اطلاعات دارویی لانسوپرازول | لانزوپرازول

Lansoprazole

لانسوپرازول | لانزوپرازول Lansoprazole


لانسوپرازول از داروهای مهارکننده پمپ پروتون می باشد. لانزوپرازول موجب کاهش مقدار اسید تولید شده در معده می شود.لانزوپرازول در درمان و پیشگیری زخم های معده و روده ، بازگشت محتویات معده به مری و دیگر بیماریهای ناشی از ترشح بیش از حد اسید معده مانند سندروم زولینگر-الیسون استفاده می شود. 
داروی لانسوپرازول برای درمان فوری علائم سوزش سر دل مناسب نیست.
نکته: سوزش معده می تواند علائم اولیه حمله قلبی را تقلید کند. اگر درد قفسه سینه دارید که به فک یا شانه شما گسترش می یابد و احساس اضطراب یا سبکی سر می کنید ، به اورژانس اطلاع دهید.
لانزوپرازول باید نیم تا یک ساعت قبل از غذا و ترجیحا صبح مصرف شود.

مکانیسم اثر

داروی لانزوپرازول با عمل اختصاصی بر روی پمپ پروتون، مرحله نهایی تولید اسید را مهار می کند از اینرو سبب کاهش مقدار اسید تولید شده در معده می شود. لانزوپرازول با مهار اختصاصی H+/K+-ATPase در سلول های جدار معده باعث مهار ترشح اسید معده می گردد.

فارماکودینامیک

لانزوپرازول با هدف قرار دادن H + ، K + -ATPase ، که آنزیمی است که مرحله نهایی را در مسیر ترشح اسید در سلولهای جداری کاتالیز می کند ، ترشح اسید معده را کاهش می دهد. به راحتی ، لانزوپرازول که در هر زمان از روز تجویز می شود ، می تواند از ترشح اسید در طول روز و شب جلوگیری کند. در نتیجه لانزوپرازول در بهبود زخم اثنی عشر موثر است ، درد مربوط به زخم را کاهش می دهد و علائم سوزش معده را تسکین می دهد. لانزوپرازول همچنین ترشح پپسین را کاهش می دهد ، و آن را به یک گزینه درمانی مفید برای بیماری های ترشح بیش از حد مانند سندرم زولینگر-الیسون تبدیل می کند.

فارماکوکینتیک

شروع اثر: سرکوب اسید معده: مصرف خوراکی: 1 تا 3 ساعت
طول اثر:
سرکوب اسید معده: خوراکی:> 1 روز
جذب:
سریع می باشد.حداکثر غلظت پلاسمایی 1.7 ساعت پس از مصرف خوراکی بدست می آید.
حجم توزیع: Vd: کودکان: 0.61 تا 0.9L / kg ؛ بزرگسالان: 15.7 ± 1.9 لیتر
فراهمی زیستی:> 80٪. اگر 30 دقیقه بعد از غذا مصرف شود 50 تا 70 درصد کاهش می یابد.
اتصال پروتئین: لانزوپرازول 97% با پروتئینهای پلاسما پیوند می یابد.
متابولیسم: در کبد از طریق CYP2C19 و 3A4 به متابولیتهای غیرفعال و در سلولهای جداری به دو متابولیت فعال که در گردش سیستمیک وجود ندارد متابولیزه می شود.
نیمه عمر: کودکان: 1.2 تا 1.5 ساعت. بزرگسالان: 1.5 ± 1 ساعت ؛ سالمندان: 1.9 تا 2.9 ساعت . اختلال کبدی: 4 تا 7.2 ساعت

از طریق ادرار و مدفوع دفع می شود.
دفع: مدفوع (67٪) ادرار (33٪ ؛ 14٪ تا 25٪ به عنوان متابولیت و <1٪ به عنوان داروی بدون تغییر)

موارد مصرف لانسوپرازول | لانزوپرازول

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-رفلاکس معده به مری (GERD)
2-ترشح بیش از حد اسید معده(سندروم زولینگر الیسون)
3-زخم پپتیک(زخم دوازدهه، زخم معده، ریشه کن کردن هلیکوباکترپیلوری)
4- زخم معده وابسته به NSAID(بهبود زخم)
5-زخم معده وابسته به NSAID (کاهش خطر)

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1- سوء هاضمه
2-پیشگیری از زخم ناشی از استرس در بیماران با شرایط حاد

مقدار مصرف لانسوپرازول | لانزوپرازول

*بزرگسالان:
کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-ریفلاکس معده (GERD):
توجه: 30 تا 60 دقیقه قبل از غذا استفاده کنید (صبحانه ترجیح داده می شود). اصلاح سبک زندگی و رژیم غذایی نیز توصیه می شود.
-علائم خفیف و متناوب (<2 قسمت در هفته) و بدون هیچ اثری از ازوفاژیت فرسایشی:
توجه: برخی از متخصصان استفاده از PPI را
تنها در صورت ادامه علائم پس از دوزهای استاندارد آنتاگونیست های گیرنده های هیستامین 2در این بیماران تجویز می کنند.
خوراکی: 15 میلی گرم یک بار در روز به مدت 8 هفته. اگر علائم پس از 8 هفته ادامه یافت ، یک بار در روز به 30 میلی گرم افزایش دهید. پس از کنترل علائم ، حداقل 8 هفته به درمان ادامه دهید. در صورت بی علامت بودن به مدت 8 هفته با درمان ، درمان را قطع کنید (قبل از قطع، دوز دارو را کاهش دهید).
-علائم شدید یا مکرر (2 مرتبه یا بیشتر در هفته) ، ازوفاژیت فرسایشی یا مری بارت:
خوراکی: 30 میلی گرم یک بار در روز. پس از کنترل علائم ، حداقل 8 هفته به درمان ادامه دهید. در بیمارانی که ازوفاژیت فرسایشی شدید یا مری بارت دارند ، درمان طولانی مدت با 30 میلی گرم یک بار در روز ضروری است. در بیمارانی که ازوفاژیت فرسایشی شدید یا مری بارت ندارند ، با کمترین دوز برای کوتاه ترین مدت مناسب ادامه دهید ، درمان را در تمام بیماران بدون علامت قطع کنید (قبل از قطع، دوز دارو را کاهش دهید).
-بیماران مقاوم به درمان:
علائم پایدار با وجود 30 میلی گرم رژیم دوز یک بار در روز:
توجه: مراجعه به متخصص توصیه می شود.
خوراکی: 30 میلی گرم دو بار در روز (قبل از صبحانه و شام) یا برخی از متخصصان 30 میلی گرم دوز یک بار در روز و مصرف 15 میلی گرم دو بار در روز قبل از صبحانه و شام را توصیه می کنند.
-علائم مکرر پس از قطع درمان سرکوب کننده اسید:
علائم عودکننده ≥3 ماه: یک دوره 8 هفته ای را با دوز موثر قبلی تکرار کنید.
علائم مکرر <3 ماه: نگهداری طولانی مدت در کمترین دوز موثر لازم ؛ آندوسکوپی فوقانی نیز توصیه می شود (اگر قبلاً انجام نشده باشد).
2-ترشح بیش از حد اسید معده(سندروم زولینگر الیسون):
خوراکی: دوز اولیه: 60 میلی گرم یک بار در روز.
دوز را بر اساس پاسخ بیمار تنظیم کنید و میزان ترشح اسید را به <10 mEq / ساعت کاهش دهید (5 mEq / ساعت در بیماران با جراحی قبلی معده). دوزهای 90 میلی گرم دو بار در روز استفاده شده است. دوزهای تجویز شده> 120 میلی گرم در روز را در دوزهای منقسم انجام دهید.

3- زخم معده:
-
زخم اثنی عشر:
خوراکی: درمان کوتاه مدت: 15 میلی گرم یک بار در روز به مدت 4 هفته. درمان نگهدارنده: 15 میلی گرم یک بار در روز
-زخم معده:
خوراکی: درمان کوتاه مدت: 30 میلی گرم یک بار در روز تا 8 هفته. برخی از داده های آزمایشات بالینی نشان می دهد که دوز 15 میلی گرم یک بار در روز و تا 8 هفته نیز ممکن است موثر باشد.
-ریشه کن سازی هلیکوباکتر پیلوری:
خوراکی: 30 میلی گرم 3 بار در روز با آموکسی سیلین 1000 میلی گرم 3 بار در روز به مدت 14 روز یا 30 میلی گرم دو بار در روز با آموکسی سیلین 1000 میلی گرم و کلاریترومایسین 500 میلی گرم دو بار در روز به مدت 10 تا 14 روز

4-زخم معده مرتبط با NSAID (بهبودزخم):
خوراکی: 30 میلی گرم یک بار در روز به مدت 8 هفته.

5-زخم معده مرتبط با NSAID (برای کاهش خطر):
خوراکی: 15 میلی گرم یک بار در روز تا 12 هفته.

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-سوءهاضمه: خوراکی: 15 یا 30 میلی گرم یک بار در روز تا 8 هفته
2-پیشگیری از زخم ناشی از استرس در بیماران: خوراکی: 30 میلی گرم یک بار در روز. توجه: برای بیماران با عوامل خطر مرتبط (به عنوان مثال ، انعقاد خون ، تهویه مکانیکی برای> 48 ساعت ، سپسیس یا شوک سپتیک) در نظر گرفته شده است. با حل عوامل خطر ، استفاده از دارو را قطع کنید.

*کودکان:
1-بیماری ریفلاکس معده (GERD) ، علامتی:
توجه: در دستورالعمل ها یک دوره درمانی 4 تا 8 هفته ای توصیه می شود. در صورت عدم پاسخ پس از 4 تا 8 هفته ، تشخیص را دوباره ارزیابی کرده و مراجعه به متخصص دستگاه گوارش کودکان را در نظر بگیرید. سازنده توصیه می کند از لانزوپرازول در نوزادان به دلیل کمبود اطلاعات مربوط به اثر بالینی و احتمال عوارض جانبی (به عنوان مثال ، ضخیم شدن دریچه قلب) مشاهده شده در مدل های حیوانی (موش صحرایی) استفاده نکنید.

**دوز بر اساس وزن:
-نوزادان:
خوراکی: 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز. نشان داده شده است که یک دوز 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز PH معده را افزایش داده و دفعات علائم ریفلاکس معده (مانند برگست اسید یا تهوع، عدم تمایل به شیرخوردن، گریه کردن) را کاهش می دهد.
-بچه ها و نوجوانان:
خوراکی: 0.7 تا 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز. حداکثر دوز روزانه: 30 میلی گرم در روز
2- درمان ازوفاژیت رفلکسی:
دوره درمان وابسته به سن است.
برای کودکان 11 سال و کمتر
دوره درمان تا 12 هفته توصیه شده است. برای کودکان 12 سال به بالا و نوجوانان درمان تا 8 هفته توصیه شده است.
کودکان 11 سال و کمتر:
وزن 30 کیلوگرم و کمتر: 15 میلی گرم یکبار در روز ترجیحا صبح ناشتا.
وزن بالای 30 کیلوگرم: 30 میلی گرم یکبار در روز ترجیحا صبح ناشتا.
کودکان 12 سال و بیشتر:
30 میلی گرم یک بار در روز ترجیحا صبح ناشتا

موارد منع مصرف

حساسیت بیش از حد به لانزوپرازول یا هریک از اجزای فرمولاسیون
مصرف همزمان با محصولات حاوی ریلپیویرین

عوارض جانبی لانسوپرازول | لانزوپرازول

عوارض جانبی با شیوع کم (1% تا 10%):
دستگاه گوارش: درد شکم (بزرگسالان و بزرگسالان: 2٪ تا 5٪) ، یبوست (کودکان: 5٪ ؛ بزرگسالان 1٪) ، اسهال (بزرگسالان: 7٪)) ، حالت تهوع (نوجوانان: 3٪ ؛ بزرگسالان <1٪)
سیستم عصبی: سرگیجه (نوجوانان: 3٪ ؛ بزرگسالان: <1٪) ، سردرد (کودکان و نوجوانان: 3٪ تا 7٪)

آکالابروتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی Acalabrutinib را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
آتازاناویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی آتازاناویر را کاهش دهند. مدیریت: از مصرف در بیماران با تجربه درمان خودداری کنید. در بیماران تحت درمان ، مصرف آتازاناویر 12 ساعت پس از PPI باشد و دوز PPI نباید بیش از معادل 20 میلی گرم امپرازول باشد. نظارت بر اثر آتازاناویر لازم است. تداخل رده D: اصلاح درمان
بوسوتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی بوسوتینیب را کاهش دهند. مدیریت: گزینه های دیگری را به جای مهار کننده های پمپ پروتون مانند آنتی اسیدهای کوتاه اثر یا آنتاگونیست های گیرنده هیستامین 2 در نظر بگیرید. داروهای جایگزین را بیش از 2 ساعت قبل یا بعد از بوسوتینیب تجویز کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
سفدیتورن: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی Cefditoren را کاهش دهند. مدیریت: در صورت امکان از مصرف سفدیتورن با مهار کننده های پمپ پروتون (PPI) خودداری کنید. در صورت جلوگیری از استفاده از PPI ، روشهای جایگزین را برای به حداقل رساندن یا کنترل ریفلاکس اسید (به عنوان مثال ، اصلاح رژیم غذایی) یا درمان ضد میکروبی جایگزین در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان
سفوروکسیم: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است جذب سفوروکسیم را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
القا کننده های CYP2C19 (قوی): ممکن است غلظت سرمی لانزوپرازول را کاهش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
داکومیتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی داکومیتینیب را کاهش دهند. مدیریت: از مصرف همزمان داکومیتینیب با مهار کننده های پمپ پروتون خودداری کنید. ممکن است از داروهای ضد اسید استفاده شود. در صورت تجویز dacomitinib حداقل 6 ساعت قبل یا 10 ساعت پس از آنتاگونیست های گیرنده های H2 هیستامین (HR2A) ممکن است استفاده شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
داساتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی داساتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت نیاز به برخی از درمان های کاهش دهنده اسید ، می توان از داروهای ضد اسید (2 ساعت قبل یا بعد از تجویز dasatinib) به جای مهار کننده پمپ پروتون استفاده کرد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
دلاویردین: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی دلاویردین را کاهش دهند. مدیریت: در بیماران تحت درمان با دلاویردین باید از درمان مزمن با مهار کننده های پمپ پروتون (PPI) خودداری کرد. اهمیت بالینی درمان کوتاه مدت PPI با دلاویردین نامشخص است ، اما چنین درمانی باید با احتیاط انجام شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
ارلوتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ارلوتینیب را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
جفیتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی جفیتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت امکان از استفاده از مهار کننده های پمپ پروتون (PPI) همراه با جفیتینیب خودداری کنید. در صورت نیاز ، جفتینیب را 12 ساعت پس از تجویز PPI یا 12 ساعت قبل از دوز بعدی PPI تجویز کنید. پاسخ بالینی به جفیتینیب را از نزدیک کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
ایتراکونازول: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ایتراکونازول را کاهش دهند. مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ایتراکونازول را افزایش دهند. مدیریت: قرار گرفتن در معرض ایتراکونازول با نام تجاری Tolsura ممکن است توسط PPI افزایش یابد. کاهش دوز ایتراکونازول را در نظر بگیرید. قرار گرفتن در معرض کپسول ایتراکونازول با مارک Sporanox ممکن است توسط PPI کاهش یابد. اتراکونازول مارک Sporanox را حداقل 2 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از PPI بدهید تداخل رده D: اصلاح درمان
کتوکونازول (سیستمیک): مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است جذب کتوکونازول (سیستمیک) را کاهش دهند. کتوکونازول (سیستمیک) ممکن است غلظت سرمی مهارکننده های پمپ پروتون را افزایش دهد. مدیریت: در صورت لزوم استفاده همزمان با مهار کننده های پمپ پروتون ، برای افزایش اسیدیته معده و بهبود جذب ، کتوکونازول را با یک نوشیدنی اسیدی استفاده کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
لدیپاسویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی لدیپاسویر را کاهش دهند. مدیریت: دوزهای PPI معادل امپرازول 20 میلی گرم یا کمتر ممکن است با لدیپاسویر در شرایط ناشتا تجویز شود. تداخل رده D: اصلاح درمان
متوترکسات: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی متوترکسات را افزایش دهند. مدیریت: قطع درمان موقتی پمپ پروتون (PPI) را در بیمارانی که دوز بالای متوترکسات دریافت می کنند ، در نظر بگیرید. در صورت همکاری ، نظارت بر افزایش سمیت متوترکسات (به عنوان مثال ، موکوزیت ، میالژیا) و یا تاخیر در حذف متوترکسات نیاز است. تداخل رده D: اصلاح درمان
نلفیناویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی متابولیت فعال (nelfinavir) را کاهش دهند. مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی Nelfinavir را کاهش دهند. مدیریت: به دلیل کاهش قابل توجه قرار گرفتن در معرض نلفیناویر ، در صورت امکان از مصرف همزمان نلفیناویر با PPI خودداری کنید. در صورت اجتناب ناپذیری ، استفاده از PPI را برای مدت زمان کوتاهی (کمتر از 30 روز) در نظر بگیرید و بار ویروسی را در هنگام مدیریت همزمان از نزدیک کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان
نراتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی نراتینیب را کاهش دهند. به طور خاص ، مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است جذب نراتینیب را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
نیلوتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی نیلوتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت امکان از این ترکیب خودداری کنید زیرا احتمالاً تفکیک دوزها روش مناسبی برای به حداقل رساندن تعامل نیست. تداخل رده D: اصلاح درمان
پازوپانیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی پازوپانیب را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
پکسیدارتینیب: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی پکسیدارتینیب را کاهش دهند. مدیریت: در صورت نیاز به کاهش اسید ، تجویز آنتی اسید را 2 ساعت قبل یا بعد از پکسیدارتینیب در نظر بگیرید یا پکسیدارتینیب را 2 ساعت قبل یا 10 ساعت بعد از آنتاگونیست گیرنده H2 تجویز کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
پوساکونازول: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی پوساکونازول را کاهش دهند. مدیریت: از مصرف همزمان بازدارنده های پمپ پروتون (PPI) و سوسپانسیون خوراکی پوساکونازول خودداری کنید. به نظر نمی رسد که قرص های آهسته رهش پوساکونازول به این تعامل حساس بوده و در صورت استفاده همزمان با PPI نیازی به تنظیم دوز ندارند. تداخل رده D: اصلاح درمان
ریلپیویرین: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ریلپیویرین را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
رزیدرونات: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است اثر درمانی رزیدرونات را کاهش دهند. مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی رزیدرونات را افزایش دهند. این به طور خاص برای استفاده از رزیدرونات آهسته رهش اعمال می شود. مدیریت: مصرف همزمان PPI ها با فرمولاسیون ریزدرونات آهسته رهش توصیه نمی شود. دوز و مدت زمان PPI را در حین مصرف ریزدرونات محدود کنید. بیماران بالای 70 سال بیشتر در معرض خطر عوارض جانبی هستند. تداخل رده D: اصلاح درمان
سلپرکاتینیب: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی سلپرکاتینیب را کاهش دهند. مدیریت: از تجویز همزمان داروهای سلپرکاتینیب و مهارکننده پمپ پروتون باید خودداری شود. اگر نمی توان از مصرف همزمان جلوگیری کرد ، باید داروهای مهارکننده پمپ پروتون و سلپرکاتینیب به طور همزمان با غذا تجویز شوند. تداخل رده D: اصلاح درمان
گیاه گل راعی: ممکن است غلظت سرمی لانزوپرازول را کاهش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان
ولپاتاسویر: مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است غلظت سرمی ولپاتاسویر را کاهش دهند. مدیریت: Sofosbuvir / velpatasvir باید همراه با غذا تجویز شود و 4 ساعت قبل از امپرازول 20 میلی گرم مصرف شود. Sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir را می توان با امپرازول 20 میلی گرم تجویز کرد. استفاده با سایر مهارکننده های پمپ پروتون مورد مطالعه قرار نگرفته است. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف لانزوپرازول خودداری شود. 
2-در مصرف طولانی مدت لانسوپرازول ، گاستریت آتروفیک گزارش شده است. 
3-در بیماران مصرف کننده PPI ها شامل لانزوپرازول نفریت بینابینی حاد مشاهده شده است. 
4-مصرف روزانه داروهای کاهنده اسید معده برای مدت طولانی(بیشتر از سه سال) می تواند منجر به سوء جذب ویتامین B-12 ناشی از کمبود یا فقدان اسید معده شود. 
5- لانزوپرازول در بیماران مبتلا یا دارای سابقه ابتلا به بیماری مزمن کبدی با احتیاط فراوان مصرف گردد.
6-اسهال مرتبط با کلستریدیوم دیفیسیل (CDAD): استفاده از مهارکننده های پمپ پروتون (PPI) ممکن است خطر CDAD را افزایش دهد ، به ویژه در بیماران بستری در بیمارستان. تشخیص CDAD را در بیماران مبتلا به اسهال مداوم که بهبود نمی یابد ، در نظر بگیرید. از کمترین دوز و کوتاهترین مدت PPI درمانی مناسب برای بیماری تحت درمان استفاده کنید.
7-شکستگی: افزایش شیوع شکستگی استخوان ران ، ستون فقرات یا مچ دست مربوط به پوکی استخوان ممکن است با درمان PPI رخ دهد. بیمارانی که تحت درمان با دوز بالا یا طولانی مدت هستند باید کنترل شوند. برای کمترین مدت از کمترین دوز موثر استفاده کنید ، از مکمل های ویتامین D و کلسیم استفاده کنید و برای کاهش خطر شکستگی در بیماران در معرض خطر از دستورالعمل های مناسب پیروی کنید.
8-پولیپ های قسمت بالایی شکم: استفاده از PPI خطر این پولیپ ها را افزایش می دهد ، به خصوص با استفاده طولانی مدت بیشتر از 1 سال. ممکن است بدون علائم رخ دهد ، اما حالت تهوع ، استفراغ یا درد شکم ممکن است رخ دهد. خونریزی دستگاه گوارش و یا کم خونی ممکن است همراه با پولیپ های زخمی رخ دهد. همچنین وجود پولیپ ممکن است خطر انسداد روده کوچک را افزایش دهد. از کمترین دوز و کوتاهترین مدت PPI درمانی مناسب برای بیماری تحت درمان استفاده کنید.
9- کمبود ویتامین B12: درمان طولانی مدت (2 سال) ممکن است منجر به سوءجذب ویتامین B12 و در نتیجه کمبود ویتامین B12 شود. میزان کمبود مربوط به دوز است و این ارتباط در خانمها و در سنین پایین تر (<30 سال) بیشتر است. پس از قطع درمان شیوع کاهش می یابد.

