اطلاعات دارویی فنی توئین

Phenytoin

فنی توئین Phenytoin


فنی توئین یک داروی ضد صرع و ضد تشنج است. فنی توئین در کنترل تشنج ها استفاده می شود فنی توئین در کنترل تمام انواع صرع غیر از حملات صرع کوچک کاربرد دارد و همچنین در موارد عصب سه قلو ،حمله مداوم صرعی ، آریتمی قلبی و نیز تسریع برای التیام زخم ها(بصورت موضعی )استفاده می شود. فنی توئین انواع تشنج را درمان نمی کند و باید توسط پزشک معالج تجویز گردد.

مکانیسم اثر فنی توئین

محل اصلی عمل فنی توئین قشر حرکتی که در آن گسترش تشنج مهار شده است بنظر می رسد.احتمالا با تحریک جریان سدیم از سلولهای عصبی ، فنی توئین تمایل به ایجاد ثبات در آستانه مقابل هایپراکسیتبیلیتی ناشی از تحریک بیش از حد و یا تغییرات محیطی قادر به کاهش غشای شیب سدیم دارد.
شامل کاهش قدرت تحریک تتانیک در سیناپس ها می شود.در نتیجه منجر به کانون تشنج قشر از انفجار در مجاورت نواحی قشر مغز می گردد. فنی توئین فعالیت حداکثر مراکز ساقه مغز مسئول فاز تونیک از (گراندمال) تشنج تونیک کلونیک کاهش می دهد.

فارماکودینامیک

فنی تویین یک داروی ضدصرع است که می تواند در درمان صرع مفید واقع گردد.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی خوراکی 70-100% و رکتال 24.4% می باشد.سرعت سریع جذب با حداکثر غلظت پلاسمایی طی 1.5 تا 3 ساعت بدست می آید.
تمایل بالایی به اتصال به پروتئین های پلاسما حدود 90% دارد. فنی توئین دارای متابولیسم اصلی کبدی است.بیشتر دارو بصورت متابولیت های غیر فعال از طریق صفرا دفع شده و سپس توسط دستگاه گوارش بازجذب می گردد و از طریق ادرار دفع می شود .
قسمتی از دفع ادراری فنی توئین و متابولیت هایش توسط فیلتراسیون گلومرولی و بطور عمده توسط ترشح توبولی صورت می پذیرد.نیمه عمر فنی توئین حدود 22 ساعت(7-42) می باشد.

موارد مصرف فنی توئین

بحران صرعی(صرع پایدار) , تشنج ها

مقدار مصرف فنی توئین

مقدار مصرف معمول بعنوان ضدتشنج:

کنترل تشنج تونیک-کلونیک (گرندمال) و حسی حرکتی (لوب گیجگاهی) :

بزرگسالان:
شکل پیوسته رهش(کپسول 100 mg ):
-در مقادیر منقسم روزانه:
مقدار اولیه(در بیمارانی که تاکنون از این دارو استفاده نکرده اند): یک کپسول خوراکی سه بار در روزوسپس تنظیم دوز صورت می پذیرد.
مقدار نگهدارنده:در اغلب موارد یک کپسول 3-4 بار در روز و در مواردی 2 کپسول سه بار در روز در صورت لزوم.
-مصرف یک بار در روز:
در صورتی که کنترل تشنج با مقادیر منقسم یک کپسول خوراکی سه بار در روز تثبیت شد سپس می توان 300 mg خوراکی یکبار در روز مصرف نمود.
-مقدار بارگیری:
برای بیماران بستری:1 گرم در سه دوز منقسم( 400 mg ،300 mg ،300 mg ) و با فواصل دو ساعت تجویز می شود.سپس مقدار نگهدارنده 24 ساعت پس از مقدار بارگیری مصرف می شود.
قرصهای جویدنی( 50 mg ):
مقدار اولیه(در بیمارانی که تاکنون از این دارو استفاده نکرده اند):2 قرص سه بار در روز. مقدار نگهدارنده:در اغلب موارد روزانه 6 تا 8 قرص و در صورت لزوم افزایش تا روزانه 12 قرص.
سوسپانسیون(125 mg در 5 mL ) :
مقدار اولیه(در بیمارانی که تاکنون از این دارو استفاده نکرده اند):5 mL خوراکی سه بار در روز و ممکن است جهت تنظیم دوز مناسب تا 25 mL خوراکی روزانه افزایش داشته باشیم.

مقدار مصرف معمول بعنوان ضدتشنج :

کنترل تشنج تونیک-کلونیک (گرندمال) و حسی حرکتی (لوب گیجگاهی) :

کودکان:
خوراکی:
مقدار اولیه:5 mg/kg/day خوراکی در 2 یا 3 مقدار مساوی سپس تنظیم دوز به مقدار مناسب تا حداکثر مقدار مجاز 300 mg خوراکی روزانه .
مقدار نگهدارنده: 4 تا8 mg/kg .کودکان بالای 6 سال و نوجوانان ممکن است به مقدار کمتری نسبت به بزرگسالان نیاز داشته باشند.

موارد منع مصرف فنی توئین

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن

تداخلات دارویی فنی توئین

دیازپام , آتراکوریوم , آتوموکستین , آزیترومایسین , آلبندازول , اپرپیتانت , اتوسوکسیمید , دینوژست , آپرمیلاست , سیمپرویر , پالبوسیکلیب , لوماکافتور / ایواکافتور , کاناگلیفلوزین , کوبیسیستات , دلاویردین , تلاپرویر , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , فنیندیون , فوستاماتینیب , یولی پریستال , دابرافنیب , اتراویرین , دولوتگراویر , نینتدانیب , بریگاتینیب , فن ایندیون , ادوکسابان , پارکوکسیب , ماراویروک , آکالابروتینیب , پروژسترون ( اندومترین ) , فلبامات , آرتمتر + لومفانترین , ابیراترون , آسمتاسین , کوپانلیسیب , میفه پریستون , فلوواستاتین , ایوابرادین , اتینیل استرادیول , آپیکسابان , آکسیتینیب , روکورونیوم , گلی پیزاید , بوپرنورفین , پروکلرپرازین , ایندیناویر , افاتینیب , اکسی کدون , داروناویر , پرازی کوانتل , پگ اینترفرون آلفا 2بی , کاسپوفانجین , کینیدین , دیلتیژل , دونپزیل , دی سولفیرام , داکلاتاسویر , کلوفازیمین , وکرونیوم , کنتراسپتیو دی ای , کوتریموکسازول , متیلن بلو , انزالوتامید , بیزوپرولول , فلکاینید | فلکایینید , وین بلاستین , وین کریستین , کاپسیتابین , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلوزاپین , متیل پردنیزولون , مدافینیل , آسیترتین , نیلوتینیب , والپروات سدیم , ویگاباترین , لاپاتینیب , لوامیزول , لوونورژسترول , مبندازول , مترونیدازول , متوترکسات , فلووکسامین , فلوکستین , فولینیک اسید | کلسیم فولینات , گاباپنتین , گلی بنکلامید , لاموتریژین , سانی تینیب , سورافنیب , سولفادیازین , سیپروفلوکساسین , سیکلوسپورین , فلودروکورتیزون , دوپامین , دیازوکساید , دیدروژسترون , دیزوپیرامید , رابپرازول , زولپیدم , توپیرامات , تینیدازول , تیوتیکسن , تیکلوپیدین , داکسی سیکلین , دفلازاکورت , تتراسیکلین , تتراکوزاکتاید , ترازودون , تریامسینولون , تموزولامید , توپوتکان , بوسپیرون , بیسموت , پنتوپرازول , پاکلی تاکسل , تادالافیل | قرص تادالافیل | قرص سیالیس , تاکرولیموس , ایپراتروپیوم بروماید , ایرینوتکان , ایزوفلوران , ایفوسفامید , ایماتنیب , اینترالیپید , استازولامید , استامینوفن | پاراستامول , اگزمستان , امپرازول , اورولیموس , اکسپکتورانت , اتینیل استرادیول+ دروسپیرنون , ادفوویر , ارگوتامین سی , ارلوتینیب , اریترومایسین , اس امپرازول , وارفارین

هشدارها

ا- از قطع مصرف دارو بصورت ناگهانی بپرهیزید هر گونه تغییر در مصرف دارو باید تحت نظارت پزشک انجام شود.
2- فنی توئین افزایش خطر بروز افکار و اقدام به خودکشی در بیماران مصرف کننده می شود.
3-واکنشهای پوستی شدید و بعضا کشنده شامل نکرولیز سمی اپیدرمال و سندرم استیون جانسون در مصرف فنی توئین ممکن است رخ دهد.
4- داروی فنی توئین در بیماران مبتلا به پورفیری ، نارسایی عملکرد کبد، دیابت و افراد مسن ویا بشدت بیمار باید با احتیاط فراوان تجویز گردد.

نکات قابل توصیه

1- در حین مصرف فنی توئین ،از مصرف سایر داروها یا نوشیدنی های الکلی بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
2- بیماران باید نسبت به علائم و نشانه های اولیه سمیت خونی ، پوستی ،ازدیاد حساسیت و واکنشهای کبدی آگاه باشند.
3- رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک توصیه می گردد.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )


توجه : اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه نیست .
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز