فاکتور 7 Factor VII


فاکتور انعقادی VII آنزیمی از نوع سرین پروتئاز انسانی است که در آبشار انعقادی خارجی که منجر به لخته شدن خون می شود ، نقش دارد.
ممکن است در موارد خونریزی کنترل نشده تجویز شود. از فاکتور VII به تنهایی می توان در درمان هموفیلی مادرزادی A یا B ، هموفیلی اکتسابی ، کمبود فاکتور VII مادرزادی و ترومباستنی گلانزمن استفاده کرد. استفاده در درمان خونریزی مقاوم به درمان پس از جراحی قلب و خونریزی داخل مغزی مربوط به وارفارین. مارک های فاکتور VII انسانی در حال حاضر فقط با سایر فاکتورهای انعقادی ویتامین K ترکیب شده و می توانند برای معکوس کردن فعالیت آنتاگونیست ویتامین K در بیماران با خونریزی شدید حاد یا برای جراحی فوری / اقدامات تهاجمی استفاده شوند.

مکانیسم اثر

-فاکتور VII در آبشار لخته کننده خارجی مورد نیاز است. هنگامی که آسیب عروقی وجود دارد ، فاکتور بافتی (TF) آزاد می شود که پس از آن با فاکتور VII تداخل می کند و منجر به تشکیل کمپلکس فعال VIIa می شود. سپس فاکتور VIIa تا زمان تشکیل لخته ، فاکتورهای انعقادی را در آبشار فعال می کند.

فارماکودینامیک

-فاکتورهای VII فاکتور انسانی با فاکتور بافت و در نتیجه فعال شدن آن به VIIa. این فاکتور VIIa فعال است که سپس به فاکتور X متصل می شود و آن را به فاکتور Xa فعال می کند ، همچنین فاکتور IX به فاکتور IXa منعقد می شود. فاکتور Xa آبشار انعقادی را ادامه می دهد تا در نهایت پروترومبین را به ترومبین تبدیل کند که با تبدیل فیبرینوژن به فیبرین منجر به تشکیل لخته می شود.

فارماکوکینتیک

-جذب:
از زمان تزریق IV ، هیچ جذبی وجود ندارد.
حجم توزیع:
45 میلی لیتر در کیلوگرم
اتصال پروتئین:
به فاکتور انعقاد X و IX و فاکتور بافت متصل می شود.
متابولیسم:
تخریب شده توسط کاتابولیسم
مسیر حذف:
کاتابولیسم
نیمه عمر:
5 ساعت
کلیرنس:
7.4 میلی لیتر در کیلوگرم

مقدار مصرف فاکتور 7

هموفیلی A:
هموستاتیک:
90 میکروگرم بر کیلوگرم تزریق بولوس IV هر 2 ساعت یک بار (قابل تنظیم بر اساس شدت خونریزی) تا رسیدن به هموستاز
پس از هموستاتیک:
90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق بولوس IV هر 3 تا 6 ساعت یک بار برای خونریزی شدید
مدیریت حین جراحی:
اولیه: 90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق بولوس IV یک بار بلافاصله قبل از عمل. برای مدت زمان جراحی هر 2 ساعت تکرار کنید (در جراحی های بزرگ ممکن است به دوزهای اضافی  نیاز باشد).
بعد از جراحی:
-جراحی جزئی: 90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق داخل بولوس IV هر 2 ساعت یک بار به مدت 48 ساعت و سپس هر 2 تا 6 ساعت تا بهبودی رخ دهد.
- جراحی عمده: 90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق IV بولوس IV هر 2 ساعت یک بار به مدت 5 روز و سپس هر 4 ساعت تا زمان بهبودی انجام شود.


هموفیلی B: 
هموستاتیک:
90 میکروگرم بر کیلوگرم تزریق بولوس IV هر 2 ساعت یک بار (قابل تنظیم بر اساس شدت خونریزی) تا رسیدن به هموستاز 
پس از هموستاتیک:
90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق بولوس IV هر 3 تا 6 ساعت یک بار برای خونریزی شدید
مدیریت حین جراحی:
اولیه: 90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق بولوس IV یک بار بلافاصله قبل از عمل. برای مدت زمان جراحی هر 2 ساعت تکرار کنید (در جراحی های بزرگ ممکن است به دوزهای اضافی  نیاز باشد).
بعد از جراحی:
-جراحی جزئی: 90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق داخل بولوس IV هر 2 ساعت یک بار به مدت 48 ساعت و سپس هر 2 تا 6 ساعت تا بهبودی رخ دهد.
- جراحی عمده: 90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق IV بولوس IV هر 2 ساعت یک بار به مدت 5 روز و سپس هر 4 ساعت تا زمان بهبودی انجام شود.

کمبود فاکتور7:
15-30mcg/kg به صورت IV بلوس هر 4 تا 6 ساعت
سندرم گلانزمن:
مدیریت بدون عمل جراحی:
90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق بولوس IV هر 2 تا 6 ساعت یک بار تا رسیدن خونریزی در دوره های خونریزی شدید که نیاز به درمان هموستاتیک سیستمیک دارد
مدیریت حین عمل:
اولیه: 90 میکروگرم بر کیلوگرم تزریق بولوس IV بلافاصله قبل از عمل. هر 2 ساعت برای مدت زمان تکرار کنید.
بعد از عمل: 90 میکروگرم در کیلوگرم تزریق بولوس IV هر 2 تا 6 ساعت یک بار

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو , ترومبوز

در افراد با آلرژی شناخته شده به خرگوش ، پروتئین های خرگوش یا سایر اجزای محصول. مواجهه می تواند منجر به واکنش شدید حساسیت شود.

هشدارها

-پس از تجویز ، حوادث ترومبوتیک و ترومبوآمبولی شریانی و وریدی جدی گزارش شد.
درباره خطرات بحث کرده و علائم و نشانه های وقایع ترومبوآمبولیک را به بیماران توضیح دهید
از نظر علائم یا نشانه های فعال شدن سیستم انعقادی و ترومبوز ، نظارت کنید.
در افراد با آلرژی شناخته شده به خرگوش ، پروتئین های خرگوش یا سایر اجزای محصول. مواجهه می تواند منجر به واکنش شدید حساسیت شود.
در افراد با حساسیت بیش از حد به موش ، همستر ، پروتئین گاو یا سایر اجزای محصول احتیاط شود.
آنتی بادی های خنثی کننده ممکن است ایجاد شوند. اگر بعد از دوز هموستاز ناکافی رخ دهد ، به ظهور آنتی بادی مشکوک شوید .
واکنش های جدی ترومبوتیک شریانی و وریدی می تواند با فاکتور 7 رخ دهد
با سابقه هموفیلی مادرزادی یا اکتسابی دریافت درمان همزمان با aPCC / PCC (کمپلکس پروترومبین فعال یا غیر فعال) یا سایر عوامل خونریزی ، احتمال خطر بیشتر می شود. سابقه بیماری آترواسکلروتیک ، بیماری عروق کرونر ، بیماری عروق مغزی ، آسیب له ، سپتی سمی یا رویداد ترومبوآمبولیک را یررسی کنید
علائم و نشانه ها را کنترل کنید
هنگام تأیید آزمایشگاهی انعقاد داخل عروقی یا وجود ترومبوز بالینی ، کاهش دوز را در نظر بگیرید.
استفاده همزمان با کمپلکس های پیچیده پروترومبین یا فاکتور انعقادی XIII خطر وقایع جدی ترومبوتیک را افزایش می دهد.

نکات قابل توصیه

نوو سون:
به صورت IV بلوس آهسته طی 2تا5 دقیقه تزریق شود.
برای مدیریت بعد از عمل:  50mcg/kg/hr با تزریق مداوم
با تزریق IV نرمال سالین 0.9 درصد قبل و بعد از تزریق دارو شستشو دهید.
ویال های حاوی پودر لیوفلیزه را در یخچال نگهداری کنید . پس از رقیق سازی دارو را می توان در یخچال یا در دمای اتاق نگهداشت اما باید ظرف 3 ساعت مصرف شود.
سون فکت:
تزریق IV بلوس طی حداقل 2 دقیقه
با سایر داروهای تزریقی مخلوط نکنید.
ویال باز نشده در دمای اتاق نگهداری شود و از نور و یخزدگی محافظت شود. پس از رقیق سازی دارو را می توان در یخچال یا در دمای اتاق نگهداشت اما باید ظرف 4 ساعت مصرف شود. از یخزدگی ویا نگهداری داخل سرنگ اجتناب شود.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

-هیچ مطالعه كافی و كنترل شده ای در مورد زنان باردار وجود ندارد كه بتواند ریسك مرتبط با دارو را تشخیص دهد.

مصرف در شیردهی

-اطلاعات مربوط به ترشح در شیر انسان ، تأثیر آن بر نوزادان شیرخوار و اثرات آن بر تولید شیر در دسترس نیست.

اشکال دارو فاکتور 7

نوو سون- سون فکت
"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • حمید | 1402/02/01

   سلام دخترمن 8ساله است آزمایش دادیم گفتند فاکتر7با33درصدداره بایدداروی خاصی بخوره خیلی نگرانیم لطفا کمکم کنیداسترسم کم بشه ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام با فوق تخصص حون اطفال مشورت کنید