اطلاعات دارویی سوکرالفیت

Sucralfate

سوکرالفیت Sucralfate


سوکرالفیت یک داروی ضد اولسر(زخم) می باشد. سوکرالفیت به مقدار زیاد از طریق دستگاه گوارش جذب نمی شود. این دارو با اتصال به سطوح زخم و محافظت آن از اسیدها، آنزیم ها و نمکهای صفراوی عمل می کند. سوکرالفیت در درمان زخم فعال دوازدهه استفاده می شود. این دارو در بهبود زخم فعال موثر بوده ولی در پیشگیری از بروز زخم های بیشتر کاربرد ندارد.

مکانیسم اثر

اگرچه مکانیسم توانایی این دارو برای سرعت بخشیدن به بهبود زخم دوازدهه کاملا مشخص شده است ، مشخص شده است که سوکرالفیت اثر خود را از طریق اثر در موضع ، به جای سیستمیک اعمال می کند. فعالیت های ضد زخم سوکرالفیت در نتیجه تشکیل کمپلکس چسبنده زخم که سطح زخم را پوشش می دهدو از آن در برابر حملات اسید، پپسین و نمک های صفراوی محافظت می کند.

فارماکودینامیک

این دارو به بهبود زخم اثنی عشر کمک می کند ، التهاب دردناک را با ایجاد یک مانع مکانیکی محافظ بین پوشش یا مخاط دستگاه گوارش و مواد آسیب رسان تسکین می دهد. علاوه بر این ، سوکرالفیت برای افزایش سطح فاکتورهای رشد به صورت محلی عمل می کند ، و همچنین باعث افزایش پروستاگلاندین ها می شود که در بهبودآسیب وارده به مخاط (پوشش) دستگاه گوارش مهم هستند.

فارماکوکینتیک

شروع اثر: تشکیل خمیر و چسبندگی زخم: 1 تا 2 ساعت. ظرفیت خنثی سازی اسید: ~ 14 تا 16 mEq در هر 1 گرم دوز سوکرالفیت
جذب: حداقل از دستگاه گوارش
توزیع: به طور موضعی در محل های زخم عمل می کند. در دستگاه گوارش به آلومینیوم و سوکروز اکتاسولفات متصل نمی شود.
متابولیسم: ندارد
دفع: ادرار

موارد مصرف سوکرالفیت

زخم دوازدهه

مقدار مصرف سوکرالفیت

*بزرگسالان:
زخم دوازدهه:

زخم اثنی عشر فعال: سوسپانسیون ، قرص: مقدار اولیه: 1 گرم 4 بار در روز به مدت 4 تا 8 هفته.
درمان نگهدارنده: قرص: 1 گرم دو بار در روز.

*کودکان:
1- درمان کمکی
بیماری زخم معده:
اطلاعات محدود موجود: نوزادان ، کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 40 تا 80 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز منقسم هر 6 ساعت.
حداکثر دوز: 1000 میلی گرم در هر دوز
2-ازوفاژیت:
اطلاعات محدود موجود: نوزادان 3 ماهه و کودکان کمتر از 6 سال: خوراکی: 500 میلی گرم در هر دوز چهار بار در روز
کودکان ≥6 سال: خوراکی: 1000 میلی گرم در هر دوز چهار بار در روز

موارد منع مصرف

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن

عوارض جانبی سوکرالفیت

عوارض جانبی با شیوع کم(بین 1% تا 10%):
گوارشی: یبوست (2٪)

