فلومازنیل Flumazenil


فلومازنیل یک مشتق ایمیدازو بنزودیازپین و آنتاگونیست قوی گیرنده بنزودیازپین است که به طور رقابتی مانع از فعالیت های گابا و بنزودیازپین بر روی گیرنده می شود و باعث مهار اثر بنزودیازپین بر روی سیستم عصبی مرکزی می شود.

مکانیسم اثر

فلومازنیل به طور انتخابی اثرات بنزودیازپین ها را در سیستم عصبی مرکزی به وسیله مهار رقابتی فعالیتشان در محل اتصال به گیرنده گاما آمینوبوتریک اسید (GABA) آنتاگونیزه یا تضعیف می کند. فلومازنیل اثرات مواد فعال سیستم عصبی مرکزی را که به وسیله سایر گیرنده ها فعالیت می کنند آنتاگونیزه نمی کند.

 فلومازنیل فارماکوکینتیک بنزودیازپین ها را تغییر نمی دهد. میزان معکوس کردن اثر بنزودیازپین ها به وسیله فلومازنیل به دوز و غلظت پلاسمایی هر دو دارو بستگی دارد.

 فلومازنیل هایپو ونتیلاسیون ناشی از بنزودیازپین ها را خنثی می کند و این منجر به بهبودی نسبی در عملکرد تنفسی می شود. یک تحقیق نشان می دهد که اثر میدازولام بر تنفس عمدتا ناشی از کاهش حجم هوای هنگام دم است و فلومازنیل این اثر را کاملا معکوس می کند.

 با این حال، سایر تحقیقات نشان می دهد که فلومازنیل سایر معیارهای عملکرد تنفسی، به خصوص معیارهایی که مستقل از فعالیت فیزیکی و بی خوابی بیمار است.

فارماکودینامیک

فلومازنیل آثار بنزودیازپین ها را بر روی سیستم عصبی مرکزی آنتاگونیزه می کند، اما آثار ایجاد شده توسط سایر داروهای موثر بر گیرنده گابا بر روی سیستم عصبی مرکزی را (مانند اتانول، باربیتورات و داروهای بی هوشی عمومی) آنتاگونیزه نمی کند. فلومازنیل همچنین آثار مواد مخدر را معکوس نمی کند.

فارماکوکینتیک

 • جذب:

شروع اثر: 1-2 دقیقه - 80 % پاسخ در 3 دقیقه اول
اوج اثر: 6-10 دقیقه

 • توزیع:

اتصال پروتئینی: 40-50 %
حجم توزیع: 9/0 تا 1.1 لیتر بر کیلوگرم

 • متابولیسم:

فلومازنیل در کبد  کاملا متابولیزه می شود. متابولیت اصلی آن اسید آزاد د اتیله (de-ethylated free acid) و کونژوگه گلوکورونید آن است

 • حذف:

نیمه عمر: نیمه عمر توزیع اولیه آن 4 تا 11 دقیقه و نیمه عمر نهایی آن 40 تا 80 دقیقه است.

پاک سازی دارو از بدن: 1 لیتر بر ساعت بر کیلوگرم

دفع: طی 72 ساعت پس از تزریق دارو 90 تا 95 درصد دارو در ادرار و 5 تا 10 درصد در مدفوع دفع می شود.

مقدار مصرف فلومازنیل

آمپول

5/0 میلی گرم در 5 میلی لیتر

 • بزرگسالان:

تشخیص یا شک به اور دوز با بنزودیازپین ها : ابتدا 2/0 میلی گرم وریدی طی30 ثانیه، اگر بعد از 30 ثانیه از اتمام تزریق، هوشیاری مورد نظر به دست نیامد، یک دوز دیگر 3/0 میلی گرم در طول 30 ثانیه تزریق شود. می توان دوزهای 5/0 میلی گرم طی 30 ثانیه را در فواصل زمانی 1 دقیقه به صورت وریدی تزریق کرد تا به دوز حداکثر 3 میلی گرم رسید.

بیمارانی که پاسخ جزئی به 3 میلی گرم بدهند ممکن است نیاز به افزایش آهسته دوز تا 5 میلی گرم داشته باشند. اگر تا مصرف 5 میلی گرم هم پاسخی از بیمار دریافت نشد احتمال اینکه اور دوز بر اثر مصرف بنزودیازپین باشد کم است و استفاده بیشتر از فلومازنیل کمکی نمی کند و دارو قطع می شود.

اگر اثر خواب آوری دوباره روی دهد، دوزها در فواصل 20 دقیقه ای تزریق می شوند. حداکثر میزان تک دوز ممکن 1 میلی گرم (0.5 میلی گرم بر دقیقه) و حداکثر دوز کلی 3 میلی گرم  بر ساعت است.

معکوس کردن فعالیت بنزودیازپین: 2/0 میلی گرم وریدی طی 15 ثانیه، اگر بعد از 45 ثانیه از اتمام تزریق میزان هوشیاری مورد نظر بدست نیامد، در صورت نیاز تا حداکثر چهار بار در فواصل 60 ثانیه ای می توان دوزهای 2/0 میلی گرمی را تکرار نمود تا به حداکثر دوز 1 میلی گرم رسید. اکثر بیماران به دوزهای 6/0 میلی گرم تا 1 گرم واکنش نشان می دهند.

