اطلاعات دارویی کانابیدیول

Cannabidiol

کانابیدیول Cannabidiol


از کانابیدیول برای درمان تشنج در افراد مبتلا به سندرم لنوکس-گاستات یا سندرم دراوت استفاده می شود. کانابیدیول در بزرگسالان و کودکانی که حداقل 2 سال  سن دارند استفاده می شود.

مکانیسم اثر

کانابیدیل خالص (CBD):مکانیسم دقیقی که CBD اثرات ضد تشنج خود را ایجاد می کند ناشناخته است
کانابیدیدول از نظر ساختاری ضد تشنج جدید است. مشخص نیست که اثرات ضد تشنج خود را از طریق گیرنده های CB1 و یا از طریق کانال های سدیم دریچه ای ولتاژدار اعمال کند.
CBD ممکن است یک اثر ضد تشنجی تجمعی اعمال کند ، شامل تعدیل تعدادی از سیستم های درون زا ، که محدود به  مهار عصبی (کانال GABA سیناپسی و خارج سیناپسی) ، تعدیل کلسیم داخل سلولی (TRPV ، VDAC ، GPR55) و اثرات احتمالی ضد التهابی ( آدنوزین) نمی شود.

فارماکودینامیک

اگرچه مکانیسم و میزان دقیق تأثیرات THC و CBD کاملاً مشخص نشده است ، اما نشان داده شده است که CBD دارای فعالیت ضد درد ، ضد تشنج ، شل کننده عضلات ، ضد اضطراب ، محافظت عصبی ، ضد اکسیدان و آنتی سایکوتیک است. این تنوع گسترده ای از اثرات احتمالاً به دلیل مکانیسم های پیچیده دارویی آن است. علاوه بر اتصال به گیرنده های CB1 و CB2 سیستم اندوکانابینوئید ، شواهدی وجود دارد که CBD گیرنده های 5-HT1A سروتونرژیک و TRPV1–2 وانیلویید را فعال می کند ، گیرنده های آدرنرژیک آلفا -1 ومیکرو- اپیویید را آنتاگونیزه می کند ، بازجذب سیناپتوزومال نورآدرنالین ، دوپامین ، سروتونین و اسید گامینوبوتیریک و جذب سلولی آناندامید را مهار می کند. بر روی ذخیره های Ca2 میتوکندری اثر می گذارد ، کانال های Ca2 فعال شده با ولتاژ کم (نوع T) را مسدود می کند ، فعالیت گیرنده های مهاری گلیسین را تحریک می کند و فعالیت آمید چرب هیدرولاز (FAAH) را مهار می کند.

فارماکوکینتیک


زمان پیک پلاسما ، حالت پایدار : 2.5 تا 5 ساعت
غذا: وعده های غذایی پرچرب و پر کالری پیک غلظت پلاسمایی را 5 برابر ، AUC را 4 برابر افزایش داده و از تغییرپذیری کلی در مقایسه با داوطلبان سالم می کاهند
 پروتئین بایندینگ ، از جمله متابولیت ها:> 94٪
حجم توزیع: 20،963 تا 42،849  لیتر
متابولیسم: در کبد و روده (در درجه اول در کبد) توسط آنزیم های CYP2C19 و CYP3A4 و ایزوفرم های UGT1A7 ، UGT1A9 و UGT2B7 متابولیزه می شود.
بعد از تکرار دوز ، AUC متابولیت 7-OH-CBD (متابولیت فعال) ،  38% کمتر از داروی اصلی است.
متابولیت 7-OH-CBD به 7-COO-CBD تبدیل می شود که AUC آن 40 برابر بیشتر از داروی اصلی دارد.
بر اساس مدل های بالینی تشنج ، متابولیت 7-OH-CBD فعال است. با این حال ، متابولیت 7-COOH-CBD فعال نیست
نیمه عمر: 56 تا 61 ساعت
کلیرانس: 1111 لیتر در ساعت (دوز 1500 میلی گرم)
دفع: عمدتا مدفوع ؛ کلیرانس کلیوی جزئی

موارد مصرف کانابیدیول

سندرم لنوکس گاستات عود کننده

برای تشنج در ارتباط با سندرم لنوکس- گاستات(LGS) ، سندرم  دراوت (DS) ، یا کمپلکس توبروس اسکلروزیس (TSC) در بیماران با سن  ≥1 سال

مقدار مصرف کانابیدیول

-LGS یا DS (سندرم لنوکس-گاستات و سندرم دراوت)
در ابتدا 2.5 میلی گرم / کیلوگرم خوراکی دو بار در روز ؛ بعد از 1 هفته ، ممکن است به دوز نگهدارنده 5 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز افزایش یابد.
• در صورت تحمل دوز 5 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز  و نیاز به کاهش وقوع دفعات تشنج درآینده، بیمار ممکن است از حداکثر دوز نگهدارنده توصیه شده 10 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز  (یعنی 20 میلی گرم در کیلوگرم در روز) بهره مند شود.
• دستیابی به دوز 10 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز ممکن است با افزایش هفتگی 2.5 میلی گرم بر کیلوگرم دو بار در روز، جهت کسب تحمل لازم، رخ دهد.
• اگر تیتراسیون سریعتر از دوز 10 میلی گرم در کیلوگرم در روز به 20 میلی گرم در کیلوگرم در روز تضمین شود، ممکن است فرکانس افزایش دوز دارو افزایش یابد اما نه بیشتر از روز در میان.
• تجویز دوز 20 میلی گرم در کیلوگرم در روز منجر به کاهش میزان تشنج نسبت به دوز نگهدارنده توصیه شده 10 میلی گرم در کیلوگرم در روز می شود، اما با افزایش واکنش های جانبی
-TSC (کمپلکس توبروس اسکلروزیس)
• دوز شروع: 2.5 میلی گرم بر کیلوگرم خوراکی دو بار در روز
• افزایش دوز هفتگی با 2.5 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز به جهت کسب تحمل لازم ، به دوز نگهدارنده توصیه شده 12.5 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز
• اگر تیتراسیون سریعتر تضمین شود ، دوز دارو ممکن است با فرکانس بیشتر افزایش یاید اما نه بیشتر از یک روز میان
• اثر بخشی دوزهای کمتر از 12.5 میلی گرم بر کیلوگرم دو بار در روز در بیماران مبتلا به TSC بررسی نشده است.
-تغییرات دوز در اختلال کبدی
• متوسط ​​(LGS یا DS)
o دوز شروع: 1.25 میلی گرم بر کیلوگرم  دو بار در روز
oدوز نگهدارنده: 2.5 تا 5 میلی گرم بر کیلوگرم دو بار در روز
• شدید (LGS یا DS)
o دوز شروع: 0.5 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز
oدوز نگهدارنده: 1 میلی گرم در کیلوگرم دو بار در روز
• متوسط ​​(TSC)
o دوز شروع: 1.25 میلی گرم بر کیلوگرم  دو بار در روز
o دوز نگهدارنده: 6.25 میلی گرم بر کیلوگرم  دو بار در روز
• شدید (TSC)
o دوز شروع: 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم  دو بار در روز
o دوز نگهدارنده: 2.5 میلی گرم بر کیلوگرم  دو بار در روز

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو

حساسیت زیاد به کانابیدیول یا هر یک از مواد تشکیل دهنده محصول

عوارض جانبی کانابیدیول

کم خونی , اختلال خواب , عفونت , اسهال , کاهش وزن , کاهش اشتها , دردشکمی , عفونت قارچی , پنومونی , ضعف , خواب آلودگی , راش پوستی , خستگی , کاهش هموگلوبین , اختلالات تنفسی , تحریک پذیری , بی حالی و رخوت , ناراحتی شکمی , عفونت ویروسی , راه رفتن غیر عادی , پرخاشگری , بی خوابی , گاستروآنتریت , آژیتاسیون , افزایش ترانس آمینازها , آستنیا (ضعف فیزیکی و کاهش سطح انرژی) , سداسیون , افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز , کاهش هماتوکریت , هیپوکسی

خواب آلودگی ، بی حالی ،سداسیون ، خستگی ، ضعف ، بی خوابی ، اختلال خواب ، خواب پریشان ، بثورات پوستی ، کاهش وزن ، کاهش اشتها ، اسهال ، کم خونی ، افزایش آلانین آمینوترانسفراز سرم ، افزایش ترانس آمینازهای سرم ، عفونت ، عفونت ویروسی ، آستنیا ، آژیتاسیون، تحریک پذیری ، رفتار پرخاشگرانه ، طغیان خشم، آب ریزش از دهان، راه رفتن غیر عادی ، گاستروآنتریت ، سیالوره ، دیسترس شکمی ، درد شکم ، عفونت قارچی ، پنومونی ، هیپوکسی ، نارسایی تنفسی، کاهش هماتوکریت ، کاهش هموگلوبین ، افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز سرم ، افزایش ترانس آمینازهای سرم (> 20 برابر ULN) ، واکنش حساسیت بیش از حد ، افزایش کراتینین سرم ، آنژیوادم ، اریتم ، خارش

تداخلات دارویی

مدروکسی پروژسترون , بوتالبیتال و استامینوفن , سکوباربیتال , ترپروستینیل , جفیتینیب , تمازپام , اپیوم , تاسیملتئون , کاریپرازین , تولکاپون , کوآزپام , ات کلر وینول , آتوواکون/ پروگوانیل , لوپیناویر + ریتوناویر , آمیودارون , اپرپیتانت , اریترومایسین , اس امپرازول , استروژن کونژوگه , الانزاپین , بوتالبیتال , درونابینول , اسکتامین , توکاتینیب , نتوپیتانت , کونیواپتان , روپیواکائین , لوماکافتور / ایواکافتور , سولفیسوکسازول , کینیپریستین/دالفوپریستین , متاکسالون , کوبیسیستات , فلیبانسرین , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , لترموویر , دکس لانسوپرازول , ریوسیگوآت , کریزوتینیب , فوستاماتینیب , اسپمیفن , دابرافنیب , اتراویرین , پیرفنی دون , تیپراناویر , لانسوپرازول | لانزوپرازول , ناتگلینید , راملتون , نیکاردیپین , آپالوتامید , نفسیلین , ایلوپریدون , بوتاباربیتال , مسترانول , ابیراترون , سلکوکسیب , ریبوسیکلیب , کاریزوپرودول , آرمودافینیل , سریتینیب , اسلی کاربازپین استات , فوس فنی توئین , نلفیناویر , فوسامپرناویر , پاریتاپرویر , دروندارون , میرتازاپین , گلی بوراید , گریپ فروت , آموباربیتال , پنتوباربیتال , میفه پریستون , فلوواستاتین , سلکسی پگ , راساژیلین (رازاگیلین) , پالونوسترون , داسابوویر , اومبیتاسویر , پومالیدوماید , توفاسیتینیب , پیوگلیتازون , روزیگلیتازون , ایندیناویر , ریتوناویر , کتامین , لوپیناویر , میتوتان , توراسماید , تاموکسیفن , گلی پیزاید , تولبوتامید , کلرپروپامید , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , پنتامیدین , افاویرنز , نویراپین , انزالوتامید , سیکلوبنزاپرین , ریفاپنتین , آتازاناویر , داروناویر , تری متوپریم , کلوزاپین , کلومیپرامین , بیکالوتامید , گل راعی , اس سیتالوپرام , مورفین , کارودیلول , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلرامفنیکل , کلوبازام , کلوتریمازول , میکونازول , هالوپریدول , وارفارین , وراپامیل , وریکونازول , کاربامازپین , لوزارتان , لیدوکائین , متادون , مدافینیل , مگزیلتین , مونته لوکاست , فنی توئین , گلیمپراید , لاموتریژین , لاپاتینیب , لوراتادین , لورازپام , فلوتامید , فلووکسامین , فلوکستین , فلوکونازول , فنوباربیتال , فنوفیبرات , سرترالین , سلژیلین , سولفادیازین , سیتالوپرام , سیکلوسپورین , سیکلوفسفامید , رابپرازول , رپاگلینید , روپینیرول , ریفامپین , ریلوزول , زفیرلوکاست , دسیپرامین , دولوکستین , دوکسپین , دیازپام , دیلتیازم , دیکلوفناک , تیوتیکسن , تیکلوپیدین , جم فیبروزیل , داپسون , داکاربازین , داکسی سیکلین , تتراسیکلین , ترانیل سیپرومین , ترتینوئین , تری فلوپرازین , تریمی پرامین , تیزانیدین , پروپوفول , پنتوپرازول , پوساکونازول , پاکلی تاکسل , پیموزاید , تئوفیلین , ایماتنیب , ایمی پرامین , بوپروپیون , بورتزومیب , بوسنتان , پروپرانولول , اکس کاربازپین , ایتراکونازول , ایرینوتکان , ایزوترتینوئین , ایزونیازید , ایفوسفامید , آمبریسنتان , اتوتوئین

diazepam intranasal-erythromycin base-erythromycin ethylsuccinate-erythromycin lactobionate-erythromycin stearate-estrogens conjugated synthetic-lesinurad-methsuximide-paclitaxel protein bound-progesterone intravaginal gel-progesterone micronized-schisandra-voxilaprevir

هشدارها

-می تواند به صورت وابسته به دوز خواب آلودگی و آرام بخشی ایجاد کند . کلوبازام و سایر داروهای تضعیف کننده CNS ، از جمله الکل ، ممکن است این عوارض را تقویت کنند.
-داروهای ضد صرع (AEDs) ، از جمله کانابیدیول ، خطر افکار یا رفتار خودکشی را در بیمارانی که از این داروها استفاده می کنند، افزایش می دهد.
-ممکن است باعث واکنشهای حساسیت بیش از حد (به عنوان مثال ، خارش ، اریتم ، آنژیوادم) شود.
- مانند سایر AED ها ، به دلیل خطر افزایش دفعات تشنج و حمله صرع ، باید کانابیدیول به تدریج قطع  شود.
-کاهش هموگلوبین و هماتوکریت گزارش شده است ، بدون تأثیر بر شاخص های گلبول قرمز خون
- افزایش کراتینین سرم در عرض 2 هفته از شروع درمان گزارش شده است که در بزرگسالان سالم برگشت پذیر است. مکانیسم عمل آن مشخص نشده است.
- افزایش ترانس آمیناز> 3 برابر ULN در کنار افزایش بیلی روبین بدون علت، نشانه ی مهمی از آسیب شدید کبد است و باید قبل از شروع کانابیدیول ارزیابی شود.
- افزایش ترانس آمینازهای کبدی وابسته به دوز (ALT و / یا AST) ، به طور معمول در 2 ماه اول درمان گزارش شده است.
-بیشتر افزایش ALT زمانی اتفاق می افتد که با والپروات و به میزان کمتری با کلوبازام استفاده شود.

نکات قابل توصیه

-مراقب خواب آلودگی و آرام بخشی دارو باشید و به بیماران توصیه کنید تا زمانی که تجربه کافی در استفاده از دارو و میزان تاثیر منفی آن بر توانایی آنها در رانندگی یا کار با ماشین آلات، کسب نکرده اند، از رانندگی و کار با ماشین آلات خودداری کنند.

-بیماران باید از نظر بروز یا بدتر شدن افسردگی ، افکار یا رفتار خودکشی ، یا هرگونه تغییر غیرمعمول در خلق و خو یا رفتار کنترل شوند.
- این درمان می تواند باعث کاهش وزن شود ، که ممکن است وابسته به دوز باشد.
- مصرف دارو قطع شود اگر:مقدار ترانس آمیناز> 3 برابر ULN و سطح بیلی روبین> 2 برابر ULN  باشد.
-درحالت بدون افزایش بیلی روبین: مصرف دارو قطع شود اگر سطح پایدار ترانس آمیناز> 5 برابر ULN باشد.
-به دلیل خطر آسیب کبدی ، قبل از شروع و 1 ماه، 3 ماه و 6 ماه پس از شروع درمان و به طور دوره ای پس از آن همانطور که از نظر بالینی مشخص شده است ، ترانس آمینازهای سرم (ALT و AST) و میزان بیلی روبین کل را در همه بیماران کنترل کنید.

مصرف در بارداری

با احتیاط مصرف شود.

اطلاعات کافی در مورد خطرات احتمالی در زنان باردار وجود ندارد. در غلظت های پلاسمایی مشابه یا بیشتر از آنچه در انسان انتظار میرود، سمیت رشدی در حیوانات مشاهده شد.

مصرف در شیردهی

-هیچ داده ای در مورد اثرات این دارو بر نوزاد شیرخوار یا اثرات آن بر تولید شیر وجود ندارد.
-فواید رشد و سلامتی شیردهی باید همراه با نیاز بالینی مادر به این دارو و هرگونه اثر سوء احتمالی برای نوزاد از دارو یا از بیماری زمینه ای مادر در نظر گرفته شود.

اشکال دارو کانابیدیول

Epidiolex

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.