باروکساویل ماربوکسیل: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی Baloxavir Marboxil را کاهش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
بیکتگراویر: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی بیکتگراویر را کاهش دهد. تداخل رده D: اصلاح درمان
مشتقات بیس فسفونات: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی مشتقات بیس فسفونات را کاهش دهد. مدیریت: از تجویز داروهای خوراکی حاوی کاتیون های چند ظرفیتی در طی: 2 ساعت قبل یا بعد از تیلودرونات / کلودرونات / اتیدرونات خودداری کنید. 60 دقیقه بعد از مصرف ایباندرونات خوراکی یا 30 دقیقه بعد از آلندرونات / ریزدرونات این دارو مصرف شود. تداخل رده D: اصلاح درمان
کابوتگراویر: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی کابوتگراویر را کاهش دهد. مدیریت: کاتیون چند ظرفیتی حاوی محصولات حداقل 2 ساعت قبل یا 4 ساعت بعد از کابوتگراویر خوراکی تجویز شود. تداخل رده D: اصلاح درمان
اسید کولیک: سوکرالفیت ممکن است جذب اسید کولیک را کاهش دهد. مدیریت: اسید کولیک را حداقل 1 ساعت قبل یا 4 تا 6 ساعت پس از تجویز محصولات حاوی آلومینیوم مانند سوکرالفیت تجویز کنید تا احتمال تداخل به حداقل برسد. تداخل رده D: اصلاح درمان
دفريپرون: محصولات حاوي كاتيون چند ظرفيتي ممكن است غلظت سرمي دفريپرون را كاهش دهد. مدیریت: تجویز جداگانه داروهای دفریپرون و داروهای خوراکی یا مکمل هایی که حاوی کاتیون های چند ظرفیتی هستند حداقل با فاصله 4 ساعت انجام می شود. تداخل رده D: اصلاح درمان
دیگوکسین: سوکرالفات ممکن است غلظت سرمی دیگوکسین را کاهش دهد. به طور خاص ، سوکرالفیت ممکن است جذب دیگوکسین را کاهش دهد. مدیریت: دیگوکسین را حداقل 2 ساعت قبل از سوکرالفیت تجویز کنید. از تجویز همزمان باید خودداری شود. نظارت بر کاهش سطح / اثرات دیگوکسین با شروع درمان سوکرالفیت نیاز است. تداخل رده D: اصلاح درمان
دولوتگراویر: سوکرالفیت ممکن است غلظت سرمی دولوتگراویر را کاهش دهد. مدیریت: حداقل 2 ساعت قبل یا 6 ساعت پس از سوکرالفیت ، دولوتگراویر را تجویز کنید. محصول ترکیبی dolutegravir / rilpivirine را حداقل 4 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از سوکرالفیت استفاده کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
الترومبوپگ: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی Eltrombopag را کاهش دهد. مدیریت: حداقل 2 ساعت قبل یا 4 ساعت بعد از تجویز خوراکی هر محصول حاوی كاتیون چند ظرفیتی ، الترومبوپگ را تجویز كنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
الویتگراویر: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی الویتگراویر را کاهش دهد. مدیریت: الترومبوپگ را 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از تجویز محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی تجویز کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
فوروزماید: سوکرالفیت ممکن است غلظت سرمی فوروزماید را کاهش دهد. سوکرالفیت ممکن است جذب فوروزماید را مختل کند. مدیریت: از تجویز همزمان خوراکی فوروزماید و سوکرالفیت خودداری کنید. حداقل 2 ساعت تجویز جداگانه در نظر گرفته شود. این تداخل برای فوروزماید تزریقی ، اعمال نمی شود. تداخل رده D: اصلاح درمان
مولتی ویتامین ها / مواد معدنی (با ADEK ، فولات ، آهن): ممکن است غلظت سرمی سوکرالفیت را افزایش دهد. به طور خاص ، ممکن است جذب آلومینیوم از سوکرالفیت افزایش یافته و منجر به افزایش غلظت آلومینیوم سرم شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
پنی سیلامین: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی پنی سیلامین را کاهش دهد. مدیریت: تجویز پنی سیلامین و محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی خوراکی را حداقل 1 ساعت با فاصله انجام دهید. تداخل رده D: اصلاح درمان
مکمل های فسفات: سوکرالفیت ممکن است جذب مکمل های فسفات را کاهش دهد. مدیریت: این فقط در مورد تجویز خوراکی فسفات اعمال می شود. مصرف مکمل های خوراکی فسفات حداقل 2 ساعت قبل از سوکرالفیت ممکن است اهمیت این تداخل را کاهش دهد. تداخل رده D: اصلاح درمان
کینیدین: سوکرالفات ممکن است غلظت سرمی کینیدین را کاهش دهد. به طور خاص ، سوکرالفیت ممکن است جذب کینیدین را کاهش دهد. مدیریت: کینیدین را حداقل 2 ساعت قبل از سوکرالفیت تجویز کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
کینولون ها: سوکرالفیت ممکن است غلظت سرمی کینولون ها را کاهش دهد. مدیریت: از تجویز همزمان کینولونها و سوکرالفیت خودداری کنید تا تأثیر این تداخل به حداقل برسد. تداخل رده D: اصلاح درمان
رالتگراویر: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی رالتگراویر را کاهش دهد. مدیریت: رالتگراویر را 2 ساعت قبل یا 6 ساعت بعد از تجویز کاتیون های چند ظرفیتی تجویز کنید. تفکیک دوز ممکن است به اندازه کافی اهمیت این تداخل را کاهش ندهد. تداخل رده D: اصلاح درمان
سولپیراید: سوکرالفیت ممکن است غلظت سرمی سولپیراید را کاهش دهد. مديريت: حداقل 2 ساعت تجويز سوكرالفیت و سولپيريد به منظور كاهش تاثير سوكرالفیت بر جذب سولپيريد. تداخل رده D: اصلاح درمان
تتراسایکلین ها: سوکرالفیت ممکن است باعث کاهش جذب تتراسایکلین ها شود. مدیریت: بیشتر مشتقات تتراسایکلین را حداقل 2 ساعت قبل از سوکرالفیت تجویز کنید تا تأثیر این تداخل به حداقل برسد. تداخل رده D: اصلاح درمان
ترینتین: محصولات حاوی کاتیون چند ظرفیتی ممکن است غلظت سرمی Trientine را کاهش دهد. مدیریت: از تجویز همزمان این دارو و محصولات خوراکی حاوی کاتیون های چند ظرفیتی خودداری کنید. در صورت نیاز به مکمل های خوراکی آهن ، مصرف را 2 ساعت با فاصله انجام دهید. تداخل رده D: اصلاح درمان
آنالوگ های ویتامین D: ممکن است غلظت سرمی ساکرالفیت را افزایش دهد. به طور خاص ، ممکن است جذب آلومینیوم از سوکرالفیت افزایش یافته و منجر به افزایش غلظت آلومینیوم سرم شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

