اطلاعات دارویی مترونیدازول

Metronidazole

مترونیدازول Metronidazole

گروه دارو: آنتی بیوتیک

مترونیدازول آنتی بیوتیکی متعلق به گروه آنتی بیوتیک های نیترویمیدازول است است که با باکتری ها مقابله می کند. مترونیدازول برای درمان عفونت های باکتریایی واژن ،عفونت های معده یا روده ، کبد ، پوست ، مفاصل ، مغز ، قلب و دستگاه تنفسی استفاده می شود. از Metrogel (مترونیدازول موضعی) برای درمان روزاسه ، یک بیماری پوستی نیز استفاده می شود.
از ژل مترونیدازول واژینال برای درمان عفونت های باکتریایی واژن نیز استفاده می شود.
این دارو همچنین برای تریکومونیازیس و ژیاردیازیس و آمبیازیس که از عفونت های انگلی هستند استفاده می شود.
با انواع عفونت های باکتریایی آشنا شوید .

مکانیسم اثر

مترونیدازول پس از جذب در سلول، تحت واکنش‌های درون سلولی احیاشده و به متابولیت‌های سمی تبدیل می‌گردد.
متابولیت‌های مترونیدازول سبب آسیب DNA سلولی می‌شوند. از آنجا که واکنشهای احیای مربوط به تولید این متابولیت‌ها تنها درسلول های بی هوازی رخ می‌دهند، سلول‌های انسان و باکتری‌های هوازی تا حد زیادی از آسیب مصون هستند.

فارماکودینامیک

مترونیدازول آمبیازیس ، تریکومونیازیس و ژیاردیازیس را درمان می کند ، و فعالیت های ضد باکتری و ضد پروتوزوآیی دارد. مترونیدازول یک درمان موثر برای برخی از عفونت های باکتریایی بی هوازی است. عملکردهای قابل توجهی را در برابر بی هوازی های اختیاری یا هوازی های اجباری نشان می دهد.
کاهش گروه نیترو مترونیدازول توسط ارگانیسم های بی هوازی احتمالاً مسئول اثرات سیتوتوکسیک ضد میکروبی دارو است که باعث آسیب رشته DNA به میکروب ها می شود.
در مورد تشنج و نوروپاتی و سرطان زایی:
آگاهی از خطر نوروپاتی محیطی و تشنج همراه با مترونیدازول مهم است ، به ویژه در دوزهای بالاتر. در صورت بروز تشنج یا بی حسی اندام ، سریعاً دارو را قطع کنید. مشخص شده است که مترونیدازول در موش و موش صحرایی سرطان زا است. ارتباط این اثر در انسان ناشناخته است. توصیه می شود فقط در صورت لزوم بالینی و فقط در موارد مصرف آن ، مترونیدازول تجویز شود.

فارماکوکینتیک

جذب:
مترونیدازول از راه خوراکی به خوبی (80%) جذب شده و مقدار جذب تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد. در اغلب مایعات و ترشحات بدن منتشر شده و غلظت سرمی 1 تا 2 ساعت پس از مصرف خوراکی به اوج خود میرسد.
اتصال پروتئینی: <20٪
نیمه عمر:
در بزرگسالان حدود 8 ساعت
دفع:
دفع مترونیدازول عمدتاً کلیوی بوده(77%) و تا 14% ممکن است از راه مدفوع دفع شود. 20% از دارو بعد از مصرف واژینال به صورت سیستمیک جذب می شود.
متابولیسم:
کبدی

موارد مصرف مترونیدازول

کاربردهای اصلی (LAbeled indications):
عفونت های باکتریال بی هوازی در کودکان و بزرگسالان
بیماری های مقاربتی
واژینوز باکتریال
پیشگیری از عفونت جراحی کولورکتال
تریکومونیازیس
آمیبیازیس

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
ژیاردیازیس
عفونت هلیکوباکترپیلوری
اورتریت غیرگنوکوکی
بیماری التهابی لگن

مقدار مصرف مترونیدازول

*بزرگسالان:
-کاربردهای اصلی (Labeled indications):

1- ضد باکتری سیستمیک در عفونت های بی هوازی
IV:
دوز بارگذاری: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن؛ بیش از 4 گرم در روز نباشد
دوز نگهدارنده: 7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خوراکی یا وریدی (بیش از 1 ساعت) هر 5 ساعت به مدت  7-10 روز (یا 2-3 هفته در صورت شدت عفونت)
2- بیماری های مقاربتی:
پیشگیری به دنبال تجاوز جنسی 2 گرم خوراکی به صورت تک دوز ؛ رژیم 3 دارویی که شامل سفتریاکسون یا سفیکسیم ، آزیترومایسین همراه یا داکسی سایکلین نیز می باشد.
3-واژینوز باکتریال:
زنان غیر باردار:
500 میلی گرم خوراکی 7 روز ، یا 2 گرم یکبار در روز خوراکی به صورت تک دوز ، یا فرم پیوسته رهش: 750 میلی گرم خوراکی هر روز به مدت 7 روز
زنان باردار:
500 میلی گرم خوراکی به مدت 7 روز ، یا 250 میلی گرم خوراکی هر 8 ساعت به مدت روز
4- عفونت در جراحی روده بزرگ:
پیشگیری:
بعد از آماده سازی مکانیکی روده بعد از ظهر و عصر قبل از جراحی شروع کنید: 1 گرم خوراکی هر 6 تا 8 ساعت برای 3 دوز
15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی به مدت 30-60 دقیقه ؛ تقریباً 1 ساعت قبل از جراحی تزریق کامل شود. ممکن است 7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت وریدی بیش از 30-60 دقیقه در 6 و 12 ساعت پس از دوز اولیه به عنوان دروز نگهدارنده مصرف شود. پس از جراحی در مدت 12 ساعت قطع شود.
5- تریکومونیازیس:
250 میلی گرم خوراکی هر 8 ساعت به مدت 7 روز ؛ به دنبال آن، 375 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت به مدت 7 روز
2 گرم خوراکی به صورت تک دوز؛ به دنبال آن، 1 گرم خوراکی هر 12 ساعت برای 2 دوز
6-آمبیازیس:
500 تا 750 میلی گرم خوراکی هر 8 ساعت به مدت 5 تا 10 روز


-کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-ژ
یاردیازیس:
500 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت به مدت 5 تا 7 روز

2-عفونت هلیکوباکترپیلوری:
250-500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت در ترکیب با تتراسایکلین (500 میلی گرم) و بیسموت ساب سالسیلات (525 میلی گرم) در 14 روز
 
3-اورتریت غیر گنوکوکی:
2 گرم تک دوز همراه با اریترومایسین (500 میلی گرم هر 6 ساعت) یا اریترومایسین اتیل سوسینات (800 میلی گرم هر 6 ساعت) به مدت روز
 
4- بیماری التهابی لگن:
500 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت به مدت 14 روز همراه با افلوکساسین یا لووفلوکساسین*کودکان:
1-عفونت های بی هوازی در نوزادان کمتر از 28 روز:

- کمتر از 1.2kg:
7.5mg/kg  وریدی یا خوراکی هر 48 ساعت
-کمتر از 7 روز:
1.2-2kg وزن بدن: 7.5mg/kg خوراکی یا وریدی روزانه
بیشتر از 2 کیلوگرم: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 12 ساعت
-بالای 7 روز:
1.2-2kg وزن بدن: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 12 ساعت
بیشتراز 2 کیلوگرم: 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 12 ساعت

-نوزادان و کودکان:
30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 6 ساعت ؛ بیش از 4 گرم در روز نباشد.
2-کولیت کلستریدیوم دیفیسیل:
30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 6 ساعت به مدت 7 تا 10 روز
3-آمیبیازیس:
35-50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خوراکی به مدت 10 روز منقسم هر 8 ساعت

4-ژیاردیازیس:
15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم هر 8 ساعت به مدت 5 روز
5-تریکومونیازیس:
کمتر از 45 کیلوگرم وزن بدن: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی یا وریدی منقسم  هر 8 ساعت به مدت 7 روز. بیش از 2 گرم در روز نباشد.
6-بیماری زخم معده با هلیکوباکتر پیلوری:
با آموکسی سیلین و  بیسموت
ساب سالسیلات: 15-20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز خوراکی منقسم هر 12 ساعت به مدت 4 هفته

موارد منع مصرف

حساسیت به مترونیدازول یا مشتقات نیتروایمیدازول ،  در سه ماهه اول بارداری برای بیماران تریکومونازیس ،  مصرف همزمان با الکل ، بیمارانی که دو هفته اخیر دی سولفیرام مصرف کرده اند

عوارض جانبی مترونیدازول

عوارض جانبی شایع (بیشتر از 10%):
سیستم عصبی مرکزی: سردرد (18%)
دستگاه گوارشی: تهوع (10% تا 12%)
دستگاه ادراری تناسلی: التهاب واژن (15%)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
سیستم عصبی مرکزی: طعم فلزی در دهان (9%)، سرگیجه (4%)
پوستی: خارش ناحیه ژنیتال (5%)
دستگاه گوارشی: درد شکمی (4%)، اسهال (4%)
دستگاه ادراری تناسلی: دیس منوره (3%)، ادرار غیرطبیعی (3%)، عفونت مجاری ادراری (2%)
عفونت: عفونت باکتریال (7%)، کاندیدیازیس (3%)
دستگاه تنفسی: علائم شبه آنفلوانزا (6%)، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (4%)، فارنژیت (3%)، سینوزیت (3%)

الکل (اتیل): مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی الکل (اتیل) را افزایش دهد. ممکن است واکنشی شبیه دی سولفیرام رخ دهد.
تداخل رده X: منع مصرف همزمان

BCG (داخل مثانه): آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه) را کاهش دهند.
تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بوسولفان: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است غلظت سرمی بوسولفان را افزایش دهد. مدیریت: ممکن است با استفاده همزمان از مترونیدازول ، اثرات سمی بوسولفان بسیار افزایش یابد. در صورت امکان باید از این ترکیب خودداری شود. اگر این عوامل باید با هم استفاده شوند ، نظارت بیشتر برای سمیت بوسولفان توصیه می شود.
تداخل رده D: اصلاح درمان

کربوسیستئین: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی کربوسیستئین ​​را افزایش دهد. به طور خاص ، مترونیدازول ممکن است اثرات نامطلوب الکل را که در فرمولاسیون مایع محصولات حاوی کربوسیستئین وجود دارد ، افزایش دهد.
تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از تزریق واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید.
تداخل رده X: منع مصرف همزمان

دی سولفیرام: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مترونیدازول (سیستمیک) را افزایش دهد. به طور خاص ، خطر سمیت CNS مانند روان پریشی ممکن است افزایش یابد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

دارونابینول: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی دارونابینول را افزایش دهد. به طور خاص ، مترونیدازول ممکن است منجر به عدم تحمل شدید الکل موجود در محلول خوراکی دارونابینول شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

لوپیناویر: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب یا سمی لوپیناویر را افزایش دهد. به طور خاص ، ترکیبی از مترونیدازول و محلول لوپیناویر- ریتوناویر ، که حاوی 42٪ الکل است ، ممکن است منجر به یک واکنش شبه دی سولفیرام شود. مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر آریتوموژنیک لوپیناویر را افزایش دهد. مدیریت: در صورت امکان از مصرف همزمان لوپیناویر-ریتوناویر و مترونیدازول خودداری کنید. اگر از این عوامل به طور همزمان استفاده شود ، از نظر طولانی شدن QTc یا آریتمی نظارت داشته باشید. تداخل رده D: اصلاح درمان

مبندازول: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مترونیدازول (سیستمیک) را افزایش دهد. به خصوص خطر سندرم استیونز-جانسون یا نکرولیز اپیدرم سمی ممکن است افزایش یابد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

محصولات حاوی پروپیلن گلیکول: مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است اثر نامطلوب و سمی محصولات حاوی پروپیلن گلیکول را افزایش دهد. ممکن است واکنشی شبیه دی سولفیرام رخ دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

ریتوناویر: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی مترونیدازول (سیستمیک) را افزایش دهد. به طور خاص ، ترکیبی از محلول خوراکی ریتوناویر یا کپسول ژلاتین نرم ریتوناویر که هر دو حاوی الکل هستند و مترونیدازول ممکن است منجر به واکنشی شبیه دی سولفیرام شود. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن حصبه: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن تیفوئید را کاهش دهند. فقط سویه زنده Ty21a تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیریت: از مصرف واکسن تیفوئید ضعیف شده زنده (Ty21a) در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد باکتری سیستمیک هستند خودداری کنید. واکسیناسیون را به 3 روز پس از قطع آنتی بیوتیک موکول کنید و از شروع آنتی بیوتیک ظرف 3 روز از آخرین دوز واکسن خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

آنتاگونیست های ویتامین K (به عنوان مثال وارفارین): مترونیدازول (سیستمیک) ممکن است غلظت سرمی آنتاگونیست های ویتامین K را افزایش دهد. مدیریت: گزینه های دیگری را برای درمان همزمان با این عوامل در نظر بگیرید. اگر نمی توان از درمان همزمان جلوگیری کرد ، کاهش دوز آنتاگونیست ویتامین K را در نظر بگیرید و میزان INR یا خونریزی را کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

در صورت حساسیت به مترونیدازول و همچنین در سه ماهه اول بارداری از مصرف دارو خودداری کنید. در صورت بارداری و یا اقدام به آن و یا سابقه بیماری های کبد، بیماری های گوارشی و روده ای مثل بیماری کرون، اختلالات خونی نظیر آنمی(کمبود گلبول قرمز) ویا لکوپنی(کمبود گلبول سفید) ، بیماری صرع یا سابقه تشنج و اختلالات دستگاه عصبی پزشک خود را مطلع سازید.

