اطلاعات دارویی لانسوپرازول | لانزوپرازول

Lansoprazole

لانسوپرازول | لانزوپرازول Lansoprazole


لانسوپرازول از داروهای مهارکننده پمپ پروتون می باشد. لانزوپرازول موجب کاهش مقدار اسید تولید شده در معده می شود.لانزوپرازول در درمان و پیشگیری زخم های معده و روده ، بازگشت محتویات معده به مری و دیگر بیماریهای ناشی از ترشح بیش از حد اسید معده مانند سندروم زولینگر-الیسون استفاده می شود. 
داروی لانسوپرازول برای درمان فوری علائم سوزش سر دل مناسب نیست.
نکته: سوزش معده می تواند علائم اولیه حمله قلبی را تقلید کند. اگر درد قفسه سینه دارید که به فک یا شانه شما گسترش می یابد و احساس اضطراب یا سبکی سر می کنید ، به اورژانس اطلاع دهید.
لانزوپرازول باید نیم تا یک ساعت قبل از غذا و ترجیحا صبح مصرف شود.

مکانیسم اثر

داروی لانزوپرازول با عمل اختصاصی بر روی پمپ پروتون، مرحله نهایی تولید اسید را مهار می کند از اینرو سبب کاهش مقدار اسید تولید شده در معده می شود. لانزوپرازول با مهار اختصاصی H+/K+-ATPase در سلول های جدار معده باعث مهار ترشح اسید معده می گردد.

فارماکودینامیک

لانزوپرازول با هدف قرار دادن H + ، K + -ATPase ، که آنزیمی است که مرحله نهایی را در مسیر ترشح اسید در سلولهای جداری کاتالیز می کند ، ترشح اسید معده را کاهش می دهد. به راحتی ، لانزوپرازول که در هر زمان از روز تجویز می شود ، می تواند از ترشح اسید در طول روز و شب جلوگیری کند. در نتیجه لانزوپرازول در بهبود زخم اثنی عشر موثر است ، درد مربوط به زخم را کاهش می دهد و علائم سوزش معده را تسکین می دهد. لانزوپرازول همچنین ترشح پپسین را کاهش می دهد ، و آن را به یک گزینه درمانی مفید برای بیماری های ترشح بیش از حد مانند سندرم زولینگر-الیسون تبدیل می کند.

فارماکوکینتیک

شروع اثر: سرکوب اسید معده: مصرف خوراکی: 1 تا 3 ساعت
طول اثر:
سرکوب اسید معده: خوراکی:> 1 روز
جذب:
سریع می باشد.حداکثر غلظت پلاسمایی 1.7 ساعت پس از مصرف خوراکی بدست می آید.
حجم توزیع: Vd: کودکان: 0.61 تا 0.9L / kg ؛ بزرگسالان: 15.7 ± 1.9 لیتر
فراهمی زیستی:> 80٪. اگر 30 دقیقه بعد از غذا مصرف شود 50 تا 70 درصد کاهش می یابد.
اتصال پروتئین: لانزوپرازول 97% با پروتئینهای پلاسما پیوند می یابد.
متابولیسم: در کبد از طریق CYP2C19 و 3A4 به متابولیتهای غیرفعال و در سلولهای جداری به دو متابولیت فعال که در گردش سیستمیک وجود ندارد متابولیزه می شود.
نیمه عمر: کودکان: 1.2 تا 1.5 ساعت. بزرگسالان: 1.5 ± 1 ساعت ؛ سالمندان: 1.9 تا 2.9 ساعت . اختلال کبدی: 4 تا 7.2 ساعت

از طریق ادرار و مدفوع دفع می شود.
دفع: مدفوع (67٪) ادرار (33٪ ؛ 14٪ تا 25٪ به عنوان متابولیت و <1٪ به عنوان داروی بدون تغییر)

موارد مصرف لانسوپرازول | لانزوپرازول

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-رفلاکس معده به مری (GERD)
2-ترشح بیش از حد اسید معده(سندروم زولینگر الیسون)
3-زخم پپتیک(زخم دوازدهه، زخم معده، ریشه کن کردن هلیکوباکترپیلوری)
4- زخم معده وابسته به NSAID(بهبود زخم)
5-زخم معده وابسته به NSAID (کاهش خطر)

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1- سوء هاضمه
2-پیشگیری از زخم ناشی از استرس در بیماران با شرایط حاد

مقدار مصرف لانسوپرازول | لانزوپرازول

*بزرگسالان:
کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-ریفلاکس معده (GERD):
توجه: 30 تا 60 دقیقه قبل از غذا استفاده کنید (صبحانه ترجیح داده می شود). اصلاح سبک زندگی و رژیم غذایی نیز توصیه می شود.
-علائم خفیف و متناوب (<2 قسمت در هفته) و بدون هیچ اثری از ازوفاژیت فرسایشی:
توجه: برخی از متخصصان استفاده از PPI را
تنها در صورت ادامه علائم پس از دوزهای استاندارد آنتاگونیست های گیرنده های هیستامین 2در این بیماران تجویز می کنند.
خوراکی: 15 میلی گرم یک بار در روز به مدت 8 هفته. اگر علائم پس از 8 هفته ادامه یافت ، یک بار در روز به 30 میلی گرم افزایش دهید. پس از کنترل علائم ، حداقل 8 هفته به درمان ادامه دهید. در صورت بی علامت بودن به مدت 8 هفته با درمان ، درمان را قطع کنید (قبل از قطع، دوز دارو را کاهش دهید).
-علائم شدید یا مکرر (2 مرتبه یا بیشتر در هفته) ، ازوفاژیت فرسایشی یا مری بارت:
خوراکی: 30 میلی گرم یک بار در روز. پس از کنترل علائم ، حداقل 8 هفته به درمان ادامه دهید. در بیمارانی که ازوفاژیت فرسایشی شدید یا مری بارت دارند ، درمان طولانی مدت با 30 میلی گرم یک بار در روز ضروری است. در بیمارانی که ازوفاژیت فرسایشی شدید یا مری بارت ندارند ، با کمترین دوز برای کوتاه ترین مدت مناسب ادامه دهید ، درمان را در تمام بیماران بدون علامت قطع کنید (قبل از قطع، دوز دارو را کاهش دهید).
-بیماران مقاوم به درمان:
علائم پایدار با وجود 30 میلی گرم رژیم دوز یک بار در روز:
توجه: مراجعه به متخصص توصیه می شود.
خوراکی: 30 میلی گرم دو بار در روز (قبل از صبحانه و شام) یا برخی از متخصصان 30 میلی گرم دوز یک بار در روز و مصرف 15 میلی گرم دو بار در روز قبل از صبحانه و شام را توصیه می کنند.
-علائم مکرر پس از قطع درمان سرکوب کننده اسید:
علائم عودکننده ≥3 ماه: یک دوره 8 هفته ای را با دوز موثر قبلی تکرار کنید.
علائم مکرر <3 ماه: نگهداری طولانی مدت در کمترین دوز موثر لازم ؛ آندوسکوپی فوقانی نیز توصیه می شود (اگر قبلاً انجام نشده باشد).
2-ترشح بیش از حد اسید معده(سندروم زولینگر الیسون):
خوراکی: دوز اولیه: 60 میلی گرم یک بار در روز.
دوز را بر اساس پاسخ بیمار تنظیم کنید و میزان ترشح اسید را به <10 mEq / ساعت کاهش دهید (5 mEq / ساعت در بیماران با جراحی قبلی معده). دوزهای 90 میلی گرم دو بار در روز استفاده شده است. دوزهای تجویز شده> 120 میلی گرم در روز را در دوزهای منقسم انجام دهید.

3- زخم معده:
-
زخم اثنی عشر:
خوراکی: درمان کوتاه مدت: 15 میلی گرم یک بار در روز به مدت 4 هفته. درمان نگهدارنده: 15 میلی گرم یک بار در روز
-زخم معده:
خوراکی: درمان کوتاه مدت: 30 میلی گرم یک بار در روز تا 8 هفته. برخی از داده های آزمایشات بالینی نشان می دهد که دوز 15 میلی گرم یک بار در روز و تا 8 هفته نیز ممکن است موثر باشد.
-ریشه کن سازی هلیکوباکتر پیلوری:
خوراکی: 30 میلی گرم 3 بار در روز با آموکسی سیلین 1000 میلی گرم 3 بار در روز به مدت 14 روز یا 30 میلی گرم دو بار در روز با آموکسی سیلین 1000 میلی گرم و کلاریترومایسین 500 میلی گرم دو بار در روز به مدت 10 تا 14 روز

4-زخم معده مرتبط با NSAID (بهبودزخم):
خوراکی: 30 میلی گرم یک بار در روز به مدت 8 هفته.

5-زخم معده مرتبط با NSAID (برای کاهش خطر):
خوراکی: 15 میلی گرم یک بار در روز تا 12 هفته.

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-سوءهاضمه: خوراکی: 15 یا 30 میلی گرم یک بار در روز تا 8 هفته
2-پیشگیری از زخم ناشی از استرس در بیماران: خوراکی: 30 میلی گرم یک بار در روز. توجه: برای بیماران با عوامل خطر مرتبط (به عنوان مثال ، انعقاد خون ، تهویه مکانیکی برای> 48 ساعت ، سپسیس یا شوک سپتیک) در نظر گرفته شده است. با حل عوامل خطر ، استفاده از دارو را قطع کنید.

*کودکان:
1-بیماری ریفلاکس معده (GERD) ، علامتی:
توجه: در دستورالعمل ها یک دوره درمانی 4 تا 8 هفته ای توصیه می شود. در صورت عدم پاسخ پس از 4 تا 8 هفته ، تشخیص را دوباره ارزیابی کرده و مراجعه به متخصص دستگاه گوارش کودکان را در نظر بگیرید. سازنده توصیه می کند از لانزوپرازول در نوزادان به دلیل کمبود اطلاعات مربوط به اثر بالینی و احتمال عوارض جانبی (به عنوان مثال ، ضخیم شدن دریچه قلب) مشاهده شده در مدل های حیوانی (موش صحرایی) استفاده نکنید.

**دوز بر اساس وزن:
-نوزادان:
خوراکی: 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز. نشان داده شده است که یک دوز 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز PH معده را افزایش داده و دفعات علائم ریفلاکس معده (مانند برگست اسید یا تهوع، عدم تمایل به شیرخوردن، گریه کردن) را کاهش می دهد.
-بچه ها و نوجوانان:
خوراکی: 0.7 تا 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز. حداکثر دوز روزانه: 30 میلی گرم در روز
2- درمان ازوفاژیت رفلکسی:
دوره درمان وابسته به سن است.
برای کودکان 11 سال و کمتر
دوره درمان تا 12 هفته توصیه شده است. برای کودکان 12 سال به بالا و نوجوانان درمان تا 8 هفته توصیه شده است.
کودکان 11 سال و کمتر:
وزن 30 کیلوگرم و کمتر: 15 میلی گرم یکبار در روز ترجیحا صبح ناشتا.
وزن بالای 30 کیلوگرم: 30 میلی گرم یکبار در روز ترجیحا صبح ناشتا.
کودکان 12 سال و بیشتر:
30 میلی گرم یک بار در روز ترجیحا صبح ناشتا

موارد منع مصرف

حساسیت بیش از حد به لانزوپرازول یا هریک از اجزای فرمولاسیون
مصرف همزمان با محصولات حاوی ریلپیویرین

عوارض جانبی لانسوپرازول | لانزوپرازول

عوارض جانبی با شیوع کم (1% تا 10%):
دستگاه گوارش: درد شکم (بزرگسالان و بزرگسالان: 2٪ تا 5٪) ، یبوست (کودکان: 5٪ ؛ بزرگسالان 1٪) ، اسهال (بزرگسالان: 7٪)) ، حالت تهوع (نوجوانان: 3٪ ؛ بزرگسالان <1٪)
سیستم عصبی: سرگیجه (نوجوانان: 3٪ ؛ بزرگسالان: <1٪) ، سردرد (کودکان و نوجوانان: 3٪ تا 7٪)

آکالابروتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی Acalabrutinib را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
آتازاناویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی آتازاناویر را کاهش دهند. مدیریت: از مصرف در بیماران با تجربه درمان خودداری کنید. در بیماران تحت درمان ، مصرف آتازاناویر 12 ساعت پس از PPI باشد و دوز PPI نباید بیش از معادل 20 میلی گرم امپرازول باشد. نظارت بر اثر آتازاناویر لازم است. تداخل رده D: اصلاح درمان
بوسوتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی بوسوتینیب را کاهش دهند. مدیریت: گزینه های دیگری را به جای مهار کننده های پمپ پروتون مانند آنتی اسیدهای کوتاه اثر یا آنتاگونیست های گیرنده هیستامین 2 در نظر بگیرید. داروهای جایگزین را بیش از 2 ساعت قبل یا بعد از بوسوتینیب تجویز کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
سفدیتورن: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی Cefditoren را کاهش دهند. مدیریت: در صورت امکان از مصرف سفدیتورن با مهار کننده های پمپ پروتون (PPI) خودداری کنید. در صورت جلوگیری از استفاده از PPI ، روشهای جایگزین را برای به حداقل رساندن یا کنترل ریفلاکس اسید (به عنوان مثال ، اصلاح رژیم غذایی) یا درمان ضد میکروبی جایگزین در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان
سفوروکسیم: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است جذب سفوروکسیم را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
القا کننده های CYP2C19 (قوی): ممکن است غلظت سرمی لانزوپرازول را کاهش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
داکومیتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی داکومیتینیب را کاهش دهند. مدیریت: از مصرف همزمان داکومیتینیب با مهار کننده های پمپ پروتون خودداری کنید. ممکن است از داروهای ضد اسید استفاده شود. در صورت تجویز dacomitinib حداقل 6 ساعت قبل یا 10 ساعت پس از آنتاگونیست های گیرنده های H2 هیستامین (HR2A) ممکن است استفاده شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
داساتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی داساتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت نیاز به برخی از درمان های کاهش دهنده اسید ، می توان از داروهای ضد اسید (2 ساعت قبل یا بعد از تجویز dasatinib) به جای مهار کننده پمپ پروتون استفاده کرد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
دلاویردین: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی دلاویردین را کاهش دهند. مدیریت: در بیماران تحت درمان با دلاویردین باید از درمان مزمن با مهار کننده های پمپ پروتون (PPI) خودداری کرد. اهمیت بالینی درمان کوتاه مدت PPI با دلاویردین نامشخص است ، اما چنین درمانی باید با احتیاط انجام شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
ارلوتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ارلوتینیب را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
جفیتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی جفیتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت امکان از استفاده از مهار کننده های پمپ پروتون (PPI) همراه با جفیتینیب خودداری کنید. در صورت نیاز ، جفتینیب را 12 ساعت پس از تجویز PPI یا 12 ساعت قبل از دوز بعدی PPI تجویز کنید. پاسخ بالینی به جفیتینیب را از نزدیک کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
ایتراکونازول: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ایتراکونازول را کاهش دهند. مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ایتراکونازول را افزایش دهند. مدیریت: قرار گرفتن در معرض ایتراکونازول با نام تجاری Tolsura ممکن است توسط PPI افزایش یابد. کاهش دوز ایتراکونازول را در نظر بگیرید. قرار گرفتن در معرض کپسول ایتراکونازول با مارک Sporanox ممکن است توسط PPI کاهش یابد. اتراکونازول مارک Sporanox را حداقل 2 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از PPI بدهید تداخل رده D: اصلاح درمان
کتوکونازول (سیستمیک): مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است جذب کتوکونازول (سیستمیک) را کاهش دهند. کتوکونازول (سیستمیک) ممکن است غلظت سرمی مهارکننده های پمپ پروتون را افزایش دهد. مدیریت: در صورت لزوم استفاده همزمان با مهار کننده های پمپ پروتون ، برای افزایش اسیدیته معده و بهبود جذب ، کتوکونازول را با یک نوشیدنی اسیدی استفاده کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
لدیپاسویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی لدیپاسویر را کاهش دهند. مدیریت: دوزهای PPI معادل امپرازول 20 میلی گرم یا کمتر ممکن است با لدیپاسویر در شرایط ناشتا تجویز شود. تداخل رده D: اصلاح درمان
متوترکسات: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی متوترکسات را افزایش دهند. مدیریت: قطع درمان موقتی پمپ پروتون (PPI) را در بیمارانی که دوز بالای متوترکسات دریافت می کنند ، در نظر بگیرید. در صورت همکاری ، نظارت بر افزایش سمیت متوترکسات (به عنوان مثال ، موکوزیت ، میالژیا) و یا تاخیر در حذف متوترکسات نیاز است. تداخل رده D: اصلاح درمان
نلفیناویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی متابولیت فعال (nelfinavir) را کاهش دهند. مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی Nelfinavir را کاهش دهند. مدیریت: به دلیل کاهش قابل توجه قرار گرفتن در معرض نلفیناویر ، در صورت امکان از مصرف همزمان نلفیناویر با PPI خودداری کنید. در صورت اجتناب ناپذیری ، استفاده از PPI را برای مدت زمان کوتاهی (کمتر از 30 روز) در نظر بگیرید و بار ویروسی را در هنگام مدیریت همزمان از نزدیک کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
نراتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی نراتینیب را کاهش دهند. به طور خاص ، مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است جذب نراتینیب را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
نیلوتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی نیلوتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت امکان از این ترکیب خودداری کنید زیرا احتمالاً تفکیک دوزها روش مناسبی برای به حداقل رساندن تعامل نیست. تداخل رده D: اصلاح درمان
پازوپانیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی پازوپانیب را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
پکسیدارتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی پکسیدارتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت نیاز به کاهش اسید ، تجویز آنتی اسید را 2 ساعت قبل یا بعد از پکسیدارتینیب در نظر بگیرید یا پکسیدارتینیب را 2 ساعت قبل یا 10 ساعت بعد از آنتاگونیست گیرنده H2 تجویز کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
پوساکونازول: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی پوساکونازول را کاهش دهند. مدیریت: از مصرف همزمان بازدارنده های پمپ پروتون (PPI) و سوسپانسیون خوراکی پوساکونازول خودداری کنید. به نظر نمی رسد که قرص های آهسته رهش پوساکونازول به این تعامل حساس بوده و در صورت استفاده همزمان با PPI نیازی به تنظیم دوز ندارند. تداخل رده D: اصلاح درمان
ریلپیویرین: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ریلپیویرین را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
رزیدرونات: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است اثر درمانی رزیدرونات را کاهش دهند. مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی رزیدرونات را افزایش دهند. این به طور خاص برای استفاده از رزیدرونات آهسته رهش اعمال می شود. مدیریت: مصرف همزمان PPI ها با فرمولاسیون ریزدرونات آهسته رهش توصیه نمی شود. دوز و مدت زمان PPI را در حین مصرف ریزدرونات محدود کنید. بیماران بالای 70 سال بیشتر در معرض خطر عوارض جانبی هستند. تداخل رده D: اصلاح درمان
سلپرکاتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی سلپرکاتینیب را کاهش دهند. مدیریت: از تجویز همزمان داروهای سلپرکاتینیب و مهارکننده پمپ پروتون باید خودداری شود. اگر نمی توان از مصرف همزمان جلوگیری کرد ، باید داروهای مهارکننده پمپ پروتون و سلپرکاتینیب به طور همزمان با غذا تجویز شوند. تداخل رده D: اصلاح درمان
گیاه گل راعی: ممکن است غلظت سرمی لانزوپرازول را کاهش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
ولپاتاسویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ولپاتاسویر را کاهش دهند. مدیریت: Sofosbuvir / velpatasvir باید همراه با غذا تجویز شود و 4 ساعت قبل از امپرازول 20 میلی گرم مصرف شود. Sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir را می توان با امپرازول 20 میلی گرم تجویز کرد. استفاده با سایر مهارکننده های پمپ پروتون مورد مطالعه قرار نگرفته است. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف لانزوپرازول خودداری شود. 
2-در مصرف طولانی مدت لانسوپرازول ، گاستریت آتروفیک گزارش شده است. 
3-در بیماران مصرف کننده PPI ها شامل لانزوپرازول نفریت بینابینی حاد مشاهده شده است. 
4-مصرف روزانه داروهای کاهنده اسید معده برای مدت طولانی(بیشتر از سه سال) می تواند منجر به سوء جذب ویتامین B-12 ناشی از کمبود یا فقدان اسید معده شود. 
5- لانزوپرازول در بیماران مبتلا یا دارای سابقه ابتلا به بیماری مزمن کبدی با احتیاط فراوان مصرف گردد.
6-اسهال مرتبط با کلستریدیوم دیفیسیل (CDAD): استفاده از مهارکننده های پمپ پروتون (PPI) ممکن است خطر CDAD را افزایش دهد ، به ویژه در بیماران بستری در بیمارستان. تشخیص CDAD را در بیماران مبتلا به اسهال مداوم که بهبود نمی یابد ، در نظر بگیرید. از کمترین دوز و کوتاهترین مدت PPI درمانی مناسب برای بیماری تحت درمان استفاده کنید.
7-شکستگی: افزایش شیوع شکستگی استخوان ران ، ستون فقرات یا مچ دست مربوط به پوکی استخوان ممکن است با درمان PPI رخ دهد. بیمارانی که تحت درمان با دوز بالا یا طولانی مدت هستند باید کنترل شوند. برای کمترین مدت از کمترین دوز موثر استفاده کنید ، از مکمل های ویتامین D و کلسیم استفاده کنید و برای کاهش خطر شکستگی در بیماران در معرض خطر از دستورالعمل های مناسب پیروی کنید.
8-پولیپ های قسمت بالایی شکم: استفاده از PPI خطر این پولیپ ها را افزایش می دهد ، به خصوص با استفاده طولانی مدت بیشتر از 1 سال. ممکن است بدون علائم رخ دهد ، اما حالت تهوع ، استفراغ یا درد شکم ممکن است رخ دهد. خونریزی دستگاه گوارش و یا کم خونی ممکن است همراه با پولیپ های زخمی رخ دهد. همچنین وجود پولیپ ممکن است خطر انسداد روده کوچک را افزایش دهد. از کمترین دوز و کوتاهترین مدت PPI درمانی مناسب برای بیماری تحت درمان استفاده کنید.
9- کمبود ویتامین B12: درمان طولانی مدت (2 سال) ممکن است منجر به سوءجذب ویتامین B12 و در نتیجه کمبود ویتامین B12 شود. میزان کمبود مربوط به دوز است و این ارتباط در خانمها و در سنین پایین تر (<30 سال) بیشتر است. پس از قطع درمان شیوع کاهش می یابد.

نکات قابل توصیه

1- لانزوپرازول باید نیم تا یک ساعت قبل از غذا و ترجیحا صبح مصرف شود. مصرف دارو با غذا سطح سرمی آن را کاهش می دهد. 
2- در بیمارانی که دارای مشکل بلع هستند می توان کپسول لانزوپرازول را باز کرده و گرانولها را با حدود 60 سی سی آب پرتقال، سیب، یا گوجه فرنگی مخلوط کرده و بلافاصله مصرف شود.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

داده های موجود افزایش خطر نقایص مادرزادی عمده را به دنبال استفاده مادرانه از لانزوپرازول در دوران بارداری نشان نداده است.

مصرف در شیردهی

مشخص نیست که آیا لانزوپرازول در شیر مادر ترشح می شود یا خیر. طبق گفته سازنده ، تصمیم برای شیردهی در طول درمان باید خطر قرار گرفتن در معرض نوزاد ، مزایای شیردهی به نوزاد و مزایای درمان برای مادر را در نظر بگیرد.

اشکال دارو لانسوپرازول | لانزوپرازول

اشکال دارویی موجود در ایران:
کپسول 15mg و 30mg

اسامی تجاری:
سواسید، لانسوفارم، رهازول، لانزاسید، لنسوپرکس، لانسوساد، لانسوزول، لنزاکتو

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید.
051-31908 (داخلی 201)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • کارگر | 1401/05/23

   سلام. وقت بخیر. میخواستم بدونم که فرق لانزوپرازول با امپرازول چیست و کدام قویتره و عوارض کمتری داره وفرق پنتوپرازول با امپرازول چیست. چون یک پزشک به من گفت پنتوپرازول از امپرازول ضعیفتره آیا این موضوع صحت داره؟ ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام در کل این داروها تفاوت چندانی ندارند بحث اصلی بر سر میزان تداخل دارویی آنها با دیگر داروهاست


  • ستار | 1400/10/15

   سلام.. دکتر من چند وقت زیر دنده راستم تا کلیه ام حالت سوزش خیلی خفیف داره متخصص رفتم و لانسوپرازول و کلنیدوم سی دادن و سنو دادم و چربی کبد داشتم ممکنه این سوزش چربی کبد باشه یا سنگ صفرا؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام درد در قسمت بالایی و سمت راست شکم  به صورت سریع و ناگهانی و تشدید شونده می تواند به خاطر سنگ صفرا باشد. همچننی درد به صورت سریع و ناگهانی و تشدید شونده در وسط شکم نیز می تواند به خاطر سنگ صفرا باشد . البته در هردوی این موارد اصل بر تشخیص پزشک بعد از معاینه است


  • محمد جادری | 1400/05/09

   ارادت، اگر دکتر داروی لانزو پرازول صبح و شب هر وعده یک عدد قبل غذا تجویز کند درست است ؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
    مصرف به این صورت مشکلی ندارد..


  • فریده عزیزسلطانی | 1400/05/08

   پسرم ناراحتی کبدی استیج سه داره مدتها حالت تهوع و شکم درد و سوزش شدید معده داره دیروز رفت ازمایشگاه گفتند چون ازمایش از راه تنفس است بخاطر کوید انجام نمیشه و دکترش داروی اپو لانسو پرازول داده میخواستم ببینم برای کبدش مشکلی ایجاد نمیشه ؟ لطفا ب من درصورت امکان ایمیل بزنید چون من کامپیوتر را خوب بلد نیستم و ما کانادا زندگی میکنیم ممنونم از پاسخی ک میفرمایید

   پاسخ خانم دکتر اله دادی:

   سلام
   با توجه به اینکه مصرف این دارو در مشکلات کبدی باید با احتیاط صورت گیرد بنابراین در مصرف طولانی مدت جهت تنظیم دوز حتما باید باپزشک خود مشورت نمایید.


  • زهرا ظفرآبادی | 1400/03/14

   سلام خسته نباشید همسر من سه هفته تموم اسهال دارن بیخود بهمون گفتن کروناست در صورتیکه نبود آخرین دکتر گفتن سندروم روده و رفلاکس معده دارن و حتی ممکنه زخم هم باشه قرص دمپریدون و لنزوپرازول و مبورین بهش دادن توی عوارض قرص لنزو دیدم اسهالم نوشته دو شبه شروع به خوردن کرده دوباره اسهالش کم و زیاد شده ممکنه بخاطر این باشه ؟؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام اسهال دلایل های مختلفی دارد و با توجه به مشکلات گوارشی مطرح شده نباید درمان قطع شود و بهتر است علامت درمانی بشه ( مصرف آب  و الکترولیت)


  • pariya | 1400/01/22

   سلام من مشکل ریفلاکس و معده درد داذم و دکتر برام لانستوپرازونال نوشتند اما وقتی میخورم به شدتت خوابم میگیره برای من ۳ بار در روز نوشتند و من دقیقا نیم ساعت بعد از هر بار خوردن خوابم میبره ولی اصلا توی عوارض دارو چنین چیزی نیست میخواستم ببینم این اتفاق طبیعیه ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خواب آوری جز عوارض شایع آن نمیباشد و با توجه به شدت آن باید دنبال دلایل دیگری باشید لذا جهت برسی دیگر جوانب به پزشک مراجعه بفرمایید


  • Somayeh | 1399/11/30

   سلام وقتتون به خیر برای درمان زخم اثنی عشر لانسوپرازول ۳۰بهتر است ویا پنتو پرازول ۴۰.لطفا دوز ان را هم بفرمایید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   هر دوی این داروها در یک گروه داروئی هستند..
   باید ببینید کدام یک علایم شما را بهتر کنترل می کند.


  • مرضیه کلهر | 1399/11/16

   سلام الان ۵روز لانسوپرازول مصرف میکنم صبحها برای مهار اسید معده شبها دچار لرزش بدن شدم میشه از زیادبودن اسید معده باشد امکان داره شبهام بخورم تا اسیدم کم شه دکتر روزی یکبار داده

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   می توانید به جای صبح تنها قبل شام مصرف کنید..
   در صورت ادامه عوارض لرزش توصیه می شود مصرف دارو را قطع کرده و از داروهای مشابه استفاده کنید..