هشدارها

1-مصرف بیش از 8 هفته ای سوکرالفیت توصیه نمی شود.مطالهات کنترل بیش از 12 ماه را پوشش نمی دهد.
2-سالمندان باید با کمترین مقدار موثر مصرف سوکرالفیت را آغاز کنند. سنجش عملکرد کلیه باید مدنظر قرار گیرد.
3-دیابت: افزایش قند خون همراه با سوسپانسیون سوکرالفات در بیماران دیابتی گزارش شده است. از نزدیک گلیسمی را کنترل کنید تنظیم درمان ضد دیابت ممکن است لازم باشد.
4-زخم اثنی عشر: از آنجا که سوکرالفیت به صورت موضعی در زخم اثر می کند ، انتظار نمی رود که درمان موفقیت آمیز با سوکرالفیت باعث تغییر دفعات عود یا شدت زخم اثنی عشر پس از التیام شود.
5-نارسایی کلیوی: در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه با احتیاط مصرف شود. سوکرالفیت یک مجموعه آلومینیوم است ، مقدار کمی آلومینیوم پس از مصرف خوراکی جذب می شود. دفع آلومینیوم ممکن است در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه یا تحت دیالیز کاهش یابد و خطر تجمع و مسمومیت آلومینیوم (به عنوان مثال ، استئودیستروفی آلومینیوم ، استئومالاسی و انسفالوپاتی) افزایش می یابد.

نکات قابل توصیه

1- این دارو را با معده خالی مصرف نمایید.
2-مکمل های آهن ، منیزیم ، آلومینیوم ،کلسیم را با فاصله دو ساعت از سوکرالفیت مصرف نمایید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

سوکرالفیت تنها پس از مصرف خوراکی به میزان حداقل جذب می شود. بر اساس داده های موجود ، به نظر نمی رسد سوکرالفیت خطر بروز عوارض جانبی در جنین را هنگام استفاده در سه ماهه اول افزایش دهد. سوکرالفیت برای استفاده در بارداری قابل قبول است.

مصرف در شیردهی

مشخص نیست که آیا سوکرالفیت در شیر مادر وجود دارد یا خیر.
سوکرالفیت تنها پس از مصرف خوراکی حداقل جذب می شود. اگرچه سازنده توصیه می کند هنگام مصرف سوکرالفیت برای زنان شیرده احتیاط شود ، استفاده از آن قابل قبول است.

اشکال دارو سوکرالفیت

اشکال دارویی موجود در ایران:
قرص 500mg

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • امیر مداح | 1399/10/08

   سلام من مرد هستم و ۵۷سال سن دارم دوبار انفارکتوس کردم الان معده درد احتمالا زخم دارم جسارتا تومدفوع واستفراغ خون ندارم فاموتیدین ولانسوپرازول میخورم بهتر هستم میتونم سوکرالفیت مصرف کنم ضمنا ۹سال هست آسپیرین ۸۰ آتورواستاتین ۴۰ کاپتوپریل ومتورال بخاطر قلبم میخورم اخیرا پلاویکس هم قطع کردم ممنونم از راهنمایی شما.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر،شروع مصرف هر دارویی با اجازه پزشک معالج باید باشد.


  • کویری | 1399/09/13

   سلام وقتتون بخیر برای زخم و تورم معده هم می توان از این قرص برای آرامشبخشی درداستفاده کرد؟ ممنون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله مصرف آن مشکلی ندارد..


  • مریم ۵۸ ساله | 1399/06/22

   سلام ..مدت پنج ماه است که ناراحتی معده دارم با مراجعه به متخصص گوارش ،آندوسکوپی و عکس از روده ها ‌و چکاب کامل و آزمایش همه سالم بودم..فقط درصد پایین عفونت معده دارم ...اصلا اشتها ب غذا ندارم و یبوست شدید دارم که بدون دارو معده ام کار نمیکند ..باید چیکار کنم ؟راهنماییم کنید؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   از غذاهای نفاخ استفاده نکنید . حتما صبحانه رو میل بفرمایید تا روده به موقع حرکاتش رو شروع کنه . میتونید از کپسول فمی لاکت هم روزی 2 عدد استفاده کنید .


  • یعقوبی زاده | 1399/03/20

   سلام ۴عددقرص را کوبیده و تنقیه میکنم ایا جایگزین مثل شیافت دارد؟لطفا راهنمایی فرمایید.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر