اطلاعات دارویی لزینوراد

lesinurad

لزینوراد lesinurad


لزینوراد به کلیه ها کمک می کند تا اسید اوریک را از بدن خارج کنند. از لزینوراد همراه با سایر داروها که می تواند باعث تولید اسید اوریک در بدن شود ، استفاده می شود.

از لزینوراد به عنوان بخشی از ترکیب داروها برای درمان سطح بالای اسید اوریک در خون استفاده می شود ، که به آن هیپراوریسمی نیز گفته می شود. مقادیر بالای اسید اوریک می تواند منجر به بیماری به نام نقرس شود.

مکانیسم اثر

لزینوراد  فعالیت ناقل اسید اوریک 1 (URAT1) و آنیون آلی 4 (OAT4) را مهار می کند. URAT1 یک آنزیم اصلی حمل کننده است که مسئول جذب مجدد اسید اوریک از توبول های کلیه است. مهار عملکرد URAT1 باعث دفع اسید اوریک می شود.

فارماکودینامیک

لزینوراد از عملکرد پروتئین های مسئول در جذب مجدد اسید اوریک کلیوی جلوگیری می کند (ناقل اسید اوریک 1 [URAT1] و آنیون آلی 4 [OAT4]) و سطح اسید اوریک سرم را کاهش می دهد و دفع  اسید اوریک را در بیماران مبتلا به نقرس افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک

جذب وفراهمی زیستی :

فراهمی زیستی خوراکی لزینوراد حدود 100٪ میباشد.

اثرات غذا : Cmax تا 18٪ کاهش یافت ، AUC با وعده های غذایی پرچرب تغییر نکرد.

توزیع :

اتصال  به پروتئین بیشتر از 98٪ بوده و بیشتر مربوط به آلبومین است.

اختلالات کلیوی یا کبدی به طور معنی داری اتصال پروتئین لزینوراد را تغییر نمی دهد

حجم توزیع :

20 لیتر

متابولیسم :

کبدی: از طریق CYP2C9

دفع :

دفع کلیوی  63٪ 30٪ بدون تغییر

مدفوع 32٪

حذف و  پاکسازی :

6 لیتر در ساعت

نیمه عمر حذف :

15 ساعت

موارد مصرف لزینوراد

لزینوراد همراه با یک مهار کننده گزانتین اکسیداز برای درمان هایپراوریسمی همراه با نقرس در بیمارانی که  اسید اوریک سرمشان فقط با مهار کننده گزانتین اکسیداز کنترل نشده کاربرد دارد.

مقدار مصرف لزینوراد

200 میلی گرم خوراکی یک بار در روز
حداکثر دوز: 200 میلی گرم در روز

نظرات:
-همراه با یک مهار کننده گزانتین اکسیداز (به عنوان مثال ، آلوپورینول یا فبوکوستات) استفاده شود.
در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول ، کل دوزهای آلوپورینول روزانه نباید کمتر از 300 میلی گرم (یا کمتر از 200 میلی گرم با CrCl کمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه) باشد.
-اگر مهار کننده گزانتین اکسیداز قطع شود ، این دارو نیز باید قطع شود.
-این دارو نباید برای درمان هایپراوریسمی بدون علامت استفاده شود.

موارد منع مصرف

استفاده از لزینوراد در موارد زیر منع مصرف دارد:
     نقص شدید کلیه (کلیرنس کلیه کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه) ، بیماری کلیه در مرحله نهایی ، گیرندگان پیوند کلیه یا بیمارانی که دیالیز می شوند.
     سندرم لیز تومور یا سندرم لیچ نیهان

عوارض جانبی لزینوراد

اثرات قلبی عروقی:    
         1) عمده عوارض جانبی قلب  شامل مرگ قلبی عروقی ، سکته قلبی غیر کشنده و سکته غیر کشنده است
         2) هایپراوریسمی (مسیر خوراکی)
اثرات دستگاه گوارش: بیماری بازگشت اسید به مری
اثرات ایمونولوژیک: آنفلوانزا       
اثرات نورولوژیک: سردرد  
اثرات کلیوی : نفرولیتیازیس ، نارسایی کلیه، افزایش کراتینین سرم

در بیمارانی که از مهارکننده های ​​CYP2C9 استفاده می کنند (به عنوان مثال ، فلوکونازول ، آمیودارون) ، لزینوراد باید با احتیاط مصرف شود.

در بیمارانی که از القا کننده های ​​CYP2C9 استفاده می کنند (به عنوان مثال ، ریفامپین ، کاربامازپین) ، لزینوراد باید با احتیاط مصرف شود.

در مطالعات انجام شده ، لزینوراد غلظت سیلدنافیل و آملودیپین در پلاسما را کاهش داد.

 اگرچه تعامل بالینی قابل توجهی با آتورواستاتین وجود ندارد ولی مهارکننده های HMG-CoA ردوکتاز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

 احتمال کاهش کارایی باید در نظر گرفته شود و تاثیر آنها (به عنوان مثال ، فشار خون و سطح کلسترول) کنترل شود.

مطالعات در شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد که لزینوراد مهار کننده اپوکسید هیدرولاز نیست. با این حال ، مهارکننده های اپوکسید هیدرولاز (به عنوان مثال ، اسید والپروئیک) ممکن است در متابولیسم لزینوراد تداخل ایجاد کنند. لزینوراد نباید با مهارکننده های اپوکسید هیدرولاز تجویز شود.

پیشگیری از بارداری های هورمونی ، با  فرم های خوراکی ، تزریقی ، ترانس و قابل کاشت ، ممکن است هنگام تجویز همزمان با لزینوراد قابل اعتماد نباشند. زنان باید روشهای اضافی پیشگیری از بارداری را انجام دهند و هنگام مصرف لزینوراد فقط به پیشگیری از بارداری هورمونی اعتماد نکنند.

آسپرین در دوزهای بالاتر از 325 میلی گرم در روز ممکن است باعث کاهش اثر لزینوراد در ترکیب با آلوپورینول شود. آسپرین در دوزهای 325 میلی گرم یا کمتر در روز (به عنوان مثال ، برای محافظت از قلب و عروق) اثر لزینوراد را کاهش نمی دهد و می تواند با لزینوراد همزمان استفاده شود.)

هشدارها

حوادث قلبی عروقی : عوارض جانبی قلبی (مرگ و میرهای قلبی عروقی ، سکته مغزی یا سکته های غیر کشنده) در آزمایشات بالینی مشاهده شد ولی  رابطه مستقیم با لزینوراد برقرار نبود.

تشدید علائم نقرس: به دنبال شروع درمان کاهنده اسید اوریک ، ممکن است نقرس به دلیل برگشت اورات از رسوبات بافتی شعله ور شود. هنگام شروع درمان با لزینوراد ، ​​پیشگیری از تشدید  علائم  نقرس توصیه می شود. درمان با لزینوراد ممکن است در طول شعله ور شدن نقرس و مدیریت آن ادامه یابد.

سمیت نفروتوکسی : لزینوراد ، هنگامی که همزمان با یک مهار کننده گزانتین اکسیداز استفاده شود ، با افزایش میزان کراتینین سرم همراه است (به طور کلی قابل برگشت است)و  موارد نارسایی کلیه (حاد و مزمن) و نفرولیتیازیس نیز گزارش شده است .

نکات قابل توصیه

مصرف همزمان: مصرف با آلوپورینول در دوزهای روزانه کمتر از 300 میلی گرم یا کمتر از 200 میلی گرم در بیماران با تخمین CrCl کمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه توصیه نمی شود

 مصرف همزمان: استفاده با مهارکننده های اپوکسید هیدرولاز (به عنوان مثال ، اسید والپروئیک) توصیه نمی شود استفاده همزمان: استفاده در ترکیب با آلوپورینول و همراه با آسپرین در دوزهای بیشتر از 325 میلی گرم در روز توصیه نمی شود

 کبدی: استفاده از آن در نارسایی شدید کبدی توصیه نمی شود (کلاس C-Child-Pugh)

 کلیه: افزایش کراتینین سرم ، عمدتا برگشت پذیر ، با لزینوراد در ترکیب با یک مهار کننده گزانتین اکسیداز گزارش شده است

 

 

 کلیه: اختلال کلیوی با تخمین CrCl 45 میلی لیتر در دقیقه به کمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه یا افزایش کراتینین سرم 1.5 تا 2 برابر مقادیر پایه. نظارت مکررتر توصیه می شود و ممکن است وقفه لازم باشد

کلیه: در صورت مشکوک به نفروپاتی اسید اوریک حاد یا افزایش کراتینین سرم به بیش از 2 برابر مقدار پایه ، درمان را قطع کنید. نظارت توصیه می شود و قطع درمان ممکن است لازم باشد

مصرف در بارداری

شواهد موجود در صورت استفاده ازلزینوراد در زنان باردار (یا زنان در سنین باروری ) برای تعیین خطر غیرقابل قبول و نا کافی است. قبل از تجویز این دارو در دوران بارداری ، مزایای بالقوه درمان دارویی را در برابر خطرات احتمالی بسنجید.

مصرف در شیردهی

شواهد موجود در صورت استفاده ازلزینوراد در دوران شیردهی برای تعیین خطر غیرقابل قبول و نا کافی است. قبل از تجویز این دارو در دوران شیر دهی ، مزایای بالقوه درمان دارویی را در برابر خطرات احتمالی بسنجید.

اشکال دارو لزینوراد

Zurampic

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.