اطلاعات دارویی فلوئورودوپا F18

Fluorodopa F18

فلوئورودوپا F18 Fluorodopa F18


فلوئورودوپا یک آنالوگ فلوئوره لوودوپا است که به عنوان یک عامل تشخیصی همراه با تصویربرداری به روش برش‌نگاری با گسیل پوزیترون (PET) تجسم پایانه های عصبی دوپامینرژیک در جسم مخطط برای ارزیابی بزرگسالان مبتلا به سندرم پارکینسونیون مشکوک (PSs) استفاده می شود.

مکانیسم اثر

-در ترمینال های عصبی دوپامینرژیک در مغز ، فلورودئوکسی فنیل آلانین 18F توسط آمینو اسید دکربوکسیلاز به فلورودوپامین F 18 دکربوکسیل می شود و در وزیکول های پیش سیناپسی مغز ذخیره می شود. تجمع دارو در جسم مخطط در اسکن PET تشخیص داده می شود.

فارماکودینامیک

فلورودوپامین F 18 در وزیکول های پیش سیناپسی مغز ذخیره می شود. تجمع دارو در جسم مخطط در اسکن PET تشخیص داده می شود.

فارماکوکینتیک

توزیع:
نیمه عمر بیولوژیکی توزیع: 1تا3 ساعت.
متابولیسم:
فلورودوپا F 18 توسط آمینو اسید آروماتیک دکربوکسیلاز (AADC) در جسم مخطط به فلورودوپامین F18 دكربوكسیل می شود. سپس فلورودوپامین F 18 بیشتر توسط مونوآمین اکسیداز (MAO) متابولیزه می شود به  6فلوئورو 3و4دی هیدروکسی فنیل استیک اسید ، سپس توسط COMT به 6فلوئوروهمووانیلیک اسید
حذف:
ظرف 24 ساعت از خون و بافت پاک می شود.
دفع: 80 درصد از طریق ادرار

موارد مصرف فلوئورودوپا F18

تصویربرداری تشخیصی

ارزیابی بزرگسالان مبتلا به سندرم پارکینسونیون مشکوک (PSs)

مقدار مصرف فلوئورودوپا F18

185MBq(5mCi) تزریق وریدی طی 1 دقیقه

موارد منع مصرف

ندارد.

عوارض جانبی فلوئورودوپا F18

واکنش های محل تزریق , درد در محل تزریق

تداخلات دارویی

کربی دوپا
بنسرازید

هشدارها

-بیمار طی استفاده از این دارو در معرض تابش طولانی مدت قرار می گیرد ، که با افزایش خطر ابتلا به سرطان همراه است. از کوچکترین دوز لازم برای تصویربرداری استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که از بیمار وتکنیسین تصویر برداری در برابر تابش محافظت می شود.
-مهارکننده های دکاربوکسیلاز اسید آمینه (به عنوان مثال کاربیدوپا ، بنسرازید) ممکن است با مهار فعالیت دکربوکسیلاز محیطی و محدود کردن متابولیسم محیطی ، فراهمی زیستی فلوئورودوپا را برای مغز افزایش دهد.
این تعامل به عنوان بخشی از روش تصویربرداری به طور سودمند مورد استفاده قرار می گیرد.
داروهای پارکینسون شامل آگونیست های دوپامین ، مهارکننده های جذب مجدد دوپامین ، عوامل آزاد کننده دوپامین (DRA) ، مهارکننده های محیطی کاتکول- O-متیل ترانسفراز (COMT) و بازدارنده های مونوآمین اکسیداز (MAO)
اینکه آیا قطع مصرف این داروها قبل از تجویز فلورودئوکسی فنیل آلانین 18F-DOPA می تواند تداخل در تصویر را به حداقل برساند کاملا مشخص نیست. با این حال ، اگر استفاده از این داروها با اطمینان قطع شود ، استفاده از آن را 12 ساعت قبل از مطالعه تصویربرداری قطع کنید.

نکات قابل توصیه

آماده سازی تزریق IV:
در تمام عملیات مربوط به آماده سازی و تزریق ، از تکنیک های آسپتیک و محافظ تابش استفاده کنید.
حجم لازم را برای تجویز براساس زمان و دوز کالیبراسیون محاسبه کنید
اگر محلول حاوی ذرات معلق است یا رنگ آن تغییر کرده است ، از نظر بصری بازرسی کنید و از دارو استفاده نکنید
دوز دارو را بلافاصله قبل از تجویز در کالیبراتور دوز اندازه گیری کنید
مطابق با مقررات موجود داروی استفاده نشده را دور بریزید.
آماده سازی بیمار:
بیمار باید 4 ساعت قبل از تجویز دارو ناشتا باشد (فقط مجاز به نوشیدن آب)
با دستور دادن به هیدراته شدن بیمار(فقط آب) قبل از مطالعه PET و بعد از آن ، دوز جذب شده از اشعه به مثانه را کم کنید. همچنین ، 70 دقیقه پس از مصرف دارو و اغلب پس از آن برای 12 ساعت آینده هیدراته شود.
150 میلی گرم کربی دوپا به صورت خوراکی 60تا120 دقیقه قبل تزریق فلوئورودوپا تجویز کنید.
قبل از تجویز فلورودوکسیفنیلان آلانین 18F-DOPA ، به بیمار دستور دهید که داروهای بیماری پارکینسون را 12 ساعت قطع کند.
تصویربرداری را حدود 80 دقیقه پس از تجویز شروع کنید.
تجویز IV:
تزریق وریدی طی بیش از 1 دقیقه
نگهداری:
در دمای اتاق نگهداری شود.
از نور محافظت شود.
حداکثر طی 10ساعت پس از آماده سازی استفاده شود.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

-هیچ اطلاعاتی در مورد استفاده در زنان باردار در دسترس نیست
علاوه بر این ، مطالعات سمیت تولید مثلی و رشد حیوانی انجام نشده است
بسته به مرحله رشد جنین و میزان دوز تابش ، تمام داروهای رادیو دارویی پتانسیل ایجاد آسیب به جنین را دارند.

مصرف در شیردهی

-در مورد وجود شیر مادر ، اثرات دارو بر کودک شیرده یا تولید شیر هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست
با قطع موقت شیردهی ، قرار گرفتن نوزاد را در معرض دارو به حداقل برسانید.
به زنان شیرده توصیه کنید بعد از تجویز حداقل 24 ساعت (12 نیمه عمر) شیر مادر را پمپاژ و دور اندازند

اشکال دارو فلوئورودوپا F18

fluorodeoxyphenylalanine 18F-DOPA

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.