اطلاعات دارویی آکاربوز

Acarbose

آکاربوز Acarbose

English

آکاربوز با به تاخیر انداختن هضم کربوهیدرات ها به قندهای ساده از افزایش بیش از حد قند خون جلوگیری می کند. داروی آکاربوز به همراه کنترل رژیم غذایی و ورزش در درمان دیابت ملیتوس نوع 2 استفاده می شود. آکاربوز گاهی همراه با انسولین و سایر داروهای خوراکی درمان دیابت استفاده می شود.

مکانیسم اثر آکاربوز

برخلاف سولفونیل اوره ها، آکاربوز موجب افزایش ترشح انسولین نمی شود. اثر کاهش قند خون آکاربوز نتیجه مهار رقابتی و برگشت پذیر آلفا-آمیلاز پانکراسی و آنزیم های آلفا-گلیکوزید هیدرولاز روده ای متصل به غشاء می باشد. در بیماران دیابتی، نتیجه این مهار آنزیم ، به تاخیر انداختن جذب گلوکز و کاهش قند خون پس از صرف غذا میباشد.

فارماکودینامیک

آکاربوز یک کمپلکس اولیگوساکارید می باشد که با به تاخیرانداختن هضم کربوهیدراتها مانع افزایش بیش از حد قند خون پس از صرف غذا می شود.با کاهش گلوکز پلاسما متعاقبا سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2 کاهش می یابد.

فارماکوکینتیک

آکاربوز بصورت تغییرنیافته و به مقدار بسیار کم (کمتر از 2%) جذب سیستمیک می گردد.حداکثر غلظت پلاسمایی داروی فعال یک ساعت پس از مصرف بدست می آید.

موارد مصرف آکاربوز

دیابت ملیتوس نوع 2

مقدار مصرف آکاربوز

مقدار مصرف معمول برای دیابت ملیتوس نوع 2: بزرگسالان:بالای 18 سال
مقدار مصرف فرد به فرد بر اساس میزان اثر و قابلیت تحمل متفاوت می باشد
مقدار اولیه: 25 mg خوراکی سه بار در روز
تنظیم مقدار مصرف در فواصل 4 تا 8 هفته بر مبنای میزان اثر و قابلیت تحمل انجام می گردد.
مقدار نگهدارنده : 50 تا 100 mg خوراکی سه بار در روز
حداکثر مقدارمجاز: برای وزن 60 kg و کمتر: 50 mg خوراکی سه بار در روز و برای وزن بیشتر از 60 kg : 100 mg خوراکی سه بار در روز

هشدارها

مصرف همزمان داروی آکاربوز با سولفونیل اوره یا انسولین ممکن است احتمال بروز افت قند خون را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه

آکاربوز باید در شروع مصرف غذا ( همراه اولین لقمه) به یک باره و همراه مقداری مایع مصرف گردد.

عوارض جانبی آکاربوز

دردشکمی , اسهال , نفخ

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه