اطلاعات دارویی اتانرسپت

Etanercept

اتانرسپت Etanercept


اتانرسپت با کاهش پروتئین به خصوصی که توسط سیستم ایمنی بدن ساخته می شود ، عمل می کند. سیستم ایمنی به بدن در مقابله با عفونت ها کمک می کند. در کسانیکه دچار اختلالات خود ایمنی هستند ، سیستم ایمنی به اشتباه سلولهای خود بدن را بعنوان مهاجم تلقی کرده و به آنها حمله می کند.
اتانرسپت در درمان علائم و تاخیر در پیشرفت آسیب های ساختاری آرتریت روماتوئید ،آرتریت پسوریاتیک، اسپوندیلیت آنکیلوزان ، پلاک پسوریازیس و آرتریت روماتوئید جوانی چندمفصلی بکار میرود.

مکانیسم اثر اتانرسپت

اتانرسپت به TNF متصل شده و از اتصال TNF به گیرنده خود جلوگیری می کند از این رو پاسخ های بیولوژیکی القا شده یا تنظیم شده توسط TNF را مهار می کند.در نتیجه اثرات التهابی TNF مهار می شود.

فارماکودینامیک

اتانرسپت به TNF متصل شده و از اتصال TNF به گیرنده خود جلوگیری می کند از اینرو پاسخ های بیولوژیکی القا شده یا تنظیم شده توسط TNF را مهار می کند.در نتیجه اثرات التهابی TNF مهار می شود.سطح TNF در بیماریهای آرتریت روماتوئید ،آرتریت پسوریاتیک،اسپوندیلیت آنکیلوزان ، پلاک پسوریازیس و آرتریت روماتوئید جوانی چندمفصلی افزایش می یابد و نقش التهابی مهمی در این بیماری ها دارد. اتانرسپت درواکنش های التهابی و پاسخ ایمنی مداخله می کند.

فارماکوکینتیک

بعد از تک دوز 25 میلی گرم زیر جلدی اتانرسپت ، حداکثر غلظت پلاسما تقریبا 1.1 mcg/mL و زمان رسیدن به غلظت حداکثر 69 ساعت می باشد.نیمه عمر اتانرسپت حدودا 102 ساعت است.کلیرانس اتانرسپت تقریبا 160 mL/h می باشد.

مقدار مصرف اتانرسپت

برای آرتریت روماتوئید ، آرتریت پسوریاتیک ، اسپوندیلیت آنکیلوزان :
بزرگسالان: 50 mg/wk ، زیرجلدی - مقدار 25 میلی گرم ، دو بار در هفته با فصله 72 تا 96 ساعت .

هشدارها

1-بیماران تحت درمان با اتانرسپت در معرض بروز عفونت ها می باشد.این عفونت ها می تواند بستری شدن و مرگ را بهمراه داشته باشد .احتمال بروز عفونت در مصرف همزمان اتانرسپت با عوامل مهارکننده ایمنی از جمله متوتروکسات یا کورتیکواستروئید ها بیشتر است .در صورت بروز عفونت جدی یا عفونت خون مصرف اتانرسپت قطع گردد.
2-در صورت بروز اختلالات خونی یا واکنش های حساسیتی در حین درمان با اتانرسپت مصرف دارو قطع شود.
3- لنفوم و دیگر بدخیمی ها شامل لوسمی و سرطان پوست ، در مواردی کشنده در کودکان وسالمندان مصرف کننده اتانرسپت گزارش شده است.
4- حین درمان با اتانرسپت آزمایش های دوره ای پوست برای تمامی بیماران انجام گیرد.
5- حین درمان با اتانرسپت ، بیماران از لحاظ تشدید یا شروع نارسایی احتقانی قلبی تحت کنترل قرار بگیرند.

نکات قابل توصیه

1- درصورت بروز هرگونه علامتی از عفونت ،TB یا فعال شدن عفونت HBV پزشک معالج خود را مطلع کنید.
2-در صورت بروز هر گونه علامت جدید یا بدتر شدن شرایط پزشکی از قبیل اختلالات دمیلینه شدن CNS ،نارسایی قلبی یا اختلالات خودایمنی از جمله سندروم شبه لوپوس یا التهاب خودایمن کبد سریعا پزشک معالج خود را آگاه سازید.
3-به بیماران تحت درمان با اتانرسپت احتمال بروز لنفوم و دیگر بدخیمی ها را گوشزد کنید.
4-به بیماران تحت درمان با اتانرسپت توصیه شود که هر گونه علائم اختلالات خونی از جمله کبودی،خونریزی ، تب مداوم و رنگ پریدگی را گزارش دهند.
5-در طول درمان با اتانرسپت از انجام واکسیناسیون با واکسن های زنده پرهیز شود.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)


**به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . متقاضیان در رده ی سنی 6 ماه تا 5 سال با ارائه ی کارت ملی میتوانند به ازای هر کد ملی 2 عدد واکسن آنفلوآنزا دریافت نمایند .**


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.