اطلاعات دارویی گادوفوسوست

Gadofosveset

گادوفوسوست Gadofosveset


گادوفوسوست یک داروی حاجب پارامغناطیس از دسته حاجبهای غیر یونی بر پایه عنصر گالادینیوم است که به عنوان حاجب در تصویر برداری ام آر آی کاربرد دارد.تزریق این دارو در فرایند تصویر از برداری ام آر آی، باعث بدست آمدن تصاویر بسیار واضحی از اختلالات عروقی می شود .

مکانیسم اثر

مکانیسم اثر:

 این دارو پس از تزریق و قرار گرفتن در معرض امواج مغناطیسی دستگاه ام آر آی ،به علت خاصیت پارامغناطیسی باعث ایجاد میدان های مغناطیسی شدید موضعی در رگ های مورد مطالعه می گردد.این میدان های مغناطیسی باعث برآشفتگی پروتون های  مولکول های آب در عضو مورد مطالعه می گردد.این برآشفتگی ها توسط دستگاه ام آر آی تشخیص داده شده و باعث بدست آمدن تصاویر واضح از عضو مورد مطالعه می شود.

فارماکودینامیک

این دارو به واسطه عنصر گالادینیوم موجود در ساختار خود باعث افزایش کیفیت تصاویر ام آر آی می گردد.

فارماکوکینتیک

به علت اتصال این دارو به آلبومین ، مدت زمان پایداری این دارو  در خون تا 10 برابر  نسبت به سایر مشتقات گالادینیوم افزایش می یابد  که این  پایداری طولانی، منجر به افزایش مهلت  برای انجام فرایند تصویربرداری میگردد.

حجم توزیع:

148±16ml/kg

متابولیسم: ناچیز

دفع دارو:

79 تا 94 درصد دفع بدون تغییر کلیوی

5 درصد از طریق مدفوع

زمان شروع اثر:

5 تا 7 دقیقه

مدت زمان طول اثر:

60 دقیقه

نیمه عمر:

افراد با کلیه سالم:  2.6±16 ساعت

نقص متوسط کار کلیه:49 ساعت

نقص شدید کار کلیه:70 ساعت

اتصال به پروتئین: 80 تا 87 درصد عمدتا آلبومین

موارد مصرف گادوفوسوست

ماده حاجب جهت آنژیوگرافی عروق کرونر

این دارو به واسطه عنصر گالادینیوم موجود در ساختار خود باعث افزایش کیفیت تصاویر ام آر آی می گردد.

مقدار مصرف گادوفوسوست

بزرگسالان:

(IV: 0.03 mmol/kg(0.12 mL/kg  

موارد منع مصرف

عملکرد غیرطبیعی کلیه , حساسیت به دارو , افزایش فاصله QT در نوار قلب

هرگونه سابقه حساسیت به مشتقات عنصر گالادینیوم.
بیماران دچار نقص کار کلیه ودارای اختلال در دفع داروها
بماران مستعد ابتلا به فیبروز نفروتیک سیستماتیک NFS

عوارض جانبی گادوفوسوست

سردرد , سندرم نفروتیک , سرگیجه , احساس سرما , افزایش فشارخون , واکنش های محل تزریق , خارش , پارستزی , وازودیلاتاسیون عروق محیطی , افزایش فاصله QT در نوار قلب

فیبروز سیستمی نفروتیک :

احتمال عارضه فیبروز سیستمی نفروتیک وجود دارد

حاجب های بر پایه گادولینیوم احتمال عارضه فیبروز سیستمی نفروتیک  را در بیمارانی که دچار نقص در دفع 


دارو هستند افزایش می دهند.در این بیماران تنها در صورتی از حاجب های پایه گادولینیوم استفاده گردد که بدست آوردن اطلاعات تنها با ام آر آی به همراه حاجب ممکن باشد و یا اینکه استفاده از حاجب های دیگر در فرایند ام آر آی ممکن ممکن نباشد.عارضه فیبروزیس نوروتیک ممکن است منجر به فیبروز کشنده یا ناتوان کننده شود که بر اجزایی مانند پوست ،ماهیچه ها یا اعضای داخلی بدن تاثیر بگذارد.

به نظر میرسد در بیمارانی که دچار نارسایی حاد یا مزمن کلیوی هستند،احتمال این عارضه بیشتر است

 [GFR] <30 mL/minute per 1.73 m2

بیماران  دارای آسیب حاد کلیوی و یا سایر عوارضی که منجر به کاهش عملکرد کلیه ها میشود را تحت نظر قرار دهید.در بیمارانی که به صورت مزمن دچار کاهش عملکرد کلیوی می شوند مانند بیماران بالای 60 سال یا بیماران مبتلا به فشار خون  یا دیابت  باید GFR به کمک تستهای آزمایشگاهی مشخص گردد.

در بیمارانی که در معرض ریسک بالاتر ابتلا به عارضه فیبروز نفروتیک هستند دوز دارو را بیشتر از مقدار توصیه افزایش ندهید و تجویز مجدد دارو را در فاصله زمانی انجام دهید که دارو از بدن بیمار پاکسازی شده باشد


افزایش فاصله QT:

موارد نادری از افزایش فاصله QT در استفاده از داروی گادوفوسوست مشاهده شده است.نتایج بدست آمده  از آنالیز داده های حاصل از مطالعات ایمنی دارو نشان داده که تجویز گادوفوسوست  منجر به تغییرات اندکی در فاصله QT در مقایسه با تجویز دارونما میگردد. اکوکاردیوگرافی بیماران با ریسک آریتمی ناشی از افزایش فاصله QT مانند بیماران قلبی عروقی باید تحت نظر قرار بگیرد.بیمارانی که از این دارو استفاده می کنند باید حداقل یک ساعت از زمان تجویز این دارو تحت نظر باشند.

باعث افزایش فاصله QT شده و با داروهای افزاینده QT تداخل دارد.

آمیودارون-اریترومایسین-هالوپریدول-پیموزاید-تاکرولیموس-کینیدین-سیزاپراید-دوفتیلاید-دیزوپیرامید تاموکسیفن-مزوریدازین-ایمی پرامین-تیوریدازین-آمی تریپتیلین-فلوکاینید-داپوکستین

هشدارها

فیبروز سیستمی نفروتیک :

احتمال عارضه فیبروز سیستمی نفروتیک وجود دارد

حاجب های بر پایه گادولینیوم احتمال عارضه فیبروز سیستمی نفروتیک  را در بیمارانی که دچار نقص در دفع 


دارو هستند افزایش می دهند.در این بیماران تنها در صورتی از حاجب های پایه گادولینیوم استفاده گردد که بدست آوردن اطلاعات تنها با ام آر آی به همراه حاجب ممکن باشد و یا اینکه استفاده از حاجب های دیگر در فرایند ام آر آی ممکن ممکن نباشد.عارضه فیبروزیس نوروتیک ممکن است منجر به فیبروز کشنده یا ناتوان کننده شود که بر اجزایی مانند پوست ،ماهیچه ها یا اعضای داخلی بدن تاثیر بگذارد.

به نظر میرسد در بیمارانی که دچار نارسایی حاد یا مزمن کلیوی هستند،احتمال این عارضه بیشتر است

 GFR <30 mL/minute per 1.73 m2

بیماران  دارای آسیب حاد کلیوی و یا سایر عوارضی که منجر به کاهش عملکرد کلیه ها میشود را تحت نظر قرار دهید.در بیمارانی که به صورت مزمن دچار کاهش عملکرد کلیوی می شوند مانند بیماران بالای 60 سال یا بیماران مبتلا به فشار خون  یا دیابت  باید GFR به کمک تستهای آزمایشگاهی مشخص گردد.

در بیمارانی که در معرض ریسک بالاتر ابتلا به عارضه فیبروز نفروتیک هستند دوز دارو را بیشتر از مقدار توصیه افزایش ندهید و تجویز مجدد دارو را در فاصله زمانی انجام دهید که دارو از بدن بیمار پاکسازی شده باشد.

افزایش فاصله QT:

موارد نادری از افزایش فاصله QT در استفاده از داروی گادوفوسوست مشاهده شده است.نتایج بدست آمده  از آنالیز داده های حاصل از مطالعات ایمنی دارو نشان داده که تجویز گادوفوسوست  منجر به تغییرات اندکی در فاصله QT در مقایسه با تجویز دارونما میگردد. اکوکاردیوگرافی بیماران با ریسک آریتمی ناشی از افزایش فاصله QT مانند بیماران قلبی عروقی باید تحت نظر قرار بگیرد.بیمارانی که از این دارو استفاده می کنند باید حداقل یک ساعت از زمان تجویز این دارو تحت نظر باشند.

 

نکات قابل توصیه

این دارو در طی عکسبرداری MRA (آنژیوگرافی با رزونانس مغناطیسی) استفاده می شود.


عوارض جانبی این که از این دارو اغلب گزارش شده است:

خارش ،حالت تهوع ،سوزش محل تزریقسایر عوارض جانبی این دارو: در صورت وجود هر یک از این علائم ، فوراً با پزشک خود مشورت کنید

علایم فیبروز سیستمیک نفروژنیک مانند سوزش پوست ، خارش ، تورم یا پوسته پوسته شدن. سایر عوارض مانند لکه های قرمز یا تیره روی پوست؛ ضعف عضلانی؛ درد لگن یا مفاصل هنگام حرکت ، خم شدن یا صاف کردن بازوها ، دست ها ، یا پاها.

مشکلات کلیوی مانند عدم عبور ادرار ، خون در ادرار ، تغییر در میزان ادرار ، افزایش وزن.

سرگیجه شدید ، ضربان قلب غیر طبیعی ، ضربان قلب سریع

علائم افزایش حساسیت، مانند خس خس؛ تنگی قفسه سینه؛ تب؛ خارش؛ سرفه بد؛ رنگ پوست آبی؛ تشنج؛ یا تورم صورت ، لب ها ، زبان یا گلو.

این یک لیست جامع از همه عوارض جانبی نیست. در صورت سوال با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

گروه c

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

حاجب های بر پایه گادولینیوم ممکن است از جفت عبور کنند.

استفاده از مواد حاجب حاوی گادولینیوم در بارداری بحث برانگیز است و باید محدود باشد. در صورتی که نتیجه عکس برداری با حاجب ،جنین یا مادر را بهبود بخشد ممکن است یک ماده حاجب حاوی گادولینیوم برای استفاده در بارداری تجویز شود. 

بعلاوه ، استفاده فقط باید در صورتی درنظر گرفته شود كه اطلاعات مورد نیاز از مطالعه بدون استفاده از ماده حاجب قابل دستیابی نباشد.و یا عکس برداری تا زمان زایمان قابل تعویق نباشد.

از داروهای با ریسک کم  ایجاد فیبروز سیستمیک نفروژنیک باید با کمترین دوز موثر استفاده شود.

مصرف در شیردهی

هیچ تجربه منتشر شده ای با گادوفوسوست در دوران شیردهی وجود ندارد.طبق دستورالعمل های توسغه یافته توسط چندین سازمان حرفه ای در  آمریکای شمالی پس از دریافت یک ماده حاجب حاوی گادولینیوم ،شیردهی مادر نباید مختل شود.در دوران شیردهی ممکن است انتخاب یک کنتراست گادولینیوم که سرعت پاکسازی بیشتری دارند ، به ویژه در شیردهی نوزادان نارس ترجیح داده شود.
 

دارو های مشابه

گادوبوترول , گادوپنتتیک اسید , گادوتریک اسید , گادودیامید ( امنی اسکن) , دوتارم (گادوترات مگلومین)

گادوبوترول ،گادودیامید ( امنی اسکن) ،گادوپنتتیک اسید، گادوتریک اسید ،دوتارم (گادوترات مگلومین)

اشکال دارو گادوفوسوست

آبلاوار

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.