نکات قابل توصیه

طول دوره درمان را کامل کنید. علایم بیماری شما قبل از ، از بین رفتن کامل عفونت بهبود می یابد که قطع دارو در این زمان باعث ایجاد عفونت های بعدی مقاوم به درمان می گردند.
از مصرف الکل بطور همزمان با مترونیدازول و حداقل سه روز بعد از قطع آن خودداری کنید. ممکن است عوارض جانبی ناخوشایندی مانند ضربان قلب سریع ، گرما یا قرمزی زیر پوست ، احساس گنگ شدن ، حالت تهوع و استفراغ داشته باشید.
مصرف فرم پیوسته رهش و سوسپانسیون دارو با معده خالی یک ساعت قبل یا ٢ ساعت بعد از غذا و وصرف قرص معمولی (سریع رهش) دارو با معده پر (همراه یا بلافاصله بعد از غذا) می باشد.
این دارو عفونت ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا را درمان نمی کند.

مصرف در بارداری

هیچ مطالعه کافی و کنترل شده ای روی زنان باردار وجود ندارد. داده های منتشر شده از مطالعات مورد شاهدی ، مطالعات کوهورت و 2 متاآنالیز وجود دارد که شامل بیش از 5000 زن باردار است که از مترونیدازول در دوران بارداری استفاده کرده اند. بسیاری از مطالعات شامل مصرف دارو در سه ماهه اول بود.
یک مطالعه افزایش خطر شکاف لب ، با یا بدون شکاف کام ، در نوزادان در معرض مترونیدازول در رحم را نشان داد. با این حال ، این یافته ها تایید نشده است.
مترونیدازول از جفت عبور می کند و اثرات آن بر ارگانوژنز جنین انسان مشخص نیست. هیچ شواهدی از آسیب رسیدن به جنین به علت مترونیدازول وجود ندارد. پزشک باید قبل از تجویز این دارو، خطرات و مزایای احتمالی هر بیمار را به صورت اختصاصی با دقت در نظر بگیرد.

مصرف در شیردهی

مترونیدازول در شیر مادر با غلظت های مشابه سطح سرم مادر وجود دارد و سطح سرم نوزادان می تواند نزدیک یا قابل مقایسه با سطح درمانی نوزاد باشد.
به دلیل وجود پتانسیل تومورزایی در مترونیدازول در مطالعات موش و موش صحرایی ، باید با توجه به اهمیت دارو برای مادر ، تصمیم به قطع یا پرهیز از مصرف دارو گرفت. در غیر اینصورت ، یک مادر شیرده ممکن است نیاز باشد شیردهی را در مدت زمان درمان با مترونیدازول و 24 ساعت پس از پایان درمان قطع کند و تغذیه با شیر خشک را برای نوزاد در نظر بگیرد.

دارو های مشابه

تینیدازول

اشکال دارو مترونیدازول

اشکال دارویی موجود در ایران:
قرص مترونیدازول 250 میلی گرم و مترونیدازول 500 میلی گرم
سوسپانسیون 125mg/5ml (شربت مترونیدازول)
ژل موضعی مترونیدازول 0.75%
ژل واژینال مترونیدازول 0.75%
شیاف واژینال مترونیدازول 500mg
قرص واژینال 500mg
کیسه تزریق 0.5% 100 میلی لیتر

نام های تجاری:
Flagyl
متروواژ، متروماکس، متروفان

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • مامانا | 1401/05/15

   سلام خسته نباشید ببخشید من یک روز دچار اسهال بودم البته آب میوه زیاد استفاده کردم از داخل گرما که برگشتم خونه شبش دکتر برام سروم وقرص هیوسین مترونیدازول وامی لوپرامید نوشتن الان مشکلی ندارم همون یه روز دچار اسهال بودم میتونم مترونیدازول استفاده نکنم چون مشکلی ندارم هر هشت ساعت دو روز خوردم ممنونم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف مترونیدازول را  تا 5 روز ادامه دهید


  • امير حسين | 1401/04/09

   سلام من برای کارت بهداشتم ازمایش مدفوع دادم ولی 24 ساعت قبلش یه عدد شیاف 500 مصرف کردم و 6 ساعت قبلش آستامینوفن 500 مصرف کردم میخواستم بدونم توی ازمایشم تاثیر دارع

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام خیر مشکلی ایجاد نمیکند.


  • اعظم | 1401/02/31

   سلام خانم دکتر من 38 سالمه هر وقت پریود میشم دو سه روز لکه بینی دارم بعدا خونریزی دارم من هر وقت یک روز کامل هر 8ساعت مترونیدازول می خورم بلافاصله فردای آن روز پریود میشم ودیگه مترونیدازول را قطع میکنم البته همیشه این دارو را مصرف نمی کنم هر زمان لک بینی من زیاد باشه اشکالی نداره

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف آن به این شکل به هیچ وجه صحیح نیست


  • سارا | 1400/12/26

   سلام مترونیدازول میگن سرطان زاست چراتجویزمیشه تا چند مدت مصرف اون وچ تعدادی میتونه خطر افرین باشه

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام اثرات سرطان‌زایی این دارو در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شده است اما مطالعات انسانی تا به حال همچین عارضه‌ای را اثبات نکرده‌اند اگرچه هنوز مطالعات انسانی در مورد این عارضه داروی مترونیدازول کامل نیست.


  • امیر | 1400/12/19

   سلام من ۳ روز پشت سر هم آزمایش مدفوع دادم برای کارت بهداشت بع داخل ازمایشام انگل دیده شوده بعد قرس مبندازول و مترونیدازول بهم داده منم سر وقت استفاده میکنم ایا تا ۱۰ ۸ روز خوب میشم

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام معمولا برای کرمک مبندازول با فاصله 2 هفته‌ای تجویز میشود یعنی طول درمان شما در واقع 14 روز است. البته امکان دیده شدن مجدد انگل بعد از 10 روز ناچیز است.


  • نعیمه | 1400/12/08

   با سلام بخاطر عفونت واژینال قرص مترونیدازول. تجویز کردن، ولی از زمان مصرف خارش بدن و خارش دهان گرفتم. ادامه بدم یا قطع کنم. ممنوو

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام با توجه به احتمال اضافه شدن عفونت جدید به پزشک خود اطلاع دهید


  • زینب | 1400/12/04

   همسرم بیماری خاصی ندارند ولی به خاطر شرایط شغلشون (کار در مرکز تصویربرداری پزشکی و اینکه در معرض اشعه هستند) مدام آز خون میدهند. کراتینین ایشون 1.4 ( یک و چهاردهم) هست چون مترونیدازول از طریق کلیه دفع میشه نگران این هستیم که آیا بر روی کراتینین تاثیر منفی داره؟ آیا ایشون میتونن مترونیدازول مصرف کنند؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد


  • زینب | 1400/12/03

   با سلام. دکتر زنان به دلیل تشخیص عفونت برای من و همسرم قرص مترونیدازول تجویز کردند. کراتینین خون شوهرم بالاست و نمی دونیم آیا مترونیدازول تاثیر منفی روی این مورد دارد یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر همسر شما به بیماری خاصی مبتلا هستند و یا داروی خاصی برای آن استفاده می کنند لطفا آن را ذکر کنید


  • سارا | 1400/11/12

   سلاموقت بخیر بنده به مدت 15 روز است که بیرون روی دارم یک هفته اول اسهال و دل پیچه بسیار بدی داشتم به طوری که مکرر به دستشویی میرفتم صبح ها کمی ارام میشد شب دوباره شروع میشد بعد از گذشت سه روز به دکتر مراجعه کردم که امپول زدم و قرص هیوتکس 10 دیگری تجویز کردن که با خوردن ان ها که البته بعد از دوروز قظع کردم خوب نشدم چند شب پیش دوعدد سرم پشت سرهم زدم اما انگار نه انگار تست کرونا دادم منفی شد ازمایش مدفوع ام دادم مشکلی نبود خونم ازم گرفتن که معده ام پاک بود درد دل پیچه ام قطع شده اما هنوز اسهالم به طوری که شل است یک بار نیمه شل ویک بار نیمه سفت بنظرتون این قرص مترونیدازول را شروع کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   باسلام شما حتما لازم است به پزشک مراجعه کنید مصرف مترونیدازول به هیچ وجه برای شما توصیه نمی شود


  • فاطمه | 1400/09/24

   سلام من ۴ روز پیش دچار اسهال شدم رفتم دکتر سرم و آمپول زدم و بهم قرص مترونیدازول و فاموتیدین دادن من بعد از زدن آمپول و سرم خوب شدم و دو روز دارومو مصرف کردم و دیروز قطع کردم دارومو چون خوب بودم و دارو معدمو اذیت میکرد ولی امروز دوباره دچار اسهال شدم و دارومو باز شروع به خوردن کردم. الان میخواستم بدونم که چون من یک روز دارومو قطع کردم و باز شروع کردم دارو تاثییر داره یا نه؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام داروی مترونیدازول چون آنتی بیوتیک است باید مرتب مصرف شود. ممکن است نیاز به مصرف مجدد یک دوره ی کامل باشد.


  • مسلم | 1400/09/18

   با سلام من عفونت اچ پیلوری دارم دکتر برام یه هفته فورازولیدن هر ۱۲ ساعت دو عدد و بعدش یه هفته مترونیدازول هر ۸ ساعت دو عدد با بیسموت هر ۸ ساعت دو عدد و پنتوپرازول نوشتن وقتی میخورم خیلی اذیت میشم میخواستم بدونم عادی هست یا نه؟؟و راهی برای کمتر اذیت شدن نیست؟؟؟ و این که قرص کلردیازپوکساید و پروپرانونول و موقع خواب الپرازولام میخورم تداخلی داره با داروهای اچ پیلوری یا نه؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام بهتر بود عوارض مصرف داروها را دقیقتر بیان میکردید، به هر حال این داروها عوارض گوارشی دارند و بهتر است با معده پر و آب فراوان مصرف شود.
   خیر تداخلی بین داروهای فوق وجود ندارد فقط داروهای کلردیازپوکساید و آلپرازولام از یک دسته دارویی هستند و فقط در صورت تجویز پزشک میتوانند همزمان مصرف شوند.


  • پناهی | 1400/09/04

   سلام پسرم ۱۷ ماهشه، دو سه هفته ای هست مشکل اسهال داره و هیچ‌علائم دیگه ای همراهش نداشت و خال عمومیش هم خوب بود، دکتر شربت مترونیدازول تحویز کرد به همراه کپسول کامفورتی، سه ساعت بعد از دادن مترونیدازول تب کرده آیا عوارض مترانیدازول هست؟ طبیعیه؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام تب از عوارض این دارو نمی‌باشد به هر حال بهتر است موقتا دارو را قطع کنید و مجددا به پزشک مراجعه فرمایید تا علت تب کودک مشخص شود.


