اطلاعات دارویی فنوباربیتال

Phenobarbital

فنوباربیتال Phenobarbital


فنوباربیتال یک باربیتورات می باشد. فنوباربیتال فعالیت مغز و سیستم عصبی را کند می کند. فنوباربیتال در درمان یا پیشگیری تشنج ها استفاده می شود. فنوباربیتال همچنین در درمان کوتاه مدت بعنوان سداتیو به کار می رود.

مکانیسم اثر فنوباربیتال

داروی فنوباربیتال با عمل بر روی گیرنده های GABAA،سبب افزایش مهار سیناپسی می شود. فنوباربیتال از یک طرف اثر مهاری GABA را افزایش داده و از طرف دیگر اثر تحریکی گلوتامیک اسید را کم می کند و از اینرو با مهار انتخابی سلول های عصبی غیرطبیعی مانع انتشار امواج از کانون صرعی می شود.
باربیتورات ها سبب تضعیف قشر حسی مغز،کاهش فعالیت حرکتی و تغییر عملکرد مخچه و ایجاد خواب آلودگی ،سدیشن و هیپنوزیز می شود.

فارماکودینامیک

باربیتوراتها قادر به ایجاد تغییر خلق و خو در تمام سطوح CNS ، از تحریک شدید تا سداسیون خفیف ،هیپنوزیز و کومای عمیق می باشد. مصرف بیش از اندازه(اوور دوز)می تواند منجر به مرگ شود.در دوزهای درمانی بالا می تواند بیهوشی را القا کند.

فارماکوکینتیک

جذب باربیتورات ها بدنبال مصرف خوراکی یا تزریقی بسیار متغیر می باشد. باربیتورات ها اسیدهای ضعیفی هستند که جذب شده و سریعا در تمامی بافت ها و مایعات بدن ،با غلظت بالا،در مغز،کبد و کلیه ها منتشر می شوند.
داروی فنوباربیتال در کبد متابولیزه می شود.نیمه عمر فنوباربیتال 53 تا 118 ساعت (بطور میانگین 79 ساعت) می باشد.

موارد مصرف فنوباربیتال

بی خوابی , سداتیو , ضد تشنج

عوارض جانبی فنوباربیتال

تهوع , سردرد2 , گیجی , استفراغ , سرگیجه , درد عضلانی

تداخلات دارویی فنوباربیتال

آلبندازول , آملودیپین+والسارتان , آمی تریپتیلین , اتوسوکسیمید , ارگوتامین سی , ارلوتینیب , نتوپیتانت , سکوکینوماب , آمینوفنازون , کانابیدیول , رولاپیتانت , بریواراستام , آرتسونات , آواپریتینیب , بنزهیدروکدون/استامینوفن , پیتولیسانت , دارولوتامید , آلپلیزیب , تزاکافتور/ایواکافتور , امبی تاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر , لاروترکتینیب , لورلاتینیب , دوولیزیب , الباسویر/گرازوپرویر , اکسی مورفون , ات کلر وینول , کوسینتروپین , بداکیلین , لوکوورین , سیمپرویر , لوماکافتور / ایواکافتور , گلاسدگیب , نراتینیب , تاسیملتئون , آپرمیلاست , الویتگراویر , استری پنتول , ترابکتدین , نینتدانیب , کاناگلیفلوزین , کوبیسیستات , دلاویردین , تلاپرویر , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , فوستاماتینیب , یولی پریستال , دابرافنیب , اتراویرین , دولوتگراویر , پیرفنی دون , ادوکسابان , آلوسترون , ریلپیویرین , سوورکسانت , ماراویروک , آکالابروتینیب , تینزاپارین , ابیراترون , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , الیگلوستات , جفیتینیب , تولواپتان , کنتراسپتیو تری فازیک , داساتینیب , ومورافنیب , دالتپارین , تیبولون , میفه پریستون , تاپنتادول , فنین دیون | فنیندیون , آکسیتینیب , ساریلوماب , دکس متیل فنیدات , کینیدین | کوئینیدین , بوپرنورفین , سدیم اکسی بات , ایندیناویر , افاتینیب , کدئین , نوافن , سوفوسبوویر , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , داروناویر , پرازی کوانتل , رانولازین , انزالوتامید , فلکاینید | فلکایینید , دیلتیژل , دونپزیل , دی سولفیرام , والیرست , کلوزاپین , کلونیدین , کلستیرامین , ترانکی وال , عصاره سنبل الطیب , فنتانیل , وراپامیل , ویتامین ث (آسکوربیک اسید) , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلردیازپوکساید , کلماستین , مدافینیل , نیترازپام , نیلوتینیب , هیدروکلروتیازید , والپروات سدیم , سدامین , فولینیک اسید | کلسیم فولینات , فولیک اسید , لاپاتینیب , مترونیدازول , متوپرولول , متیل پردنیزولون , زولپیدم , سانی تینیب , سورافنیب , سیکلوسپورین , سیکلوفسفامید , فلوتیکازون پروپیونات , تینیدازول , تیوتیکسن , تیکلوپیدین , دفلازاکورت , دیدروژسترون , آتروپین/دیفنوکسیلات ( لوموتیل ) , تادالافیل | قرص تادالافیل | قرص سیالیس , تالیدومید , تاکرولیموس , تتراکوزاکتاید , تریامسینولون , تموزولامید , ایماتنیب , بوسپیرون , بومادران , پروپافنون , پروپرانولول , پروتامین سولفات , استامینوفن | پاراستامول , اگزمستان , اورولیموس , ایپراتروپیوم بروماید , ایرینوتکان , ایفوسفامید

هشدارها

1-مصرف مداوم فنوباربیتال ممکن است سبب شکل گیری عادت و ایجاد تحمل و وابستگی جسمی و روحی گردد.لذا در مورد کاهش کارایی دارو پس از چندین هفته با پزشک مشورت شود و قطع مصرف و هر گونه تغییر در مقدار مصرف تدریجی و طبق نظر پزشک صورت پذیرد.
2- فنوباربیتال در بیماران دارای درد مزمن یا حاد بدلیل القای تحریک متناقض یا پوشاندن علائم مهم با احتیاط فراوان تجویز گردد.
3- فنوباربیتال در زنان باردار می تواند سبب آسیب جنین گردد.

نکات قابل توصیه

1-در حین درمان با فنوباربیتال از مصرف همزمان الکل یا دیگر داروهای مضعف CNS بپرهیزید.
2- بیماران مسن یا ناتوان ممکن است به باربیتورات با هیجان قابل توجه، افسردگی، و یا سردرگمی واکنش نشان دهند. در برخی افراد، به خصوص کودکان، باربیتورات ها بارها و بارها هیجان به جای افسردگی ایجاد می کنند.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

دارو های مشابه فنوباربیتال

تیوپنتال , بنزوباربیتال , آموباربیتال , بوتاباربیتال


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.