اطلاعات دارویی اتیدرونات

Etidronate

اتیدرونات Etidronate


در حال ترجمه

دارو های مشابه

ایباندرونات


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.