نکات قابل توصیه

1- لانزوپرازول باید نیم تا یک ساعت قبل از غذا و ترجیحا صبح مصرف شود. مصرف دارو با غذا سطح سرمی آن را کاهش می دهد. 
2- در بیمارانی که دارای مشکل بلع هستند می توان کپسول لانزوپرازول را باز کرده و گرانولها را با حدود 60 سی سی آب پرتقال، سیب، یا گوجه فرنگی مخلوط کرده و بلافاصله مصرف شود.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

داده های موجود افزایش خطر نقایص مادرزادی عمده را به دنبال استفاده مادرانه از لانزوپرازول در دوران بارداری نشان نداده است.

مصرف در شیردهی

مشخص نیست که آیا لانزوپرازول در شیر مادر ترشح می شود یا خیر. طبق گفته سازنده ، تصمیم برای شیردهی در طول درمان باید خطر قرار گرفتن در معرض نوزاد ، مزایای شیردهی به نوزاد و مزایای درمان برای مادر را در نظر بگیرد.

اشکال دارو لانسوپرازول | لانزوپرازول

اشکال دارویی موجود در ایران:
کپسول 15mg و 30mg

اسامی تجاری:
سواسید، لانسوفارم، رهازول، لانزاسید، لنسوپرکس، لانسوساد، لانسوزول، لنزاکتو

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • pariya | 1400/01/22

   سلام من مشکل ریفلاکس و معده درد داذم و دکتر برام لانستوپرازونال نوشتند اما وقتی میخورم به شدتت خوابم میگیره برای من ۳ بار در روز نوشتند و من دقیقا نیم ساعت بعد از هر بار خوردن خوابم میبره ولی اصلا توی عوارض دارو چنین چیزی نیست میخواستم ببینم این اتفاق طبیعیه ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خواب آوری جز عوارض شایع آن نمیباشد و با توجه به شدت آن باید دنبال دلایل دیگری باشید لذا جهت برسی دیگر جوانب به پزشک مراجعه بفرمایید


  • Somayeh | 1399/11/30

   سلام وقتتون به خیر برای درمان زخم اثنی عشر لانسوپرازول ۳۰بهتر است ویا پنتو پرازول ۴۰.لطفا دوز ان را هم بفرمایید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   هر دوی این داروها در یک گروه داروئی هستند..
   باید ببینید کدام یک علایم شما را بهتر کنترل می کند.


  • مرضیه کلهر | 1399/11/16

   سلام الان ۵روز لانسوپرازول مصرف میکنم صبحها برای مهار اسید معده شبها دچار لرزش بدن شدم میشه از زیادبودن اسید معده باشد امکان داره شبهام بخورم تا اسیدم کم شه دکتر روزی یکبار داده

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   می توانید به جای صبح تنها قبل شام مصرف کنید..
   در صورت ادامه عوارض لرزش توصیه می شود مصرف دارو را قطع کرده و از داروهای مشابه استفاده کنید..


