اطلاعات دارویی سوماتریپتان

Sumatriptan

سوماتریپتان Sumatriptan

گروه دارو: عوامل ضد میگرن

سوماتریپتان یک آگونیست سروتونینی است که به طوراختصاصی بر روی گیرنده 5HT1 فعالیت می کند. این دارو در درمان میگرن و گاهی سردردهای کلاستر به کار می رود.
سوماتریپتان فقط در درمان سردرد کاربرد دارد. سوماتریپتان از سردرد جلوگیری نمی کند و تعداد حملات را کاهش نمی دهد. از سوماتریپتان نباید برای درمان سردرد تنشی یا سردردی که باعث از دست دادن حرکت در یک طرف بدن می شود استفاده شود. این دارو را فقط در صورت تجویز پزشک در درمان سردردهای میگرنی استفاده کنید.

مکانیسم اثر

آگونیست اختصاصی گیرنده های 5HT1B و 5HT1D در شریان های جمجمه می باشد. دارای اثرات ضد التهابی و منقبض کنندگی عروق در ارتباط با انتقال میانجی گرهای عصبی تحریکی می باشد که باعث تسکین سردرد های میگرنی می شود.
سوماتریپتان جریان خون شریانی کاروتید را کاهش می دهد ، اما سرعت جریان خون را در شریان کاروتید داخلی و شریان مغزی میانی افزایش می دهد.

فارماکودینامیک

سوماتریپتان رگ های خونی جمجمه را منقبض می کند و از ترشح پپتیدهای وازواکتیو جلوگیری می کند. دوز سوماتریپتان از نظر روش مصرف بسیار متفاوت است و در بیشتر موارد ، نباید بیش از 2 دوز روزانه داده شود. سردردهای در اثر مصرف زیاد دارو ممکن است در بیمارانی رخ دهد که مرتبا از سوماتریپتان استفاده می کنند.

فارماکوکینتیک

جذب :
• فراهمی زیستی : 15 درصد (خوراکی) ، 97 درصد (تزریق زیر جلدی)
• شروع اثر دارو : 30 دقیقه (خوراکی) ، 10دقیقه (تزریق زیر جلدی)
• طول اثر : 9 تا 24 ساعت (تزریق زیر جلدی)
• زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی : 0.5 تا 3 ساعت (خوراکی) ، 5 تا 20 دقیقه (زیرجلدی)
• حداکثر غلظت پلاسمایی : 18 تا 51 نانوگرم در هر میلی لیتر (خوراکی) ، 55 تا 108 نانوگرم در هر میلی لیتر (زیرجلدی با دوز 6 میلی گرم)
توزیع :
• اتصال به پروتئین های پلاسما: 14 تا 21 درصد
• حجم توزیع : 2.4 لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
متابولیسم :
توسط ایزوآنزیم مونوآمینواکسیداز Aکبدی متابولیزه می شود.
حذف :
• نیمه عمر: 2 تا 2.5 ساعت (خوراکی)، 115 دقیقه (تزریق وریدی)
• پاکسازی دارو از کلیه(کلیرانس کلیوی): 264 میلی لیتر در هر دقیقه
• پاکسازی یا کلیرانس دارو از تمام بدن: 1176 تا 1200 میلی لیتر در هر دقیقه
• دفع: ادراری(60 درصد)، مدفوع(40 درصد)

موارد مصرف سوماتریپتان

سردرد کلاستر (خوشه ای) حاد
میگرن متوسط تا شدید حاد

مقدار مصرف سوماتریپتان


1- سر درد میگرنی:
توجه: به صورت درمان تک دارویی یا همراه با NSAID (به عنوان مثال ، ناپروکسن) استفاده می شود. با شروع اولین علائم سردرد مصرف کنید. وقتی حمله با استفراغ یا حالت تهوع شدید همراه شود ، استفاده از داروی غیر خوراکی توصیه می شود زیرا داروی خوراکی ممکن است بی اثر باشد.
خوراکی:
معمول: 50 تا 100 میلی گرم یک بار. اگر دوز اولیه تا حدی موثر بود یا سردرد عود کرد ، ممکن است یک دوز (معمولاً همان دوز اول) بعد از 2 ساعت تکرار شود.
حداکثر 100 میلی گرم در هر دوز. حداکثر دوز تجویزی 200 میلی گرم روزانه می باشد .
تزریقی :
6 میلی گرم ( 5/0 میلی لیتر ) تزریق زیر جلدی که می تواند تنها برای 1 بار دیگر و بعد از حداقل 1 ساعت تکرار شود.
حداکثر تعداد تزریق در 24 ساعت دو بار می باشد.
دوز دارو ممکن است تحت شرایط خاص مثل بروز عوارض جانبی به 1 تا 5 میلی گرم کاهش یابد .
2- سردرد خوشه ای:
تزریقی:

6 میلی گرم ( 0.5 میلی لیتر ) زیر جلدی ممکن است حداقل پس از 1 ساعت تکرار شود .
دوز دارو نباید به بیش تر از 12 میلی گرم طی 24 ساعت  و 6 میلی گرم در هر دوز تجاوز کند.

موارد منع مصرف

حساسیت بیش از حد (به عنوان مثال ، آنژیوادم ، آنافیلاکسی) به سوماتریپتان یا هر یک از اجزای فرمولاسیون
بیماری ایسکمیک قلب یا علائم یا نشانه های بیماری ایسکمیک قلب (وازوپاسم عروق کرونر ، آنژین Prinzmetal ، آنژین پکتوریس ، MI ، ایسکمی میوکارد خاموش)
سابقه سندرم های عروق مغزی (از جمله سکته های مغزی ، حملات ایسکمیک گذرا)
سابقه میگرن همی پلژیک یا بازیلار
بیماری عروق محیطی (از جمله بیماری ایسکمیک روده)
فشار خون بالای کنترل نشده
24 ساعت بعد از مصرف مشتقات ارگوتامین
24 ساعت بعد از مصرف آگونیست 5HT1 دیگر
تجویز همزمان یا ظرف 2 هفته بعد از قطع مصرف مهار کننده های MAO نوع A
سندرم ولف پارکینسون-وایت یا آریتمی همراه با سایر اختلالات مسیر هدایت قلبی
اختلال شدید کبدی

عوارض جانبی سوماتریپتان

فرم تزریقی:
عوارض جانبی شایع (بیشتر از 10%):
موضعی: واکنش محل تزریق (30٪ تا 59٪) ، احساس گرما در محل تزریق (11٪)
سیستم عصبی: سرگیجه (≤ 12%) ، احساس گرما (≤ 11%) ، احساس سوزن سوزن شدن (14%)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
قلب و عروق: احساس ناراحتی قفسه سینه (5٪) ، فشار در قفسه سینه (2٪) ، تنگی قفسه سینه (3٪) ، گرگرفتگی (7٪)
دستگاه گوارش: حالت تهوع و استفراغ (4٪)
سیستم عصبی: احساس سوزش (7٪) ، خواب آلودگی (3٪) ، احساس سنگینی (7٪) ، سردرد (2٪) ، ناراحتی موضعی (فک یا گلو: 2٪ تا 3٪) ، بی حسی (5٪) ، پارستزی (5٪) ، احساس فشار (7٪) ، احساس گرفتگی (5٪)
عصبی - عضلانی و اسکلتی: آستنی (5٪) ، میالژی (2٪) ، درد گردن (5٪) ، سفتی گردن (5٪)
تنفسی: برونکوسپاسم (1%) ، ناراحتی بینی (حفره بینی:٪ 2) ، ناراحتی سینوس (≤ 2%)

فرم خوراکی:
عوارض جانبی با شیوع کم (1% تا 10%):
قلب و عروق: درد قفسه سینه (≤ 2%) ، فشار روی قفسه سینه (≤ 2%) ، تنگی قفسه سینه (≤ 2%) ، احساس گرم شدن و سرد شدن (3%)
دستگاه گوارش: گلو درد (≤ 3%)
موضعی: دردهای موضعی (2٪)
سیستم عصبی: خستگی (3٪) ، احساس سنگینی (3٪) ، سنگینی قفسه سینه (2٪) ، بی حالی (3٪) ، درد (8٪) ، پارستزی (3٪ تا 5٪) ، احساس فشار (≤ 8%) ، سرگیجه (2%)
عصبی - عضلانی و اسکلتی: درد فک (3٪) ، فشار روی فک (3٪) ، گرفتگی فک (3٪) ، درد گردن (3٪)
تنفسی: ادم حلق (≤ %3)

