اطلاعات دارویی آنتراکس ایمونو گلوبولین

Anthrax immune globulin

آنتراکس ایمونو گلوبولین Anthrax immune globulin


• ایمونوگلوبولین آنتراکس یا سیاه زخم به گروهی از داروها تعلق دارد که به عنوان عوامل ایمنی ساز شناخته می شوند.
• این دارو برای جلوگیری یا درمان بیماری هایی که در صورت ضعف سیستم ایمنی بدن رخ می دهد، به کار می رود.

مکانیسم اثر

• ایمونوگلوبولین G وریدی انسانی (IgG) خالص حاوی آنتی بادی های پلی کلونال که ایمن سازی غیرفعال ایجاد می کند و توکسین آنتراکس را خنثی می کند.

• به آنتی ژن محافظ (PA) متصل می شود تا از ورود سلولی با واسطه PA  فاکتور ادم و فاکتور کشنده آنتراکس جلوگیری کند.

• همراه با آنتی بیوتیک مناسب تجویز می شود، زیرا ایمونوگلوبولین به خودی خود فعالیت ضد باکتریایی مستقیمی در برابر باکتری سیاه زخم ندارد، که در غیر این صورت ممکن است باکتری به رشد خود ادامه داده و توکسین آنتراکس تولید کند.

این ماده با استفاده از پلاسمای جمع آوری شده از اهداکنندگان سالم و غربال شده که با واکسن سیاه زخم ایمن شده اند (BioThrax) تهیه می شود.

فارماکوکینتیک

پارامترهای زیر به ترتیب در 3 سطح دوز مختلف (یعنی 210 واحد ، 420 واحد و 840 واحد) اندازه گیری شدند:

AUC 0-4
1031.8، 2176.7 و 4271 میکروواحد روز درمیلی لیتر

∞-AUC 0
1277.5، 2536.7، 4788.8 میکروواحد / روز درمیلی لیتر

• پیک غلظت پلاسما: 83، 156.4 و 316.7 میکروواحد در میلی لیتر
• زمان پیک پلاسما: 0.116، 0.12 و 0.169 روز
• نیمه عمر: 24.3، 28.3 و 28 روز
• حجم توزیع: 5714. ، 6837.2 و 7238.2 میلی لیتر
• کلیرانس: 174.2، 169.7 و 188.6 میلی لیتر در روز

موارد مصرف آنتراکس ایمونو گلوبولین

سیاه زخم

• قرار گرفتن در معرض سیاه زخم

مقدار مصرف آنتراکس ایمونو گلوبولین

• برای درمان سیاه زخم استنشاقی در ترکیب با داروهای ضد باکتری مناسب استفاده می شود.
• ≥17 سال: 420 واحد (7 ویال) IV ؛ تزریق IV با سرعت 0.5 میلی لیتر در دقیقه و به مدت 30 دقیقه آغازشود.
در صورت تحمل، ممکن است سرعت تزریق 0.5 میلی لیتر در دقیقه هر 30 دقیقه افزایش یابد. از 2 میلی لیتر در دقیقه تجاوز نکند.
• دوز اولیه را بر اساس شدت علایم بالینی انتخاب کنید. موارد شدید ممکن است استفاده از 14 ویال (840 واحد) در بزرگسالان را تضمین کند.

کودکان

• ≤16 سال: 60-420 واحد (1-7 ویال) IV ؛  تزریق IV با سرعت 0.01 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه و به مدت 30 دقیقه آغاز شود.
• در صورت تحمل، ممکن است سرعت تزریق 0.02 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه هر 30 دقیقه افزایش یابد.
• از 0.04 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه تجاوز نکند.

• 
از سرعت تزریق دربزرگسالان هنگام شروع (یعنی 0.5 میلی لیتر در دقیقه) یا حداکثر سرعت تزریق (یعنی 2 میلی لیتر در دقیقه) تجاوز نکند.

• 
دوز اولیه را بر اساس شدت علایم بالینی انتخاب کنید. موارد شدید ممکن است استفاده از 2 تا 14 ویال (بر اساس وزن) در کودکان با وزن بیشتر از 5 کیلوگرم را تضمین کند.

ویال های مورد نیاز بر اساس وزن
<10 کیلوگرم: 1 ویال
10 تا <18 کیلوگرم: 2 ویال
18 تا <25 کیلوگرم: 3 ویال
 25 تا <35 کیلوگرم: 4 ویال
35 تا <50 کیلوگرم: 5 ویال
50 تا <60 کیلوگرم: 6 ویال
≥60 کیلوگرم: 7 ویال

موارد منع مصرف

آنافیلاکسی , نقص IgA

سابقه آنافیلاکسی یا واکنش شدید سیستمیک قبلی در ارتباط با تجویزپرنترال این دارو یا دیگرایمونوگلوبولین های انسانی

 نقص IgA با آنتی بادی علیه IgA و سابقه حساسیت شدید IgA، به طوری که شامل مقادیر بسیارکمی از غلظت IgA می شود.
(≤40 میکروگرم / میلی لیتر)

