اطلاعات دارویی الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور

Elexacaftor, Tezacaftor, and Ivacaftor

الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور Elexacaftor, Tezacaftor, and Ivacaftor

گروه دارو: اصلاح کننده CFTR

الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور برای درمان سیستیک فیبروزیس استفاده می شود.

مکانیسم اثر

الگزاکافتورو تزاکافتور پردازش سلولی و انتقال اشکال طبیعی و جهش یافته تنظیم کننده هدایت غشایی سیستیک فیبروزیس (CFTR) (از جمله F508del-CFTR) را تسهیل می کنند تا میزان پروتئین CFTR بالغ تحویل داده شده به سطح سلول افزایش یابد.
ایواکافتوریک تقویت کننده CFTR است که با تقویت احتمال باز شدن کانال پروتئین CFTR در سطح سلول، انتقال کلرید را تسهیل می کند.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی خالص:
الگزاکافتور: 80٪
تزاکافتور: مشخص نشده است
ایواکافتور: مشخص نشده است
زمان پیک پلاسمایی:
الگزاکافتور: 6 ساعت
تزاکافتور: 3 ساعت
ایواکافتور: 4 ساعت
پیک غلظت پلاسمایی:
الگزاکافتور: 8.7 میکروگرم در میلی لیتر
تزاکافتور: 6.8 میکروگرم در میلی لیتر
ایواکافتور: 1.2 میکروگرم در میلی لیتر
AUC
الگزاکافتور: 162 میکروگرم در ساعت در میلی لیتر
تزاکافتور: 94.5 میکروگرم در ساعت در میلی لیتر
ایواکافتور: 11.7 میکروگرم در ساعت در میلی لیتر
زمان رسیدن به حالت پایدار:
الگزاکافتور: ظرف 14 روز
تزاکافتور: ظرف 8 روز
ایواکافتور: ظرف 3-5 روز
پروتئین بایندینگ:
الگزاکافتور:> 99٪
تزاکافتور~ 99 %
تزاکافتور~ 99 %
حجم توزیع:
الکساکافتور: 53.7 لیتر
تزاکافتور: 82 لیتر
ایواکافتور: 293 لیتر
متابولیسم:
-الگزاکافتور
مسیر اصلی: CYP3A4 / 5
متابولیت فعال: M23-ELX
قدرت متابولیت نسبت به داروی اصلی: مشابه
-تزاکافتور
مسیر اصلی: CYP3A4 / 5
متابولیت فعال: M1-TEZ
قدرت متابولیت نسبت به داروی اصلی: مشابه
-ایواکافتور
مسیر اصلی: CYP3A4 / 5
متابولیت فعال: M1-IVA
قدرت متابولیت نسبت به داروی اصلی~ 1/6 
نیمه عمر
الگزاکافتور: 29.8 ساعت
تزاکافتور: 17.4 ساعت
ایواکافتور: 15 ساعت
کلیرانس:
الگزاکافتور: 1.18 لیتر در ساعت
تزاکافتور: 0.79 لیتر در ساعت
ایواکافتور: 10.2 لیتر در ساعت
دفع
الگزاکافتور: مدفوع (87.3٪ ؛ در درجه اول به عنوان متابولیت) ؛ ادرار (0.23٪)
تزاکافتور: مدفوع (72٪ ؛ بدون تغییر یا به صورت M2-TEZ) ؛ ادرار (14٪ ؛ 0.79٪ بدون تغییر)
ایواکافتور: مدفوع (87.8٪) ادرار (6.6٪)

موارد مصرف الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور

سیستیک فیبروزیس که دارای یک موتاسیون در ژن CFTR باشد

سیستیک فیبروزیس: درمان سیستیک فیبروزیس در بیماران ≥12 سال  که حداقل یک جهش F508del در ژن تنظیم کننده انتقال غشای سیستیک فیبروزیس (CFTR) دارند.