تداخلات دارویی

مشتقات ارگوت: ممکن است اثر انقباض عروقی آگونیست های گیرنده سروتونین 5HT1D (تریپتان ها) را افزایش دهد. آگونیست های گیرنده سروتونین 5HT1D (تریپتان ها) ممکن است اثر انقباض عروقی مشتقات ارگوت مانند دی هیدروارگوتامین، ارگوتامین، متیل ارگونووین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO): آگونیست های گیرنده سروتونین 5HT1D (تریپتان ها) ممکن است اثر سروتونرژیک مهارکننده های مونوآمین اکسیداز مانند ایزوکربوکسازید، فنلزین و ترانیل سیپرومین را افزایش دهند. این می تواند منجر به سندرم سروتونین شود. مهارکننده های مونوآمین اکسیداز ممکن است غلظت سرمی آگونیست های گیرنده سروتونین 5HT1D (تریپتان ها) را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

آگونیست های گیرنده سروتونین 5HT1D (تریپتان ها): ممکن است اثر نامطلوب یا سمی سوماتریپتان را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

هشدارها

سوماتریپتان در بیماران با درد قفسه سینه، مشکل کوتاهی تنفس، سابقه فشارخون بالا، حمله قلبی، دیابت، مصرف سیگارو در زمانی که یکی از اعضای خانواده دارای مشکل یا حمله قلبی بوده است باید با احتیاط مصرف شود.
• سوماتریپتان در بیماران با سابقه مشکلات کبدی یا کلیوی، تشنج، صرع، مشکلات قلبی، وزن خیلی بالا باید با احتیاط مصرف شود.
سوماتریپتان در زنان پس از یائسگی و در مردان بالای سن 40 سال باید با احتیاط مصرف شود.
• در افراد مسن به دلیل اینکه ممکن است خطر عوارض جانبی شدید مثل مشکلات قلبی یا فشارخون بالا افزایش یابد، باید با احتیاط مصرف شود.
• مصرف سوماتریپتان در افراد زیر 18 سال تایید نشده است.

نکات قابل توصیه

سوماتریپتان به صورت قرص های خوراکی و آمپول زیر جلدی مصرف می شود .
این دارو معمولاٌ در زمانی که اولین علایم سردرد میگرنی بروز می کند مصرف می شود در صورتی که علایم بهبود یافت و بعد از 2 ساعت مجدداٌ علایم بازگشت یا طولانی تر شد می توانید قرص دوم را میل کنید . اگر علایم شما بعد از مصرف سوماتریپتان بهبود نیافت ، قرص دوم را بدون مشورت پزشک مصرف نکنید .
اگر سوماتریپتان را بیشتر یا طولانی تر از دوره زمانی توصیه شده مصرف کردید ، ممکن است سردردتان تشدید و یا تواتر آن بیشتر شود .   سوماتریپتان را نباید همراه سایر دارو های سردرد پیش از یک دوره 10 روزه در ماه مصرف نمایید .
سوماتریپتان ممکن است موجب گیجی یا خواب آلودگی شود . این اثرات در صورت مصرف الکل یا دارو های خاص ممکن است بدتر شود . در این موارد باید دارو با احتیاط مصرف شود . از رانندگی یا سایر کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند تا زمان هوشیاری کامل پرهیز نمایید .
از مصرف آمپول های سوماتریپتان که حاوی ذرات است و کدر و غیر شفاف می باشد و یا ظروف آن شکسته و ترک خورده است خودداری کنید .
سوماتریپتان تزریقی را تنها در ناحیه خشک و تمیز پوست بر روی ران پا یا شکم استفاده نمایید و آن را بر روی بازو و یا سایر نواحی بدن به کار نبرید .
سوماتریپتان تزریقی را تنها در ناحیه خشک و تمیز پوست بر روی ران پا یا شکم استفاده نمایید و آن را بر روی بازو و یا سایر نواحی بدن به کار نبرید .
سوماتریپتان را نباید در اطراف زخم ها ، خال ها و تا فاصله 5 سانتی متر از نافتان استفاده کنید .
سوماتریپتان را تنها روی پوست برهنه به کار ببرید و از روی لباس تزریق را انجام ندهید.
سوماتریپتان درد میگرن را در هر زمان از طول مدت یک حمله تسکین می دهد ولی بهترین زمان تزریق یک دوز سوماتریپتان ، ابتدای بروز علایم حمله میگرن می باشد .
در صورتی که علایم میگرن بر طرف شود و سپس مجدداٌ برگشت کند می توانید از دوز دوم دارو تحت نظر پزشک استفاده نمایید . بین دو دوز دارو حداقل 1 ساعت فاصله بیندازید .
در صورت نیاز به دوز دوم ، تزریق در ناحیه متفاوت از ناحیه اول صورت گیرد در صورت عدم مشاهده بهبودی با دوز اول ، دوز دوم را برای همان حمله استفاده نکنید و با پزشک تماس بگیرید .
طی 24 ساعت ، بیشتر از 2 دوز دارو را استفاده نکنید و برای درمان بیش از 4 سردرد طی 30 روز ، دارو را بدون مشورت با پزشک مصرف نکنید.
از تریپتان نباید در طی 24 ساعت پس از استفاده از داروی ارگوتامین یا تریپتان متفاوت استفاده شود.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