  • فاطمه | 1399/11/09

   سلام تنبلی معده دارم دکتر لانزو سی صبح ناشتا با قبل شام تجویز کرد ولی پشت چشمم درد میگرفت و خوابالودگی با گیجی داشتم دوباره رفتم گفت میتونی فقط ناشتا بخوری قبل شامو نخور الان اینکارو میکنم بهتر شدم ولی بازم گیج میشم نمیتونم درس بخونم بنظرتون میشه فقط قبل شام بخورم قرص رو؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است زمان مصرف این دارو را بر حسب علائم خود تنظیم کنید..
   در صورتی که مصرف دارو در صبح باعث علایم مذکور شده میتوانید قبل شام فقط مصرف کنید..


  • امید اکبری نسب | 1399/11/04

   سلام ببخشید من یک‌ماهه که دلم قار وقور می‌کنه بدم میاد غذا و آب بخورم مقداری داروی گیاهی استفاده کردم صدا قطع شداز دیروز توی دلم تا گلویم خیلی شدیدمیسوزد لطفاً کمکم کنید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بنظر می رسد مصرف خودسرانه داروهای گیاهی در شما عوارض ایجاد کرده باشد..
   در صورت تداوم سوزش فعلا از یک داروی آنتی اسید مانند لانزوپرازول استفاده کرده و جهت معاینه دقیق تر یا آندوسکوپی به متخصص گوارش مراجعه کنید


  • محیا | 1399/10/24

   سلام من حالت تهوع دارم و سنگینی معده، درد معده و سوزش ندارم اصلا. دکتر رفتم لانزوپرازول ۳۰ ودمپریدون ۱۰ داده،۹ روزه دارم میخورم حالت تهوعم بیشترشده طبیعیه ؟ غذاها رو هم خیلی رعایت میکنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر، طبیعی نیست
   دومپریدون یک داروی ضد تهوع است.


  • نیلی | 1399/10/19

   با سلام مجدد.تست اچ پیلوری از طریق خون قبلا انجام شد که مثبت بود و عدد۲۷را نشان میداد.با مصرف یک دوره قرص امپرازول و آزمایش مدفوع جواب تست منفی بود. نظر دکتر این بود که رفع شده

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله رفع شده است ولی در صورت عود علائم گوارشی میبایست دوباره تست داد


  • نیلی | 1399/10/15

   سلام وقتتون بخیر. من مدتی هست که دچار ترش کردن شدید میشم و آنقدر اسید معده ام زیاد است که حس میکنم روده ها و اثنی عشرم رو هم میسوزونه.وقتی این طور میشم در دست و سر شانه دست راستم هم احساس گرفتگی می‌کنم.قرص لانسوپرازول رو استفاده کردم و تا حد زیادی خوب شدم ولی بعد از حدود چهار هفته از مصرف مجدد علایم رو دارم وقتی قرص رو استفاده میکنم گاهی احساس درد های استخوانی مثل زانو درد هم دارم.این عوارض طبیعی هست؟ ومن تا کی باید به خوردن لانسوپرازول ادامه دهم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است به پزشک گوارش مراجعه نمایید تا از جهت ابتلا به اچ پیلوری بررسی شوید. و سپس درمان متناسب با آن را بگیرید.


  • سمیه | 1399/10/08

   سلام من چند روزه احساس دل ضعیفه دارم چه با معده پر چه خالی قبلاً هم صفرا رو به علت سنگ صفرا خارج کردم کردم میشه راهنمایی کنید چه دارویی مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   منظور از دل ضعیفه چیست؟
   بیشتر توضیح میدهید.


  • محمدتقی | 1399/10/08

   چند روز پیش ترشی خوردم حالا شبها بعدازدو تاسه ساعت خوابیدن سوزش معده ووسط قفسه سینه بیدارم میکند رفتم دکتر اندانمکس ولنسوپرازول دادند ایامناسب است

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله دارو را استفاده نمایید.


  • Nsm | 1399/09/18

   سلام من هفته بیستم بارداری هستم ماه قبل یک بسته لانسوپرازول ۳۰ دکترم تجویز کرد و خوردم خوب بود خودم یک بسته دیگر خریدم و اگر استفاده نکنم اذیت میشم،استفاده بیش از یک بسته برای جنین مضر نیست؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
    لانزوپرازول در بارداری کاهش وزن جنین را در دوز بالا نشان داده است. شواهد تراتوژنیک در دست نیست.
   بهتر است استفاده نشود.


  • احسان | 1399/09/13

   با سلام من دچار رفلاکس اسید معده هستم بطوریکه صبح ها که از خواب پا میشم بزاق دهانم به رنگ سبز هستش، آندوسکوپی انجام دادم مقداری زخم معده مشاهده شد ولی هیچگونه باکتری در معده م نبود، دکتر قرص لانزوپرازول 30 به همراه فاموتیدین تجویز کرد ولی دچار یبوست شدید شدم بطوریکه با درد شدید مدفوع خارج میشد و باعث خونریزی شد ملین هم استفاده کردم همراهش یبوست بهتر نشد چه دارویی برای رفلاکسم استفاده کنم همچنان دچار مشکل اسید هستم لطفا راهنمایی بفرمایید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به علایم شدید رفلاکس ملزم به استفاده از یک یا حتی چند آنتی اسید هستید..
   به شما پیشنهاد می دهیم داروهای مشابه مانند اس امپرازول یا پنتوپرازول یا ازنیوم یا نولپازا را امتحان کنید تا ببینید با مصرف این ها هم دچار یبوست می شوید یا نه..


  • سوران | 1399/09/11

   زمان مصرف قرص لانزو

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   صبح ناشتا نیم ساعت قبل از صبحانه یک عدد مصرف نمایید.


  • Ariyana behnamfar | 1399/09/09

   سلام من قرص لانسوپرازول مصرف می کنم دچار یبوست شدید شدم مصرف دارو رو قطع کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام از عوارض گذرای دارو بوده که  در صورت تداوم میتوان با درمانهای جانبی(ملین ) آنرا کنترل کرد


  • مهدی | 1399/09/07

   سلام خسته نباشید.خانوم دکتر من الان۷۸روزه که اسهال دارم. البته جوری نیست که اذیتم کنه که هر احظه دستشویی برم فقط مدفوعم شله.اینکه دکتر رفتم ازمایش دادم گفتن التهاب روده داری؟قرص کیلیدنیوم و میتروندازول تجویز کردن مصرف کردم ولی انچنان نتیجه ای ندیدم تازه امروز دل پیچه بهش اضاف شده.میگم که اگه دارویی میشناسید معرفی کنید ممنون میشم؟ این مساله میتونه که از کبدم باشه بنظر شما؟در ضمن لکه های خونی و اینا چیزی نداشتم تا بحال.در ضمن عذر میخوام که مزاحمتون شدم و خیلی موشکافانه وارد جزییات شدم. امیدوارم که منو ببخشید.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   برای تشخیص قطعی و درمان التهاب گوارشی بهتر است با پزشک متخصص مشورت بفرمایید


  • رضا زارع ابراهیم آباد | 1399/09/05

   سلام من دو سال پیش عمل کردام و دکتر صفرا من را در آورده است آیا خوردن قرص لانسول پرازول مشگلی ندارد ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد


  • امیرحسین نادری | 1399/09/05

   سلام دکتر برای من پنزوپرازول 30 و دومپریدون و دایمتیکون نوشتع مشکلی نیست مصرف اینا و ببخشید پنزوپرازول 30 بهتره پنتوپرازول 40؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام لطفا سوال خودرا واضح مطرح کنید. دارویی به اسم پنزوپرازول 30 وجود ندارد


  • پریا | 1399/09/04

   سلام و وقت بخیر خدمت شما ممنون که به سوال های بیماراتون پاسخ میدین , من خانوم ۳۲ ساله ای هستم که مشكل هليكو باكتر دارم میشه لطف کنین دوز و زمان قرص لانسوپرازول و آموكسى سيلين و كلاريترومايسين و نحوه مصرفشونو لطف کنین مرسی.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   لانسوپرازول دو بار در روز(صبح و شب)
   آموکسی سیلین 500، دو عدد با هم هر 12 ساعت
   کلاریترومایسین 500، دو عدد با هم هر 12 ساعت


  • محمد جلالی بر سری | 1399/09/03

   من اسید تموم زیاد که گلویم وطنانم زخم شده چکار کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است به متخصص داخلی مراجعه نمایید.
   میتوانید از پنتوپرازول 40 صبح ناشتا یک عدد استفاده کنید.


  • غزاله | 1399/08/29

   سلام من ميتونم لانزوپرازول وكلپرمين رو با هم ولي با فاصله صبح وعصر استفاده كنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله استفاده کنید مشکلی ندارد..


  • آزاده | 1399/08/24

   وقتتون بخیر،معده درد داشتم پزشک قرص لانزو ۳۰ تجویز کرد،یک ماه استفاده کردم و یک کیلو وزن اضافه کردم میتونم قطعش کنم؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام ، اگر مشکل معده برطرف شده می توانید قطع کنید .


  • سارا | 1399/08/23

   سلام من بیماری درماتو‌میوزیت دارم از یکماه پیش که ای وی ای جی تزریق کردم ناگهان معده درد شدید و سنگینی سر دلم احساس کردم و حالت تهوع شدید و بعد از یکماه هنوز قطع نشده دکتر عمومی به من این قرص و دادن اما فایده آنچنان نداشته و حالت تهوع رو دارم و اگر یک لحظه معده م خالی باشه بشدت دردو سوزش داره لطفا راهنماییم کنین البته قرص کورتن و کلسیم هیرورکسی سولفات و آمپول شکمی ترکسومات هم استفاده می کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به عارضه گوارشی داروهای مصرفی  و لزوم استفاده از آن بهتر است با متخصص گوارش مشورت بفرمایید


  • علی ساعدی | 1399/08/22

   سلام.من وقتی ازخواب بیدار میشوم به محض بلندشدن به زمین می افتم وبیهوش میشوم.فشارم بالا نیست ونوارقلب هم سالم است.البته کم خونی شدید دارم ودارو مصرف میکنم.بااینوجود بازهم این اتفاق برایم میافتد.دکتربهم لانزو10 داده ومیگوید شایدازمعده باشد.ولی من خیلی ترش نمیکنم.به نظرشما این دارو را ادامه بدن.ایااحتیاج به داروی دیگری دارم.ممنون از راهنمایی شما.

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است یک دوره حداقل یک تا دو هفته دارو مصرف کنید و سپس در صورت بهبودی علایم مصرف را ادامه دهید..


  • مریم | 1399/08/19

   با سلام من معده درد داشتم دکتر گوارش لانزوپرازول روزی 1 عدد فاموتیدین شب قبل خواب 1 عدد و دمپریدون قبل غذا 1 عدد تجویز شده به مدت 10 روز مصرف کنم که 2 روزه بعد خوردن غذا حالت تهوع می گیرم و احساس پری می کنم آیا از عوارض این قرص هاست؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر
   دومپریدون باعث رفع حالت تهوع و احساس پری میشود.


  • هدی | 1399/08/14

   با سلام بعد از پایان دوره درمان ،بلافاصله رفلکس معده برمیگرده اونم با شدت بیشتر . البته من ۳۰ هفته باردار هستم.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام باتوجه به اینکه رفلاکس جزء مشکلات باردای است این دارو را باید تحت نظر پزشکتان تا آخر بارداری مصرف کنید


  • کبرا | 1399/08/13

   مادرم سرطان معده دارد چرا دکترش لانسوپرازول تجویز کرده اگر ضرر دارد

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   حتما دارو برای کنترل علائم ایشان لازم بوده است.الزاما همه عوارض جانبی یک دارو برای افراد بروز نمیکند.


  • امین هاشمی | 1399/08/11

   سلام من وقتی که وارد ماشین میشوم و با ماشین از یکجا به جای دیگر میروم فقط در ماشین حالت تهوع برایم پیش میاید از دارو لانسوپرازول 30mg دو بار استفاده کردم خوب شدم ولی حال باز دوباره به امان حالت مبتلا شدم چی کار باید کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت تهوع در ماشین دیمن هیدرینات توصیه میشود


  • نسیم | 1399/08/08

   مصرف لانزاسید 15درهفته هفتم بارداری مشکل داره

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   تا حد امکان مصرف را کاهش دهید..


  • زهرا | 1399/08/04

   سلام وقتتون بخیر من ٢۴ساله هستم دوماه گذشته به کرونا مبتلاشدم، وازاون پس دچار ورم معده شدم واحساس صدای وزوزاسید رومیشنیدم که دوباردکتررفتم بهم کپسول امپرازول ٢٠دادن دو دوره مصرف کردم، خداروشکر ورم معده درمان شد ولی گاهی صبحها اون صدای اسید رومیشنومم ودهانم تلخ می‌شود، ممنون می‌شم راهنمایی کنید.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به اتمام دوره درمان نباید خودسرانه دارو را تمدید کرد
   در صورت وجود علائم دیگر بجز صدای اسید جهت تجویز دوره جدید باید به پزشک مراجعه کرد


  • فریدون کریمی | 1399/07/26

   سلام وقت بخیر حدود4 سال پیش آزمایش h.pyloriانجام دادم که حدود125 بوده یک دوره درمان 14 روزه باآنتی بیوتیک وکاهنده اسیدانجام گرفت بعدازبهترشدن متخصص گوارش داروی رانیتیدین بمدت طولانی تجویز فرمودند خوب بود الان فاموتیدین جواب نمیده حدود سه ساعت بعدازمصرف هروعده غذای اصلی دردمعده میگیرم قبلابراحتی بارانیتیدین برطرف میشد اندوسکوپی وکولونوسکوپی هم انجام دادم مشکلی نبوده تشخیص ریفلاکس معده است درحال حاضرجهت کنترل فشارخون کاپتوپریل25 وضربان قلب متورال50 استفاده میکنم به نظرحضرتعالی نیازبه تست اچ پیلوری مجدد نیست یاداروی جانشین بجای فاموتیدین معرفی میفرمایید ضمنا54 ساله هستم ممنونم ازراهنمایی جنابعالی

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . استرس هم دارید یا خیر؟ اگر مشکل استرسی ندارید ، رژیم غذایی سالمی دارید ، با عجله غذا نمیخورید، بین غذا یا بلافاصله بعد از مصرف غذا آب مصرف نمیکنید همون فاموتیدین 40 بعد از شام یکی تجویز خوبی هستش . اگر کارساز نبود بعد از صبحانه و شام یکی و اگر باز هم درد داشتید با فوق تخصص گوارش مشورت کنید . گاهی اوقات هم این دردها به علت نفخ هستش که میتونید از کپسول های گاسترولیت استفاده کنید. یکی دیگه از درمان های ترشح بیش از حد اسید معده استفاده از دسته دارویی دیگری هعستش که شامل پنتوپرازول، لانزوپرازول و امپرازول هستش . شما میتونید شب بعد شام یک عدد فاموتیدین 40 و صبح قبل از صبحانه یک عدد پنتوپرازول 20 مصرف کنید


  • مقصود | 1399/07/26

   سلام من حدود چهار ماه صبح قبل از غذا و شب قبل از غذا دارو15 درصداستفاده میکنم آیا تا کی باید مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . دوره مصرف رو معمولا پزشک با توجه به تشخیصی که براتون داده تعیین میکنه . اگر مشکل ترشح بیش از حد اسید داشتید کم کم به یکی در روز میتونید دوز رو کاهش بدین


  • فاطمه حیدربیگی | 1399/07/26

   سلام دکتر به پسر دو ماهه من هر روز ۲۵ گرانول قرص لانزو تجویز کرد بعد از ۴ روز مصرف پسرم دچار یبوست شد و یک ماهه که خوب نشده آیا از مصرف این دارو این طوری شده؟؟و درمان میشه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله یکی از عوارض این دارو یبوست هستش . بله بهتر میشه .


  • علی احمدی | 1399/07/21

   سلام؛ آیا کپسول لانزو ۳۰ اعتیادآور هست؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • ۵۶۷۸۹ | 1399/07/20

   با سلام نوزاد ۹ ماه داریم و فتخ نافی دارع بعد از استفادع از این داروی لانزو فتخش برگشته انگار میتونه از این دارو باشع ؟؟؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر


  • جعفر مرادی پور | 1399/07/14

   سلام دکتر.من دو سال هست از لانزو ۳۰ استفاده میکنم سعی میکنم مصرفم کم کنم. ولی اگه چند روز استفاده نکنم اسید معده اذیتم میکنه.مصرف روزانه مشکلی ایجاد نمیکنه.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در برخی بیماران نیاز است که دارو برای مدت طولانی تر استفاده شود ولی در اکثر بیماران دوره درمان کوتاه است.
   اجازه استفاده طولانی مدت را پزشک معالج بر مبنای شرح حال شما میدهد.


  • محمد سیدین | 1399/07/14

   باسلام. دکتر برای من 28 کپسول لانسوپرازول تجویز کرده با مصرف تقریبا 12 کپسول بهتر شدم. مصرف دارو را قطع کنم یا دوره درمان باید کامل شود؟ سپاس

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دوره درمان را کامل کنید.


  • زینب | 1399/07/14

   سلام من مدتی هست حالت تهوع و اسهال دارم و دکترم این دارو را به همراه سرترالین 50 برام تجویز کرده اما حرارت بالا درناحیه شکم و پهلو و کبد و صورت دارم و جدیدا سنگینی سر هم گرفتم دارو را ادامه بدم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اسهال ، درد شکمی وسرگیجه از عوارض دارو میباشد.با پزشک خود مشورت نمایید.


  • رضا عرب | 1399/07/06

   سلام ، من عفونت معده داشتم و اثنی عشر ، قرص بیسموت و مترونیدازول و اموکسی سیلین و پنتوپرازول مصرف کردم به مدت ۱۰ روز و بهتر شدم و دوباره رفتم دکتر ، این سری قرص لانسوپرازول و کولوفین ۱۲۵ و کیلیدیوم سی داد ولی درد معده دارم لطفا از چگونگی مصرف این ۳ قرص و در کل راهنمایی کنید ممنون

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام درد معده با مصرف قرص لانسوپرازول و کولوفین ۱۲۵ و کیلیدیوم سی رفع خواهد شد


  • nargess | 1399/07/04

   سلام من دو ساله قرص لووکسین میخورم .تیروئیدم کنترل شده هست و الان باردارم .به دلیل مشکلات معده دکترم برام لانزو ۱۵ تجویز کردن هر صبح ناشتا بخورم.قرص تیروییدم رو هم باید ناشتا بخورم و نیم ساعت چیزی نخورم میخواستم ببینم چطور استفاده کنم تداخل ندارن لووکسین و لانزو؟؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به احتمال کاهش جذب لووتیروکسین  بهتر است لانزوپرازول را قبل از نهار یا شام میل بفرمایید


  • محمدی | 1399/06/31

   با سلام ،من زیر دنده سمت راست احساس سوزش مکردم . به دکتر مراجعه کردم.برایم داروی مبورین و لانسو و کلیدینیوم تجویز کرد بعد از سه روز مصرف بهبود حاصل نشده ،راهپیمائی نفرمایید، ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   نگران نباشید.دارو ها را تا پایان مصرف نمایید.


  • پروانه شمس | 1399/06/23

   سلام من بعداز ازمایش وچکاب متوجه شدم هریکوباکتری ۱۰۰ هست اندوسکوپی ام انجام دادم دکترم سه تا زخم تشخیص داده برام لانسوپرازول۳۰مترونیدازول۲۵۰با نورترپیتلین ۱۰ تجویز کرده قرص اخر برای افسردگیه نمیخوام به این داروها وابسته بشم راهنمایی میکنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت درمان هلیکو باکتر باید دوره درمان را کامل بفرمایید ونورتریپتیلین نیز در درمان نقش اساسی دارد و قابل ترک نمیباشد


  • سید ایمان موسوی | 1399/06/21

   من در بچگی یرقان گرفتم و در حال حاضر هم کبد چرب دارم آیا این دارو برای من مضر است؟!

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   لانزوپرازول در بیماران مبتلا یا دارای سابقه ابتلا به بیماری مزمن کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.


  • جعفر | 1399/06/21

   سلام.ببخشید الان من چند روزه درد ناف دارم ممکنه نافم عفونت کرده باشه .

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت تشخیص عفونت باید به پزشک مراجعه کرد


  • علی کارگر | 1399/06/18

   آیاکپسول لانزوباعث سرفه خشک میشودممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   ب سلام
   به نظر نمیرسد که از عوارض این دارو باشد.


  • رقیه مختارزاده گان | 1399/06/17

   آیا این دارو فشار خون رو بالا میبره؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • سعید س | 1399/06/17

   باسلامم من 43سالمه الان چندوقته زیرجناق سینه ازجلو درددارم ودردش میزنه به بین دوکتفم ازپشت غذامیخورم بیشرمیشه چنددوره هم دکتر گوارش رفتم دارودادن یه مدت خوب بود ولی دوباره شروع میشه میشه لطفا راهنمایی کنم وره قبل بهم لانزوپرازو داده ایا بید همیشه استفاده کمم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   ممکن است نیاز به استفاده طولانی تر از لانزوپرازول داشته باشید.
   از مصرف غذاهای پر ادویه بپرهیزید.
   تعداد وعده های غذایی را افزایش و حجم آن را کاهش دهید.
   بلافاصله بعد از غذا دراز نکشید.


  • سهراب نظری | 1399/06/14

   باسلام،آیا خوردن مولتی ویتامین برای کسی که زخم معده دارد وپرازول میخورد مشکلی ندارد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   مصرف زیاد مکملها باعث سوزش معده میشود لذا توصیه میشود با مشورت پزشک مصرف شود


  • بهنام | 1399/06/09

   سلام. واسه نوزاد دوماهه چقدر لانزو لاید استفاده بشه؟اس امپرازول بهتره یا لانزو؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت سنین زیر 1 سال  در رفرانس دوز دارویی توصیه نشده است لذا فقط در صورت صلاحدید پزشک مصرف شود 


  • مقدم | 1399/05/30

   سلام.وقت بخیر.چندماهی هست قفسه سینه م درد میکنه وهرچندروز معده دردشدید میگیرم.دکترگوارش واسم محلول ژل لیدوکایین باشربت ادی ژل اس روتجویز کردن.ک بعدازخوردنش بی حسی درناحیه انتهای زبان ومری ایجادشد.وحس خیلی بدی بود.میخاستم بدونم این دارو ضرری نداره واسم واین تجویزشون درست هست یانه؟تشکر.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام داروهای مذکور جهت درمان موقت میباشد و مصرف طولانی مدت آن توصیه نمیشود


  • امیرحسین | 1399/05/27

   سلام ببخشید در ازمایش مدفوع در حالت trace rbc 01 باید عملایت اندوسکپی و کلونسکپی انجام شود یا خیر ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   تشخیص این کار برعهده پزشک معالج شما میباشد.


  • محمد رضا | 1399/05/25

   سلام پزشک فوق تخصص گوارش برای من روزی دوبار لانزو ۳۰تجویز کردند قبل از صبحانه و قبل از شام دوز داری زیاده یا مناسبه!؟ ۲۵سالمه و ۸۵ کیلو وزن مشکل رفلاکس دارم حتی تو خواب

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . مناسبه


  • محسن | 1399/05/24

   سلام کیفت لانسوپرازول۳۰ بهتر هست یا فاموتیدین ۴۰ ممنون از راهنمایی شما

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام از لحاظ قدرت اثر در کاهش ترشح اسید معده لانسوپرازول قویتر است ولی ارجهت آن  در بیماران توسط پزشک تعیین میشود


  • حمیدرضا | 1399/05/16

   سلام خسته نباشید، من آواز کار میکنم، حدودی رفلکس معده دارم گلوم اذیت میکنه قرص لانسوپرازول 30 برام نوشته یکی دوروزی هست استفاده میکنم خیلی جواب نداده برای بهتر شدن قبلا قرص پنتوپرازول استفاده می‌کردم سریع جواب میداد برام خوب بود، میتونم روز سوم استفاده از قرص لانسوپرازول 30 رو قط و قرص پنتوپرازول رو شروع کنم ایرادی نداره؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام 
   در صورتیکه پنتوپرازول برای شما موثرتر بوده بله می توانید مصرف آن را شروع کنید..


  • فائزه | 1399/05/05

   سلام... من الان تو هفته نهم بارداری ام این قرص رو مصرف میکنم هر صبح ناشتا یعنی برای منم خطرناکه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام در صورت تجویز توسط پزشک متخصص بلامانع است


  • omid | 1399/04/23

   باسلام برای دردواسیدمعده لانسوپرازول وشربت ضد اسید دکترتجویزکرده الان یک هفته هست مصرف میکنم دهانم سفیدک زده وموقع خوردن غذا وآب گلودرد دارم البته بافاصله چندساعتی قرص فولیک وب 12استفاده کردم علت چیه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   موارد ذکر شده از عوارض لانزوپرازول نمیباشد.گلو درد ممکن است به خاطر رفلاکس شدیدو آزرده شدن ناحیه گلو باشد.
   دارو ها را مصرف نمایید ودر صورت بدتر شدن به پزشک خود تماس بگیرید.


  • سارا محمودی | 1399/04/19

   ببخشید اقای دکتر من ۵هفته هست باردارم فقط الان مطالعه کردم که لانسوپرازول ۱۵برای زنان حامله در ۳ماه اول بررسی نشده که ضرر داره یانه لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در صورتیکه این دارو را با نظر پزشک زنان مصرف کرده باشید مشکلی ندارد..


  • حمید | 1399/04/18

   با سلام و وقت بخیر میخواستم بدونم قرص لانزو رو صبح ها با لووتروکسین با هم بخوریم مشکلی نداره ؟ چون قرص تیرووید رو باید هر روز صبح بخورم ... ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام احتمال تداخل بین این دو هست ابتدا لووتیروکسین را با حداکثر مقدار اب مثلا دو لیوان آب بخورید و یک ساعت بعد لانزوپرازول و صبحانه بخورید


  • مریم قاعدی | 1399/04/13

   ایا مصرف لانزوپرازول با مکمل هایی مانند مگنی فورت یا welwomen یا زینک تداخل دارد یا نه .ممنونم اگه جواب بدید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر


  • زهرا | 1399/03/28

   در هفته هفتم بارداری هستم فشارم میاد پایین باید چیکار کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به پزشک مراجعه کنید


  • مهدی | 1399/03/25

   سلام ببخشید مصرف لانسوپرازول سه بار در هفته میتونه عارضه ای ایجاد کنه یا نه چون دکتر گفته نیم ساعت قبل از غذا

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   عارضه که بله میتونه
   مصرفشم درست هست همون نیم ساعت قبل صبحانه


  • مريم | 1399/03/25

   سلام،خسته نباشيد،من از اسفند ماه استرس ورفلاكس معده وتنگي نفس داشتم،٤هفته فلوكستين ١٠ولانزو٣٠وفاموتيدين،ليبرودكترداخلي تجويز كرد خوردم خوب شدم بعداز ٤هفته كه به دكترمراجعه كردم باجواب ازمايش برام فوليك اسيد وويتامين دي وامپول ب ١٢وفاموتيدين وفلوكستين٢٠نوشت،چندروز مصرف كردم دوباره معده دردو تنگي نفسم شديد شد ديگه سرخود الان يك هفتست لانزو وليبرو مصرف ميكنم خوب شدم تاچند روز اين قرصارو بخورم به نظرتون مشكلي پيش نمياد؟تواين اوضاع كرونا ميترسم اندوسكوپي بدم.

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   سلام
   اگر دکترتون تصمیم بر اندوسکوپی داره سر فرصت حتما برید ولی مصرف چند هفته ای این داروها مشکلی ندارح


  • رفيعى | 1399/03/22

   سلام دكتر براى مشكل هليكو باكتر به من قرص لانسوپرازول و آموكسى سيلين و كلاريترومايسين داده امّا تووى توضيحات خوندم كه قرص لانسوپرازول با كلاريترومايسين تداخلِ دارويى دارن ؟ يعنى ديگه نخورم؟ يا اينكه اگه بين مصرفِ لانسوپرازول و كلاريترومايسين ٣ ساعت فاصله بندازم باز هم تداخل دارويى دارن؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   علی رقم وجود تداخل دارویی برای تکمیل روند درمان عفونت هلیکوباکتر باید این داروها طی یه دوره یک تا دو هفته باهم مصرف شوند..


  • Emadi | 1399/03/20

   سلام از اسفند ماه سوزش در قسمت بالای قفسه سینه تقریبا روی گلوم احساس میکنم طوری که حالت سرفه دارم مثل گلو درد. رفتم متخصص داخلی قرص لانزو۳۰ وکلیدینیوم سی ودومپریدون۱۰ داد چند روز میخورم خوب میشم داروم که تموم میشه بعد از چند وقت دوباره بعد غذا ترش میکنم وسوزشم شروع میشه مخصوصآ غذای چرب.دو سه باره که خودم دارو ها رو تهیه میکنم واستفاده میکنم.اشکالی نداره؟یا دوباره برم دکتر؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   از مصرف غذاهای چرب و حجیم بپرهیزید. 
   بله حتما برای تکمیل درمان به پزشک خود مجدد مراجعه نمایید.


  • مسعود | 1399/03/19

   سلام دکتر برا م لانسو تجویز کرده هر صبح قبل ناشتا یک عدد و اموکسی سیلین که هر شش ساعت یکی می خورم پشت کمرم سمت کلیه ها احساس سوزش دارم از عوارض لانسو یا اموکسی سیلین هست ؟ تشکر از لطفتون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در صورت ادامه دار شدن درد به پزشک مراجعه نمایید.


  • مهسان | 1399/03/18

   سلام من هفته ۲۲ بارداری هستم و بخاطر معده درد و رودهام که خیلی اذیتم میکنن دکترم بهم لانزوپرازول داده آیا خطری برای جنین نداره؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   تو منابع ما در این مورد اطلاعات کافی وجود ندارد


  • مینا | 1399/03/15

   سلام و عرض ادب دختر من یازده ماهه هست و یک سوم قرص پانزده میلی گرمی لانزپرازول صبح و شب مصرف میکنه، و این باعث شده تعداد دفعات مدفوعش که یکبار در روز و تقریبا سفت بود، تبدیل بشه به سه یا چهار بار در روز به صورت آبکی و شل، نمیدونم الان سه هفته اس مصرف میکنه و این حالت ادامه داره، آیا قرص تغییر بدم یا با همین ادامه بدم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با یلام
   در صورتی که مدفوع شل و خصوصا اسهال با مصرف این دارو ادامه پیدا کرده و بهبودی حاصل نشده مصرف لانزو را قطع کنید..


  • سورنا | 1399/03/15

   سلام خسته نباشید دکتر به پسر من لانسوپرازول داده بخاطر رفلاکسش واینکه گفته یک دوم اون رو داخل آب قاطی کنم بهش بدم بخوره ولی نگفته چه مقدار آب باید بریزم؟؟؟ پسرم نزدیک ۵ ماهش هست

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مقدار آب جهت رقیق سازی مهم نیست..


  • صمدی فرزادی | 1399/03/15

   سلام من ۴۶ ساله و مرد هستم اول از لانزو ۱۵ استفاده که خوب نشدم در مراجعه بعدی به دکتر لانزو۳۰ توصیه شد که مدت ۱۰ سال است صبح ناشتا می خورم اگر یک روز قطع کنم سردرد و سوزش معده و ترش معده میکنم ضمنا اخیر بابت نازایی رفتم آزمایش گفتند که اسپرم صفر است و وضعیت ناتوانی برایم ایجاد شده این درحالی است که من مشکل نداشتم دویک فرزند دختر ۱۶ ساله دارم آیا امکان ناتوانی و صفر شدم از عوارض ۱۰ ساله این دارو است بنده تا کی باید استفاده کنم لطفا راهنمایی کنید . متشکرم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   نازایی جزو علایم مصرف این دارو نیست
   مشکل خود را با پزشک اورولوژیست در میان بگذارید..


  • حمید | 1399/03/11

   سلام من معده اسیدی دارم دکتر برایم لانزو تجویز کرده ایا این دارو باعث افزایش فشارخون می شود ضمنا برای فشار خون هم داروی سینومیکس و متو هگزال و هیدرو کلروتیازید مصرف می کنم ایا بااین داروها تداخلی ندارد با تشکر

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   مصرف لانزوپرازول مشکلی نداره


  • علیرضا | 1399/03/03

   سلام وقت شما بخیر شکم من سر صدا دارد این موضوع بخصوص موقعی که سر جلسه امتحان هستم من را عذاب میدهد و باعث خجالت و عدم تمرکز میشود به دکتر مراجعه کردم برایم قرص دایمتیکون و لانزو تجویز کرد آیا این ها کافی هست؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام نگران نباشید بله کافیه خصوصا دایمتیکون میتونه برای شما اثرات خوبی داشته باشه


  • بهزاد | 1399/03/01

   سلام. من قرص لانسوپرازول مصرف می کنم. الان در بالای قفسه سینه ام درد دارم که بعضی مواقع شدید میشه. آیا این میتونه به خاطر عوارض لانسوپرازول باشه یا نه؟ مرسی

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   لانزوپرازول این عارضه را ندارد 


  • نرگس روغنی | 1399/03/01

   سلام دکتر به دختر دوسال و نه ماهه ام به علت مشکل رفلاکس و عدم وزن گیری مناسب، کپسول لانزو ۱۵ داده حدود یک ماه استفاده کردم و خیلی خوب هم نتیجه گرفتم ولی با اتمام دارو مشکلات بی اشتهایی، استفراغ، درد گلو و...برگشته، درحال حاضر دکتر دخترم خارج از کشور هستن، آیا صلاح هست که دارو را مجدد تهیه و استفاده کنم؟ باتشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام. 
   در صورت برگشت علایم تا مراجعه مجدد به پزشک خود ازین دارو استفاده کنید..


  • مجید | 1399/02/29

   سلام من حدود ۲۰ روز است که لانسوپرازول مصرف میکنم ومعمولا به خاطر تداخل با ماه مبارک موقع افطاربه خاطر ناشتابودن قرص رو میخورم وسوزش معده م برطرف شده ولی متاسفانه یبوست شدیدی گرفتم وبا وجود مصرف زیاد میوه وسبزیجات ومایعات وحتی شربت ام جی ولی هنوز یبوست دارم ،آیا ارتباطی به مصرف این قرص دارد؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   یبوست یکی از عوارض لانسوپرازول میباشد.


  • رضا | 1399/02/24

   سلام خسته نباشین ببخشید من چن شب پیش قبل از خواب کپسول داکسی سایکلین مصرف کردم چند ساعت بعد از خواب بیدار شدم سر دلم خیلی میسوخت بعد الان چند روزه ک مشکل بلع دارم حتی ابم نمیتونم بخورم. رفتم پیش متخصص قرص لانسو و شربت لاکسی ژل برام تجویز کردم ولی بازم تغییری نکردم اگ امکان داره راهنماییم کنید ممنون

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   داکسی سیکلین رو باید با آب زیاد مصرف کنید و تا یک ساعت بعد مصرف خم نشد و دراز نکشید 


  • احمد | 1399/02/22

   سلام من ۴سال دارم لانسوپرازول 30استفاده میکنم اگه یک روز استفاده نکنم سوزش سر دلم دیونم میکنه عصبی هم میشم تاکی باید مصرف کنم ادامش مشکلی نداره

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   میزان مسرف را پزشک تعیین میکند ولی معمولا بیش از یک سال پشت سر هم توصیه نمیشود.


  • هاشمی | 1399/02/18

   با سلام پسرم سنش ۱۶ساله هستش کپسول لانزو۳۰گرم رو۱۸روزه مصرف میکنه وزنش هم زیاده امروز بدنش میخاره ودونه خای قرمز زده میشه راهنماییم کنبد چکارکنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام  واکنشهای حساسیتی مربوط به دارو معمولا در اوایل مصرف آن رخ میدهد ولی در صورت ادامه این علایم با پزشک مشورت بفرمایید


  • منیژه | 1399/02/14

   سلام وقتتون بخیر خواهر من ده هفته باردار هستن و معده درد و تهوع واستفراغ شدید دارن و اصلا نمیتونن غذا بخورن میتونن از لانزوپرازول استفاده کنن ویتامین ب ۶ هم میخورن ولی اثری نداره

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   اندانسترون میتونن مصرف کنن برای تهوع شون


  • مهشید | 1399/02/14

   سلام خانم یا اقای دکتر من اسید معده که باعث سوزش مدام میشه دارم وبعد از ظهرها مرتب بی کربنات میخورم ولی بازهم سوزش شدید دارم دکتر بهم لانزوپرازول داده روزی یکبار ولی دکتر دیگری بمن گفته مصرف داعم باعث سرطان روده خواهد شد منهم میترسم مرتب لانزوپرازول استفاده کنم دکتر گفت وزنتو کم کن شاید خوب بشی۱۴ کیلوکم کردم ولی فرق زیادی نکرد کمی شدتش کم شد ولی بازهم هروز سوزش معده دارم لطفا بگویید ایااگر باز هم وزن کم کنم خوب خواهم شد ۲-وچقدرباید وزن کم کنم۳-ایامیتوانم داعم از لانزوپرازول استفاده کنم و یا خطر مبتلابه سرطان را دارد.ازشما بسیار سپاسگزارم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   بعد از این همه مدت حتما باید ب دکتر فوق تخصص گوارش مراجعه کنید 


  • سعادت | 1399/02/14

   سلام باردارم ۹ هفته میتونم از این دارو استفاده کنم؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   اطلاعات کاملی از این دارو در دسترس نیست 


  • امین | 1399/02/13

   من فشار‌خون‌ دارم داورهای لوزارتان و آمیلدوپین و شب ها آلپرازولام مصرف می کنم آیا تداخل دارویی ندارن؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه مشکلی نداره


  • مریم تهرانی | 1399/02/11

   درود برشما من فتق مری و ورم معده دارم صبح ناشتا آمپرازول ۲۰ میخورم که اکنون سحر میخورم لطفاً بفرمایید آمپرازول برای من مناسب است یا لانتوپرازول سپاسگزار از شما

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام هر دو دارو از یک دسته دارویی میباشد و با مکانیسم واحد  باعث کاهش اسید معده میشود ولی تجویز آن طبق صلاحدید پزشک میباشد.