  • فاطمه | 1399/11/09

   سلام تنبلی معده دارم دکتر لانزو سی صبح ناشتا با قبل شام تجویز کرد ولی پشت چشمم درد میگرفت و خوابالودگی با گیجی داشتم دوباره رفتم گفت میتونی فقط ناشتا بخوری قبل شامو نخور الان اینکارو میکنم بهتر شدم ولی بازم گیج میشم نمیتونم درس بخونم بنظرتون میشه فقط قبل شام بخورم قرص رو؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است زمان مصرف این دارو را بر حسب علائم خود تنظیم کنید..
   در صورتی که مصرف دارو در صبح باعث علایم مذکور شده میتوانید قبل شام فقط مصرف کنید..


  • امید اکبری نسب | 1399/11/04

   سلام ببخشید من یک‌ماهه که دلم قار وقور می‌کنه بدم میاد غذا و آب بخورم مقداری داروی گیاهی استفاده کردم صدا قطع شداز دیروز توی دلم تا گلویم خیلی شدیدمیسوزد لطفاً کمکم کنید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بنظر می رسد مصرف خودسرانه داروهای گیاهی در شما عوارض ایجاد کرده باشد..
   در صورت تداوم سوزش فعلا از یک داروی آنتی اسید مانند لانزوپرازول استفاده کرده و جهت معاینه دقیق تر یا آندوسکوپی به متخصص گوارش مراجعه کنید


  • محیا | 1399/10/24

   سلام من حالت تهوع دارم و سنگینی معده، درد معده و سوزش ندارم اصلا. دکتر رفتم لانزوپرازول ۳۰ ودمپریدون ۱۰ داده،۹ روزه دارم میخورم حالت تهوعم بیشترشده طبیعیه ؟ غذاها رو هم خیلی رعایت میکنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر، طبیعی نیست
   دومپریدون یک داروی ضد تهوع است.


  • نیلی | 1399/10/19

   با سلام مجدد.تست اچ پیلوری از طریق خون قبلا انجام شد که مثبت بود و عدد۲۷را نشان میداد.با مصرف یک دوره قرص امپرازول و آزمایش مدفوع جواب تست منفی بود. نظر دکتر این بود که رفع شده

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله رفع شده است ولی در صورت عود علائم گوارشی میبایست دوباره تست داد


  • نیلی | 1399/10/15

   سلام وقتتون بخیر. من مدتی هست که دچار ترش کردن شدید میشم و آنقدر اسید معده ام زیاد است که حس میکنم روده ها و اثنی عشرم رو هم میسوزونه.وقتی این طور میشم در دست و سر شانه دست راستم هم احساس گرفتگی می‌کنم.قرص لانسوپرازول رو استفاده کردم و تا حد زیادی خوب شدم ولی بعد از حدود چهار هفته از مصرف مجدد علایم رو دارم وقتی قرص رو استفاده میکنم گاهی احساس درد های استخوانی مثل زانو درد هم دارم.این عوارض طبیعی هست؟ ومن تا کی باید به خوردن لانسوپرازول ادامه دهم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است به پزشک گوارش مراجعه نمایید تا از جهت ابتلا به اچ پیلوری بررسی شوید. و سپس درمان متناسب با آن را بگیرید.


  • سمیه | 1399/10/08

   سلام من چند روزه احساس دل ضعیفه دارم چه با معده پر چه خالی قبلاً هم صفرا رو به علت سنگ صفرا خارج کردم کردم میشه راهنمایی کنید چه دارویی مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   منظور از دل ضعیفه چیست؟
   بیشتر توضیح میدهید.


  • محمدتقی | 1399/10/08

   چند روز پیش ترشی خوردم حالا شبها بعدازدو تاسه ساعت خوابیدن سوزش معده ووسط قفسه سینه بیدارم میکند رفتم دکتر اندانمکس ولنسوپرازول دادند ایامناسب است

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله دارو را استفاده نمایید.


  • Nsm | 1399/09/18

   سلام من هفته بیستم بارداری هستم ماه قبل یک بسته لانسوپرازول ۳۰ دکترم تجویز کرد و خوردم خوب بود خودم یک بسته دیگر خریدم و اگر استفاده نکنم اذیت میشم،استفاده بیش از یک بسته برای جنین مضر نیست؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
    لانزوپرازول در بارداری کاهش وزن جنین را در دوز بالا نشان داده است. شواهد تراتوژنیک در دست نیست.
   بهتر است استفاده نشود.