در مطالعه ای که روی جفت های سالم و کامل انسان انجام شده است ، مشخص شد مقادیر محدودی از سوماتریپتان از جفت عبور می کند.
به دنبال قرار گرفتن در معرض سوماتریپتان ، خطر نقص مادرزادی عمده در سه ماهه اول 4.2٪ بود و هیچ الگوی ثابت نقص مادرزادی مشاهده نشد.
اگر در حین بارداری به درمان حاد سردردهای خوشه ای نیاز باشد ، استفاده از سوماتریپتان ممکن است در نظر گرفته شود. سایر عوامل برای درمان اولیه میگرن در بارداری ترجیح داده می شوند. با این حال ، در صورت عدم موفقیت عوامل خط اول ، ممکن است سوماتریپتان استفاده شود.

مصرف در شیردهی

سوماتریپتان در شیر مادر ترشح می شود.
به طور کلی ، شیردهی زمانی قابل قبول تلقی می شود که RID (میانگین دوز نسبی نوزاد) کمتر از 10٪ باشد.
به دنبال تجویز خوراکی ، زیر جلدی یا داخل بینی ، تولیدکنندگان توصیه می کنند از شیردهی به مدت 12 ساعت پس از دوز مصرفی مادر خودداری کنید.

دارو های مشابه

آلموتریپتان
فلوواتریپتان
ناراتریپتان
ریزاتریپتان
زولمی تریپتان

اشکال دارو سوماتریپتان

اشکال دارویی موجود در ایران:
قرص 50mg و 100mg
آمپول 6mg/0.5ml

نام های تجاری:
Imitrex، Onzetra
ایمیگران، سومی ترکس، بایوتریپتان، میگراکیم، میگرستاپ، آنتی میگرامین، میگراتکس، سومیگرال

بنر مشاوره دارویی
 
داروهای معرفی شده به معنی تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
 
برای دسترسی به کانال های داروخانه مرکزی امام مشهد بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • زهرا | 1402/02/18

   سلام من چندین ساله که میگیرن وافسردگی دارم جدیداهم بیشترشده هردارویی که بوده مصرف کردم ولی بهترنشدم دکتربرام این داروراتجویزکرده ولی میترسم چاقی بیاره ...آیااین داروچاق کننده س؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر این دارو چنین عارضه ای ندارد


  • علی | 1402/02/14

   سلام من حدود یکسالو نیمه سوما 50 مصرف میکنم از زمان مصرف بشدت چاغ شدم میخاستم بدونم احتمالش هست برای مصرف سوما تریپتان باشه

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر جزء عوارض این دارو نیست


  • محمد | 1401/12/25

   با سلام سوماتریپتان رو4 ساعت بعد از ارگوتامین سی میتونم مصرف کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر این دو باهم تداخل دارند


  • مهدی | 1401/11/30

   باعث کاهش وزن هم میشه ؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام خیر چنین اثری برای این دارو ذکر نشده است.