  • ناشناس | 1400/09/04

   سلام همسرم معده درد داشت و بالا میاورد منم بهش قرص میترونیدازول دادم و بعد اون خوابید ایا عوارضی ک نداره؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف این دارو به هیچ وجه بذون تجویز پزشک درست نیست


  • رفیعی | 1400/09/03

   سلام وقت شما بخیر. من یک مدتی هست که به پیشنهاد دکترم برای بوی بد دهانم از مترونیدازول استفاده میکنم. آیا مصرف همزمان قرص مترونیدازول با قرص اکتی درم (که برای پوست و مو استفاده میشه) و قرص متفورمین (که برای کنترل قند خون و دیابت استفاده میشه) تداخل ایجاد میکنه؟ ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر داروهای مصرفی شما باهم تداخل ندارند


  • سوسن شاهدایی | 1400/08/28

   سلام من سینوزیت دارم دکتر برای من مترونیدازول ۲۰ روزی ۴ تا تجویز کرده ۳۶ قرص را خوردم و عوارض دارو از حمله خشکی شدید دهان سوزش زبان سرگیجه و تنوع دارم که ۴ تای آخر دارو رو‌نخوردم ۹ روز دارو‌مصرف کردم به جای ده روز آیا ایرادی ندارد؟ البته تاوانکس هم روزی یکی میخورم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام با توجه به اینکه تاوانکس هم مصرف می کنید به احتمال زیاد درمان شما کامل خواهد بود


  • حسن | 1400/08/06

   من هر روز سه وقت صبح، چاشت و شب میترونیدازول میخورم شما چی نظر میدهید؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام مشکل خود را توضیح ندادید در صورتی که پزشک دارو را تجویز کرده طبق دستور ایشان مصرف کنید. ضمنا مترونیدازول یک آنتی بیوتیم است و بهتر آن است که فواصل مصرف آنتی بیوتیک ها منظم باشد اگر روزی 3 عدد برای شما تجویز شده بهتر است منظم هر 8 ساعت مصرف کنید.


  • ساناز | 1400/08/02

   سلام جناب دکتر وقتتون بخیر من خانم ۴۱ساله ای هستم ک همیشه از بوی بد واژن رنج میبرم شبیه بوی ماهی. ازنظر بهداشتی هم خیلی رعایت میکنم .درضمن حدودا ۱۳ساله آی او دی دارم که یکبارهم عوضش کردم ونو انداختم .دوبار هم دکتر متخصص زنان رفتم مترونیدازول .ژل بهداشتی. پماد دالاوگ ۲٪واژینال و کپسول واژینال لاکتوواژ دادن ک عالی بود اما بعداز چندبار پریودی باز این بو برمیگرده و دوران پریودی خارش واژن هم میگیرم .چیکار کنم درمان فطعی بشم .ممنونم

   پاسخ آقای دکتر عظیمی نیا:

   سلام. وقت بخیر
   افزایش میزان ترشحات واژینال معمولا در استفاده از IUD دیده می شود که می تواند بدبو باشد. علاوه بر رعایت موارد بهداشتی، استفاده از آنتی بیوتیک ها به صورت مقطعی و استفاده از داروهای فلور طبیعی مانند لاکتوواژ توصیه می گردد. البته در صورت عدم بهبودی و عدم تحمل عارضه نسبت به تغییر شیوه جلوگیری از بارداری با پزشک زنان مشورت کنید.


  • مریم کشاورز | 1400/08/01

   من خانمی چهل و پنج ساله هستم چند روز پیش دستگاه تناسلیم دچار فشار شدیدی شد و ادرارم هم دردناک وهمراه با خون و پشت سر هم و گاهی با خون لخته شروع شد برای آروم کردن خودم مترونیدازول پانصد مصرف کردم ولی بعد از سه روز مصرف قرص دردی ندارم ولی بیحالم سر درد کمی دارم و حالت تهوع واستفراق هم دارم لطف کنید بگید آیا این مشکل جدی است و چه باید بکنم در ضمن ما خانوادگی دچار یائسگی زود رس هستیم ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام حتما باید به پزشک مراجعه کنید. مصرف مترونیدازول بدون تجویز پزشک اشتباه است


  • هادی | 1400/07/12

   سلام دکتر من معدم عفونت داره الان یه هفته هست وسط سینم و از پشت درد میکنه ایا علت چیست از کپسول امپرازول هست

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با  سلام بله مشکل گفته شده می تواند جزء عوارض امپرازول باشد


  • نیلوفر | 1400/07/05

   سلام شب خوش من دخترم ۱۲ سالشه همزمان قرص زینک واهن وتینیدازول ۵۰۰مصرف کرده آیا مشکلی بوجود می اورد

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بهتر است زینک و آهن با فاصله از هم مصرف شود


  • Muhammad | 1400/06/30

   سلام دکتر من سوزاکم از ادرار نه از مقعد یعنی از پشت اگه دسشویی برم یا نرم درد داره اگه از مترونیدازول استفاده کنم خوب میشه ? لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ آقای دکتر عظیمی نیا:

   سلام. وقت بخیر و با آرزوی بهبودی
   در صورتی که منظور شما بیماری سوزاک که نوعی بیماری مقاربتی بوده هست، بایستی با مراجعه به پزشک متخصص عفونی نسبت به درمان با آنتی بیوتیک های تزریقی و یا خوراکی مانند سفتریاکسون و آزیترومایسین اقدام کنید. ولی در صورتی که منظور فقط سوزش گوارش و مقعدی هست، نیاز به توضیح بیشتر دارد که علت چه بوده و چه علایمی موجود هست. بیمارهای مختلفی دارای این علامت هستند مانند بواسیر داخلی، انواع انگل های روده ای و عفونت گوارشی. 


  • زینب صولتی فر | 1400/05/21

   سلام دکتر من از میترانیدازول الان بیشتر از ۶‌ ماه برای بوی دهنم استفاده میکنم هر موقع از این دارو مصرف میکنم بو نمیده موقعه ی که قطع میکنم دهنم بوی بد میده مشکل خاصی هم ندارم همه آزمایشهامم سالمه آیا مصرف بیش از حد این دارو مضر نیست؟ واینکه شما چه پیشنهادی دارین خیلی ممنونم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   علت زمینه ای بوی بد دهان باید برسی شود..
   غالبا بوی دهان به دلیل رفلاکس و ترشح بیش از حد اسید معده بوده که با داروهای آنتی اسید مشکل کنترل می شود..
   از لحاظ غدد بزاقی هم باید برسی شوید..
   تجویز طولانی مدت مترونیدازول برای بوی بد دهان توصیه نمی شود


  • محمود | 1400/05/03

   استفاده مترونيدازول باآموكسي سيلين با هم اشكال ندارد ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام‌خیر در صورت تجویز توسط پزشک مصرف این دو باهم اشکالی ندارد


  • آرزو | 1399/12/12

   درود من سه ماهه بطور مداوم اسهالم میتونم از این دارو برا درمان استفاده کنم لوپرامید وکورتی موتازون واو ار اس دکتر نوشته استفاده کردم فایده نداره دوروز خوب میشم باز تکرار میشم البته سه ماه پیش رفتم دکتر گف مشکوکی ب کرونا بنظر شما میتونه از عوارض کرونا باشه اسهال ممنونم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله میتواند از علائم کرونا باشد اما مدت زمان طولانی ابتلای شما ،با احتمال زیاد این فرضیه را رد میکند.
   آیا به جز اسهال علائمی نظیر تب، بدن درد، سردرد و .. داشته اید؟
   آیا در سه ماه گذشته مسافرت رفته اید؟
   آیا از نمونه مدفوع شما آزمایش گرفته شده است؟
   بدون داشتن برخی اطلاعات نمیتوان به سوال جنابعالی پاسخ داد.
   بهترین راهکار نیز مراجعه به یک فوق تخص گوارش میباشد. 


  • جمشید | 1399/12/09

   سلام بنده چند مدته که بعد از فعالیت بدنی تب میکنم یه مرتبه دکتر رفتم گفت عفونت روده داری میتونم الان میترونیدازول استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   عفونت روده ای حتما باید تشخیص قطعی داده شود بعد از آن می توانید دارو استفاده کنید..
   از طرفی یک آتی بیوتیک مانند مترونیدازول به تنهایی ممکن است پاسخ درمانی مناسبی ایجاد نکند..


  • بهناز | 1399/11/29

   سلام من ۴۴ ساله خانم هستم اسفند۹۸ پرتودرمانی شکم و لگن انجام دادم متاسفانه تیر۹۹ جراحی انسداد روده کوچک انجام دادم،از نیمه های رادیوتراپی دجار اسهال شدم و متاسفانه تاکنون ادامه دار شده در این مدت انواع داروهای گوارشی تحت نظر پزشک گوارش استفاده کردم اخرین نسخه ام بیسموت کلیندیوم سی،یه پروبیوتیک و گل دارو(زغال فعال) و۱۰۰ عدد مترونیدازول بود دکترم گفت مترونیدازول رو چند وقت بخور بعد چند روز فاصله بده بعد دوباره شروع کن هر ۱۲ ساعت یه قرص ۲۵۰ میلی گرم ،در مورد مترونیدازول سوالم اینه با این روش بدنم نسبت به التهاب روده و میکروبها مقاوم نمیشه؟ عارضه ای بدتری برام نداره؟ممنون اگه راهنمایی بدین

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام
   مقاومت آنتی‌بیوتیکی بین باکتری و آنتی بیوتیک رخ می دهد و به فردمصرف کننده ارتباطی ندارد. و مصرف آنتی بیوتیک تحت نظر پزشک مجاز است. مصرف پروبیوتیک ها هم در کاهش عوارض آنتی بیوتیک ها موثر است


  • رضا | 1399/10/21

   کودک ۶ ساله برای عفونت دندان روزانه چند نوبت و هر نوبت چقدر متروماکس مصرف نماید؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام استفاده تنها از مترونیدازول توصیه نمیشود و معمولا (به شرط عونت ) همراه با آموکسی کاربرد دارد


  • کاظم | 1399/09/11

   سلام دختر۴ساله ای دارم که چند روزی غذا نمیخوره ودلددردداره درضمن مدفوعش سفت وسیاه هم شده و یبوست داره ممنون میشم اگر راهنمایی کنید چه دارویی بگیرم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   به پزشک مراجعه نمایید.
   میتوانید شربت انجیر استفاده نمایید.


  • ولی باقری | 1399/09/08

   سلام دکتر ایا مصرف قرص مترویدازول برای کودکان بالا ده سال خوب است یا خیر

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   در صورت تجویز پزشک باید مصرف شود .


  • جوانپخش سلیمی | 1399/09/04

   با سلام اموکسی ومیتررو هر۱۲ساعت۲تا بافاصله۱ساعت میخورم زیادمایعات نمیتونم بخورم مکمل چه بخورم ضعیف ترنشوم وتداخل پیدا نکنه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   نیاز به مکمل نیست.ابمیوه و مایعات بیشتر بخورید.


  • نرگس قاسمی | 1399/08/23

   با سلام ، من ۴۰ سالمه و سنگ کیسه صفرا دارم قرص اورسوبیل روزی دو عدد،سه روزه دارم مصرف میکنم، امروز جراحی ریشه دندان داشتم ، و بعدش دکتر برام مترانیدازول ۲۵۰ هر ۸ ساعت و سفالکسین ۵۰۰ هر ۶ ساعت تجویز کردن، میخاستم بدونم آیا این انتی بیوتیکها با قرصی که برای سنگ صفرا میخورم تداخل نداره؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر تداخلی ندارد


  • رضا. م | 1399/08/22

   سلام. من دیروز پیچ گذاری جهت ایمپلنت برای دو دندون انجام دادم و پزشک مترونیدازول و آموکسی سیلین تجویز کرد. ولی دچار کمی(37.5درجه) و کمی استخوان درد و سردرد و همچنین اسهال شدم. دلیلش چی میتونه باشه؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   از عوارض آنتی بیوتیک های شما این علایم می تواند باشد که با ادامه درمان برطرف می شود..
   در صورت ادامه تب یا لرز مجدد به پزشک مراجعه کنید..