عوارض جانبی آنتراکس ایمونو گلوبولین

سردرد , تهوع , درد و تورم و قرمزی در محل تزریق , درد پشت

 سردرد
 حالت تهوع
 درد در محل تزریق
 تورم محل تزریق
 درد پشت

 

 آدنوویروس انواع 4 و 7 زنده، خوراکی 

 واکسن BCG زنده 

 واکسن ویروس آنفلوانزا چهار ظرفیتی، داخل بینی 

 واکسن سرخک، اوریون، سرخجه و واریسلا زنده است 

 واکسن خوراکی روتاویروس زنده 

 واکسن آبله زنده 

واکسن حصبه زنده 
 واکسن زنده ویروس واریسلا
 واکسن تب زرد 
واکسن زوستر زنده 
 واکسن نوترکیب زوستر 

 

هشدارها

• ممکن است واکنش های حساسیتی ایجاد شود
•  مالتوز در محصولات ایمونوگلوبولین، از جمله ایمونوگلوبولین سیاه زخم، ممکن است با برخی از سیستم های تست قند خون (به عنوان مثال، آنهایی که بر اساس روش های GDH-PQQ یا glucose-dye-oxidoreductase هستند)، به طور کاذب سطح گلوکز خون را بالا نشان دهد و منجر به مصرف نامناسب انسولین و افت قند خون می شود.
• ممکن است به دنبال درمان با ایمونوگلوبولین ترومبوز رخ دهد.
 واکنش های جانبی (به عنوان مثال لرز، تب، سردرد، حالت تهوع، استفراغ) ممکن است به سرعت انفوزیون مرتبط باشد.
• سرعت تزریق توصیه شده را با دقت کنترل کنید.
• ممکن است کم خونی همولیتیک و همولیز ایجاد شود.
• ایمونوگلوبولین سیاه زخم ممکن است حاوی آنتی بادی های گروه خونی باشد که ممکن است به عنوان همولیزین عمل کرده و در بدن باعث پوشش  گلبول های قرمز خون با ایمونوگلوبولین شود و واکنش مثبت و مستقیم آنتی گلوبولین و همولیز ایجاد کند.
• سندرم مننژیت آسپتیک، ادم ریوی غیرکاردیوژنیک و عفونت های منتقله از طریق خون ممکن است همراه با تجویز ایمونوگلوبولین ها ایجاد شود.
 اختلال عملکرد حاد کلیه، نارسایی حاد کلیه، نفروپاتی اسموتیک، نکروز توبولار حاد، نفروپاتی توبولار پروگزیمال و مرگ ومیر ممکن است در اثر استفاده از محصولات وریدی ایمونوگلوبولین رخ دهد.
 با هر درجه از نارسایی کلیوی موجود و در بیمارانی که در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیوی هستند، احتیا ط لازم است.
• با حداقل سرعت انفوزیون ممکن دارو را تجویز کنید و اطمینان حاصل کنید که حجم مایعات بدن بیمار قبل از تزریق کاهش نمی یابد.
• از سرعت تزریق توصیه شده فراتر نروید.
• بیشتر موارد نارسایی کلیه به دنبال تجویز ایمونوگلوبولین، در بیمارانی که دوزهای توتال حاوی ≥ 400 میلی گرم در کیلوگرم سوکروزدریافت کرده اند رخ داده است.
• ایمونوگلوبولین سیاه زخم حاوی سوکروز نیست.

 

نکات قابل توصیه

• برای جلوگیری از تداخل مالتوز، اندازه گیری قند خون را با یک روش خاص گلوکز انجام دهید (نوارهای تست و مانیتور)

• علائم و نشانه های ترومبوز را کنترل کرده و ویسکوزیته خون را در بیماران در معرض خطرهایپرویسکوزیتی ارزیابی کنید.

• برای بیماران در معرض خطر ترومبوز، دارو را در حداقل سرعت تزریق ممکن، تجویز کنید. قبل از استفاده از دارو از هیدراتاسیون کافی در بیماران اطمینان حاصل کنید.

• عملکرد کلیه، از جمله BUN و کراتینین سرم را قبل از شروع و در فواصل مناسب پس از آن ارزیابی کنید.

• 
در صورت آسیب به عملکرد کلیه، دارو را قطع کنید.

• از سد خونی-مغزی عبور نمی کند و مننژیت را پیشگیری یا درمان نمی کند.

• فعالیت آنتی باکتریال مستقیم ندارد.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

• هیچ داده انسانی برای اثبات وجود یا عدم وجود خطر مرتبط با ایمونوگلوبولین سیاه زخم (انسانی) وجود ندارد.

مصرف در شیردهی

• هیچ داده ای برای ارزیابی وجود یا عدم وجود ایمونوگلوبولین سیاه زخم یا آنتراکس (انسانی) در شیر، اثرات آن بر کودک شیرخوار یا اثرات آن بر تولید یا ترشح شیر وجود ندارد.

اشکال دارو آنتراکس ایمونو گلوبولین

Anthrasil

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.