اطلاعات دارویی پیپراکوئین

Piperaquine

پیپراکوئین Piperaquine


تداخلات دارویی پیپراکوئین

اسپارفلوکساسین , لنواتینیب

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.