اطلاعات دارویی سیروکوماب

sirukumab

سیروکوماب sirukumab


سیروکوماب یک آنتی بادی مونوکلونال ضد اینترلوکین -6 در انسان برای درمان آرتریت روماتوئید است.
سیروکوماب در آزمایشاتی درمورد تحقیق و درمان آرتریت سلولهای غول پیکر و آرتریت روماتوئید استفاده شده است.

مکانیسم اثر

مهار کننده اینترلوکین6

فارماکودینامیک

سیروکوماب (PLIVENSA) یک ایمونوگلوبولین G1 کاپای انسانی ضد Ig-6 است (IgG1)
آنتی بادی مونوکلونال (mAb) که به طور خاص با میل زیاد به سیتوکین IL-6 متصل می شود ،
جلوگیری از سیگنالینگ با واسطه IL-6. مهار مسیر IL-6 در آرتریت روماتویید از نظر بالینی انجام شده است.

فارماکوکینتیک

Tmax:
3تا 5 روز
Cmax :
4.5 میکروگرم بر میلی لیتر
فراهمی زیستی: 90 درصد
حجم توزیع: 121.3 تا 247.7 میلی لیتر بر کیلوگرم
متابولیسم:همانند سایر ایمونوگلوبولین ها از طریق مسیرهای کاتابولیکی به پپتید های کوچکتر تجزیه می شود.
کلیرنس: 3.8-6.1mL/day/kg
نیمه عمر : 15 تا 19 روز

موارد مصرف سیروکوماب

آرتریت روماتوئید

مقدار مصرف سیروکوماب

بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید متوسط یا شدید فعال (RA) که پاسخ ناکافی نسبت به یک یا چند داروی اصلاح کننده ضد روماتیسمی دارند.
داروی سیروکوماب ممکن است به عنوان مونوتراپی یا در ترکیب با سایر دارو های ضد روماتیسم استفاده شود.
دوز توصیه شده: 50 میلی گرم هر 4هفته به صورت زیرپوستی با استفاده از قلم آماده یا سرنگ از پیش پرشده.

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو

تداخلات دارویی

بنرالیزومب , اتینیل استرادیول+ دروسپیرنون , استرادیول والرات , استرپتوزوسین , اورولیموس , ایزوترتینوئین , اینترفرون آلفا 2b , منیزیم کربنات , آلفاسپت , باسی لیکسی مب , منیزیم سالیسیلات | Magnesium Salicylate , داینوژست/استرادیل والرات , منیزیم آسپارتات , اتینیل استرادیول , آدالیمومب , نیوولوماب , کنتراسپتیو تری فازیک , کارموستین , پگ اینترفرون آلفا 2آ (پگاسیس) , زیدوودین , پگ اینترفرون آلفا 2بی , مرکاپتوپورین , ابسیکسی مب , لوپیناویر , کنتراسپتیو دی ای , کنتراسپتیواچ دی , کنتراسپتیوال دی , کافئین , اینتر فرون آلفا 2a , منیزیوم هیدروکساید , منیزیم سولفات , مومتازون , میتومایسین , میدازولام , وارفارین , کلشی سین , فلوتیکازون پروپیونات , فلودارابین فسفات , فلودروکورتیزون , لوموستین , منیزیم , منیزیم اکساید , دوسه تاکسل , ریتوکسی ماب , سیرولیموس , سیس پلاتین , سیکلوسپورین , فلوتیکازون , بوسولفان , تئوفیلین , ترتینوئین , توپوتکان , دانوروبیسین , داکاربازین , رسلیزومب

هشدارها

با مهارکننده ها و القا کننده های سیتوکروم P450 تداخل می کند. 
بنابراین ، با شروع یا قطع سیروکوماب ، در بیماران
تحت درمان با این نوع محصولات دارویی ، نظارت درمانی بر اثر (به عنوان مثال ،
وارفارین) یا غلظت دارو (مانند سیکلوسپورین ، تئوفیلین) باید انجام شود.

نکات قابل توصیه

غربالگری سل و درمان سل نهفته قبل از شروع سیروکوماب برای کاهش موثر خطر تشدید بیماری سل توصیه می شود.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

مصرف در شیردهی

تاکنون به اثبات نرسیده است.

اشکال دارو سیروکوماب

Plivensia

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.