مقدار مصرف الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور

-2 قرص ترکیبی با دوز ثابت (الگزاکافتور100 میلی گرم ، تزاكافتور 50 میلی گرم وایواکافتور75 میلی گرم)خوراکی هر صبح و 1 عدد قرص ایواکافتور150 میلی گرم خوراکی عصر؛ ~ با 12 ساعت فاصله .
-مصرف همزمان با مهارکننده های متوسط یا قوی CYP3A
-مهارکننده های متوسط CYP3A
دوز روزانه : 2 قرص ترکیبی با دوز ثابت هر صبح و 1 قرص ایواکافتور150 میلی گرم هر صبح به صورت روز درمیان . دوز عصر مصرف نشود
-مهار کننده های قوی CYP3A
2 قرص ترکیبی با دوز ثابت به صورت خوراکی  دو بار در هفته و با فاصله 3 تا 4 روز مصرف کنید. دوز عصر مصرف نشود.

موارد منع مصرف

ندارد.

ندارد

عوارض جانبی الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور

سینوزیت , آنفولانزا , اسهال , آکنه , سردرد , دردشکمی , سرگیجه , عفونت دستگاه ادراری , خارش , اگزما , نفخ , کاهش قند خون , التهاب لوزه , اتساع شکم , راش , عفونت دستگاه تنفسی فوقانی , فارنژیت , التهاب ملتحمه چشم , افزایش BUN , دیسمنوره ( دردهای ابتدای قاعدگی) , گرفتگی بینی , رینوره , رینیت , افزایش بیلی روبین سرم , افزایش AST و ALT

سردرد ، عفونت دستگاه تنفس فوقاني ، درد شكم ، اسهال ، راش ، افزایش ALT ، افزایش AST ، افزایش BUN ، گرفتگی بینی ، رینوره ،رینیت ، آنفلوانزا ، سینوزیت ، افزایش بیلی روبین ، نفخ شکم ، اتساع شکم ، التهاب ملتحمه ، عفونت تنفسی  فارنژیت ، التهاب لوزه ، عفونت دستگاه ادراری ، افزایش پروتئین واکنش پذیر C ، کاهش قند خون ، سرگیجه ، دیسمنوره ، آکنه ، اگزما ، خارش

Abametapir-amobarbital-apalutamide-bosentan-butabarbital-butalbital-carbamazepine-chloramphenicol-dabrafenib-dexamethasone-efavirenz-enzalutamide-eslicarbazepine acetate-etravirine-fosphenytoin-grapefruit-ivosidenib-mifepristone-mitotane-nafcillin-nevirapine-oxcarbazepine-pentobarbital-phenobarbital-phenytoin-primidone-rifabutin-rifampin-rifapentine-secobarbital-St John's Wort-tucatinib-voxelotor-Amiodarone-aprepitant-atazanavir-bicalutamide-cenobamate-ceritinib-clarithromycin-clozapine-cobicistat-conivaptan-crizotinib-cyclosporine-darunavir-desipramine-diltiazem-doxycycline-dronedarone-duvelisib-elagolix-encorafenib-erythromycin base-erythromycin ethylsuccinate-erythromycin lactobionate-erythromycin stearate-fedratinib-fluconazole-fluvoxamine-fosamprenavir-haloperidol-idelalisib-iloperidone-imatinib-indinavir-isoniazid-istradefylline-itraconazole-ketoconazole-lapatinib-lopinavir-metronidazole-nefazodone-nelfinavir-netupitant/palonosetron-nicardipine-posaconazole-quinupristin/dalfopristin-ribociclib-ritonavir-rucaparib-saquinavir-schisandra-sertraline-stiripentol-tazemetostat-tecovirimat-tetracycline-tipranavir-verapamil-voriconazole