  • امین قائدی | 1399/08/19

   سلام دکتر جان. دخترم پارمین 7 ساله دوشب متوالی تب شدید داشت. منم به دلیل ترس از کرونا تصمیم به خود درمانی کردم. وهر دوشب شربت استامينوفن بهش دادم و شیاف استامینوفن رو براش استفاده کردم. تبش شب دوم خوب شد و دیگه تب نکرد. ولی از فرداش تا الان حدودا 5 روزه که دلدرد شدید در ناحیه دور ناف داره. لطفاً با توجه به شرایط کرونا راهنمایی بفرمائید. با تشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آیا فرزند شما اسهال و حالت تهوع هم دارد؟


  • ناشناس | 1399/08/02

   سلام قرص مترونیدازول گرفتم واسه انگل خواستم بدونم طرز مصرفش چطوره جویدنی یا با اب میخورن

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   جهت  درمان بیماریهای انگلی مشخص شدن نوع آن صروری است


  • فاطمه | 1399/07/23

   جناب دکتر مصرف شربت مترو نیدازول با سفکسیم برای رفع تکرر ادرار دختر ۵ ساله خوبه و طریقه مصرف چگونه باید باشه؟ تداخل دارویی نداره موثر هست؟.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام این دو با هم تداخل ندارند. تجویز این دو حتما باید توسط پزشک انجام شود


  • کیمیا | 1399/07/19

   سلام برای کودکان زیر دوسال می شه؟ مقدار مصرف در روز چقدره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   با توجه به نوع عفونت دوزاژ اون متفاوته


  • مهدی | 1399/07/15

   سلام خسته نباشید.دو هفته ای پیش شام تخم مرغ خوردم.بخاطر داشتن تیروئید قرص خوردمو خوابیدم فرداش دچار اسهال سختی شدم.در ضمن بگم که من ضایع نخاعی هستم بیشتر موقع ها دچار اسهال میشم.ولی این بار خیلی فرق داشت بعد از اسهال دچار یبوست شدم و شکمم بدجور ورم کرده کلا اشتها مو از دست دادم با وجود اینکه چیزی نمی‌خورم موقع دستشویی رفتن فشار زیادی به کلیه و مثانه م میاد خواهشاً راهنمایی کنید که چکار کنم.باتشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   شرح حال شما کافی نمیباشد.بهتر است با یک متخصص داخلی مشورت نمایید.


  • محمدرضا | 1399/07/15

   سلام ایامصرف قرص بیسموت و مترانیدازول هر دوازده ساعت به تعداد۱و۲(به ترتیب)برای سوزش و درد شدید معده تا جناق سینه موثره یا خیر؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • محمدرضا | 1399/07/15

   سلام من مدت شیش ماهه ک سوزش و درد شدید معده دارم ک اکثر مواقع تا گلو رو هم میسوزونه برای بهبودی قرص بیسموت و میترانیدازول هر دوازده ساعت به ترتیب ۱و۲عدد مصرف میکنم به مدت یک هفتس اما نتیجه انچنانی نگرفتم میخاستم بپرسم ایا این داروها اثر گذار هست یا نه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آیا این داروها توسط پزشک معالج تجویز شده است؟
    میبایست امپرازول جهت سوزش معده مصرف نمایید.


  • مهدی | 1399/07/09

   سلام با عرض احترام و خسته نباشید اینجانب 40 ساله و آقا هستم یزاق دهانم کم و چسبناک است اگر مترونیدازول استفاده کنم میتونه مشکل دهانم کم بشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید، سپاس فراوان

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها به هیچ وجه توصیه نمی شود


  • مهرداد | 1399/07/04

   سلام و ممنون از پاسخگویی به مشکلات بنده بطور ناگهانی دچار اسهال شدم که بصورت لخته ایی و بلغم بود تا چهار روز سعی کردم دارویی مصرف نکنم و بامصرف مایعات زیاد برطرف کنم که نشد نهایتا در مایع مخاطی دفع شده رگه خونی روشن دیدم که ناگذیر از میترو نیدازول 250 صبح 2 عدد و شب 2 عدد استفاده کردم بعد از مصرف 4 روز بهبودی حاصل شد اما دو روز بعد دوباره شروع شد که دوباره ناگذیر الان مدت 8 روز هستش که همین دارو را استفاده میکنم و اون علائم رو ندارم اما گهگداری باز مایع مخاطی در مدفوع دیده می‌شود با این شرایط بیماری کرونا هم رفتن به دکتر یک چالش برایم محسوب می‌شود ممنون میشوم نظرتان را بدانم. با تقدیم احترام

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با توجه به احتمال عفونت یا التهابات گوارشی باید به پزشک مراجعه بفرمایید


  • Zahra h | 1399/06/30

   سلام من یه مدته عفونت واژن سوزش وخارش هم داخلی هم بیرونی دارم واینکه کمردرد و لگن درد دارم آیا قرص مترونیدازول بخورم خوب میشم واینکه چه جوری مصرف کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک انجام شود

    


  • علی | 1399/06/29

   سلام ببخشین پسر 10 ساله دارم که بوی بد دهان داره میتونم از قرص مترونیدازول بدم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه بوی بد دهان ممکنه بخاطر پوسیدگی دندان یا مشکلات دریچه معده باشه که هر کردوم درمان خاص خودش رو داره . باید با پزشک مشورت کنید


  • ساغر | 1399/06/28

   با سلام دختر ۱۰ ساله دارم که انگل داره و پزشک براش شربت مترونیدازول تجویز کردند فقط نمیدونم چند ساعت ۱ بار باید بخوره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام وابسته به تشخیص متفاوت میباشد
   به عنوان ضد تک یاخته در آمیبیازیس ۷۵۰-۵۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز برای ۱۰-۷ روز،
   در ژیاردیازیس ۲ گرم یک بار در روز برای ۳ روز یا ۲۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۷-۵
   در درمان تریکومونازیس ۲ گرم به صورت مقدار واحد، یک گرم ۲ بار در روز به مدت یک روز یا ۲۵۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۷ روز مصرف می‌شود.


  • Www.t.aslani1368@gmail.com | 1399/06/25

   سلام .میخواستم ببینم خوردن دارو با میوه هایی که داخلشون انواع الکل طبیعی هست هم مشکل داره؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   مثلا چه دارویی؟
   به صورت طبیعی منعی برای مصرف ندارند.


  • حسین | 1399/06/21

   با سلام.اگرعوارض دارو راداشتیم آن را نخوریم.وچه دارویی جایگزین کنیم ممنون از شما

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جایگزین کردن آنتی بیوتیکها باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • پژمان | 1399/06/20

   من برای عفونت واژن از قرص میترونیدازل استفاوه کردم الان ترشحات به بیرون هست و علائمی که دازم سوزش هست و ترشحات آیا خطری داره؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   باید دوره مصرف قرص مترونیدازول را به اتمام رساند بعد در مورد اثربخشی آن قضاوت کرد..
   ولی در کل مصرف این دارو خود باعث یرطرف کردن سوزش و ترشحات می شود..


  • ناصر | 1399/06/18

   سلام من ۲۴ ساله هستم ۶ساله مشکل گوارش دارم مدفوم خیلی باریک و ترم هست شکمم همیشه سنگینه هست رفتم دکتر خوب نشوم ولی خودم قرص مترونید ازول استفاده کردم کردم مدفوم سفت شد بهتر شدم واب تا دارو قطع میکنم دوباره شروع میشه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   شرح حال کافی نیست.میتوانید از مواد غذایی حجیم کننده مثل موز و سایر مواد غذایی استفاده نمایید.


  • صدیقه | 1399/06/17

   من مدتی بود سوزش واژن وخارش داشتم وکمر درد شدید میشه که از عفونت باشه الان دوروزه متدونیدازول ۱۲ ساعتی دوتا استفاده میکنم بهتر شدم میخواستم بدونم از عفونت هستش ادامه بدهم یا نه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله
   به عفونت قارچی یا باکتریال مبتلا شده اید.


  • سنا | 1399/06/15

   سلام ببخشید قرص مترونیدازول برای اسهال خوبه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . برای هر نوع اسهالی استفاده نمیشه


  • جعفری | 1399/06/12

   سلام. رفتم دندون پزشک گفته دندونات مشکل ندارن.ولی بوی بد دهان ، مخصوص اگه معده خالی باشه. چند هفته پیش 1هفته مترو نیدازول مصرف کردم. حس میکنم خوب شده بود. ولی الان دوباره شرو شده.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به متخصص گوارش مراجعه کنید. مصرف بیش از حد و خودسرانه آنتی بیوتیک نیز می تواند باعث این مشکلات شود


  • شایان | 1399/06/12

   سلام میبخشید یه سوال داشتم یه پسر سه ساله دارم شش روز قبل تب داشت ۳۸.۸بعد شربت تایلوفن دادم بهتر شد از روز بعد یکم اسهال شد و یک دوست دارم پزشکه ازش سوال کردم گفت شاید عفونت رودست هر دوازده ساعت مترونیدازول بهش بدین خانمم دوروز داده بعد قطع کرده البته تبش روز دوم قطع شدو شکمش روزی ۵بار کار میکنه وروز ششم یکم حالت خون و یه مایع ژل مانند تو مدفوعش بود میشه راهنمایی کنید متشکرم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف آنتی بیوتیک حتما باید بعد از معاینه و تحت نظر پزشک باشد


  • فافا | 1399/06/09

   باسلام.من ی مدتی خود به خود شکمم بزرگ میشد رفتم متخصص متاسفانه داروهای که نوشت عوارض شون ورم معده و نفخ شکم بود، که خودم سرخود قطع کردم اینم بگم تو مدت استفاده از این داروها ن نفخ شکم داشتم ن آروغ یا چیزی فقط بدتر شکمم بزرگ شد که خودم داروها را قطع کردم الان خودم مترو نیدازول گرفتم مصرف میکنم باعث شده شکمم کامل تخت بشه که به خاطر نفخ شکمم بوده الان باید چ کارکنم چ متخصصی برم آیا این عفونت روده س؟ اینم بگم کیست تخمدان دارم میدونم اونم بی تاثیر نیست اما دکتر زنانم رفتم داروی بهم ندادن که کیستم از بین بره لطفا راهنمایی کنید باتشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک فقط باید زیر نظر پزشک باشد قطع خودسرانه دارو نیز توصیه نمیشود لذا نیاز به متخصص میباشد


  • فاطمه | 1399/06/08

   سلام پسرم ۸ سالشه دندونش درد میکنه و لثه متورم شده بخاطر تعطیلات دکتر دندونپزشک پیدا نکردم بهش شربت مترونیدازول ۲۵۰ و شربت آموکسی سیلین ۲۵۰ بدم خوبه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله مشکلی نداره از هرکدوم هر 8 ساعت یک قاشق مرباخوری بدین


  • فاطمه | 1399/06/06

   اینم بگم که بدنم خیلی ضعیف شده به شدت چیکارکنم بدنم تقویت شه توروخداکمک کنیدبدنم ضعیف شده عفونت میگیرم وسرگیجه وبدنم کم جونه ممنون کمک کنید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   می توانید از مکمل های مولتی ویتامین مینرال روزانه تا دو ماه مصرف کنید..


  • فاطمه | 1399/06/06

   سلام من رفتم دکترمترونیدازول داده بهم شکم ومعدم نفخ میکنه واقعاعذاب اوره برام نفخم خارج نمیشه روده هامم صدامیده شکمم صدامیده چیکارکنم نفخ خارج شه دوسه روزه مصرف میکنم عفونت شدیدگرفتم زده به لگنم زیرشکمم تیرمیکشیدالان یکم بهترشدم فقط این نفخه داغونم کرده ممنون میشم کمک کنیدراه حل بدین خستگی وحالت تهوع سرگیجه وسردردم داشتم دوروزاول الان بهترم راهنماییم کنیدممنون میشم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   عوارضی که بیان کردید با این دارو معمولا اتفاق می افتد.. بهتر است دوره درمان با مترونیدازول را تا انتها ادامه دهید و جهت کنترل نفخ از قرص دی گس 180 روزی 1 تا 2 بار استفا ده کنید..