  • احسان | 1399/09/13

   با سلام من دچار رفلاکس اسید معده هستم بطوریکه صبح ها که از خواب پا میشم بزاق دهانم به رنگ سبز هستش، آندوسکوپی انجام دادم مقداری زخم معده مشاهده شد ولی هیچگونه باکتری در معده م نبود، دکتر قرص لانزوپرازول 30 به همراه فاموتیدین تجویز کرد ولی دچار یبوست شدید شدم بطوریکه با درد شدید مدفوع خارج میشد و باعث خونریزی شد ملین هم استفاده کردم همراهش یبوست بهتر نشد چه دارویی برای رفلاکسم استفاده کنم همچنان دچار مشکل اسید هستم لطفا راهنمایی بفرمایید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به علایم شدید رفلاکس ملزم به استفاده از یک یا حتی چند آنتی اسید هستید..
   به شما پیشنهاد می دهیم داروهای مشابه مانند اس امپرازول یا پنتوپرازول یا ازنیوم یا نولپازا را امتحان کنید تا ببینید با مصرف این ها هم دچار یبوست می شوید یا نه..


  • سوران | 1399/09/11

   زمان مصرف قرص لانزو

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   صبح ناشتا نیم ساعت قبل از صبحانه یک عدد مصرف نمایید.


  • Ariyana behnamfar | 1399/09/09

   سلام من قرص لانسوپرازول مصرف می کنم دچار یبوست شدید شدم مصرف دارو رو قطع کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام از عوارض گذرای دارو بوده که  در صورت تداوم میتوان با درمانهای جانبی(ملین ) آنرا کنترل کرد


  • مهدی | 1399/09/07

   سلام خسته نباشید.خانوم دکتر من الان۷۸روزه که اسهال دارم. البته جوری نیست که اذیتم کنه که هر احظه دستشویی برم فقط مدفوعم شله.اینکه دکتر رفتم ازمایش دادم گفتن التهاب روده داری؟قرص کیلیدنیوم و میتروندازول تجویز کردن مصرف کردم ولی انچنان نتیجه ای ندیدم تازه امروز دل پیچه بهش اضاف شده.میگم که اگه دارویی میشناسید معرفی کنید ممنون میشم؟ این مساله میتونه که از کبدم باشه بنظر شما؟در ضمن لکه های خونی و اینا چیزی نداشتم تا بحال.در ضمن عذر میخوام که مزاحمتون شدم و خیلی موشکافانه وارد جزییات شدم. امیدوارم که منو ببخشید.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   برای تشخیص قطعی و درمان التهاب گوارشی بهتر است با پزشک متخصص مشورت بفرمایید


  • رضا زارع ابراهیم آباد | 1399/09/05

   سلام من دو سال پیش عمل کردام و دکتر صفرا من را در آورده است آیا خوردن قرص لانسول پرازول مشگلی ندارد ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد


  • امیرحسین نادری | 1399/09/05

   سلام دکتر برای من پنزوپرازول 30 و دومپریدون و دایمتیکون نوشتع مشکلی نیست مصرف اینا و ببخشید پنزوپرازول 30 بهتره پنتوپرازول 40؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام لطفا سوال خودرا واضح مطرح کنید. دارویی به اسم پنزوپرازول 30 وجود ندارد


  • پریا | 1399/09/04

   سلام و وقت بخیر خدمت شما ممنون که به سوال های بیماراتون پاسخ میدین , من خانوم ۳۲ ساله ای هستم که مشكل هليكو باكتر دارم میشه لطف کنین دوز و زمان قرص لانسوپرازول و آموكسى سيلين و كلاريترومايسين و نحوه مصرفشونو لطف کنین مرسی.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   لانسوپرازول دو بار در روز(صبح و شب)
   آموکسی سیلین 500، دو عدد با هم هر 12 ساعت
   کلاریترومایسین 500، دو عدد با هم هر 12 ساعت


  • محمد جلالی بر سری | 1399/09/03

   من اسید تموم زیاد که گلویم وطنانم زخم شده چکار کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است به متخصص داخلی مراجعه نمایید.
   میتوانید از پنتوپرازول 40 صبح ناشتا یک عدد استفاده کنید.


  • غزاله | 1399/08/29

   سلام من ميتونم لانزوپرازول وكلپرمين رو با هم ولي با فاصله صبح وعصر استفاده كنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله استفاده کنید مشکلی ندارد..