  • زینب ایوبی راد | 1400/11/30

   سلام میشه لطفا بگید این آمپول رو از کجا می تونم تهیه کنم؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام متاسفانه این دارو به شکل تزریقی در داروخانه مرکزی امام موجود نمیباشد. در صورت صلاحدید پزشک میتوانید به جای شکل تزریقی سوماتریپتان از قرص زیرزبانی ریزاتریپتان استفاده کنید که شروع اثر سریعی دارد.


  • مبینا | 1400/06/16

   سلام من یک عدد قرص سوماتریپتان مصرف کردم که مسمومیت ایجاد کرد تا چند ساعت اثر این دارو در بدن باقی می ماند .چیکار باید کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگر سوماتریپتان را به میزان مجاز استفاده کنید، به ندرت دچار عوارض جانبی این دارو خواهید شد. با این وجود عوارضی مانند حالت تهوع ، سرگیجه ، خستگی ، درد ، سنگینی، فشار یا گرفتگی در قفسه سینه، گلو یا سایر قسمت های بدن یا احساسات غیر معمول مانند بی حسی ، گزگز و گرما یا سرما، گر گرفتگی، افزایش فشار خون و یا احساس خستگی و ضعف از عوارض داروی سوماتریپتان هستند.
   اگر دچار این علایم شدید نگران نباشید زیرا این علایم گذرا بوده و به سرعت از بین خواهند رفت. اگر عوارض جانبی دارو در شما ادامه دار شد حتما باید به پزشک مراجعه کنید.


  • update | 1399/09/11

   سلام و خسته نباشید خدمت شما حدودا دوماه هستش که دارم هر 24 ساعت دو عدد قرص 50 میلی گرمی میگراکیم(سوماتریپتان ) میخورم آیا مشکلی برام نداره؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   سوماتریپتان را نباید همراه سایر دارو های سردرد پیش از یک دوره 10 روزه در ماه مصرف نمایید.
   حداکثر 100 میلی گرم در هر دوز ، در صورت نیاز ، 2 ساعت بعد دوز را تکرار کنید . حداکثر دوز تجویزی 200 میلی گرم روزانه می باشد


  • Hani | 1399/07/27

   سلام وقتتون بخیر من تقریبا هروز سردرد دارم و دکترم رفتم ک‌ تشخیص میگرن بودن . براهمین از داروخونه ی قرص مسکن خواستم بهم سوماتریپتان دادن و الان متوجه شدم روش بسته قرص نوشته بدون نسخه پزشک ممنوعه و من نسخه نداشتم و اینکه داخل بسته برگه راهنمایی هم نداره فقط یک ورق قرص هست !! میشه راهنمایی کنید نگران شدم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سوماتریپتان برای درمان علایم سردردهای میگرنی به کار می رود.
   مقدار مصرف سوماتریپتان

   • سر درد میگرنی :
   قرص های 25 و 50 و 100 میلی گرمی ، خوراکی ( همراه با آب یا مایعات )
   حداکثر 100 میلی گرم در هر دوز ، در صورت نیاز ، 2 ساعت بعد دوز را تکرار کنید . حداکثر دوز تجویزی 200 میلی گرم روزانه می باشد


  • احمد | 1399/06/30

   سلام من مدتی سوما تریپتان مصرف میکنم آیا ممکن است اثرش رفته باشد و دارو دیگر تاثیر گذاری نداشته باشد ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر البته طی 24 ساعت ، بیشتر از 2 دوز دارو را استفاده نکنید و برای درمان بیش از 4 سردرد طی 30 روز ، دارو را بدون مشورت با پزشک مصرف نکنید. 


  • طیبه | 1399/06/29

   سلام من دچار میگرن قاعدگی هستم از این دارو بخورم برام خوبه دوز رو بهم میگین

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   در لحظه شروع سردرد یک عدد مصرف کنید و در صورت ادامه سردرد از یک مسکن مثل دیکلوفناک استفاده کنید .


  • آرمان | 1399/06/27

   آیا میتوان سوماتریپتان را همراه با کوریزان مصرف کرد؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله مصرف همزمان مشکلی ندارد...


  • Shahrooz Bakhshandeh | 1399/06/14

   با سلام من گرفتار سردرد خوشه ای هستم سوماتریپتان 100 مصرف میکنم، الان حدود 1ماه گاهی تا 3 عدد در روز، آیا این دارو وابستگی ایجاد می‌کند؟ وآیا مشکلی برای من به وجود نخواهد آورد؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام طی 24 ساعت ، بیشتر از 2 دوز دارو را استفاده نکنید و برای درمان بیش از 4 سردرد طی 30 روز ، دارو را بدون مشورت با پزشک مصرف نکنید.


  • مریم بهزادی | 1399/05/12

   بعد از مصرف اولین قرص پنجاه میلی گردن و کتف و پاهایم شدیدا درد گرفته و میترسم لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام سفتی و بی حسی عضلات مربوط به عوارض دارو میباشد که در صورت تداوم باید با پزشک مشورت کرد


  • داود | 1399/03/18

   سلام آقای دکتر من برای رفع سردردم مدتیه سوماتریپیتان مصرف میکنم و حالا یکهفته هست که دچار دل درد و سفتی شکم شدم آیا این دل درد ربطی به این قرص دارد؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   بله اینهایی ک گفتین از عوارض دارو هست
   اما ممکنه دل دردتون دلیل دیگه ای داشته باشه


  • مریم | 1399/03/07

   سلام خسته نباشید من هروزسردردمیگرنی دارم وروزی۳تاقرص سوماتریبتان استفاده میکنم میشه راه حلی نشونم بدیدکه ازشراین قرصاخلاص بشم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام با توجه به تعدد حمله های میگرنی شما ضروری است به پزشک متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید تا داروهای پیشگیرانه برای شما تجویز شود


  • مریم | 1399/03/07

   سلام خسته نباشید من هروزسردردمیگرنی دارم وروزی۳تاقرص سوماتریبتان استفاده میکنم میشه راه حلی نشونم بدیدکه ازشراین قرصاخلاص بشم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام با توجه به تعدد حمله های شما باید به پزشک متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید تا داروهای پیشگیرانه برای شما تجویز شود


  • مریم | 1399/03/05

   سلام خسته نباشید من چندساله همش قرص سوماتریبتان استفاده میکنم ولی خوب نشدم الان سردردم جوری شده که روزی ۳تا۴تاقرص سوماتریبتان میخورم سردردم بدترشده هرروزسردرد دارم توروخداراهی نشونم بدیدکه ازاین سردردخلاص بشم ودیگه قرص نخورم چون عوارض زیادی دارن

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   شما دچار بیماری میگرن میباشید.
   از مصرف غذاهای مانده وسوسیس وکالباس وهر غذایی که با خوردن آن احساس میکنید دچار سردرد میشید بپرهیزید.
   با توجه به مزمن بودن این بیماری و کاهش شدید کیفیت زندگی، توصیه میکنم تحت نظر یک متخصص مغز و اصاب قرار گرفته و داروهای که جهت پیشگیری از ابتلا مفید هستند را دریافت نمایید.تا دفعات سردردتان شدیدا کاهش یابد.


  • النا | 1399/02/12

   سلام خانم دکتر من هرروز سردرد میگرنی دارم به نظر شما فقط همین ق رص کفایت میکند یا بریم زیر نظر دکتر

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   برید ب پزشک مغز و اعصاب مراجعه کنید 
   تا داروهای پیشگیری کننده بهتون بده


  • سلمان | 1399/01/23

   سلام خانم دکتر من در ماه ۱۵ تا ۲۰بار حمله میگرنی دارم و به همین تعداد تریپتان مصرف میکنم.میخواستم ببینم خطر داره این مقدار مصرف ممنون

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . مشکلی نداره فقط بیشتر از 200 میلیگرم در روز نباید استفاده بشه


  • ﻣﺴﻠﻢ | 1398/06/12

   ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ اﺳﻜﻨﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ(ﻋﻮاﺭﺽ ﺳﻮﻣﺎﺗﺮﻳﭙﺘﺎﻥ) ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎﺏ ﺭﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺩاﺭﻭﻫﺎﻱ ﺿﺪ اﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩاﺩﻥ ﻭﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻛﺘﺮ اﻟﺮﮊﻱ ﺭﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺒﺎﺩا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺩاﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ اﻛﻮﻱ ﻗﻠﺐ ﺩاﺩﻡ ﻭﮔﻔﺖ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺭﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭﻳﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺭا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   پیشنهاد می کنم زیر نظر مربی  یا متخصص طب ورزش ، فعالیت بدنی مناسبی را شروع کنید . شاید فعالیت بدنی بتواند این علائم را تخفیف دهد.


