اطلاعات دارویی ایپرونیازید

Iproniazid

ایپرونیازید Iproniazid


این دارو در حال ترجمه است

تداخلات دارویی ایپرونیازید

گوانادرل , ورنا کالانت , ات کلر وینول , رموکسی پراید

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.