اطلاعات دارویی آنتراکس ایمونو گلوبولین

Anthrax immune globulin

آنتراکس ایمونو گلوبولین Anthrax immune globulin


ایمونوگلوبولین آنتراکس یا سیاه زخم به گروهی از داروها تعلق دارد که به عنوان عوامل ایمنی ساز شناخته می شوند. این دارو برای جلوگیری یا درمان بیماری هایی که در صورت ضعف سیستم ایمنی بدن رخ می دهد، به کار می رود.

مکانیسم اثر

ایمونوگلوبولین G وریدی انسانی (IgG) خالص حاوی آنتی بادی های پلی کلونال که ایمن سازی غیرفعال ایجاد می کند و توکسین آنتراکس را خنثی می کند.
به آنتی ژن محافظ (PA) متصل می شود تا از ورود سلولی با واسطه PA  فاکتور ادم و فاکتور کشنده آنتراکس جلوگیری کند.
همراه با آنتی بیوتیک مناسب تجویز میشود، زیرا ایمونوگلوبولین به خودی خود فعالیت ضد باکتریایی مستقیمی در برابر باکتری سیاه زخم ندارد، که در غیر این صورت ممکن است باکتری به رشد خود ادامه داده و توکسین آنتراکس تولید کند.
این ماده با استفاده از پلاسمای جمع آوری شده از اهداکنندگان سالم و غربال شده که با واکسن سیاه زخم ایمن شده اند (BioThrax) تهیه می شود.

فارماکوکینتیک

پارامترهای زیر به ترتیب در 3 سطح دوز مختلف (یعنی 210 واحد ، 420 واحد و 840 واحد) اندازه گیری شدند:
-AUC 0-4
 1031.8 ، 2176.7 و 4271 میکروواحد.روز درمیلی لیتر
-∞-AUC 0
 1277.5 ، 2536.7 ، 4788.8 میکروواحد.روز درمیلی لیتر
-پیکغلظت پلاسما: 83 ، 156.4 و 316.7 میکروواحد در میلی لیتر
-زمان پیک پلاسما: 0.116 ،0.12 و 0.169 روز
-نیمه عمر: 24.3، 28.3 و 28 روز
-حجم توزیع: 5714.8 ، 6837.2 و 7238.2 میلی لیتر
-کلیرانس: 174.2 ، 169.7 و 188.6 میلی لیتر در روز

موارد مصرف آنتراکس ایمونو گلوبولین

سیاه زخم

قرار گرفتن در معرض سیاه زخم

مقدار مصرف آنتراکس ایمونو گلوبولین

-برای درمان سیاه زخم استنشاقی در ترکیب با داروهای ضد باکتری مناسب استفاده می شود
-≥17 سال: 420 واحد (7 ویال) IV ؛ تزریق IV با سرعت 0.5 میلی لیتر در دقیقه و به مدت 30 دقیقه آغازشود. در صورت تحمل، ممکن است سرعت تزریق 0.5 میلی لیتر در دقیقه هر 30 دقیقه افزایشیابد. از 2 میلی لیتر در دقیقه تجاوز نکند.
-دوز اولیه را بر اساس شدت علایم بالینی انتخاب کنید. موارد شدید ممکن است استفاده از 14 ویال (840 واحد) در بزرگسالان را تضمین کند.
کودکان
-≤16 سال: 60-420 واحد (1-7 ویال) IV ؛  تزریق IV با سرعت 0.01 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه و به مدت 30 دقیقه آغاز شود. در صورت تحمل، ممکن است سرعت تزریق 0.02 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه هر 30 دقیقه افزایش یابد. از 0.04 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه تجاوز نکند.
-از سرعت تزریق دربزرگسالان هنگام شروع (یعنی 0.5 میلی لیتر در دقیقه) یا حداکثر سرعت تزریق (یعنی 2 میلی لیتر در دقیقه) تجاوز نکند.
-دوز اولیه را بر اساس شدت علایم بالینی انتخاب کنید. موارد شدید ممکن است استفاده از 2 تا 14 ویال (بر اساس وزن) در کودکان با وزن بیشتر از 5 کیلوگرم را تضمین کند.
-ویال های مورد نیاز بر اساس وزن
• <10 کیلوگرم: 1 ویال
• 10 تا <18 کیلوگرم: 2 ویال
• 18 تا <25 کیلوگرم: 3 ویال
• 25 تا <35 کیلوگرم: 4 ویال
• 35 تا <50 کیلوگرم: 5 ویال
• 50 تا <60 کیلوگرم: 6 ویال
• ≥60 کیلوگرم: 7 ویال

موارد منع مصرف

آنافیلاکسی , نقص IgA

-سابقه آنافیلاکسی یا واکنش شدید سیستمیک قبلی در ارتباط با تجویزپرنترال این دارو یا دیگرایمونوگلوبولین های انسانی
- نقص IgA با آنتی بادی علیه IgA و سابقه حساسیت شدید IgA، به طوریکه شامل مقادیر بسیارکمی از غلظت IgA میشود. 
(≤40 میکروگرم / میلی لیتر)

