره و در صورت تجویز پزشک قابل استفاده هست


  • افشین | 1399/07/02

   با عرض سلام بنده قرص سفکسیم ۴۰۰ مصرف میکنم که طبق دستور پزشک بوده ولی دکتر گفته بودن هر ۲۴ ساعت یک عدد اما من بر حسب سهل‌انگاری من به تعداد ۴ قرص هر ۶ ساعت مصرف کردم میخواستم بدونم الان باید چه کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر به اسهال مبتلا نشده اید یعنی مشکل خاصی نیست. البته تعداد روز را باید بر اساس تجویز پزشک در نظر بگیرید. یعنی اگر پزشک 10 عدد تجویز کرده اند برای 10 روز شما هم باید به تعدادی که در طول روز اضافه کرده اید از داروخانه بگیرید و هر 24 ساعت یکی تا 10 روز مصرف کنید


  • حسنیه | 1399/06/16

   با سلام و خسته نباشید ، دختر من به تازگی وارد 14 سالگی شده، از کودکی مشکل ادراری و شب ادراری داشت، الان هم همینطور هست ، تا به حال به چند پزشک مراجعه کردیم ، و آنتی بیوتیک تجویز شده، اما مشکل همچنان ادامه دارد، معذرت میخواهم به تازگی هم که پریود میشود ، بوی بسیار بدی دارد،بیشتر شبیه بوی ماهی، دکتر مترونیدازول تجویز کردند، اما موثر نبوده، لطفٲ راهنمایی کنید ، از چه دارویی استفاده کنم؟ آیا اگر از داروی سفیکسیم استفاده کنم ، موثر خواهد بود؟ خیلی ممنون میشوم ، اگر راهنمایی کنید، که از داروی سیفیکسیم که در منزل هست ، استفاده کنم ، یا داروی دیگری را پیشنهاد میکنید، ممنونم.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک باشد


  • فاطمه | 1399/06/15

   سلام...من بعد از پریود تا مدت ده روز ترشح دارم خیلی هم بد بو هست چیکار کنم ‌‌؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   به پزشک متخصص زنان مراجعه کنید . تا ترشحات مورد بررسی قرار بگیره


  • شریف | 1399/06/15

   سلام وخسته نباشید خدمت همه گی من حدود۵ماه پیش دندون درد داشتم که باچاقو شروع به تراشیدن ودستکاری دندان کردم والعان ۱ماه است پوستم لکه های قهوه ای زده وزیر پوست ولک ها حشرات ریزی هستن که باهیچ چیزی بیرون نمیان بعضی هاشون که بیرون میارم باناخون گیر بعدش کلی خون میاد درضمن بدای دندونمم هیچ قرصی میل نکرم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   به پزشک مراجعه کنید


  • بهار | 1399/06/13

   با سلام....من بعد هفت ماه از زایمان دومم که سزارین بوده میگذره و الان چند وقته دوباره سوزش ادرار گرفتم ...الان هفت ساله درگیرشدم و از موقع زایمان اولم که سزارین بوده شروع شده و چند بار آزمایش کشت ادرار دادم کمی عفونت دیده میشه و بعد از اتمام دارو که مترونیدازول و الان که در دوران شیردهی هستم سفکسیم ۴۰۰ هست دوباره به مقدار کم شروع میشه و حتی موقع هایی که سرپا هستم بیشتر میشه تو رو خدا راهنمایی کنید خیلی استرس دارم...ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بهتر است برای مشکل خود به متخصص عفونی مراجعه کنید. شاید لازم باشد برای مشکل شما مدت طولانی تری آنتی بیوتیک استفاده کنید


  • آرسام | 1399/06/13

   با سلام و احترام خدمت شما خسته نباشید 🌹من بعد از کشیدن دو دندان سمت چپ که یکی عقل بوده..به صورت همزمان که کشیده شد بعد از چند روز گوش درد گرفتم و الان احساس گرفتگی دارم...قطره بتازونیت و کانازول 1درصد و قرص مترونیدازول ۲۵۰ هم استفاده میکنم...کم شده ولی باز احساس درد و گرفتگی دارم...لطفا تو رو خدا جواب بدین ممنونم بابت راهنمایی

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام گوش شما حتما باید توسط پزشک معاینه شود


  • مريم | 1399/06/12

   سلام دكتر براي بهبود عفونت ادراري ٥روز سفكسيم تجويز كرده اگه يك ماه ديگه قصد اقدام به بارداري داشته باشم مشكلي پيش نمياد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی وجود ندارد


  • فردین | 1399/06/12

   سلام دکتر دکتر گوش برای عفونت گوش ناشی از ضربه سفالکسین500 تجویز کرده ولی با مصرفش استفراق میکنه... ایا میتونه به جای سفالکسین (هر 6 ساعت یک عدد) سفکسیم400(روزی یک عدد) مصرف کنه

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر تغییر آنتی بیوتیک باید تحت نظر پزشک باشد


  • محدثه | 1399/06/11

   سلام من كيست بارتلون داشتم دكتر گفت ٣روز هر١٢ساعت سفكسيم ٤٠٠بخورم باشروع اون تبخال تناسلي هم زدم اين قرص ممكنه بدن و ضعيف كنه و باعث به وجود اومدن دوباره تبخال بشع؟واينكه٣روز كافيه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر تضعیف کننده سیستم ایمنی نیست.
   دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.