  • ﻣﺴﻠﻢ | 1398/06/11

   ﺳﻼﻡ .ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺳﻮﻣﺎﺗﺮﻳﭙﺘﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺣﺮاﺭﺕ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﻭﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﻥ ﻭﺩﺳﺘﻢ اﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﺩ ﻭﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﻭاﺏ ﺩﻫﻨﻤﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﻡ اﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﮔﻠﻮﻡ ﻭﺭﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﺼﺮﻓﺸﻮ ﻗﻂﻊ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩاﺭﻡ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﭼﻲ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ اﮔﺮ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   داروی سوماتریپتان که در درمان میگرن کاربرد دارد نباید طولانی مدت استفاده گردد.
   این دارو  اثرات منقبض کنندگی عروق را دارد که طولانی مدت مصرف آن روی عروق محیطی تاثیر گذاشته است . 
   توصیه می شود به پزشک مراجعه نمایید تا با بررسی فشار خون و سایر علائم درمان مناسب صورت گیرد.


  • مهدی | 1398/03/23

   سلام. گاهی اوقات بعد از چند ساعت از مصرف دارو سوماتیریپتان اندامم لمس میشه و نفسم انگار در نمیاد انگار که فشارم بشدت افت کرده اما فشارم نرمال نشون میده. البته همیشه اینطور نمیشم خیلی حالت بدیه به اندازه ای بده که باخودم میگم کاش سردرد و تحمل میکردم و دارو مصرف نمیکردم. من همیشه اول کپسول مسکن مخلوطی استفاده میکنم بعد اگه اثر نکرد تیریپتان میخورم. لازم بذکر ه که روزی یه کپسول فلوکستین 10هم مصرف میکنم. آیا داروی دیگه ای هست که چنین عارضه ای رو نداشته باشه و یا جوری مصرفش کنم که اینجوری نشم؟

   پاسخ آقای دکتر جلیلی:

   مصرف داروهای خانواده فلوکستین با داروهای خانواده سوماتریپتان تداخل دارد و در صورت مصرف با تواتر زیاد سوماتریپتان احتمال ایجاد عارضه ای به نام سندروم سروتونینی بالا می رود. احتمال این که علائم ایجاد شده برای شما به دلیل افزایش ناگهانی و موقت سروتونین باشد وجود دارد. بهتر است جهت تغییر داروی فلوکستین با پزشک خود مشورت بفرمایید.


  • ﻣﺴﻠﻢ | 1397/09/27

   ﺳﻼﻡ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﻛﺘﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺳﻮﻣﺎﺗﺮﻳﭙﺘﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﻭﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﻭﺳﺮﮔﻴﺠﻪو ﺑﻲ ﺗﻌﺎﺩﻟﻲ ﺷﺪﻡ ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﻢ ﺩاﺭﻡ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻮاﺭﺽ اﻳﻦ ﺩاﺭﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻭاﺯاﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﺖ ﻟﻂﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﺭاﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﺷﻤﺎ

   پاسخ دکتر داروساز:

   این مشکلات می‌توانند ناشی از عوامل مختلفی مانند اختلالات هورمونی، کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی، استرس یا اضطراب باشند.

   با توجه به اینکه پرسش شما مبهم است و اطلاعات بیشتری درباره وضعیت سلامتی تان نیاز است، توصیه می‌شود به یک پزشک مراجعه کنید.
   پزشک می‌تواند با ارزیابی دقیق و تشخیص درست، علت این مشکلات را تعیین کند و درمان مناسب را برای شما تجویز کند.
   از جمله تست‌های خون و سایر آزمایش‌ها برای بررسی عوامل مختلف وضعیت سلامتی شما استفاده می‌شود.