عوارض جانبی آنتراکس ایمونو گلوبولین

سردرد , تهوع , درد و تورم و قرمزی در محل تزریق , درد پشت

سردرد
حالت تهوع
درد در محل تزریق
تورم محل تزریق
درد پشت

adenovirus types 4 and 7 live, oral

BCG vaccine live

influenza virus vaccine quadrivalent, intranasal

measles mumps and rubella vaccine, live

measles, mumps, rubella and varicella vaccine, live

rotavirus oral vaccine, live

smallpox (vaccinia) vaccine, live

typhoid vaccine live

varicella virus vaccine live

yellow fever vaccine

zoster vaccine live

zoster vaccine recombinant

هشدارها

-ممکن است واکنش های حساسیتی ایجاد شود
- مالتوز در محصولات ایمونوگلوبولین، از جمله ایمونوگلوبولین سیاه زخم، ممکن است با برخی از سیستم های تست قند خون (به عنوان مثال ، آنهایی که بر اساس روش های GDH-PQQ یا glucose-dye-oxidoreductase هستند)، به طور کاذب سطح گلوکز خون را بالا نشان دهد و منجر به مصرف نامناسب انسولین و افت قند خون می شود.
-ممکن است به دنبال درمان با ایمونوگلوبولین ترومبوز رخ دهد.
- واکنشهای جانبی (به عنوان مثال ، لرز ، تب ، سردرد ، حالت تهوع ، استفراغ) ممکن است به سرعت انفوزیون مرتبط باشد. سرعت تزریق توصیه شده را با دقت کنترل کنید.
-ممکن است کم خونی همولیتیک و همولیز ایجاد شود. ایمونوگلوبولین سیاه زخم ممکن است حاوی آنتی بادی های گروه خونی باشد که ممکن است به عنوان همولیزین عمل کرده و در بدن باعث پوشش  گلبول های قرمز خون با ایمونوگلوبولین شود و واکنش مثبت و مستقیم آنتی گلوبولین و همولیز ایجاد کند.
-سندرم مننژیت آسپتیک ، ادم ریوی غیرکاردیوژنیک و عفونت های منتقله از طریق خون ممکن است همراه با تجویز ایمونوگلوبولین ها ایجاد شود.
- اختلال عملکرد حاد کلیه ، نارسایی حاد کلیه ، نفروپاتی اسموتیک، نکروز توبولار حاد، نفروپاتی توبولار پروگزیمال و مرگ ومیر ممکن است در اثر استفاده از محصولات وریدی ایمونوگلوبولین رخ دهد.
- با هر درجه از نارسایی کلیوی موجود و در بیمارانی که در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیوی هستند، احتیا ط لازم است.
-با حداقل سرعت انفوزیون ممکن دارو را تجویز کنید و اطمینان حاصل کنید که حجم مایعات بدن بیمار قبل از تزریق کاهش نمی یابد. از سرعت تزریق توصیه شده فراتر نروید.
-بیشتر موارد نارسایی کلیه به دنبال تجویز ایمونوگلوبولین، در بیمارانی که دوزهای توتال حاوی ≥ 400 میلی گرم در کیلوگرم سوکروزدریافت کرده اند رخ داده است. ایمونوگلوبولین سیاه زخم حاوی سوکروز نیست.

نکات قابل توصیه

-برای جلوگیری از تداخل مالتوز، اندازه گیری قند خون را با یک روش خاص گلوکز انجام دهید (نوارهای تست و مانیتور)
-علائم و نشانه های ترومبوز را کنترل کرده و ویسکوزیته خون را در بیماران در معرض خطرهایپرویسکوزیتی ارزیابی کنید.
-برای بیماران در معرض خطر ترومبوز، دارو را در حداقل سرعت تزریق ممکن، تجویز کنید. قبل از استفاده از دارو از هیدراتاسیون کافی در بیماران اطمینان حاصل کنید.
-عملکرد کلیه ، از جمله BUN و کراتینین سرم را، قبل از شروع و در فواصل مناسب پس از آن ارزیابی کنید. در صورت آسیب به عملکرد کلیه، دارو را قطع کنید.
-از سد خونی-مغزی عبور نمی کند و مننژیت را پیشگیری یا درمان نمی کند.
-فعالیت آنتی باکتریال مستقیم ندارد.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

هیچ داده انسانی برای اثبات وجود یا عدم وجود خطر مرتبط با ایمونوگلوبولین سیاه زخم (انسانی) وجود ندارد.

مصرف در شیردهی

هیچ داده ای برای ارزیابی وجود یا عدم وجود ایمونوگلوبولین سیاه زخم یا آنتراکس (انسانی) در شیر، اثرات آن بر کودک شیرخوار یا اثرات آن بر تولید / ترشح شیر وجود ندارد.

اشکال دارو آنتراکس ایمونو گلوبولین

Anthrasil

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.