  • حسن نوری | 1399/06/06

   دکتر ارولژیست من ۱۰۰ قرص سفکسیم ۴۰۰ روزی یک عدد به من داده و گفته ۳۰ تا بخورم آزمایش خون بدم اگر PSA من آمد پایین بقیه ۷۰ قرص را بخورم با دیدن عوارض این دارو خیلی نگران شدم که حتی ۳۰ عدد قرص اولیه را بخورم لطفا راهنمایی فرمایید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به تشخیص پزشک احتمال زیاد عفونت برای شما تشخیص داده شده.. 30 عدد اول را بدون ترس از عوارض حتما مصرف کنید..


  • سارا | 1399/05/31

   سلام . خسته نباشین ، ممنون از راهنمایتون، من ۳۸ هفته باردارم عفونت اداری دارم ، سفکسیم ۴۰۰ رو روزی ۲ بار شروع کردم ، بخاطر اینکه دکتر نبود و جواب کشت آزمایشم آماده نبود این دارو استفاده کردم ، بنظرتون روزی ۲ بار اشکال داره ،؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک باید زیر نظر پزشک و بعد از جواب آزمایش انجام شود


  • منیژه فلاح خورسندی | 1399/05/26

   سلام ممنونم که پاسخ میدید بنده در آزمایشی کمی عفونت ادراری دیده شده و دکتر سفیکسیم 400روری یک عدد دادند یک ماهی هست از کرونا خفیف هم میگذره سوالم اینه که آیا این دارو باعث ضعیف شدن هم میشه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر  با توجه به لزوم مصرف آن در عفونتها باید دوره درمان تکمیل شود


  • حسین | 1399/05/24

   با سلام و خسته نباشید خدمت شما زحمت کشان من یک هفته هست گلو درد دارم و لکه های سفید و قرمز داخل گلوم مشخص میشه امروز رفتم دکتر برام آزیترومایسین250تجویز کرده با شربت دیفن هیدرامین اگه سفکسیم بخورم بهتر نیست شما راهنمایی کنید چی تجویز میکنید برام

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک مصرف شود


  • رویا | 1399/05/22

   با سلام من بعلت سوزش ادرار و درد پهلو به دکتر مراجعه کردم و برام آزمایش نوشت . مقدار کمی باکتری وجود داره . بعد از جواب برام سفیکسیم و کوتریموکسازول تجویز کرد . بعد از مصرف 2 قرص تهوع و استفراغ شدید کردم . سفیکسیم رو قبلا بارها استفاده کردم مشکلی نداشتم و احتمالا به کوتریموکسازول حساسیت نشون دادم . حالا چه کنم سفیکسیم رو به تنهایی بخورم یا چیز دیگری همراهش باید باشه ؟ ممنون اگه جواب بدین

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به پزشک مراجعه کنید تا بر اساس آزمایش آنتی بیوتیک دیگری جایگزین کوتریموکسازول شود


  • مریم استادی | 1399/05/20

   با سلام و خسته نباشید مادر من سالمند می باشد و تست کوویدش مثبت می باشد هم اکنون در منزل تحت مراقبت می باشد و همگلوبین بالای 15 دارد تک سرفه های خشک دارد . پزشک برای وی سفکسیم تجویز نموده است . البته قبل از اینکه جواب تست بیایید . ایا لازم است الان ادامه دهد مصرف سفکسیم را ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   معمولا آزیترومایسین در درمان کووید موثر تر میباشد.بهتر است با مشورت با یک پزشک یا مراجعه به مرکز بهداشت محل خود، آزیترومایسین را شروع کنید.


  • سعید | 1399/05/19

   سلام آقای دکتر.من ۲۲ سالمه. دو روزه محبوس ادرار شدم. هرچی زور میزنم نمیتونم ادرار کنم. وقتی مثانه ام پر میشه به زور میتونم ادرار کنم!! قبل از عید هم بیضه هام درد میکرد آزمایش ادرار دادم معلوم شد عفونت ادراری دارم. الان مشکل محبوس ادرار گرفتم. رفتم پیش دکتر عمومی چندتا سوزن و قرص سیپروفلوکساسین۵۰۰ و فنازومکس۱۰۰ بهم داد. دارم مصرف میکنم احساس میکنم فقط کمی بهتر شدم و هنوزباید زور بزنم تا ادرار کنم. زیر دوش آب گرم هم میرم بهتر میتونم ادرار کنم... با شرایط کرونا میترسم دوباره دکتر برم. چیکارکنم؟ چه قرص دیگه ای مصرف کنم؟!!!

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام میبایست دوره درمان را تکمیل بفرمایید


  • سما | 1399/05/17

   سلام من ی ماه عفونت اداری و قارچی داشتم دکتر برام سفیکسیم ۴۰۰ تجویز کرده روزی ی بار سه روزه استفاد کردم ولی بعد از استفاده گلودرد و لرز دارم این از عوارض قرص سفکسیم هست؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر علائم مذکور مربوط به عفونت میباشد که با تکمیل دوره آنتی بیوتیک رفع خواهد شد


  • نرگس | 1399/05/13

   با سلام من چند روزه که سوزش دهانه رحم دارم وبه تازگی مقعدم هم سوزش پیداکرده به طوری که به سختی اجابت مزاج میکنم.آیا سفکسیم برای این بیماری موثره؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر.میبایست به متخص زنان مراجعه نمایید و پس از انجام ازمایش ادرار نوع انتی بیوتیک مورد نیاز شما مشخص میشود.