  • امیررضارسولخانی | 1399/06/05

   باسلام توروخداجواب بدیین پسرم چندروزه اسهال میره بردم دکترفقط سفکسیم دادازمایش دادم عفونت داره.دی سیکلومین ولوپرامید اسهالشوقطع نمیکنه.توروخدابگیدچیکارکنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام در صورتی که تعداد دفعات دفع به صورت اسهال آبکی زیاد می باشد حتما باید مجدد به متخصصص مراجعه کنید شاید نیاز به سرم درمانی و یا تغییر آنتی بیوتیک  باشد


  • فاطمه. ر | 1399/05/26

   سلام وخسته نباشید. دخترم چهارساله و با وزن هفده کیلو گرم ، چند روزه دل درد دار و یبوست داره، از دیروز اسهال داره و از دیشب تب سی و هشت و نیم درجه هم کرده. با توجه به آلودگی مراکز بهداشتی، سعی کردم با پودر کیدی لاکت در ماست و قرص جوشان ٱ. آر. اس در ازای هربار دفع و شربت استامینوفن شش ساعت یکدفعه درمانش کنم. اما از دل درد و دل پیچه شدید، بیقراره و سردرد هم داره. چند روز پیش چند جوش کوچک هم روی صورتش ظاهر شد. در گوگل سرچ کردم علائم، عفونت روده ی بزرگ و داره، لطفا راهنماییم کنید. در ضمن سه ماه پیش تست کرونامون مثبت بوده. با تشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت تشخیص عفونت میبایست به پزشک مراجعه بفرمائید


  • مینو عشایری | 1399/05/20

   باسلام و خسته نباشید دختر ۱۲ سالم چند وقته بالا وپایین نافش درد میکنه یک ماه پیش بردم دکتر چون پهلوش هم درد میکرد گفتن سنگ کلیه داره و معدش حساسه الان دو شبه بالا و پایین ناف درد شدید داره بنظرتون چیکار باید بکنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با لام
   بهتر است ابتدا با انجام یک سونوگرافی از وجود سنگ در کلیه اطمینان حاصل نمایید.سپس بعد از تعیین جنس سنگ ها میتوانید داروی مناسب آن را دریافت نمایید.
   در حال حاضردر صورت قطعی بودن سنگ کلیه، مصرف مایعات فراوان و تحرک توصیه میشود.


  • مهرانه | 1399/05/19

   سلام وقتتون بخیر ببخشید دکترم بدلیل عفونت قرص مترونیدازول 250 هر 12 ساعت 2 عدد را گفته و از طرفی باید قرص دوفاستون هم بخورم این دو دارو با هم تداخلی ندارند؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مشکلی ندارد


  • محمود راعی | 1399/05/12

   سلام،، دخترم هفت سال داره. همیشه رنگ پریده کم اشتها .خسته .وزن کم ۱۶ کیلو .زیر چشم کبود.وعصبی،ادرار بد بو ،در یک آزمایش گفتند کم خونه مدتی شربت آهن دادیم فرق نکرد بعد یه مدت دیگه گفت کمبود ویتامین دی هست اون هم مصرف میکنه ولی وضع اصلا خوب نیست تو رو خدا راهنمایی کنید ضمنا سابقه سنگ کلیه هم دارد.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام میبایست زیر نظر پزشک آزمایشات لازم انجام شود


  • نسیم | 1399/04/30

   سلام وقت بخیر پسر من ۷ سالشه و از چهار سالگی شبها دندون قروچه میره یه مدت ژل الوورا بهش دادم مقطعی خوب شدولی دوباره دندون قروچه میره ازمایش مدفوعم دادم برا مهد کودکش انگل نداشت ولی خوب دکترش گفت یه دوره مترونیدازول و پودر لاکتول براش نوشت من فقط لاکتول بهش دادم غیر از دندون قروچه از دوسال پیشم دل درد گهگاه و خارش مقعدم یکی دوبار فقط داشت که با مصرف لاکتول علایم تموم شد ولی دندون قروچش نه حالا به نظر شماشربت مترونیدازول بهش بدم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله


  • شادی | 1399/04/30

   سلام میشه به بچه 7 ماهه شربت میتروندازول داد؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله
    میزان مصرف را پزشک معالج تعیین میکند.


  • مسلم کلانتری | 1399/04/28

   سلام وقت بخیر می‌خواستم ببینم مصرف این دارو برای زگیل تناسلی خوبه یا نه؟ تیپ ۶ دارم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   برای خود زگیل استفاده نمیشه اما اگر اطرافش عفونت بی هوازی وجود داشته باشه تجویز میشه


  • سلام. | 1399/04/21

   سلام.من ده روزه از قرص مترونیدازول ۲۵۰ استفاده میکنم برای ورم معدم.بعضی وقتا سر درد میشم و دستام سوزن سوزن میشه می خواستم بدونم از عوارض این قرص هستش و اینکه ادامه بدم یا خیر؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سردردتون بله از عوارض این قرص هستش
   بله ادامه بدین 


  • علمدار | 1399/04/20

   سلام ایا میشه میترونیدازولو ۱۲ ساعت دوتا ۲۵۰ خورد یا نه باید هشت ساعت خورد بخاطر تاثیرش

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف این آ«تی بیوتیک باید زیر نظر پزشک باشد ولی وابسته به نوع مشکل میتوان به صورت 8 یا 12 ساعته مصرف نمود


  • بهار | 1399/04/20

   سلام و روزتون بخیر دکتربرای عفونت بهم متروتیدازول 500داده .از طرفی من مدتیه که مایندوکسید برای ریزش موهام استفاده میکنم .ایا به دلیل الکلی که ماینوکسید داره با مصرف مترونیدازول تداخل داره و خطرناکه؟ ممنونم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر چون الکل ماینوکسیدیل بصورت موضعی مصرف میشود لذا با مترونیدازول خوراکی تداخل ندارد


  • پرنیان | 1399/04/20

   سلام خسته نباشین . من دچار عفونت قارچی واژن شدم و دکتر بهم قرص مترونیدازول ۲۵۰ داده هر ۸ ساعت و کرم کلونریمازول ، اما الان ۳ روز دارم مصرف میکنم اصلا خارش و سوزشم تغییر نکرده . چند روز اصولا باید استفاده شه تا ازبین بره کامل . من بدنم خیلی ضعیف شده از نظر ایمنی و‌ بخاطر همین عفونت قارچی میگیرم‌هی .

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام دوره  درمان میبایست کامل (بین 7 تا 14 روز ) شود.


  • زهرا | 1399/04/19

   سلام خسته نباشید...من یه دخترسه ساله دارم که مدام میگه دور نافم درد میکنه دیگه علایم دیگه ای نداره بردم دکتر مترونیدازول توشت بنظرتون انگل گرفتع؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   تنها صرف علایم بالینی نمی توان تشخیص انگل گذاشت و حتما باید آزمایش مدفوع انجام شود
   بهتر است یه دوره کامل مترونیدازول را مصرف کنید..


  • سلام اکرم | 1399/04/18

   من یه دختر دوساله دارم اسهال داشت همش دستش زیر ناف بود می‌گفت ای بردم دکتر شربت مترونیدازول داد اسهالش خوب شد اما رنگ مدفوع تیره هست چه کار کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام جزء عوارض این داروست


  • مهدی فرجی | 1399/04/18

   سلام دکتر برای میکروب معده ب من مترونیدازول 250 2 تا صبح 2 تا شب تجویز کرده میشه 4 تا قرص رو تقسیم کرد چون وقتی با هم میخورم سرگیجه و سر درد میگیرم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام روش مصرف هر 8ساعت یک عدد را امتحان کنید


  • سلام بوالحسنی ا | 1399/04/17

   آیا قرص مترونیدازول ضد انگل است.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگر منظور شما از انگل ،کرمک میباشد، خیر
   اما
   مترونیدازول نوعی آنتی بیوتیک است که در درمان بیماری‌های عفونی ایجاد شده در اثر ارگانیسم‌ها بویژه باکتری‌های بی هوازی و پروتوزوآ ها بکار می رود.


  • Fae | 1399/04/15

   سلام خسته نباشید.من گلو درد داشتم و تورم لوزه بعد یک روز گوش درد شدم و هر دو درد در یک طرف بود به دکتر مراجعه کردم آموکسی کلاو۶۲۵با مترونیدازول ۲۵۰تجویز کردن بعد دو رو مصرف دارو درد زبون گرفتم و الان که نگاه کردم یه زخم سفید در زیر زبانم در همون طرف ایجاد شده و درد داره ولی درد گلو و گوشم کاهش پیدا کرده؟این زخم چیه میتونید راهنمایی کنید.خوندم از علایم مترونیدازوله زخم دهان به خاطر همین مترونیدازول رو قطع کردم فعلا...

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   ممکنه افت باشه ک ربطی ب مترونیدازول نداره 
   از یک دهانشویه تا چند روز استفاده کنید
   کلرهگزیدین یا پرسیکا


  • محمد | 1399/04/13

   من یه ۶ماهی میخورم برا یبوستم الان بچمم یبوست داره و۲سالش هست بهش بدم مشکلی نداه ممنون میشم جواب بدید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   مصرف آنتی بیوتیکها زیر نظر پزشک میبایست باشد


  • Sh | 1399/04/11

   سلام من چند شبه زیر نافم شکمم درد میکنه دندان قروچه دارم همیشه خدا گشنمه خودبخودی تو دهنم پر میشه از اب همیشه بعد از خوردن هر غذای باید زود برم دشویی مدفوع دارم انگله بنظرتون باید تا چند روز قرص مترونیدازول بخورم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام حتما باید به متخصص گوارش مراجعه کنید


  • ح.د | 1399/04/07

   با عرض سلام وخدا قوت .من بیماری کرون دارم .حدود ۲.۵ ماه هست که مترونیدازول با تجویز پزشک .علاوه بر مزاتین میخورم تا کی میتونم ا دامه بدهم .مصرف طولانی مدت مترونیدازول ضرری نداره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   تا زمانی که پزشک تجویز کنه باید ادامه بدید 


  • فاطمه | 1399/04/07

   سلام و خسته نباشید. من بخاطر عفونت و ترشحاتی که داشتم پیش پزشک رفتم و قرص مترونیدازول ۵۰۰ دادن که صبح و شب باید مصرف میکردم ولی به شدت سردرد میگرفتم و حالت تهوع، سوالم از شما اینه که میشه جایگزینش دوتا ۲۵۰ باشه، چون دیروز به جای دوتا ۵۰۰، ۴ تا ۲۵۰ خوردم و سردردی نداشتم البته مال یه شرکت دارویی دیگه بود.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام ممنون . نه اشکالی نداره


  • هستی جوانی | 1399/04/05

   سلام ایا این قرص برای زنان شیرده مشکلی ایجاد نمیکند

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   این دارو در شیر مادر ترشح می کند و شیر را تلخ می کند. 
   شیردهی را با سه تا چهار ساعت فاصله از دوز مصرفی شروع کنید..


  • سعدالدین مرتضوی | 1399/04/03

   حدود ۱۰ روزه تب شدید دارم شکم درد و عفونت گوارشی داشتم خوب شد چند روز اخر نفس نفس زدن ریه گرفتم التهاب ریه فکر کنم ۳بار دکتر رفتم اخرین قرص هام مترونیدازول۲۵۰و ناپروکسن ۲۵۰هست .یه ماه پیش هم جراحی اسکولیوز انجام دادم این ریه دیوونم کرده کمکم کنین

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دوست عزیز نظر قطعی نمیتوان داد اما با توجه به تب،تنگی نفس و علائم گوارش ممکن است شما به کرونا مبتلا شده باشید.در صورت امکان حرکت، به نزدیک ترین مرکز بهداشت محل خود مراجعه کرده و اطمینان حاصل نمایید.


  • میثم | 1399/04/02

   با سلام من الان چندساله که با گوارشم مشکل دارم تاالان چندین بار دکتررفتم اندوسکوپی کلی ازمایش دادم کلی داروخوردم ولی بازم خوب نشدم درد معده وشکم ونفخ ترش شدن بزاق دهان بعد غذا،یاصبح که ازخواب پامیشم بزاق دهانم ترشه،وخیلی دردای دیگه، واقعا دیگه خسته شدم کسی هست کمکم کنه،

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است تحت نظر یک فوق تخصص داخلی قرار بگیرید.


  • احسان امیریان | 1399/03/31

   سلام خسته نباشید ی پسر 22 ماهه دارم چند روزه اسهال آبکی داشت شربت دیسیکلومین دادم خوب شد امروز میبینم تبخال زده بنظرتون مترونیدازول بدم؟ پماد ضد تبخال رو اگه بچه بخوره براش ضرر نداره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . تبخال خودش خوب میشه . پماد فقط میتونه دوره ش رو کوتاهتر کنه . مترونیدازول اصلا نیازی نداره 


  • اعظم | 1399/03/31

   با سلام وخسته نباشید. من سالی دو یا سه بار معده و روده هام عفونت میکنه دکتر قرص مترونیدازول۲۵۰ وسیپروفلوکساسین۲۵۰ تجویز کرده چند ورق قرص بخورم تا عفونت کامل از بین برود. "با تشکر"

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   به تعداد تجویز شده توسط پزشک 


  • مهدی | 1399/03/30

   سلام وقت بخیر خانم دکتر من هفته پیش رفتم پیش متخصص گوارش با آندوسکوپی گفتن عفونت معده و اثناعشر دارم ۶بسته برام مترونیدازول ۲۵۰وبیسموت و۶بسته هم چرک خشک آموکسی سیلین ازهرکدوم ۴عدد روزانه و سه تا قرص دیگه که یکی قبل از صبحانه نولپازا ۴۰و کلیدینیوم سی این قرص هم قبل از شام من ۶روز دیگه قرص ها تمام میشن ازکجا باید بدونم که عفونت از معده خارج شده یا نه و بنظر شما این ترکیب قرص ها عفونت معده منو خارج میکنه یا بازهم ا ین نوعفونت میمونه ولی خیلی سخت تحمل قرص ها هم سر گیجه میاره هم آدم بی حوصله میکنه و دهان هم خشک میشه طعم آهن میاد تو دهنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام میبایست بعد از تکمیل دوره درمان آزمایش هلیکو باکتر بدهید


  • سعید | 1399/03/29

   باسلام واحترام مردی ۴۸ ساله هستم، مدتی است هر چند روزی یکبار دچار درد شدید در ناحیه شکم کٔلاً ، که به پشت و کمرم هم میزند، می شوم،تنها قرص مترونیدازول روی آن موثر هست، هر ۸ساعت یکعدد ۲۵۰ میلیگرمی میخورم،سه الی چهار روز اما پس از مدتی(دو،سه هفته)دوباره دچار همین درد می شوم،خواهش میکنم راهنمائیم کنید. با تشکر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف مترونیدازول به این شکل توصیه نمی شود و ومضر است باید به پزشک مراجعه کنید


  • سپهر | 1399/03/29

   با سلام و خسته نباشید. من سالی دوبار معده و رودهام عفونت میکنه دکتر رفتم قرص سیپروفلوکساسین ۲۵۰ و مترونیدازول ۲۵۰ تجویز کرده فقط نمیدونم تا چند روز یا هفته مصرف کنم تا به بهبودیه کامل برسم و عفونت کاملا از بین بره اگه راهنمایی کنید ممنون میشم. با تشکر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام هر بار به تعدادی که خود پزشک تجویز کرده مصرف نمایید


  • ام البنین | 1399/03/28

   سلام.‌دخترم ۴ساله ونیم و دل درد و کمی تب داشت البته یکم مدفوعش شل شده بود چون اغلب معدش سفته.... بردمش دکتر بهش مترونیدازول داد. به محض خوردن شربت بالا میاره باید چه کار کنم.۲۷. ۹۹.۳

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر با معده پر نیز مترونیدازول برای بچه عوارض گوارشی دارد باید به پزشک اطلاع دهید تا آنتی بیوتیک دیگر جایگزین شود


  • لنا | 1399/03/27

   من هر ۱۲ ساعت ۲عدد قرص متدونیرازول میخورم،و حالت تهوع شدید،گرگرفتگی و بیحالی شدید بهم دست داد،باید کم کرد مصرف را؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اینها از عوارض دارو مباشد.
   دارو را بعداز غذا و با یک لیوان آب میل نمایید.در صورت عدم تحمل با پزشک خود تماس بگیرید.


  • رسولی | 1399/03/26

   سلام من عفونت معده و روده دارم میشه بگید درمان اش چیست البته من یک بار دکتر رفتم اما بازهم خوب نشدم دکتر بهم قرص پنتوپرازول و متر ونیدازول داده یک روز خوب بودم اما باز حالم بد شد

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آنتی بیوتیک مترونیدازول را باید تا آخر میل نمایید.


  • ع | 1399/03/23

   سلام من بعد از کنار گذاشتن مرفین بدنم به سم زدایی شروع کرد و الان دو هفتس که اسهال گرفتم دو سه روز و خوب شدم ولی درد شکم دارم و صدای روده ها که با خوندن مطالب مرتبط زیاد فهمیدم که عفونت روده کوچک دارم الان دردش کم نشده و بی حالم کرده دست و پامم یخ میکنه دارویی برای بهبودی چی هست ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها میبایست زیر نظر پزشک انجام شود


  • ریحانه | 1399/03/22

   سلام دخترم 6سال داره،شب ها دندوناشو به هم میکشه. آزمایش انگل هم داده، نداره.باید چیکار کنم؟ دکتر عمومی میگه قرص مترونیدازول بخوره،آیا نیاز هست؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در صورت اطمینان از عدم وجود مشکلات عصبی مصرف یه دوره شربت مترونیدازول بلامانع می باشد..


  • سودابه | 1399/03/21

   سلام من حالت تهوع داشتم وبی اشتهایی آندوسکوپی شدم دکتر گفت زخم معده وعفونت شدیدمعده دارم بهم قرص مترونیدازول ۲۵۰ دادن دوازده ساعتی دوتا بخورم بیموست هم دادن روزس سه تا بخورم سوزش ودردمعده میشم همینجور حالت تهوع شدید میشه دوازده ساعتی یکی بخورم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   باسلام خیر دوز مصرفی مترو نیدازول هر 12 ساعت 500 میلی گرم است ، می توانید برای کاهش عوارض گوارشی با معده پر آن را استفاده کنید


  • سلام | 1399/03/19

   دندانم راکشیده ام ولی ردش بعد از دو ماه درد دی کند چه داروی مصرف کنم با تشکر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دهانشویه غرغره نمایید.


  • امید | 1399/03/19

   با سلام و عرض خسته نباشید دندانم آبسه کرده بود رفتم دکتر قرص مترونیدازول ۵۰۰ و کپسول سفال _ ایکس ۵۰۰ داد بعد از خوردن ۱۴ عدد از قرص یک روز تب شدیدی داشتم بعد اون روز حس بویاییم کلا از دستم رفته تور خدا کمکم کنید.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خونسردی خود را حفظ کنید.
   احتمالا مبتلا به کرونا ویروس شده اید.
   در اسرع وقت به یک مرکز درمانی مراجعه نمایید.
   بهداشت فردی را رعایت نمایید.
   فاصله اجتماعی را از خانواده و به ویژه سالمندان حفظ کنید.
   ماسک بزنید.


  • امین | 1399/03/17

   سلام خسته نباشین بنده واریکوسل دارم میخواستم بدونم مصرف قرص و ژله مترونیدازول در بیضه و اسپرم اختلال ایجاد میکنه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه مشکلی نداره


  • امین | 1399/03/17

   سلام خسته نباشین میخواستم بپرسم قرص و ژله مترونیدازول در بیضه و اسپرم اختلال ایجاد میکنه؟ چون بنده واریکوسل دارم خیلی مهمه که بدونم با تشکر

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه مشکلی نداره 


  • مهربانو | 1399/03/17

   سلام خسته نباشید من یه پسر ۸ ساله دارم که امروز تو مدفوعش چندتا کرمک دیدم .چون کرونا هست میترسم به دکتر مراجعه کنم.میشه راهنماییم کنید چه دارویی براش بگیرم.مترونیدازول خوبه بهش بدم؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه نباید مترونیدازول بهش بدین باید به پزشک مراجعه کنید احت


  • مریم | 1399/03/16

   دختر بچه تقریبا ۳ ساله اول اسهال داشت الان ی چند دفع استفراغ کرده تب خفیف داره بهش یکم انداسترون دادم مبشه مترونبدازول هم بدم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک فقط زیر نظر پزشک باید انجام شود


  • زهرا | 1399/03/12

   ببخشید سلام پسرم گوش درد شده دکتر شربت مترو نیدازول داده موقع خواب بهش دادم ولی خیلی هزیان میگه ممکنه از شربت باشه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   ایا فرند شما تب شدید ندارد؟
   تشنج میتواند از عوارض این دارو باشد


  • مریم | 1399/03/10

   سلام ببخشید رفتم دکتر قرص مترونیدازول باقرص نیتروفورانتوئین۱۰۰ تجویز کرده مصرف میکنم حالت تهوع بدی دارم باید چکار کنم تشکر

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سعی کنید تحمل کنید و از زنجبیل استفاده کنید . اگر بهتر نشدین قرص دمیترون هر 12 ساعت مصرف کنید


  • مریم حسینی هستم | 1399/03/08

   پسر 4ساله ای دارم که الان دوروزه دل درد داره،قبل از دل دردش یبوست داشت،امروز بردم دکتر بهش مبندازول و مترونیدازول داده ولی همچنان دل درد شدید داره وهمش گریه میکنه،چیکار کنم؟دردش روی معده شه؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   دوره مصرف مبندازول و مترونیدازول را باید کامل به انتها رساند و بعد در مورد اثربخشی این دارو قضاوت کرد..
   برای کنترل دل درد می توان در کنار داروهای فوق از شربت دیسیکلومین هم استفاده کرد..


  • علیزاده | 1399/03/06

   سلام دختروپسرمن از4روزپیش اسهال واستفراغ شدیدی گرفتن دکتربردم درست نشدن میشه راهنمایی کنید دخترم 3سالشه وپسرم8سالشه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   پودر ors به کودکان خود بدهید.
   مایعات کافی به ایشان بدهید.
   غذای چرب به انها ندهید.
   در صورت داشتن تب باید تحت نظر پزشک آنتی بیوتیک مصرف نمایند.
   برای استفراغ میتوانید از شربت اندانسترون هر 8 ساعت استفاده نمایید


  • فرهادی | 1399/03/05

   با سلام مادر من ۵۰ساله هست،و دچار میکروب معده شده و معده‌ش سفت شده، پزشکش یک هفته‌س قرص مترونیدازول(روزی ۳ بار) و پنتوس و کلیدینیوم براش تجویز کرده ولی اشتباهی مترونیدازول رو روزی دوبار میخوره. بخاطر این اشتباه چکار باید بکنه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر بود 8 ساعته مصرف شود.باقی مانده دارو را به صورت هر 8 ساعت یک عدد مصرف نمایید.


  • مهتاب | 1399/03/03

   با سپاس از شما من دچار تكرر ادرار شدم كه مترونيدازول ٢٥٠ هر ١٢ ساعت به مدت يك هفته و ٥٠٠ م براي هفته دوم شروع كردم از روز سوم كه مصرف ٥٠٠ م رو اغاز كردم بدنم كهير زد و چون خيلي گرمي جات مثل فلفل .. استفاده كرده بودم فكرميكردم از فلفل باشه ، دو روز قبل قرص مترونيدازول تموم شد . بخاطر خارش و ورم شديدصورتم قرص تلفست ميخورم اما اثر چنداني نداره ، بنظرتون بازم تلفست بخورم يا انتي هيستامين ديگه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   میتونید شب ها هم یه دونه سیتریزین بخورید


  • رضا | 1399/03/03

   سلام خسته نباشید دقیقا دوروزه دندون عقلم انگار عفونت کرده ب حدی ک نمیتونم حتی غذا بخورم گوش و لوزمم درد میکنه دکتر چرک خشک کن و مترو نیدازول ۲۵۰داده ولی اصلا تاثیری نداشته ب نظر شما چکار باید بکنم ممنون

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   منظورتون از چرک خشک کن آموکسی سیلینه ؟ اگر جواب نداده میتونید به جای آموکسی سیلین از سفیکسیم 400 هر 12 ساعت یکی به مدت 5 روز استفاده کنید . 


  • معصومه | 1399/03/01

   سلام خسته نباشین من ۵۰ سال سن دارم و چن روزیه ک پهلوی سمت چپم درد میکنه و دکتر برام مترونیدازول رو تحویل کردن ولی دردم بهتر نشده! داروی دیگه ای باید استفاده کنم یا ادامه بدم ؟!

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مترونیدازول تنها عفونت را برطرف می کند و تاثیری در کاهش درد ندارد


  • معصومه | 1399/03/01

   سلام من پسر دوسال وده ماهش هست دوهفته پیش شکم درد داشت و مدفوعش یکمی خلط داشت دکتر مترانیدازول داد تاوقتی دارو رو استفاده کرد خوب بود الان که دوباره دارو رو تموم کرده بازهم مدفوعش خلط داره آیا دوباره مترانیدازول بهش بدم یا خیر کم اشتها هم شده.. ممنونم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   تجویز مجدد مترونیدازول باید حتما تحت نظر پزشک معالج باشد


  • نرجس | 1399/03/01

   سلام پسرم دوسال و پنج ماه شه شبا تو خواب دندون قروچه میدهد مترو نیدازول بدم اشکالی نداره چه مقدار و چند ساعتی باید بدم ممنون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام. دندان قروچه تنها یکی از علایم بیماری های انگلی می باشد و ممکن است کودک شما به این آنتی بیوتیک نیاز نداشته باشد. از مصرف خودسرانه دارو بدون تشخیص پزشک معالج اجتناب کنید. 


  • Mzh | 1399/02/31

   سلام خسته نباشید ...دخترم ۱۳ سالشع داروی مترانیتازول برا سوزش ادار میتونع استفادل کنع یا ن ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام در صورت تجویز پزشک مشکلی ندارد


  • مهری | 1399/02/31

   با سلام پسرم 18 ماهه هست در حال در اوردن دندان اسیای بالا همزمان هست قبلا موقع در اوردن دندون تب خفیف با بی اشتهایی و اسهال داشت اما الان دو روزه اسهال شدید و بد بو همراه با تب38 درجه و بی اشتهایی داره به دلیل این شرایط موجود می تونم شربت مترونیدازول و کوتریموکسازول بدم با شربت کیدی لاکت؟؟؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با سلام فقط تب خفیف یا بی اشتهایی می تواند با دندان در آوردن مرتبط باشد ول یاسهال نه. در کل در دوره دندان درآوردن کودکان باید خیلی مراقب بهداشت دست ها و وسایلی که کودک برای خاراندن لثه در دهان می گذارد بود تا از اسهال جلوگیری شود.  استفاده از کیدی لاکت ضرری ندارد ول یمصرف خود سرانه هر نوع آنتی بیوتیک مخصوصا در این سن اصلا مجاز نیست


  • ستاره | 1399/02/30

   سلام خسته نباشیددخترم 6سالشه یه چندوقتیه میگه پهلوی سمت راستم دردمیکنه ممکنه عفونت‌ اداری باشه چه دارویی بهش بدم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   شما خودسرانه مجاز به مصرف دارویی نمیباشید.صرفا درد پهلو یک شرح حال کامل از علت بیماری کودک نمیباشد، به پزشک مراجعه نمایید.


  • حمید | 1399/02/28

   سلام ما خانوادگی از پنجشنبه درگیر دلپیچه و اسهال وبعدش تب شدیم من حالم ازبقیه بدتره فشارم خیلی پایین بود مترونیدازول به من وپسرم نه سالش تجویز کردند الان داریم مصرف میکنیم فلوکساسین واندانسترون هم به من دادند اما هنوز اسهال قطع نشده متاسفانه .آیا ادامه بدیم ؟؟ یاداروی دیگه ای مصرف کنیم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   ادامه بدید 
   کنارش یک پروبیوتیک
   او ار اس 
   و لوپرامید استفاده کنید


  • ابراهیم راستگردانی | 1399/02/28

   سلام خسته نباشید پسر۳ساله من از یک سالگی یبوست داره هر سری میبرم دکتر خوب میشه داروش ک تمام میشه دوباره یبوستش بر میگرده الان ی دکتر دیگه بردم تا یک هفته روغن پارافین و پودر پیدرولاکس تجویز کرد بعد یک هفته بردمش شربت مترونیدازول ۱۲۰میلی هر ۸ساعت یک قاشق مربا خوری ب اضافه شربت های قبل تجویز کرد تا یک ماه بهش بدم،ولی کاغذ راهنما شربت مترونیدازول خوندم نوشته حداکثر تا ۱۰روز باید داد حالا من چیکار کنم تا یک ماه بدم مشکلی پیش نمیاد؟؟؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   طبق دستور پزشکتون عمل کنید


  • | 1399/02/27

   سلام چند روزه دلدرد و بیرون روی شدید دارم ولی امروز از صبح سمت چپ دلم خیلی درد گرفته تا همین الان هم مشکل دارم بنظر شما دارو چی مصرف کنم !؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   قبل از مراجعه به پزشک هیچ دارویی مصرف نکنید و حتما به متخصص داخلی مراجعه کنید 


  • عباسی | 1399/02/27

   سلام پسر من گاهی دل درد میشه وآزمایش هم گرفتم عفونتی در بدنش نیست فقط خیلی دلدرد میشه بیشتر دل دردش اطراف نافش هست گاهی میگیره وول میکنه چه کنم بااینکه جواب آزمایشش خوبه وعفونتی نداره پس علت دل دردش چیه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   شاید نیاز به کولونسکوپی باشه . با فوق تخصص گوارش مشورت کنین . مشکلات روده ای که در کولونوسکوپی مشخص می شن هم ممکنه باعث دل درد بشن 


  • طالب | 1399/02/26

   با سلام من دخترم ۶ سالشه حالت تهوع داشت و اسهال سفید رنگ ولی استفراغ نمیکرد فقط حالت تهوع داشت شربت مترونیدازول برام تجویز کردن حدود۷ روزه داریم بهش میدیم حالت تهوعش برطرف شد ولی در حد جزیی اسهال داره . اسهالش یه خورده کم رنگه یعنی قهوه ای کم رنگ (نه سفید) بنظرتون عوارض دارو هست یا مشکل دیگه ای وجود داره ممنون میشم راهنماییم بکنید

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   انتی بیوتیک رو قطع کنید و برای ی مدت 10 روزه بهش پروبیوتیک بدید 
   او اراس هم برای تامین اب و املاح بهش یدید اگه اسهالش شدید و مکرر هست ! 


  • سمیرا | 1399/02/26

   باسلام وقبولی طاعات وعبادات دخترمن5ماهشه چند روز پیش کرمک دیدم جلومقعدش بردمش دکتر متخصص شربت مترونیدازول120بهش دادده روزدادم سه روزه نمیدم ازدیشب خیلی بی تابی میکنه ودوباره بازهمون کرمک هارودیدم چیکارکنم دوباره مترونیدازول بهش بدم خیلی نگرانم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   باید مبندازول میدادن
   نه مترونیدازول


  • طاهر | 1399/02/26

   من پسر 7ساله دارم بعلت دل درد و یبوست و تهوع و کم اشتهایی و بیحالی بردم دکتر سونو هم گرفتیم التهاب روده داشت شربت مترونیدازول 125داده ولی تا میخوره بالا میاره.شربت روان کننده هم داده ولی 24ساعته اثر نکرده.بنظرتون چکارکنم.؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   ناچارا باید انتی بیوتیک مصرف بشه 
   اول قرص ضد تهوع بخورن و بعد مترونیدازول
   ملیت هم همراه با اب زیاد باید بخوره 


  • سام | 1399/02/25

   سلام و خسته نباشید ،من تالاسمی ماژور هستم ،دندون درد دارم دکتر گفت آموکسی‌سیلین و مترونیدازول ۲۵۰ بخورم ،مترونیدازول برام عوارض یا ضرر ندارد ،باتشکر؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام موارد منع مصرف آن شامل حساسیت به مترونیدازول یا مشتقات نیتروایمیدازول , در سه ماهه اول بارداری برای بیماران تریکومونازیس , مصرف همزمان با الکل , بیمارانی که دو هفته اخیر دی سولفیرام مصرف کرده اند میباشد


  • جعفری | 1399/02/24

   بعد از خوردن مترانیدازول پشت دستهام شروع به خارش میکند

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله از عوارض مترونیدازوله . میتونید از قرص هیدروکسی زین 10 هر 8 ساعت استفاده کنید 


  • مصطفی | 1399/02/24

   جناب دکترببخشید قرص مترونیدازول برای درمان عفونت بخیه خوب هست

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام نه باید از سفالکسین استفاده کنید 


  • سمیه | 1399/02/24

   سلام دخترم ۲۳ماهشه دندان های نیش و یکی از اسیاهاش همزمان با هم در حال در اوردنه از ۴روز پیش فقط اسهال می رفت و سوزش داشت به حدی که باسنش سوخته بود و از پماد استفاده میکردم الان ۲روزه که تو اسهالش رگه های خونی میبینم میتونید راهنماییم کنید باید چکار کنم . حالش خوبه تب نداره و سرحاله و فقط یه وقت های که میخواد اجابت مزاج کنه میگه دلم درد میکنه و وقتی اسهال میره دیگه میگه دل درد دارم .دختر بزرگمم تو همین زمان استفراغ و دل درد و اسهال گرفته بود گه دکتر براش شربت مترونیدازول نوشت و بهش دادیم خوب شده بنظر شما به دختر کوچکم شربت مترونیدازول بدم خوب میشه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه نمیتونید بهش شربت مترونیدازول بدین وجود رگه های خونی میتونه حاکی از مشکلات متعددی در روده ها باشه که باید توسط پزشک متخصص و شاید عکسبرداری تشخیص داده بشه 


  • عسل | 1399/02/24

   من قصد باردارى دارم و بخاطر تكرر ادرارى دكتر براى من و همسرم قرص مترونيدازول ٢٥٠ تجويز كرده،مى خواهم بدانم تا چه مدت بعد از اتمام دارو براى باردارى اقدام كنم و اثر اين دارو تا كی در بدن وجود داره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   در دوره بعدی اقدام بفرمایید


  • اعظم | 1399/02/24

   سلام من 39سالمه مدتی بسیار وزن کم میکنم کم اشتها شدم ،یبوست دارم ،پوستم نیز دارای جوش ولک زیاد شده لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   تا زمانی که دارو رو مصرف میکنید این علائم طبیعیه . 


  • شهلا | 1399/02/21

   سلام چندوقت پیش قبل ازعادتم ماهیانه خارش شدیدوآبریزش بدون بووعفونت رحم گرفتم و دکتربرام قرص مترونیدازول۲۵۰ وپمادکلوتریمازول ۱۵ گرم برام تجویزکردیه مدتی خوبی شدم ولی وقتی نزدیک عادتم که میشه بازهم خارش شدیدی میگیرم میشه برام یه دارویی تجویزی کنید

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   پروبیوتیک واژینال مصرف کنید 


  • عسل | 1399/02/21

   سلام وخسته نباشید خانم دکتر19سالمه ودرناحیه واژن خارش زیادی دارم واینکه ترشحات زردرنگی هم دارم چ چیزی بایدمصرف کنم برای بهبود

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   قطعا عفونت واژینال هست 
   باید ب پزشک مراجعه کنید 


  • علی | 1399/02/20

   سلام پسرم سه سالشه. دو روزه تب خفیفی داره و مدفوع مخاطی با یه کوچولو رگه ی خونی داره!! به نظرتون چی بدم که دکتر نبرم با این وضعیت؟؟؟؟ لوپرامید یا مترونیدازول؟؟؟ شربت مترونیدازول که مال ۴ ماه پیش بوده رو میشه همچنان استفاده کرد؟؟؟ ممنون اگه جواب بدین

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   فقط به متخصص مراجعه کنید 


  • سورنا | 1399/02/20

   با سلام پسر من دو سال و دو ماهشه چند روزي اسهال داشت و بعد هم مدفوعش سياه بود ازمايش داديم خون در مدفوعش بود. دكتر پودر لاكتول و مترو نيدازول داد قبل اينكه بخوام مترونيدازول رو شروع كنم رنگ مدفوعش زرد شد و من ديگه بهش ندادم. الان دو روزي كه هر چي ميخوره دل درد ميگيره؟ ايا نياز هست مترونيدازول رو بهش بدم و تا چند روز بايد بدم؟ ببخشيد طولاني شد ممنون ميشم پاسخ بدين.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله مترونیدازول رو بهش بدین و تا 5 روز استفاده کنید


  • ایینی | 1399/02/19

   سلام ،پسرمن سه سالشه دندون جلوییش پوسیدس والان یکم قرمز شده وتورم داره من بهش شربت مترونیدازول 125دادم آیا موثره

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   در کنارش اموکسی سیلین هم باید استفاده بشه


  • محمد | 1399/02/19

   سلام من برادرم ۷ سالشه رفتم داروخانه شربت مترونیدازول را برای عفونت دندان بهم دادند اشکال نداره استفاده کنم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   مشکلی نداره بهتره اموکسی سیلین هم کنارش مصرف بشه


  • آریا | 1399/02/19

   با سلام پسرم 2سال و 9ماهشه از دیروز استفراغ داشت امروز اسهال داشت ولی تب نداره 2بار مطب دکتر بردم اما شربت مترونیدازول براش تجویز نکردن. آیا میتونم برای درمان اسهالش استفاده کنم؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   خیر


  • سمیه | 1399/02/18

   سلام من پسر م سیزده ماهشه مترونیدازول برای انگل بهش میدم غذا اصلا نمیخوره ولاغر شده امروز شش روزع چند روز بهش بدم خودم انگل دارم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام داروی مترونیدازل با توجه به انواع مختف انگل بین 5 تا 10 روز قابل استفاده میباشد.


  • فرزانه | 1399/02/18

   سلام اگرعفونت رحم همراه با سوزش ادرارو درد درناحیه واژن باشه خوردن میترونیدازول و پماد کلوتریمازول واژن کفایت میکنه؟چه داروی دیگه ای باید تجویزبشه تا بهبودی حاصل شود؟باتشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت شروع آنتی بیوتیک باید با پزشک مشورت بفرمائید


  • زهرا | 1399/02/17

   سلام خانم دکتر.. خدا قوت.. من بعد از آزمایش و پاپ اسمیر متوجه عفونت رحم و عفونت مجاری ادراری شدم.. پزشکم قرص تاوانکس ۷۵۰ تجویز کردند روزی یک عدد و مترانیدازول250 .گفتن هم خودم باید بخورم هم همسرم. من تاوانکس رو که ۱۰ عدد بود همشو خودم خوردم.. نمیدونم اینم باید به همسرم میدادم یا ن. و اینکه امروز تاوانکس تموم شده و میخوام مصرف مترانیدازول رو شروع کنم هر ۸ ساعت یکی گفتند.و ۳۰ تا قرص هستش.چون گفتن برای دوتامون.میگم شاید نفری ۱۵ تاس مثلا. من باید چند روز بخورم این قرصو؟و همسرم بعد از ماه رمضان میخوان شروع ب خوردن کنن مشکلی پیش نمیاره؟؟ همسرم هم هر ۸ ساعت یکی باید بخورن؟؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله تاوانکس برای خودتونه و مترونیدازول رو هم هر تعدادی که نوشتن نصفش برای خودتونه و نصفش برای همسرتون با دستور یکسان . بهتره الان مصرف کنن و به تعویق نندازن . درمان باید همزمان صورت بگیره


  • مریم | 1399/02/15

   سلام وقت بخیر پسر من دو سال و سه ماهشه و از دیشب کمی تب و دل درد با اسهال داشت از نصف شب ، جرات بردن پیش پزشک هم ندارم لطفا راهنماییم کنید. ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   با توجه به تب، احتمالا دچار اسهال عفونی شده است.باید با رعایت احتیاطات به پزشک مراجعه نمایید.مصرف مایعات زیاد و پودرORS توصیه میشود.


  • فتانه رحیمی | 1399/02/14

   با سلام پسر من 4 سالشه مدتیه دچار خارش مقعد شده یکی از آشنایان گفتن ممکنه انگل باشه چون بی اشتها شده گفتن دکتر برای انگل مترونیدازول تجویز کردن میخواستم ببینم میشه بهش بدم و دستور مصرفش چه اندازه است؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   مبندازول هست
   همه افراد خانواده یکی الان یکی 2 هفته بعد جویدنی


  • وحید | 1399/02/10

   ببخشید اینو برا عفونت دندان هم میشه استفاده کرد ؟؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله برای از بین بردن عفونت بی هوازی دندان میتونید استفاده کنید


  • امید | 1399/02/10

   سلام. پسرم 3 سال نیمش هست، یک روز تب کرد با استامینومن فرداش خوب شد، دل درد داشت، میترونیدازول دادیم تا 3 روز، دل درش خیلی خوب شد، یعنی اول بیماریش تا چیزی میخورد دلش درد میگرفت طوری که گریه میکرد ولی 20 ثانیه بیشتر طول نمیکشید، الان بعد 5، 6 روز بعضی مواقع میگه دلم درد گرفت مثلا شاید روزی دوبار در حد 10 ثانیه ولی به نظر شدید نیست چون دیگه گریه نمیکنه و خیلی معمولی میگه، به نظرتون میترونیدازول رو ادامه بدیم 2 روز دیگه؟ تب اصلا نداره، سر حاله و بی حالی نداره

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   مترونیدازول رو تا 5 روز بهش بدین ولی اگر باز هم دل دردش ادامه داشت حتما به متخصص کودکان مراجعه کنید 


  • یسنا | 1399/02/10

   سلام ببخشید دختر 5 ساله دارم که دوروزه اسهال داره استفراغ هم داشت که بند اومدایامیشه مترونیدازول بهش داد دل درد داره همش میگه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه در صورت ادامه دل درد به پزشک مراجعه کنین 


  • ساغر | 1399/02/09

   سلام ببخشید من ۱۵سالمه خارش و سوزش واژن دارم می تونم از قرص میترونیدازول استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   فقط با تجویز پزشک مصرف شود.


  • نیما اسدی | 1399/02/08

   با سلام من جراحی اپادس داشتم الان اسهال دارم یک هفته هست دکتر داروی سیپرو بهم داده الانم خونشدم میتوانم میترونیدازول استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   برای تغییر نوع انتی بیوتیک فقط با پزشک خود مشورت نمایید.


  • صالحی | 1399/02/04

   سلام. من هفته هشت بارداری ام. قبل بارداری دندانم رو عصب کشی کردم اما پر نکردم و بخاطر کرونا ب تعویق افتاد.دندان پزشک گفت باید یک هفته مترونیدازول 250 هر دوازده ساعت و آموکسی سیلین مصرف کنم و برای پر کردن دندانم برم.پزشک خودم هم موافقت کرد و گفت مشکلی نیس. اما بامطالب اینترنت دچار تردید شدم. آیا مجاز ب مصرف هستم؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام این 2 دارو گروه B بارداری میباشد و مصرف آن زیر نظر متخصص بلامانع است


  • نازنین زهرا | 1399/02/03

   سلام دختر من ۲سال و ۷ماهشه ادرار میکنه میگه سوختم اگه نشوریش سری میسوزه ودرد داره ایا میتونم بهش مترونیدازل شربت ۱۲۵بهش بدم به خاطر کرونا جرات نمیکنم ببرمش دکتر

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه نباید متر.نیدازول بهش بدین . فعلا مایعات فراوان استفاده کنه و دستشوییشو نگه نداره .


  • خانم عباسی | 1399/02/01

   سلام دکتر من هر چند بار بعد از نزدیکی با همسرم سوزش و عفونت میگیرم .هر ماه هم میرم دکتر برام قرص مترونیدازول باقرص فنازومکس تجویز میکنه سرم هم میده ..دو روزه سوزشم قطع میشه ولی این بار چون قرص هارو خودم داشتم مصرف کردم ولی بدتر شدم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   باید نوع ترشحات،رنگ و بوی آن را بفرمایید تا بشود دارو تجویز کرد.


  • محیا | 1399/02/01

   دختر من حالت تهوع بدون استفراغ داشت که متخصص گوارش شربت مترونیدازول را نسخه کرد ، حدود چهار پنج روز حالت تهوعش رخ نداد ولی سه روز اخیر کم کم حالت برگشته وبا وجودی که دارو هنوز قطع نشده حالش مثل سابق داره میشه؟بنظرتون دارو ادامه پیدا کنه ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دارو را تا پایان دوره آن استفاده نمایید.


  • شهین شامیزاده | 1399/01/30

   سلام من دختر تو۵ماهگیشه بعد یک هفته بعد از واکسن ۴ماهگی تب کرد بردمش دکتر بهش شربت آزیروسین داد با شربت زینگ واستامینوفن وشربت کیدی کلدمن اینا بهش دادم بعدش تبش قطع شد اسهال شد ۲روز داروهارو دادم قطع کردم بعد ۵روز اسهالش قعط نشد دوباره بردمش داروهارو گف بهش نده یه قطره پدی لاکت هر۱۲ساعت وشربت متروماکس ۱۲۵ که هر ۸ساعت میدم ولی هنوز اسهالش قطع نشده شربت مترونیدازول رو میدم ولی میترسم عوارض داشته باشه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   شربت مترونیدازول رو تا 7 روز بهش بدین ولی اگر اصلا اسهالش کمتر نشده یا شدیدتر شده حتما مجدد به پزشک مراجعه کنین چون بچه ها خیلی به دهیدراتاسیون حساسن 


  • خدیجه | 1399/01/30

   سلام خسته نباشید من بخاطر عفونت زنان قرص متدونیدازول ۲۵۰گرفتم اما گفتن ۵۰۰ باید استفاده میکردم میشه دوتا بخورم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله میتونید دوتا دوتا استفاده کنین


  • حدیثه | 1399/01/30

   سلام خسته نباشین من دندونم عفونت و درد شدید داره دکتر نوافن و مترونیدازول داده هر ۸ ساعت ، ۴تا پنی سلین الان درد دندونم رفته و دندونم اطرافش باد کرده و صورتم متورم شده فقط احساس بی حسی ی سمته بدنمو میکنم ایا این خطرناکه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   آموکس سیلین هم هر 8 ساعت تا 1 هفته 


  • اصغر | 1399/01/29

   با عرض سلام،خردسال من دختر سه ساله هست که دکتر براش شربت مترونیدازول تجویز کرده شبی سه سی سی ولی متاسفانه نمیخوره،آیا میشه با شیر گاو مخلوط کرد و بهش داد،چون هرشب قبل خواب شیر میخوره؟؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   با شیر قاطی نکنید 
   میتونید با ابمیوه مخلوط کنید 


  • فرانک | 1399/01/29

   سلام دختر ما 5سالشه.دو روزه دل درد و دلپیچه داره و اسهال میکنه.شربت دی سیکلومین دادیم و پدی لاکت دادیم.کمی خوب میشه دوباره همون دل پیچه و اسهال.شربت مترونیدازول بدیم بهش؟تب نداره.عفونت روده نیست که؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   توصیه من اینه ک ب پزشک مراجعه کنید 


  • نسرین | 1399/01/29

   سلام ، من هفته ۳۱ بارداری هستم و حدود یک هفته میشه که دندون درد شدید دارم و آبسه کرده ، امروز هفت روزه از قرص آموکسی سیلین ۵۰۰ هر هشت ساعت و ۴ روزه از قرص مترونیدازول ۲۵۰ هر دوازده ساعت استفاده میکنم ولی اصلا بهتر نشدم ، چکار کنم و تا چه مدت باید داروها را ادامه بدم ؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   تا وقتی خوب بشید 
   دهانشویه کلرهگزیدین هم استفاده کنید 
   و مسواک هم بزنید