هشدارها

- افزایش در ترانس آمینازهای کبدی و سطح بیلی روبین مشاهده شده است.
کدورت های غیر مادرزادی عدسی چشم با رژیم های حاوی ایواکافتور گزارش شده است.
-مصرف همزمان با مهارکننده های متوسط یا قوی CYP3A باعث افزایش مواجهه سیستمیک با 
الگزاکافتور/تزاکافتور  و  ایواکافتور می شود.
-مصرف همزمان با القا کننده های قوی CYP3A توصیه نمی شود.
-مصرف همزمان ایواکافتور یا تزاکافتور/ ایواکافتور با دیگوکسین ، یک سوبسترای حساس P-gp ، به میزان 1.3 برابرAUC دیگوکسین را افزایش می دهد ، بر اساس مهار ضعیف P-gp توسط ایواکافتور.
-ایواکافتور ممکن است CYP2C9 را مهار کند. در صورت استفاده همزمان با وارفارین ، INR را کنترل کنید. با سایر سوبستراهای CYP2C9 احتیاط کنید (به عنوان مثال ، گلیمپیراید ، گلیپیزاید).
-الگزاکافتور و متابولیت فعال آن (M23-ELX) مانع جذب توسط OATP1B1 و OATP1B3 در شرایط in vitro می شوند. مصرف همزمان ممکن است باعث افزایش در معرض قرار گرفتن بدن در مقابل داروهایی شود که سوبستراهای این ناقلین هستند (به عنوان مثال ، استاتین ها ، گلیبوراید ، ناتگلیناید ، رپاگلینید).

نکات قابل توصیه

-سطح ترانس آمینازهای کبدی و بیلی روبین را قبل از شروع،هر 3ماه در سال اول و پس از آن سالانه اندازه بگیرید. برای کسانی که سابقه بیماری کبدی دارند ،مراقبت بیشتر و مکرردر نظر داشتهودر صورت بروزافزایشقابل توجه در این فاکتورها، دارو را  قطع کنید.
-اختلال کبدی:
متوسط: توصیه نمی شود مگر اینکه منافع بیش از خطر باشد .با حذفقرص150 میلی گرمایواکافتور نوبت عصر، دوز را کاهش دهید.عملکرد کبد را کنترل کنید.
شدید: استفاده نکنید
- ALT,AST> 5x ULN ، یا ALT , AST> 3x ULN با بیلی روبین> 2x ULN: مزایا و خطرات ادامه درمان را به دنبال رفع افزایش ترانس آمینازها در نظر بگیرید.
- دوز فراموش شده:
دوز صبح: اگر ≤ 6 ساعت از دوز فراموش نشده صبح گذشته باشد، دوز فراموش شده را در اسرع وقت مصرف کنید و برنامه اصلی را ادامه دهید. اگر بیش از 6 ساعت از دوز فراموش نشده صبح گذشته باشد، دوز فراموش شده را در اسرع وقت مصرف کنید و دوز شب را مصرف نکنید. دوز صبحگاهی برنامه ریزی شده بعدی باید در زمان معمول خود مصرف شود.
دوز شب: اگر ≤ 6 ساعت از دوز فراموش شده شب گذشته باشد ، دوز فراموش شده را در اسرع وقت مصرف کنید و برنامه اصلی را ادامه دهید. اگر بیش از 6 ساعت از دوز فراموش شده شب گذشته ، دوز فراموش شده را مصرف نکنید. دوز صبحگاهی برنامه ریزی شده بعدی باید در زمان معمول خود مصرف شود.
- در بیماران با نارسایی شدید کلیه با احتیاط مصرف شود

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

داده ها در خصوص استفاده از این داروی ترکیبی یا اجزای منفرد آن برای اطلاع از خطرات مرتبط با دارو در بارداری، محدود و ناقص است. مطالعات تولید مثل و رشد در موش و خرگوش تراتوژنیک بودن یا اثرات نامطلوب رشدی را نشان نداده است.

مصرف در شیردهی

در مورد وجود الگزاکافتور/تزاکافتور و ایواکافتور در شیر، اثرات آن بر شیرخوار با شیر مادر یا اثرات آن بر روی تولید شیر ، هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست.
الگزاکافتور/تزاکافتور و ایواکافتوردر موشهای شیرده از طریق شیر دفع می شوند.

دارو های مشابه

تزاکافتور/ایواکافتور

اشکال دارو الگزاکافتور/ تزاکافتور و ایواکافتور

Trikafta

به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . متقاضیان میتوانند با ارائه ی کارت ملی و با مراجعه به داروخانه مرکزی امام یا استفاده از خدمات غیر حضوری ، اقدام به تهیه واکسن نمایند .

**پاسخگویی به سوالات دارویی ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در پیج اینستاگرام موسسه انجام می شود .


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.