  • مهدیه | 1399/05/12

   با سلام من سه روزه دچار تکرر ادرار شدید و درد مثانه شدم از امشب قرص افاکسیم ۴۰۰شروع ب خوردن کردم ایا خوب میشم خیلی نگرانم لطفا کمک کنین

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • محمدامین | 1399/05/03

   با سلام و عرض خسته نباشید. اگر بخواهیم ازاین قرص استفاده کنیم بایدچندساعت به چند ساعت استفاده نماییم؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   ** بزرگسالان : عفونت های غیرپیچیده :
   400 mg خوراکی، یک بار در روز،یا 200 mg خوراکی هر 12 ساعت.
   ** کودکان : عفونت های غیرپیچیده :
   -6 ماه تا 12 سال ( باوزن کمتر از 45 کیلوگرم) : سوسپانسیون خوراکی، قرص جویدنی : 8 mg/kg خوراکی، یک بار در روز یا 4 mg/kg خوراکی هر 12 ساعت.
   -کودکان با وزن بالای 45 کیلوگرم یا بزرگتر از 12 سال: 400 mg خوراکی، یک بار در روز،یا 200 mg خوراکی هر 12 ساعت.


  • فاطمه | 1399/05/01

   با سلام و احترام ببخشید خاله 70 ساله دارم MS داره، چند بار تا حالا عفونت ادراری گرفته بردن بیمارستان بهش آنتی بیوتیک زدن، الان از ترس کرونا بچه هاش نمیبرنش، و نمیدونیم چه آنتی بیوتیکی بوده. الانم نمیتونه خیلی حرف بزنه، بنظرتون سفکسیم یا سفالکسین میشه بهشون بدن؟و اگه نتونه قرص درسته بخوره میشه تو آب حل کرد بهش داد؟متاسفانه پوشک میبندند و آزمایش ادرار نمیشه ازشون گرفت... چه کار باید کرد؟ اگر نتونه آزمایش بده و مجبور بشه همین طوری یه دوره انتی بیوتیک مصرف کنه، سفکسیم بهتره یا سفالکسین؟ شرمنده چون حالش خیلی بده مزاحم میشم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف سفیکسیم موثر تر از سفالکسین است . ولی به هر حال برای مصرف انتی بیوتیک با توجه به شرایط ایشان حتما باید با پزشک مشورت کنید


  • علی | 1399/04/30

   من درست کارنمیکنه یک نقطعه ازشکم سمت راست دردمیگیرواحساس زوربودن به شکمم میاد آیااین دارورامصرف کنم سفکسیم۴۰۰ ممنون مرسی

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر
   این دارو کاربردی برای شما ندارد


  • m taqi | 1399/04/29

   ایا سفکسیم برای درمان اپیدمیت بیضه مفید است یاخیر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   مصرف آنتی بیوتیکها فقط میبایست زیر نظر پزشک باشد


  • غلامرضا شادمان | 1399/04/29

   با سلام و خسته نباشید ،احتراما بعلت ابتلا به کوئید 19 تعداد 12عدد کپسول آزیترومایسین استفاده کردم ، هم اکنون با توجه به اینکه دوره ابتلایم تمام شده هنوز قفسه سینه ام درد داره و احتمالا ریه هایم عفونت داره با توجه به اینکه 58سالمه و جانباز 50 درصد هستم قبل از کرونا هم مشکل ریوی تنفسی داشتم ، آیا میتوانم از قرص سفکسیم 400 استفاده کنم ،اگه جواب مثبت است ، دستور مصرف را محبت کنید ممنون میشم .با تشکر و امتنان فراوان .

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر با توجه به بیماری کرونا  و مشکلات ریه میبایست تحت مراقبتهای ویژه باشید و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک صلاح نمیباشد


  • Bahar | 1399/04/28

   سلام من چهار روز پیش بخاطر دلپیچه و معده درد ب دکتر مراجعه کردم سوزش ادار هم داشتم دکتر قرص سیپروفلوکساسین تجویز کرد دو روز و نیم قرص و مصرف کردم یعنی نصف ی ورق بعد سرگیجه و حالت تهو شدید همراه با تلخی دهان گرفتم دارو قط کردم تب خفیف گرفتم الان بهترم ولی ب دکتر خودم تماس گرفتم گفتن جای اون قرص سفکسیم ۲۰۰ مصرف کنم خواستم بپرسم احتیاج هس مصرف کنم چون علائمم بهتر شده دلدردم ندارم فقط میترسم چون قرص قط کردم برگرده

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . مصرف کنید بهتره 


  • saraforghani | 1399/04/27

   سلام خسته نباشید ببخشید میخواستم ببینم که قرص سفکسیم 400 برای گلو درد و التهاب لوزه و گوش درد موثر هستش بعد این دارو رو بدون نسخه هم میشه خرید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • سارا شیران | 1399/04/25

   با سلام من به مترونیدازول حساسیت گوارشی دارم و برای عفونت واژینال باید مصرف کنم آیا جایگزینی وجود داره؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر در حد عوارض گوارشی است با معده پر استفاده کنید ولی در صورت غیرقابل تحمل بودن عوارض به پزشک خود اطلاع دهید تا برای جایگزینی آن داروی دیگر تجویز کنند.


  • هادی | 1399/04/21

   سلام دخترم من عفونت اداری داشته ۹ساله اش متخصص کیله وعفونی واسش نیتروفرانتیین تجویز کردن که یکسالی هر ماه چک اپ میشه اما الان قرص کپسول سفکسیم ۲۵۰ شبی یک عدد مصرف میکنه دکتر عفونی تجویز کرد میخوام بدون این قرص کپسول که برای دوماه گفته دکترش مصر ف شود برای دختر ۹سال عوارضی نداره برای ایندش؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام نه نگران نباشید هیچ عارضه ای نداره 


  • احمد سنجر | 1399/04/21

   برای فیبروز زیر بغل سفیکسیم 400 گرفتم. دوز آن را داروخانه نگفت. روزی چند عدد؟ قبل یا بعد از غذا؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   هر 24 ساعت یکی بعد غذا


  • فائزه شاکری | 1399/04/21

   سلام حدود یک هفته هست که گلوم چرک کرده و سفیکسم مصرف کردم ولی تا آخر نخوردم هنوز گلوم خوب نشده رفتم دکتر بهم دارو های دیگر دادولی اون داروها هم فایده نداشت

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   مجدد به پزشک مراجعه کنید . علت اینه که دوره مصرف رو کامل نکردید 


  • احمد شهپزیر | 1399/04/20

   اقای دکتر من۱۰ عدد سفیکسیم ۴۰۰ به خاطر عفونت دندان خوردم الان اسهال شدم مقداری خون دیدم لطفا کمکم کنید چی کار باید بکنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام اسهال از عوارض سفکسیم میباشد که در مرحله اولیه باید آب و املاح از دست رفته را جایگزین کرد


  • حسام شیران | 1399/04/19

   ب سلام.مشکل تشنج دارم و با زانو خوردم زیمین.پاهام کبود شدن بعد از چند روز.داروخونه گفت قرص سفیکسیم ۴۰۰ بخورم.نا گفته نماند ک زانوی راستم ک افتادم ورم داره.آمپول دگزامتازون زدم.ورمش خدارو شکر کمتتره.اما پام کمی میلنگه...چ کنم؟ سپاسگزارم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   سفیکسیم تنها عفونت را برطرف می کند.. برای برسی لنگش پا به ارتوپد مراجعه کنید..


  • *.*.* | 1399/04/18

   با سلام؛ برای عفونت پوستی که در سر ایجاد شده بود، متخصص پوست برام کپسول کلوگزاسیلین تجویز کرد. من نمیتونم کپسول قورت بدم،دکتر عمومی گفت میتونم بجاش سفکسیم مصرف کنم. میخواستم نظر شما رو بدونم.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر جایگزینی آنتی بیوتیک با نظر پزشک متخصص معالج باید باشد


  • علی یوسفی | 1399/04/16

   سلام.گوش چپم درد میکنه میخواستم بدونم آفاکسیم ۴۰۰بدون نسخه پزشک میتونم استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   هیچ آنتی بیوتیکی را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.


  • نیلوفر | 1399/04/15

   سلام من ۱۸ ساله هستم یک هفته درد خفیفی در سمت راستم داشتم دیروز با نتیجه سونوگرافی متوجه شدن عفونت در کلیه راستم وجود داره ولی هنوز باید دو سه روز منتظر نتایج آزمایش خون و ادرار باشم که بعد به دکتر اورولوژی مراجعه بکنم .در این دو سه روز دکتر دیگری گفتن سفکسیم ۴۰۰ بخورم ایا اگه روزی دو تا بخورم اشکالی داره ؟ یا روزی یدونه بخورم ؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   میتونید روزی 2تا مصرف کنید 
   ولی ممکنه بعد از ازمایش داروتون تغییر کنه


  • مازیار | 1399/04/11

   سلام.مدت سه ماه است تک سرفه دارم با خلط گلو که مقدارش کم است و گاه گاهی نیاز به صاف کردن گلو دارم .شب ها موقع خواب اثری از آن نیست و تقریبایک ساعت بعدا ز بیداری شروع میشه مصرف چه داروهایی روپیشنهاد می کنید. با تشکر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به پزشک مراجعه کنید ممکن است داروی مهارکننده ترشح اسید معده و یا داروی 

   آنتی هیستامین نیاز داشته باشید


  • فرشاد | 1399/04/08

   سلام .سرما خوردم گلوم عفونت کرده آب دهنمو قورت میدم گلوم درد میگیره .رفتم دکتر یه روز زیر سرم بودم با ۴ تا آمپول ویتامین و تقویتی.فرداش پنی سیلین ۶.۳.۳ زدم ولی اصلا هیچ تاثیری تو بدنم نذاشته.میخوام قرص سفکسیم بگیرم به نظرتدون برای عفونت گلو خوبه

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   بله استفاده میشه 
   ولی در مجموع مصرف انتی بیوتیک بدون تجویز پزشک اصلا صحیح نیست 


  • احد بورنگ | 1399/04/08

   باسلام و خسته نباشید آیا از قرص سفیکسیم 400 برای درمان عفونت دندان استفاده میکنند

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   خط اول درمان اموکسی سیلین هست 


  • کامران | 1399/04/08

   سلام.چند روزی هست که از خواب بیدار میشم آبریزش بینی عطسه و سرفه میکنم یکی از دوستان قرص سفیکسیم۴۰۰ معرفی کرده میگه ریه حساس شده آیا قرص تهیه کم خوب میشم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   خیر این قرص انتی بیوتیک هست 
   و اگر عفونتی دارید استفاده میشه و برای حساسیت نیست


  • Tafi | 1399/04/07

   سلام من پارسال همین موقع سوزش ادار شدیدگرفتم و مثانم درد میکردوسوز میداد بعداداردکترکه رفتم بم سفیکسیم ویه قرص دیگه داد که یادم اسمشو امسال باز این درد وسوزش اومد برام چکارکنم؟!

