اطلاعات دارویی وارفارین

Warfarin

وارفارین Warfarin

گروه دارو: ضد انعقاد ها

وارفارین ضد انعقاد خوراکی می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب،پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گرا استفاده می شود.

مکانیسم اثر وارفارین

داروی وارفارین مانند دیگر ضدانعقادهای خوراکی دارای اثر غیر مستقیم ضد انعقادی است .وارفارین ویتامین K ردوکتاز را مهار می کند. وارفارین از طریق مهار فعالیت ویتامین k، فاکتورهای انعقادی II, VII, IX و X را که برای فعالیت خود نیاز به ویتامین کا دارند مهار می‌کند. این اتفاق در فرایندهای بعدی باعث کاهش سطح مواد لازم برای نگهداری رشته‌های فیبرین می‌گردد. این اتفاق‌ها باعث کاهش احتمال تشکیل لخته می‌شود.

فارماکودینامیک

وارفارین ضد انعقاد خوراکی کومارین و مخلوط راسمیک دو ایزومر فعال می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب، پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گذرا استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

وارفارین پس از مصرف خوراکی بسرعت ولی با تغییرات فرد به فرد قابل توجهی جذب می شود.
99% به پروتئین های پلاسما عمدتا آلبومین متصل می شود. وارفارین توسط آنزیمهای میکروزومال کبدی متابولیز می گردد.
مقدار کمی بصورت دست نخورده از راه ادرار دفع می شود. متابولیت ها عمدتا از طریق ادرار و مقدار کمی از طریق مدفوع دفع می گردند.

مقدار مصرف وارفارین

مقدار مصرف معمول برای ترومبوز وریدی عمیق: بزرگسالان:

مقدار اولیه: 2 تا 5 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز بمدت 1 تا 2 روز.که مقدار آن براساس نتایج آزمون پروترومبین تنظیم می شود.
مقدار نگهدارنده: 2-10 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز.
در درمان با مقدار کم از راه خوراکی روزانه 1 mg مصرف می شود.

تداخلات دارویی وارفارین

آتورواستاتین , آتوموکستین , آزاتیوپرین , آزیترومایسین , آلتپلاس , آلیوم اس , کوردیسپس , روفکوکسیب , آمینوفنازون , بلونانسرین , ترولیندومایسین , دروترکوگین آلفا , لورلاتینیب , وراپاکسار , ورینوستات , راموسیروماب , تلمیزارتان | تلمیسارتان , گلوکاگون , ونتوکلاکس , یوروکیناز , ایکوزاپنت , اوروکیناز , سفدی نیر , سفوتتان , سفوکسیتین , متوهگزیتال , میلناسیپران , گرپافلوکساسین , پارکوکسیب , دابرافنیب , آردپارین سدیم , استروپیپات , سفپودوکسیم , سفدیتورن پیوکسیل , ورتیوکستین , ادوکسابان , بتریکسابان , لانسوپرازول | لانزوپرازول , تیگسایکلین , اکساپروزین , آسمتاسین , کیتوسان , ایبریتومومب تیوکستان , توسیتومومب , نورفلوکساسین , ایپیلی موماب , دالتپارین , روکسیترومایسین , سکوباربیتال , تیبولون , تینزاپارین , آسکلوفناک , اتیدرونیک اسید , سفادروکسیل , اسمولول , تروپیسترون , بازدوکسیفن + استروژن کنژوگه , بوتاباربیتال , آپیکسابان , زیلوتون , دکس متیل فنیدات , ال کارنیتین ( لووکارنیتین) , فلبامات , کنتراسپتیو تری فازیک , دسیرودین , آرگاتروبان , میفه پریستون , فلوواستاتین , اتینیل استرادیول , فنین دیون | فنیندیون , اکونازول , روزیگلیتازون , ایندیناویر , ریتوناویر , کینین , فلوکسی مسترون , آسپرین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , افاویرنز , اتاکرینیک اسید , کلرپروپامید , تیروفیبان , ونکومایسین , سفالوتین , ریفابوتین , واکسن آنفلوانزا , پگ اینترفرون آلفا 2بی , تری فلونوماید , کورکوما , سوفوسبوویر , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , مایکونازول , سولفین پیرازون , کاربنی سیلین , لیتورکس بی , دایجستر , دی سولفیرام , والیرست , ریواروکسابان , نوافن , روکاردین , جینکوبیلوبا , اس سیتالوپرام , رزوواستاتین , نتونال , انزالوتامید , کلرال هیدراته , کلستیرامین , ترانکی وال , سفپیم , سویاگل , کراتاگل , کلوگزاسیلین , کنتراسپتیو دی ای , کوتریموکسازول , بیکالوتامید , دابیگاتران , متیلن بلو , کتورولاک , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلردیازپوکساید , کلوپیدوگرل , کلوفیبرات , نروکسین , اورلیستات , ویتامین ای , ویتامین ث (آسکوربیک اسید) , کاپسیتابین , کاربامازپین , مسنا , ملاتونین , موکسی فلوکساسین , میلرینون , آسیترتین , نالیدیکسیک اسید , لوامیزول , لوواستاتین , لووفلوکساسین , مترونیدازول , متیل سالیسیلات , مدروکسی پروژسترون , فیتوآرتریت , فیناستراید , گلوکزامین , گلی کلازید , لتروزول , لفلونوماید , سیتالوپرام , فلوتامید , فلوتیکازون پروپیونات , فلووکسامین , فلوکستین , فنی توئین , سفتریاکسون , سفکسیم , سورافنیب , سولامر , سولفاسالازین , سیپروفلوکساسین , رواکول , روغن کبد ماهی , رویال ژل , رویال ژل/جینسینگ , ساوپالمتو , ساوپالمتو کمپلکس , تولمتین , تینیدازول , دانازول , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , دیگوکسین , رواتینکس , واکسن پنوموکوک(پنوموواکس) , پنی سیلین جی , پیاسکلیدین , پیروکسیکام , تاناستوم , تولترودین , پروپافنون , پروپوفول , پروپیل تیواوراسیل , پروتامین سولفات , پریمیدون , پنتوکسی فیلین , ایماتنیب , ایندومتاسین , ایورمکتین , بوسنتان , بومادران , پاروکستین , الانزاپین , امپرازول , اکساندرولون , اکسی متولون , ایبوپروفن , ایفوسفامید , ازتیمایب , اس امپرازول , استامینوفن | پاراستامول , استراگل , استراموستین , افلوکساسین , آمپی سیلین , آموکسی سیلین , آمی تریپتیلین , اپرپیتانت , ارلوتینیب , اریترومایسین

هشدارها

1- وارفارین سدیم می تواند باعث خونریزی شدید و کشنده شود.عوامل پرخطر برای خونریزی شامل INR > 4.0، سن 65 سال و بالاتر، سابقه خونریزی گوارشی، فشار خون بالا، بیماری عروق مغزی ، کم خونی، بدخیمی ها، تروما، نارسایی کلیوی، مصرف همزمان با سایر داروهای افزایش دهنده خطر خونریزی، مصرف دراز مدت وارفارین می باشد.
2-داروها، تغییرات رژیم غذایی، بر روی سطوح INR بدست آمده در درمان با وارفارین تاثیر می گذارند.

نکات قابل توصیه

1-انجام آزمون زمان پروترومبین و مراجعه به پزشک بطور منظم به منظور پیشرفت درمان ضروری است.
2-در صورت بروز هرگونه علامت خونری سریعا به پزشک معالج مراجعه کنید.

مصرف در بارداری

X ( مصرف در بارداری ممنوع است)

دارو های مشابه وارفارین

فنین دیون | فنیندیون


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.