در صورت خواب آوری دوباره، دوزهای دیگر را می توان در فواصل بیست دقیقه ای تکرار نمود. که در این صورت نباید بیشتر از یک میلی گرم (5/0 میلی گرم در دقیقه) به صورت تک دوز و بیشتر از 3 میلی گرم درساعت مصرف شود.

 • کودکان:

برای کودکان زیر یک سال ایمنی و کارایی دارو برای معکوس کردن خواب آلودگی ثابت نشده است.

معکوس کردن فعالیت بنزودیازپین: کودکان بالای یک سال، 01/0 میلی گرم در کیلوگرم (تا حداکثر 2 میلی گرم) به صورت وریدی در طول 15 ثانیه تزریق شود، اگر بعد از 45 ثانیه از اتمام تزریق نتیجه مورد نظر بدست نیامد، در صورت نیاز تا حداکثر 4 بار، ممکن است تزریق های 01/0 میلی گرمی بیشتری (تا حداکثر 2/0 میلی گرم) در فواصل زمانی 1 دقیقه ای تکرار شود.

حداکثر دوز کلی 0.05 میلی گرم بر کیلوگرم یا کلا 1 میلی گرم (هر کدام که کمتر بود) است.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به این دارو , علائم اور دوز شدید با ضدافسردگی های سه حلقه ای

حساسیت شدی به فلومازنیل یا بنزودیازپین ها - در زمانی که بنزودیازپین برای کنترل شرایط احتمالی منجر به مرگ (مانند (status epilupticus) و یا فشار درون جمجمه ای (intracranial pressure) مصرف شده اند.

عوارض جانبی فلومازنیل

تشنج , تاری دید , سرگیجه , تعریق زیاد , برانگیختگی , دید غیرعادی , دیس ریتمی قلبی عروقی , مرگ

تشنج؛ در بیمارانی که برای کنترل تشنج از بنزودیازپین ها استفاده می کنند، کسانی که وابسته به بنزودیازپین ها هستند، و یا کسانی که دوزهای بالا از سایر داروها را مصرف کرده اند.
سایر آثار جانبی: مرگ، در افرادی که بیماری تشخیص داده نشده جدی دارند و یا بیمارانی که دوزهای بالایی از داروهای غیربنزودیازپینی (مانند ضدافسردگی های سه حلقه ای) مصرف کرده اند.

تداخلات دارویی

استفاده از فلومازنیل در موارد اور دوز چند دارویی (mixed drug overdosage) باید با احتیاط شدید همراه باشد. زیرا آثار سمی سایر داروهای مصرف شده در اوردوز (به خصوص ضدافسردگی های سه حلقه ای) مانند تشنج و دیس ریتمی قلبی، ممکن است با معکوس شدن اثر بنزودیازپین ها توسط فلومازنیل ظهور پیدا کند.
فلومازنیل آثار بنزودیازپین ها بر سیستم عصبی مرکزی را از طریق تداخل رقابتی در سطح گیرنده مهار می کنند.
حذف آثار آگونیست های غیر بنزودیازپینی بر گیرنده های بنزودیازپینی

هشدارها

 • استفاده از فلومازنیل در مواردی همراه با تشج بوده است. تشنج ها بیشتر در مواردی دیده می شود که بیمار به صورت بلند مدت از بنزودیازپین ها برای آرام بخشی استفاده می کرده و یا در مواردی که بیماران علائم اور دوز با ضد افسردگی سه حلقه ای نشان می دهند. دوز مصرفی فلومازنیل را با توجه به ویژگی های بیمار انتخاب کنید و آمادگی مدیریت تشنج ها را داشته باشید.
استفاده از فلومازنیل در بیماران مبتلا به صرع که تحت درمان طولانی مدت با بنزودیازپین ها هستند توصیه نمی شود. اگرچه فلومازنیل خود به طور ذاتی و جزئی اثر ضد تشنجی دارد، اما سرکوب ناگهانی اثر محافظتی یک اگونیست بنزودیازپین می تواند باعث ایجاد تشنج در بیماران مبتلا به صرع شود.

نکات قابل توصیه

 • به بیمار توصیه کنید از فعالیت هایی که نیازمند هوشیاری کامل ذهنی است بپرهیزد. تا 24 ساعت بعد از ترخیص، از کارکردن با ماشین های خطرناک پرهیز شود تا زمانی که ثابت شود از آثار آرام بخشی بنزودیازپین ها چیزی باقی نمی ماند.
 • فلومازنیل همیشه اثر فراموشی ایجاد شده به وسیله بنزودیازپین ها را معکوس نمی کند. بیمار را ترجیحا به صورت نوشتاری آگاه کنید که این دارو ممکن است به قدرت قضاوت و حافظه آسیب وارد کند. این اطلاعات بهتر است به بستگان نزدیک داده شود.
تا 24 ساعت بعد از تجویز و یا در صورت تداوم اثر بنزودیازپین ها از مصرف الکل و داروهای بدون نسخه پرهیز شود.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.