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام، بایستی مجدد به پزشک مراجعه کنید


  • نهال | 1399/04/05

   با سلام من يك دختر دو سال و دو ماهه دارم كه دكتر سفكسيم خوراكي ١٠٠تجويز كرده روزي سه بار و هر بار ٥سي سي،اما دكتر متخصص روماتولوژي(با توجه به يك سري مشكلات)بردمش گفتن اصلا نيازي به اين دارو نبوده و بايد سريعا ازمايش بده ،خواستم ببينم ميشه اين دارو رو ٥روز بهش بدم چون اگه هفت روز كامل بدم روز بعدش ازمايش خون و ادرار داره و ميتوسم روي ازمايشات تاثير بزاره . در ضمن از ديروز كهير هاي خارش دار روي شكمش زده ممنون ميشم پاسخ بدين خانم دكتر عزيز

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است دوره مصرف آنتی بیوتیک را که حداقل 5 روز است کامل کنید و نیازی به تجویز 7 روز نیست..


  • Arezu bahari | 1399/04/03

   من دوروزه دارم پماد واژینالکلوژین 2درصد استفاده میکنمی و قرص سفکسیم و قرص مترونیدازول 500 و الان بعد 2 روز یعنی روز سوم شب پریود شدم و زمانش نبوده میشه بگید چرا اینجوری شده بخاطر داروهاست؟ پماد واژینال رو در زمان پریودی استفاده کنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر، از عوارض شایع ان دارو ها نمیباشد.
   میتوانید دارو را در زمان پریودی استفاده نماید.اما بهتر است درمان واژینال را به بعد از پریودی منتقل کنید.


  • ضروری | 1399/03/31

   سلام چند وقته که مثانه ام درد میکرد دکتروکه رفتم سفیسکیم 400 و فنازمکس100 برام نوشت ایا باید فنازمکس رو تا دو روز مصرف کنم؟ چون تو نت یه چیزاییی در موردش خوندم....سوزش ادرار ندادم فقط مثانه ام درد میکرد

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   فقط برای سوزش ادرار نیست . مجاری ادراری رو شستشو میده . 


  • King | 1399/03/31

   سلام حدودا ۵ روز پیش رفتم دکتر تشخیص سرماخوردگی دادند(فقط گلو درد داشتم)، سفکسیم ۴۰۰ با اکتوکلد و شربت بنفشه مصرف کردم استامینوفن ۵۰۰ هم چندتایی مصرف کردم، تجویز سفکسیم روزی یکی بوده که من اشتباها روزی۳تا مصرف کردم حال جسمیم خوبه به ندرت سرفه می کنم عفونت ندارم ولی ۲ روزه هیچ بویی حس نمی کنم و مزه ها رو فقط شوری و تلخی رو میفهمم احساس می کنم گوش هامم کیپ شدن، بوی قهوه رو خیلی کم حس می کنم. مربوط به مصرف زیاد دارو هست آیا؟ یا کامل درمان نشدم و یا نیاز به تست کرونا دارم؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نیاز به تست کرونا هستش 


  • شیما قلی پور | 1399/03/29

   سلام من کیست‌مویی‌عمل‌کردم الان یه‌هفتس‌سفیکسیم‌میخورم و هنوز یه هفته دیگه باید بخورم،از معده درد میکشه منو حتی بعدشام میخورم،چیکار کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر عوارض گوارشی آن غیرقابل تحمل است به پزشک خود بگویید شاید لازم باشد با آنتی بیوتیک دیگری جایگزین شود


  • فریدخسری هویزه | 1399/03/28

   سلام من دچار بیماری کرونا خفیف ویا شاید شدید شدم از کپسول سفیکسیم 400استفاده میکنم آیا کارایی دارد ممنون از شما

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف آنتی بیوتیک ها حتما باید تحت نظر پزشک باشند


  • سارا | 1399/03/28

   سلام من ی مدتی سردرد داشتم چند بار رفتم دکتر هربار برام قرص سفیکسیم۴۰۰ مینویسند اما سردرد من خوب نشد‌ک‌هیچ‌بیشتر‌هم شد ‌ایا‌ممکن‌است عوارض‌دارو‌ باشد‌یا ن؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام سفیکسیم برای سردرد ناشی از سینوزیت ممکن است موثر باشد ولی برای سردرد با علل دیگر خیر


  • اکرم | 1399/03/28

   من به تازگی جراحی شدم کیست بزرگ شکمی،آبسه های بازشده داخل شکم ،عفونت شکمی کیست تخمدان، آپاندیس دریک جراحی اورژانسی درضمن مدفوع سبزلجنی مایل به سیاه که هنوز جواب آزمایشات پاتولوژی ومدفوع و....آماده نیس عفونت روده فکرکنم داشتم الان سفیکسیم ۴۰۰بعد جراحی میخورم دکترجراح دیروز بهم سیپروفلوکساسین ۵۰۰داده اگه این دوتا قرص همزمان مصرف بشه اشکالی نداره؟خیلی ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف این دو باهم منطقی نیست سیپروفلوکساسین را ادامه دهید و برای مصرف سفیکسیم مجدد از پزشک سوال کنید


  • فریدون | 1399/03/26

   با عرض سلام و خسته نباشید . داروی سفکسیم برای زن باردار عوارض دارد؟میتونه مصرف کنه ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   این دارو در گروه B می باشد.اما فقط و فقط پزشکتان میتواند برای مصرف یا عدم مصرف تصمیم بگیرد.


  • محمد | 1399/03/26

   سلام من پسری ۱۷ ساله ام که تقریبا از هفته ی پیش یکشنبه سوزش ادرار دارم و دکتر برام آزیترومایسین ۵۰۰ تجویز کرد و به مدت ۵ روز خوردم اما خوب نشدم چه کار کنم؟ سفکسیم ۴۰۰ بخورم یا نه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر، نمیتوانید خودسرانه آنتی بیوتیک مصرف کنید.
   آیا آزمایش های لازم را انجام داده اید؟


  • احد | 1399/03/25

   با سلام و خسته نباشید من فلاگمون اپاندیس شدم یک ماه هر روز ۳تا مترو نیدازول۵۰۰ و ۳تا سیپرو فلاکسازین مصرف کردم بعد سونو گرافی و به علت حالت تهوع و گز گز پا داروها قطع و هر روز یک عدد سیفکسیم تجویز کردن تا دوماه دیگه اپاندیس برداشته شور با کاهش،دارو ایا احتمال عود و التهاب دوباره اپاندیس وجود داره؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   اگر برداشته شده ک نه دیگه ! 


  • حمیدی | 1399/03/25

   من دچار عفونت گوش و حلق و آبسه دندان عقب بالا شدم آیا روزی دوتا سفکسیم ۴۰۰بخورم زودتر خوب میشم چون خیلی درد دارم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   مصرف انتی بیوتیک به صورت خودسر جالب نیست 
   برای عفونت دندان ترکیب اموسی سیلین و مترونیدازول هم کافی هست
   در کنار اینها دهانشویه کلر هگزیدین هم خوب هست 


  • بهزاد | 1399/03/23

   با عرض سلام من یک ماهه عفونت ریه دارم رفتم سونوگرافی و عکس قفسه سینه ریه میکن سالمه هیچی نداری آمپول زدن دو بسته سفکسیم خوردم یه بسته ۲۰۰ یه بسته ۴۰۰ قبلا شدید بود خوب شده بازم کمی درد داره بازم میتونم استفاده کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • سارا | 1399/03/21

   با سلام. من سیستوسکوپی کردم. مشکلی نداشتم. دکتر جهت پیشگیری از عفونت احتمالی بخاطر سیستوسکوپی سفیکسیم ۴۰۰ برای یه هفته داده. چون سابقه کولیت زخمی دارم میتونم ۵ روز مصرف کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر احتمال مقاومت آنتی بیوتیکی با کامل نکردن دوره درمان وجود دارد


  • ابراهیم | 1399/03/18

   باسلام من چند روزی هست سفکسیم 400 مصرف میکنم {6روزه} الان حالت اسهال جزیی وهمراه بلغم است ایا قرص را قطع کنم یا نه؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   بله درمان ک کامل شد 
   از یک پروبیوتیک استفاده کنید 


  • پروین | 1399/03/17

   سلام‌. مادر من ۵۵ سالشه و عفونت‌ گوش‌ و تیروئیدیت‌ داره‌ به نحوی که تیروییدش‌ بزرگی‌ یکطرفه‌ پیدا‌ کرده‌ و دیسفاژی داره. روزی یک‌ کپسول‌ سفیکسیم‌ ۴۰۰ بخوره اشکالی نداره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام اگر با تجویز پزشک هستش نه مشکلی نداره


  • جلال | 1399/03/14

   سلام خسته نباشید ایا قرص سفيكسيم باعث قطع شدن ابسه مقعد میشه قرص میشه معرفی کنید تا مشکل من برطرف بشه.ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر برای این مشکل حتما باید به متخصص گوارش مراجعه کنید


  • سارا | 1399/03/13

   سلام.من ریموو ابرو انجام دادم و زیر ابروم عفونت کرد و ورم کرد.دو روز هر 12ساعت سفکسیم خوردم و کامل برطرف شد. حالا باید مصرفو ادامه بدم یا قطع کنم؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   با همان تعدادی که دکتر تجوز کرده استفاده نمایید.


  • سلام و عرض ادب | 1399/03/13

   قرص سفیکسیم ۴۰۰ مصرف میکنم دو روزه،شکمم به صدا اومده،یکسره غر غر میکنه،از عوارض این دارو هستش؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   حساس تهوع،درد شکمی و سوء هاضمه ممکن است در مدت درمان با این دارو ایجاد شود ،برای بهبود آن مصرف غذاهای سبک و ساده و مصرف دارو پس از وعده ی غذایی می تواند کمک کننده باشد.


  • عليرضا | 1399/03/13

   سلام جناب دكتر نزديك يك هفته هست كه سوزش إدرار داشتم تا اين أواخر كه شديد شد و متوجه شدم كه در دستگاه ادراري عفونت دارم دكتر قرص سفيكسيم ٤٠٠ تجويز كرده و گفته روزي ١ عدد ايا ميتونم ١٢ ساعت يكي استفاده كنم براي اينكه زودتر خوب بشم؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر
   هر 24 ساعت یک عدد میل نمایید


  • مطهره | 1399/03/12

   سلام دکتر من حدود ۱۰ روزه که سوزش ته کام دارم و تقریبا گلو درد یکطرفه که قرمز شده و همینطور خلط ته گلو میتونم سفکسیم مصرف کنم ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   استفاده از آنتی بیوتیک ها به صورت خودسرانه توصیه نمیشود.
   در صورتی که تب دارید،سرفه ندارید و یا خفیف است ممکن است نیاز به آنتی بیوتیک داشته باشید.


  • مهرداد | 1399/03/12

   سلام من چند ماهه دقیقا زیر شکم ،بالای آلتم درد میکنم حتی موقع دراز کشیدن و پا خاستن درد دارم چیکار کنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   نیاز به بررسی و شرح حال دقیق تر دارید. به یک متخصص داخلی مراجعه نمایید.


  • محمد رضا قمی | 1399/03/11

   سلام‌من سی عدد اموکسی کلاو برای سینوزیت خوردم بعد از آن سی عدد اموکسی سیلین و‌مترونیدازل برای دندان بعد از عصب کشی دکتر سفکسیم ۴۰۰دادن هر ۲۴ساعت اول ازیترومایسین ۵۰۰دادن ی دونه خوردم احساس سر گیجه و ضعف شدید داشتم تغییرش دادن به سفکسیم احساس ضعف و سرگیجه و دارم بعد از دوروز اشکالی نداره مه سفکسیم و مصرف کنم البته به سفتریاکسون حساسیت دارم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   مصرف این همه انتی بیوتیک در زمان کم مناسب نیست


  • زلمی | 1399/03/10

   سلام وقت بخیر ایا کپسول سفکسیم ۴۰۰ برای زنان حامله در سه ماه اول بارداری بخاطر عفونت مجاری اداری قابل تجویزی است یا نه و همرایش میترونیدازول ۴۰۰ هم تجویزی کنیم تشکر از شما

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   چون در مورد عوارضش بر روی جنین اطلاعات زیادی در دسترس نیست بهتره تجویز نشه 


  • مسعود | 1399/03/10

   من برای عفونت گوشم خودسر سفکسیم ۴۰۰ هر ۱۲ساعت خوردم ۶ عدد خوردم حالا اسهال شدید دارم آیا از عوارض سفکسیمه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله از عوارض سفیکسیم هستش . کپسول فمی لاکت مصرف کنید 


  • سلام دکتر | 1399/03/10

   دکتر من چندوقت قفسه سینه ام سنگینی میکنی که پشت قفسه سینه ام تیرمیکشه وعفونت داره قرص سفلیکسیم ۴۰۰استفاده کنم خوبه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه باید به پزشک مراجعه کنید تا معاینه بشید 


  • علی فاضلی | 1399/03/10

   سلام سوزش ادرار دارم وتکرار ادرار..ودکتر قرص سفیکسیم ۴۰۰ بم داد چه وقتی از ان استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   هر 24 ساعت یکی 


  • عليرضا | 1399/03/09

   سلام من حدودا دو ماهه تو بدنم عفونت دارم (ريه و گلو بهمراه سينوسها)كمي بهتر شدم آموكسي كلاو و يكي دو تا داروي چرك خوردم الان هم دكترم سفكسيم نوشه برام ٥٠عدد ٢٠٠روزي دوتا مشكلي از لحاظ ايمني بدن در مقابل آنتي بيوتيكها پيش نمياد ٣٠سالمه؟ممنون

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها باعث مقاومت میکربی میشه و مصرف آن زیر نظر پزشک بلامانع است


  • افسانه | 1399/03/09

   سلام.پدر من سکته مغزی کرده .وطبق آزمایشات دکتر تشخیص عفونت وخون در ادرارش رو داده.والان قرص سفکسیم ۴۰۰ رو گفتن هر ۱۲ ساعت یه دونه به مدت ده روز مصرف کنه.آیا عوارضی براشون نداره؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام دوره درمان دارو باید کامل شود .عوارض احتمالی شامل تهوع اسهال و حساسیتهای پوستی میباشد


  • افسانه | 1399/03/09

   سلام.پدر من سکته مغزی کرده .وطبق آزمایشات دکتر تشخیص عفونت وخون در ادرارش رو داده.والان قرص سفکسیم ۴۰۰ رو گفتن هر ۱۲ ساعت یه دونه به مدت ده روز مصرف کنه.آیا عوارضی براشون نداره؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام دوره درمان دارو باید کامل شود .عوارض احتمالی شامل تهوع اسهال و حساسیتهای پوستی میباشد


  • راحله | 1399/03/09

   سلام مادرم عفونت ادراری داره ولی دکتر دارویی نداده ولی او شبها تب میکنه و گُر میگیره البته آسپرین هم مصرف میکنه سفکسیم بدم برای عفونتش خوبه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر آنتی بیوتیکها باید زیر نظر پزشک مصرف شود


  • عزیز رضایی | 1399/03/09

   سلام من صورتم یکم ورم کرده دکتر دو ورق از این قرص برام نوشته الان یه ورقش تموم شده ولی فرقی نکرده به نظرتون ادامه بدم این دارو رو؟ البته نصف بیشتر یه ورق رو خورده بودم که ورمش خوابیده بود ولی یه وعده نخوردم دوباره ورم کرده

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها بدون تجویز پزشک مجاز نیست


  • فاطمه | 1399/03/07

   سلام مادرم به قرص سفیکسیم ۴۰۰ حساسیت داره مریضی هم عفونت رحی داره چه قرصی رو جایگزین بخوره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام باید نوع عفونت ایشان توسط پزشک معالج مشخص شود  و خود پزشک آنتی بیوتیک را تغییر دهد


  • علی | 1399/03/06

   این دارو خود باعث درد کلیه میشود عوارضش رو داره الان یه هفته نمیخورمش ولی بعضی او قات درد کلیه دارم میتوع بخاطر این سفیکسیم باشه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   توصیه میشود به متخصص کلیه مراجعه نمایید.


  • کیورث | 1399/03/03

   سلام آقای دکتر بنده یک بسته سفیکسیم ۴۰۰را ۶ساعت یکبار خوردم به نظرتون ضررنداره

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   اگر فقط یکبار اتفاق افتاده میکلی نداره ، در غیر اینصورت حتما از کپسول فمی لاکت استفاده کنید


  • مجتبی | 1399/03/03

   سلام من حدود یک ماه هست عمل جراحی تنگی کانال نخاعی کردم الان دوبسته قرض سفسکیم 400تجویض کرده مصرف کردم تموم شد بخیه هامو کشیدم دو هفته پیش الان سفسکیم دورش تموم شده آیا باز نیازی هست مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه نیازی نیست


  • سجاد | 1399/02/31

   باسلام وتشکر از وقتی که میزارید بنده به علت تکرر ادرار شدید وسوزش ادرار به پزشک مراجعه کردم مشخص شد التهاب مزمن پروستات دارم الان 20 روز قرص ازیترومایسن 250 وامنیک 4میلی استفاده میکنم هم سوزش هم تکرر بسیار کم شده دکتر گفته باید سه ماه قرص مصرف بشه ایا بعد سه ماه درمان کلی میشه چون الان خیلی خیلی بهترم التهاب پروستات درمان داره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام دوره درمان آنتی بیوتیکی حتما باید کامل شود تا بتوان نظر قطعی داد


  • قدرت | 1399/02/31

   بعد مصرف دارو سفکسیم حالت گیجی و سردرد به من دست میده.رفع میشود این معضل

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام سرگیجه جزء عوارض سفیکسیم است در صورت قابل تحمل بودن آن به مصرف دارو ادامه دهید


  • مرتضی | 1399/02/31

   بخاطر عصب کشی دندان که بخاطر کرونا دو ماه معطل ماندم تا مطب دکتر باز شود دندان درد گرفتم بعد از عصب کشی دو تا آمپول ۶۳۳ پنی سیلین تزریق کردم ٫ ولی دردش کم نشد٫ سوالم اینست از داروخونه سفالکسین ۴۰۰ رو گرفتم هر ۲۴ ساعت بخورم آیا شما تایید میکنید ٫ چون روزه میگیرم نمیتونم تو روز بخورم ٫ منتظر دستور شما هستم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام نه توصیه نمی شود و حتما باید مجددا به دندانپزشک مراجعه کنید


  • ایوب | 1399/02/28

   با سلام من سه روزه سینوس هام حساس شدن بشدت پشت چشم هام سنگین شده کلا پوست بدنم حساس شده کسی بام دست میزنه احساس شکنندگی میکنم.قبلا هم سابقه سینوزیت دارم.الان سفکسیم ۲۰۰هر۱۲ساعت مصرف کنم آیا اثری داره فعلا دسترسی به دکتر ندارم.

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   همراه نرمال سالین بشویید بینی و سینوسهاتونو و انتی بیتیک هم بهتره فقط با دستور پزشک مصرف بشه 


  • نازی | 1399/02/27

   پدرم ۶۲سال سن دارن قرص سفیکسیم۴۰۰را هر ۱۲ساعت یکبار اشتباهی مصرف کرد خطرناک نیست؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   دستور قرص سفیکیم باتوجه به کاربردش متفاوته . مشکلی نداره 


  • elmira | 1399/02/27

   با سلام خدمت شما عزیزان درمان کامل دارو سفکسیم چندروزاست؟؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   با توجه به کاربردش متفاوته . بین 7 تا 10 روز 


  • سمیرا | 1399/02/27

   سلام دخترم ۵ سال و ۶ ماهش وزنش ۳۴کیلو امشب سفکسیم ۴۰۰ ب جای ۲۰۰ بهش دادم بعدش بالا آورد ولی قرص ندیدم نگرانم واسش باید چکار کنم؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   مشکلی نداره یک بار این اتفاق افتاده فقط مایعات بهش زیاد بدید 


  • حجت | 1399/02/26

   سلام خانم دکتر . ببخشید ،من ۱۰ روزی میشه اول صبح سرفه خلط دار دارم شبا سرفه خشک.چه دارویی مصرف کنم خوبه؟؟؟یه هفته داروی گیاهی روتارین مصرف کردم بد نبود ولی برطرف نشد...سپاس

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   میتونید از انتی هیسنتامین ها و مونته لوکاست استفاده کنید


  • فاطمه | 1399/02/25

   سلام خسته نباشید من متاسفانه از این دارو زیاد استفاده کردم یعنی بیش از حد مجاز اسهال شدید با تب و لرز و تهوع دارم دسترسی به دکتر ندارم بخاطر اسهال شدید لوپرامید خوردم الان حالم خیلی بده باید چیکار کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام اسهال جز عوارض سفکسیم میباشد که در صورت شدت میبایست زیر نظر پزشک دارو (جهت تامین الکترولیت های از دست رفته)مصرف کرد


  • محمد مهدی | 1399/02/25

   سلام،دکتر من سوزش ادرار دارم و از ادرارم خون میاد رفتم دکتر و بهم گفت عفونت ادراری دارم بعد سفکسیم 400 تجویز کردن احتمال بهبود هست؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله سفکسیم در عفونتهای مجاری ادراری نیز کاربرد دارد