اطلاعات دارویی وارفارین

Warfarin

وارفارین Warfarin

English

وارفارین ضد انعقاد خوراکی می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب،پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گرا استفاده می شود.

گروه دارو: ضد انعقاد ها
وارفارین

مکانیسم اثر وارفارین

داروی وارفارین مانند دیگر ضدانعقادهای خوراکی دارای اثر غیر مستقیم ضد انعقادی است .وارفارین ویتامین K ردوکتاز را مهار می کند. وارفارین از طریق مهار فعالیت ویتامین k، فاکتورهای انعقادی II, VII, IX و X را که برای فعالیت خود نیاز به ویتامین کا دارند مهار می‌کند. این اتفاق در فرایندهای بعدی باعث کاهش سطح مواد لازم برای نگهداری رشته‌های فیبرین می‌گردد. این اتفاق‌ها باعث کاهش احتمال تشکیل لخته می‌شود.

فارماکودینامیک

وارفارین ضد انعقاد خوراکی کومارین و مخلوط راسمیک دو ایزومر فعال می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب، پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گذرا استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

وارفارین پس از مصرف خوراکی بسرعت ولی با تغییرات فرد به فرد قابل توجهی جذب می شود.
99% به پروتئین های پلاسما عمدتا آلبومین متصل می شود. وارفارین توسط آنزیمهای میکروزومال کبدی متابولیز می گردد.
مقدار کمی بصورت دست نخورده از راه ادرار دفع می شود. متابولیت ها عمدتا از طریق ادرار و مقدار کمی از طریق مدفوع دفع می گردند.

مقدار مصرف وارفارین

مقدار مصرف معمول برای ترومبوز وریدی عمیق: بزرگسالان:

مقدار اولیه: 2 تا 5 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز بمدت 1 تا 2 روز.که مقدار آن براساس نتایج آزمون پروترومبین تنظیم می شود.
مقدار نگهدارنده: 2-10 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز.
در درمان با مقدار کم از راه خوراکی روزانه 1 mg مصرف می شود.

هشدارها

1- وارفارین سدیم می تواند باعث خونریزی شدید و کشنده شود.عوامل پرخطر برای خونریزی شامل INR > 4.0، سن 65 سال و بالاتر، سابقه خونریزی گوارشی، فشار خون بالا، بیماری عروق مغزی ، کم خونی، بدخیمی ها، تروما، نارسایی کلیوی، مصرف همزمان با سایر داروهای افزایش دهنده خطر خونریزی، مصرف دراز مدت وارفارین می باشد.
2-داروها، تغییرات رژیم غذایی، بر روی سطوح INR بدست آمده در درمان با وارفارین تاثیر می گذارند.

نکات قابل توصیه

1-انجام آزمون زمان پروترومبین و مراجعه به پزشک بطور منظم به منظور پیشرفت درمان ضروری است.
2-در صورت بروز هرگونه علامت خونری سریعا به پزشک معالج مراجعه کنید.

تداخلات دارویی وارفارین

آتورواستاتین , آتوموکستین , آزاتیوپرین , آزیترومایسین , آلتپلاس , آلیوم اس , آمپی سیلین , آموکسی سیلین , آمی تریپتیلین , اپرپیتانت , ارلوتینیب , اریترومایسین , ازتیمایب , اس امپرازول , استامینوفن | پاراستامول , استراگل , استراموستین , افلوکساسین , الانزاپین , امپرازول , اکساندرولون , اکسی متولون , ایبوپروفن , ایفوسفامید , ایماتنیب , ایندومتاسین , ایورمکتین , بوسنتان , بومادران , پاروکستین , پروپافنون , پروپوفول , پروپیل تیواوراسیل , پروتامین سولفات , پریمیدون , پنتوکسی فیلین , واکسن پنوموکوک(پنوموواکس) , پنی سیلین جی , پیاسکلیدین , پیروکسیکام , تلمیسارتان , تولترودین , تولمتین , تینیدازول , دانازول , دیزوپیرامید , دیگوکسین , رواتینکس , رواکول , روزوواستاتین , رویال ژل , رویال ژل/جینسینگ , ساوپالمتو , ساوپالمتو کمپلکس , سفتریاکسون , سفکسیم , سورافنیب , سولامر , سولفاسالازین , سیپروفلوکساسین , سیتالوپرام , فلوتامید , فلوتیکازون پروپیونات , فلووکسامین , فلوکستین , فنی توئین , فیتوآرتریت , فیناستراید , گلوکزامین , گلی کلازید , لتروزول , لفلونوماید , لوامیزول , لوواستاتین , لووفلوکساسین , مترونیدازول , متیل سالیسیلات , مدروکسی پروژسترون , مسنا , ملاتونین , موکسی فلوکساسین , میلرینون , آسیترتین , نالیدیکسیک اسید , نروکسین , اورلیستات , ویتامین ای , ویتامین ث (آسکوربیک اسید) , کاپسیتابین , کاربامازپین , کتورولاک , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلردیازپوکساید , کلوپیدوگرل , کلوفیبرات , کلوگزاسیلین , کنتراسپتیو دی ای , کوتریموکسازول , بیکالوتامید , دابیگاتران , متیلن بلو , کلرال هیدراته , کلستیرامین , ترانکی وال , سفپیم , سویاگل , کراتاگل , روکاردین , اس سیتالوپرام , انزالوتامید , لیتورکس بی , دایجستر , دی سولفیرام , والیرست , ریواروکسابان , کورکوما , سوفوسبوویر , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , مایکونازول , سولفین پیرازون , کاربنی سیلین , ونکومایسین , سفالوتین , ریفابوتین , واکسن آنفلوانزا , پگ اینترفرون آلفا 2بی , تری فلونوماید , آسپرین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , افاویرنز , اتاکرینیک اسید , کلرپروپامید , تیروفیبان , اکونازول , روزیگلیتازون , ایندیناویر , ریتوناویر , فلوکسی مسترون , دسیرودین , آرگاتروبان , میفه پریستون , فلوواستاتین , اتینیل استرادیول , آپیکسابان , زیلوتون , ال کارنیتین ( لووکارنیتین) , فلبامات , اتیدرونیک اسید , اسمولول , دالتپارین , آسکلوفناک , لانسوپرازول | لانزوپرازول , تیگسایکلین , متوهگزیتال , گلوکاگون

مصرف در بارداری

X ( مصرف در بارداری ممنوع است)

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه