اطلاعات دارویی لوپیناویر + ریتوناویر

Lopinavir and Ritonavir

لوپیناویر + ریتوناویر Lopinavir and Ritonavir

گروه دارو: ضد ویروس ها

داروی آنتی رترووایرال که در عفونت HIV-1 مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیسم اثر

مهار کننده پروتئاز؛ مانع از شکسته شدن پیش سازهای Gag-Pol polyprotein می شود که به نوبه خود باعث تشکیل ذرات ویروسی نابالغ و غیربیماری زا می شود.

اثر ضد ویروسی اصلی ناشی از لوپیناویراست.

ریتوناویر با مهارمتابولیسم، باعث طولانی کردن اثروافزایش غلظت سرمی می شود.

فارماکوکینتیک

لوپیناویر
- زمان پیک غلظتی: 4 ساعت
- پیک غلظت پلاسمایی: (800 میلی گرم روزانه به مدت 4 هفته):  3.7±11.8میکروگرم در میلی لیتر
- نیمه عمر: 5 تا 6 ساعت
- پروتئین بایندینگ : 98 تا 99٪
- متابولیسم: CYP3A4 که توسط ریتوناویر مهار می شود
- دفع: مدفوع (83٪)؛ ادرار (10٪)

ریتوناویر

- جذب: متغیر، با یا بدون غذا
- حجم توزیع: 0.16 تا 0.66  L/kg ( غلظت بالا در سرم و غدد لنفاوی)
- پروتئین بایندینگ: 98 تا 99٪
- متابولیسم: کبدی؛ پنج متابولیت، غلظت کمی ازیک متابولیت فعال در پلاسما بدست امده است (اکسیداتیو)
- نیمه عمر: 3 تا 5ساعت
- زمان پیک غلظتی: 2 ساعت (محلول خوراکی)
- دفع: ادرار (11٪)؛ مدفوع (86٪)

موارد مصرف لوپیناویر + ریتوناویر

درمان عفونت ناشی از ویروس HIV

- عفونت HIV-1

مقدار مصرف لوپیناویر + ریتوناویر

- مقدار 400mg/100 mg هر 12 ساعت یا 800mg / 200 mg روزانه در بیماران با کمتر 3 جایگزین های مرتبط با مقاومت لپیناویر.

 

دوز یکبار درروز فقط برای بیماران مهارکننده پروتئاز ساده توصیه شده است و برای زنان باردار یا تجویز همزمان با داروهای افاویرنز، نویراپین، فوزامپرناویر، نلفیناویر، کاربامازپین، فنی توئین یا فنوباربیتال توصیه نمی شود.


کودکان

از دوز یکبار در روز در کودکان یا نوجوانان استفاده نکنید (هر 12 ساعت توصیه می شود)


<2هفته:
ایمنی و کارآیی اثبات نشده است


2
هفته تا 6 ماه:

  • - محلول خوراکی: 300mg/75 mg درهرمترمربع یا 16mg/4 mg  در هر کیلوگرم  هر12 ساعت
  • - در نوزادان كمتر از 6 ماه با داروهای افویرنز، نویراپین، فوسامپرناویر، نلفیناویر مصرف نكنید.
  • - استفاده از 300mg/75 mg درهرمترمربع در نوزادان با سن کمتر از 6 ماه با سطح پایین تری از لوپیناویرنسبت به بزرگسالان همراه بوده است. دوز لوپیناویر را ارزیابی کرده و برای فواصل زمانی مکرر با توجه به رشد تنظیم کنید.


6 ماه تا 18 سال

- محلول خوراکی: (عدم دریافت همزمان افویرنز، نویراپین، فوسامپرناویر یا نلفیناویر)

230mg/57.5 mg/m²   درهر دوز هر 12 ساعت، از 400 میلی گرم لوپیناویردر دوز تجاوز نکند. یا دوزهای مبتنی بر وزن ذکر شده :

- 7 تا <15 کیلوگرم: 12mg/kg/dose هر 12 ساعت بر اساس لوپیناویر

- 15-40 کیلوگرم: 10mg/kg/dose هر 12 ساعت بر اساس لوپیناویر؛ از 400mg/100 mg هر 12 ساعت تجاوز نکند

- > 40 کیلوگرم: به عنوان بزرگسالان؛ 400mg/100 mg هر 12 ساعت

- قرص خوراکی: (عدم دریافت همزمان افویرنز، نویراپین، فوسامپرناویر یا نلفیناویر)

- ≥15-25 کیلوگرم یا ≥0.6-<0.9 مترمربع: m² :200 mg/50 mg  هر 12 ساعت

- >25-35 کیلوگرم یا ≥0.9-<1.4 m² :300 mg/75 mg هر 12 ساعت

- >35 کیلوگرم یا ≥1.4 m² :400 mg/100 mg هر 12 ساعت

- 6 ماه تا 18 سال (با مصرف همزمان افویرنز، نویراپین، فوسامپرناویر یا نلفیناویر)

- 300mg/75 mg/m² هر 12 ساعت. از 400 میلی گرم لوپیناویردر دوز تجاوز نکند.

  • - دوز تأیید شده توسط FDA :500 mg/125 mg هر 12 ساعت
 

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو , مصرف همزمان با القاکننده های قوی CYP3A

- حساسیت به ریتوناویر، لوپیناویر

- همزمانی مصرف با القا کننده های CYP3A4 و پیش سازهای اصلی


داروهایی که با لوپیناویر / ریتوناویر منع مصرف دارند شامل:

- آگونیست های آلفا1 - آدرنرپتور (مانند آلفوزوسین)
- ضد آریتمی ها (آمیودارون، بپریدیل، فلکائینید، پروپافنون، کینیدین، دروندارون)
- ریفامپین
- لومیتاپید
- وریکونازول
- مشتقات ارگوت (دی هیدروارگوتامین، ارگوتیل. لوواستاتین، سیمواستاتین، لورازیدون، رانولازین، پیموزاید)
- سیلدنافیل (در صورت استفاده برای PAH)
- میدازولام و تریازولام
- آپالوتامید
- کلشی سین
الباسویر/گرازوپرویر

عوارض جانبی لوپیناویر + ریتوناویر

اسهال , سردرد , تهوع , دردشکمی , ضعف , سندروم استیون جانسون , افزایش ALT , نفخ , نکرولیز سمی اپیدرمال , اریتم مولتی فرم , راش , هایپر گلیسمی , نوتروپنی , هایپر لپیدمی , هایپراورسمی , افزایش LFTs

- اسهال

- هایپرلیپیدمی

- حالت تهوع

- راش

- درد شکم

- افزایش ALT

- سردرد

- LFT های افزایش یافته

- ضعف

- هایپریوریسمی

- نفخ شکم

- نوتروپنی

- سندرم استیونز جانسون

- اریتما مولتیفرم

- نکرولیز اپیدرمال توکسیک

- هایپر گلیسمی

تداخلات دارویی

داروهای مهارکننده پروتئاز HIV مانند:
- تیپراناویر
- فوسامپرناویر
- کوبیسیستات

داروهایی که بر حذف لوپیناویر و ریتوناویر از بدن تأثیر گذارند و درنتیجه بر روی عملکرد داروی لوپیناویر و ریتوناویر نیز تأثیر می‌گذارند، عبارت‌اند از:
- بوسپرویر
ریفامپین
- مخمر سنت جان 

لوپیناویر و ریتوناویر می‌تواند سرعت حذف سایر داروها را از بدن کاهش دهد و بر عملکرد آن‌ها تأثیر گذارد.نمونه‌هایی از داروهای تحت تأثیر شامل مسدود کننده خاص آلفا مانند:
- آلفازوسین

برخی داروهای استنشاقی برای درمان مشکلات تنفسی مانند:
- فلوتیکازون
- سالمترول
- سیزاپراید

داروی خاص برای درمان اختلال عملکرد نعوظ ED و فشار خون ریوی:
- سیلدنافیل 
- واردنافیل

داروهای ارگوت مانند:
دی هیدرو ارگوتامین
- پیموزاید
- ریواروکسابان
- سیمپرویر 
- تلاپرویر 

برخی داروهای آرام بخش مانند:
- میدازولام
- تریازولام

برخی از داروهای “استاتین” مواد مخدر کلسترول مانند:
- لووستاتین
- سیمواستاتین


 

هشدارها

- پانکراتیت گزارش شده و مرگ و میر رخ داده است.

- خطر ابتلا به سندرم بازسازی سیستم ایمنی در صورت استفاده با (HAART) درمان ضد رتروویروسی بسیار فعال

- هپاتوتوکسیسیته گزارش شده و مرگ ومیرخ داده است.

- به طور نادر طولانی شدن زمان QT و PR و torsades de pointes گزارش شده است.

- مواردی از بلوک قلبی درجه دوم و سوم مشاهده شده است.

- افزایش خونریزی از جمله هماتوم پوستی و هماتروزیس در بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A و B تحت درمان با مهار کننده های پروتئاز.

- ابتلای جدید به دیابت، تشدید دیابت در افراد که پردیابتیک هستند و افزایش قند خون در مبتلایان به HIV-1 که تحت درمان با مهار کننده پروتئاز قرار گرفته اند گزارش شده است.

- افزایش خطر سمیت (یعنی مشکلات جدی قلب، کلیه یا تنفس) در نوزادان نارس یا سایرنوزادان به دلیل کاهش توانایی در از بین بردن پروپیلن گلیکول موجود در فرمولاسیون.

- موارد تهدید کننده زندگی همچون سمیت قلبی، اسیدوز لاکتیک، نارسایی حاد کلیوی، دپرسیون CNS و عوارض تنفسی منجر به مرگ، به طور عمده در نوزادان نارس  گزارش شده است.

نکات قابل توصیه

- نظارت بر عملکرد کبد قبل و در طول درمان ، به ویژه در بیماران مبتلا به بیماری کبدی شدید.
- ممکن است افزایش کلسترول و تری گلیسیرید رخ دهد. قبل از درمان و پس از آن دوره ای مانیتور شود.
- خطر توزیع مجدد چربی، آنمی همولیتیک، هایپرگلیسمی، هایپربیلیروبینمی در صورت استفاده همزمان از سایر داروهای آنتی رترووایرال.
- در چنین مواردی، FDA  مانیتورینگ جهت بررسی افزایش اسمولالیته سرم، کراتینین سرم و سایر علائم سمیت را توصیه می کند.

مصرف در بارداری

در موارد ضروری که جایگزینی برای دارو وجود ندارد

- مطالعات حیوانی نتوانسته اند شواهدی از ناهنجاری های جنینی مربوط به درمان با این دارو را نشان دهند.
- این دارو فقط در صورت نیاز و بالاتر بودن سود آن نسبت به خطرات ممکن برای جنین در دوران بارداری استفاده می شود.
- دوز یک بار در روز در دوران بارداری توصیه نمی شود.
- محلول خوراکی نباید در دوران بارداری استفاده شود.
- حاوی الکل و پروپیلن گلیکول است.
- عدم نیاز به تنظیم دوز در دوره پس از زایمان.

مصرف در شیردهی

مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري ها توصيه مي كنند كه مادران آلوده به HIV-1 ازشیردهی به فرزندان خود خودداری کنند تا از خطر انتقال HIV-1 جلوگیری شود.
به دلیل احتمال انتقال HIV (در نوزادان با اچ آی وی منفی)، ایجاد مقاومت ویروسی (در شیرخواران دارای HIV مثبت) و بروز عوارض جانبی در شیرخواران، به مادران توصیه می شود در صورت دریافت درمان، شیردهی را متوقف کنند.

اشکال دارو لوپیناویر + ریتوناویر

Kaletra

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.