  • A.hosseini | 1399/02/08

   سلام قرص هیوسین( ان_بوتیل بروماید) برای چیست؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   هیوسین در درمان کرامپ های شکمی, روده یا مثانه استفاده می شود. هیوسین در رفع علائم سندرم روده تحریک پذیر نیز کاربرد دارد .


  • اسماعیلی | 1399/02/08

   سلام ممنون که راهنمایی میفرمایید. من بخاطر التهاب مری لانزو رو ناشتا و موتیدون رو قبل از ناهار و شام مصرف میکردم. بخاطر ماه رمضون لانزو رو یک ساعت قبل از سحر و موتیدون رو پنج دقیقه قبل از سحر میخورم و یکی هم قبل از افطار.سوالم اینه که مشکلی ایجاد نمیشه.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   مشکلی نیست.


  • فرشاد وطن خواه | 1399/02/08

   عرض سلام. من گاهی اوقات درد معده دارم و قبلآ در زمان درد معده از رانیتیدین استفاده می کردم و تأثیر خیلی خوبی برای من داشت و درد و سوزش معده ام برطرف می شد. ولی جدیداً در اخبار پزشکی دیدم که رانیتیدین را به دلیل سرطان زا بودن FDA ممنوع اعلام کرده. لطفاً جایگزین قرص رانیتیدین را پیشنهاد کنید. که سریع حالت درد و سوزش معده را برطرف کند. ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   میتوانید از فاموتیدین استتفاده نمایید.


  • مامان هيراد | 1399/02/05

   با سلام پسر من ٤٥ روزشه و رفلاكس معده داره دكترش گفته هرروز صبح نصف دونه هاي داخل كپسول رو كه حدوداً٦٥ عدد ميشه داخل آب حل كنم و بهش بدم به نظرتون مقدارش زياد نيست؟؟؟؟ در ضمن وقتي پسرم بالا مياره حالت كشدار و خلطي داره ميشه دليلش رو بگيد؟؟؟؟ ممنون

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   متخصص براش تجویز کرده دیگه
   باید مصرف کنید 


  • کاوه | 1399/02/04

   سلام من گلوم زخم شده و تورم داره و دکتر اینجا تو خارج داروی lansoprazole داده و میگه ممکنه به خاطر رفلکس معده باشه ، در ضمن من قرص تیروید هم میخورم و تیرویدم کم کاره که باید روزی یک قرص بخورم اونم قبل تز غذا ، حال سوال اینه که کدام قرص رو زود تر بخورم لیوتیروکسین یا لنسو پارازل ؟ ‌اینکه آیا تداخل داروی هم دارند یا خیر؟ باتشکر از شما

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف این دو دارو با هم  تداخلی ندارد


  • احسان | 1399/01/31

   باسلام,خدمت دکتران عزیز,, من میتونم قرص لانزوپرازول رو با قرص کلدیوم سی جایگزین کنم...چون حس میکنم قرص کلدیوم سی بهم نمیسازه... وبفرماید,قرص لانزوپرازول برای معده عصبی جواب میده..؟باتشکر ازشما,,ممنون

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   با نظر پزشکتون بله


  • الهه | 1399/01/28

   سلام خانم دکتر و قتتون بخیر . یه سوال ازتون داشتم اگر راهنمایی کنید ممنون میشم.پسر من چهل و پنج روزشه و بخاطر رفلاکس معده بهش شربت رانیتیدین میدادم ولی باز رفلاکس داره . دکتر کپسول لازوپرازول براش تجویز کرده و گفت که هفده دانه از دانه های داخل کپسول رو باشیر خودم ترکیب کنم و قبل از شیر دادن به بچه بدم بخوره و روزی دوبار هم این کار رو باید انجام بدم. بنظر شما این روش میتونه مفید باشه یا خیر؟ و اینکه نظر شما چی هست ؟ ممنون از لطف شما .

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام.. 
   بله با توجه به اینکه به رانیتیدین پاسخ درمانی مناسبی نداده استفاده از لانسوپرازول گزینه مناسب تری می باشد.
   توجه به رژیم غذایی هم کمک قابل توجهی به روند درمان و عدم تشدید علایم رفلاکس می نماید..


  • مژده | 1399/01/25

   سلام دختر من ۲ماه ونیم هست و رفلاکس شدید داره دکتر اول شربت رانتیدین داد بعد ک گفتن شربت سرطان زاست الان گفته لانزوپرازول مصرف کنه ب این شک ک نصف دونه هاش رو صبح و نصفش رو شب اما دختر من توانایی بلعش رو نداره دکتر تاکید کرد ک‌ترکیبش با مایعات اثر دارو رو کاهش میده من چکار انجام بدم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در بیمارانی که دچار مشکل بلع میباشند بهتراست که دارو در یک فراورده اسیدی نظیر اب پرتقاال حل شود.اگر نوزاد شما نمیتواند از مواد غذایی اسیدی به علت سن پایین بخورد، نصف دارو را در 30 سی سی شیر گاو (در صورت عدم حساسیت) که کمی دارای خاصیت اسیدی میباشد حل نموده و به نوزاد بدهید. برای اطمینان بیشتر میتوانید این پیشنهاد را با پزشک ایشان نیز مطرح نمایید. 


  • آيدن محمدي | 1399/01/21

   سلام،من٣٢ سالمه باردارم ٢٤هفته..درد معده شديد و سوزش زياد دارم ...با به دكتر مشورت كردم لانزوپرازول رو پيشنهاد كرد...نظر شما چيه؟ براي جنين ضرر نداره؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف این دارو بجز 3 ماهه اول بارداری و با تجویز پزشک بلامانع است.


  • سمیرا | 1399/01/19

   سلام مدت ۷۰روز دارم لانسو مصرف میکنم لخاطر زخم مری و ریفلاکسم دوسه روز احساس درد نداشتم قرصو قطع کردم بعد دو روز دوباره سوزش پشت جتاغ سینم شروع شده میشه راهنمایی کنین تا کی باید این قرصو مصرف کنم ممنونم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   به همان میزانی که پزشک دارو را تجویز کرده باید مصرف نمایید و در صورت عدم بهبودی پزشک خودرا مطلع نمایید.


  • اسیه منصوری | 1398/12/26

   با سلام بنده هفته ۱۴بارداری هستم وکپسول لانسوپرازول به خاطر ورم معده وروده برام تجویز شده وبدنم نسبت به این کپسول حساسیت نشان داده وصورت وبدنم کهیر میزنه وقتی نمیخورم کهیر ها فرو میره داخل نمیدونم در حال حاصر نمیدونم چکارکنم وقتی قطع میکنم تنگی نفسم زیاد میشه باتشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   با توجه به بارداری جنابعالی از یک سو و حساسیت دارویی که به این دارو نشان داده اید ،میبایست پزشک مربوطه داروی جنابعالی را تعویض نماید.


  • امین | 1398/12/13

   سلام خسته نباشید من ۲۳ سالمه، ۶ روزه که دارم لانزوپرازول ۳۰ میخورم ولی تغییری احساس نکردم سر معدم میسوزه و سوزشش تا گلوم ادامه داره و ی مقداری صدام گرفته .حالت بغض دارم و یکم مشکل بلعیدن.شبا بیشتر اذیت میشم. باید صبر کنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است مجدد به یک دکتر مراجعه نمایید.


  • سکینه جانپور | 1398/11/21

   ببخشید دکتر به من لانزوا ۳۰ داده هر دوازده ساعت یکی والبته دو داروی دیگه که با فاصله دو سه ساعت باید مصرف میشد من امروز صبح داروی لانزوا رو ۶و نیم خوردم دوباره ساعت ده رفتم دارو بخورم اشتباها همون‌رو خوردم والبته دو دقیقه بعد متوجه شدم و بقیه داروها رو نخوردم میخوام بدونم اشکال ویا عوارض دارا

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   مشکلی ایجاد نمیشود.در هنگام خوردن دارو ها به اسم روی آن دقت نمایید


  • عباس قربانی | 1398/11/02

   سلام آیا قرص لانسوپرازول باعث سوزش دهان هم میشود من حدود ۸ ماه دارم استفاده میکنم

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   از عوارض معمول این دارو نمی باشد.


  • مهسا | 1398/10/15

   با سلام . دختر دوساله ام به هیچ وجه دارو نمیخوره صبح که خوابه کپسول لانسو تو اب حل میکنم بهش میدم دو سه ساعت بعد بیدار میشه اشکال نداره معدش خالی باشه یا حتما یک ساعت بعد مصرف دارو باید غذا بخوره ؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   لانزوپرازول حتما باید با شکم خالی خورده بشه
   اگر داخل کپسول ها دانه های ریز هست لازم نیست پودر کنید


  • سیدامین هاشمی | 1398/08/13

   سلام من قبلا به قرص پانتوزول 20 (پنتوپرازول) حساسیت داشتم و وقتی پیش دکتر رفت برای درمان گفتش این دارو بخور و کپسول لنزاکتو 15 (لانزوپرازول) خوردم روز اول شب دچار اسهال شدم آیا بازم خوردم دچار اسهال شدم باید عوض کنمش؟؟ امپرازول 20 قبلا خوردم مشکلی نداشتم میشه اینو جایگزین این کنم؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   هر سه این داروها جزو یک دسته دارویی میباشند،اما برای جایگزینی هر کدام از انها باید با پزشک مربوطه خود مشورت نمایید.


  • مهدی | 1398/06/21

   من 60 سال سن دارم ورفلاکس معده دارم و4 سال است لانرو می خورم ایا ضرر دارد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف لانزوپرازول معمولا بمدت 4 تا 8 هفته و  نهایتا 12 هفته میباشد و با توجه به عوارض مصرف طولانی آن مثل سوء جذب ویتامین B-12 ، گاستریت آتروفیک و افزایش احتمال ابتلا به سرطان معده مصرف طولانی مدت آن باید تحت نظر پزشک  انجام میشود.