اطلاعات دارویی وارفارین

Warfarin

وارفارین Warfarin

گروه دارو: ضد انعقاد ها

وارفارین ضد انعقاد خوراکی می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب،پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گرا استفاده می شود.

مکانیسم اثر وارفارین

داروی وارفارین مانند دیگر ضدانعقادهای خوراکی دارای اثر غیر مستقیم ضد انعقادی است .وارفارین ویتامین K ردوکتاز را مهار می کند. وارفارین از طریق مهار فعالیت ویتامین k، فاکتورهای انعقادی II, VII, IX و X را که برای فعالیت خود نیاز به ویتامین کا دارند مهار می‌کند. این اتفاق در فرایندهای بعدی باعث کاهش سطح مواد لازم برای نگهداری رشته‌های فیبرین می‌گردد. این اتفاق‌ها باعث کاهش احتمال تشکیل لخته می‌شود.

فارماکودینامیک

وارفارین ضد انعقاد خوراکی کومارین و مخلوط راسمیک دو ایزومر فعال می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب، پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گذرا استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

وارفارین پس از مصرف خوراکی بسرعت ولی با تغییرات فرد به فرد قابل توجهی جذب می شود.
99% به پروتئین های پلاسما عمدتا آلبومین متصل می شود. وارفارین توسط آنزیمهای میکروزومال کبدی متابولیز می گردد.
مقدار کمی بصورت دست نخورده از راه ادرار دفع می شود. متابولیت ها عمدتا از طریق ادرار و مقدار کمی از طریق مدفوع دفع می گردند.

مقدار مصرف وارفارین

مقدار مصرف معمول برای ترومبوز وریدی عمیق: بزرگسالان:

مقدار اولیه: 2 تا 5 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز بمدت 1 تا 2 روز.که مقدار آن براساس نتایج آزمون پروترومبین تنظیم می شود.
مقدار نگهدارنده: 2-10 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز.
در درمان با مقدار کم از راه خوراکی روزانه 1 mg مصرف می شود.

تداخلات دارویی وارفارین

آتورواستاتین , آتوموکستین , آزاتیوپرین , آزیترومایسین , آلتپلاس , آلیوم اس , گرپافلوکساسین , گلوکاگون , فنیندیون , ایکوزاپنت , اوروکیناز , دروترکوگین آلفا , سفدیتورن پیوکسیل , سفدی نیر , سفوتتان , سفوکسیتین , متوهگزیتال , میلناسیپران , تیگسایکلین , پارکوکسیب , دابرافنیب , آردپارین سدیم , استروپیپات , سفپودوکسیم , کیتوسان , ایبریتومومب تیوکستان , توسیتومومب , ادوکسابان , بتریکسابان , لانسوپرازول | لانزوپرازول , اسمولول , بوتاباربیتال , دالتپارین , تینزاپارین , آسکلوفناک , آسمتاسین , اتینیل استرادیول , آپیکسابان , زیلوتون , ال کارنیتین ( لووکارنیتین) , فلبامات , اتیدرونیک اسید , ریتوناویر , فلوکسی مسترون , دسیرودین , آرگاتروبان , میفه پریستون , فلوواستاتین , اتاکرینیک اسید , کلرپروپامید , تیروفیبان , اکونازول , روزیگلیتازون , ایندیناویر , واکسن آنفلوانزا , پگ اینترفرون آلفا 2بی , تری فلونوماید , آسپرین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , افاویرنز , مایکونازول , سولفین پیرازون , کاربنی سیلین , ونکومایسین , سفالوتین , ریفابوتین , دی سولفیرام , والیرست , ریواروکسابان , کورکوما , سوفوسبوویر , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , روکاردین , اس سیتالوپرام , نتونال , انزالوتامید , لیتورکس بی , دایجستر , کلرال هیدراته , کلستیرامین , ترانکی وال , سفپیم , سویاگل , کراتاگل , کلوگزاسیلین , کنتراسپتیو دی ای , کوتریموکسازول , بیکالوتامید , دابیگاتران , متیلن بلو , کتورولاک , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلردیازپوکساید , کلوپیدوگرل , کلوفیبرات , نروکسین , اورلیستات , ویتامین ای , ویتامین ث (آسکوربیک اسید) , کاپسیتابین , کاربامازپین , مسنا , ملاتونین , موکسی فلوکساسین , میلرینون , آسیترتین , نالیدیکسیک اسید , لوامیزول , لوواستاتین , لووفلوکساسین , مترونیدازول , متیل سالیسیلات , مدروکسی پروژسترون , فیتوآرتریت , فیناستراید , گلوکزامین , گلی کلازید , لتروزول , لفلونوماید , سیتالوپرام , فلوتامید , فلوتیکازون پروپیونات , فلووکسامین , فلوکستین , فنی توئین , سفتریاکسون , سفکسیم , سورافنیب , سولامر , سولفاسالازین , سیپروفلوکساسین , رواکول , روزوواستاتین , رویال ژل , رویال ژل/جینسینگ , ساوپالمتو , ساوپالمتو کمپلکس , تولمتین , تینیدازول , دانازول , دیزوپیرامید , دیگوکسین , رواتینکس , واکسن پنوموکوک(پنوموواکس) , پنی سیلین جی , پیاسکلیدین , پیروکسیکام , تلمیسارتان , تولترودین , پروپافنون , پروپوفول , پروپیل تیواوراسیل , پروتامین سولفات , پریمیدون , پنتوکسی فیلین , ایماتنیب , ایندومتاسین , ایورمکتین , بوسنتان , بومادران , پاروکستین , الانزاپین , امپرازول , اکساندرولون , اکسی متولون , ایبوپروفن , ایفوسفامید , ازتیمایب , اس امپرازول , استامینوفن | پاراستامول , استراگل , استراموستین , افلوکساسین , آمپی سیلین , آموکسی سیلین , آمی تریپتیلین , اپرپیتانت , ارلوتینیب , اریترومایسین

هشدارها

1- وارفارین سدیم می تواند باعث خونریزی شدید و کشنده شود.عوامل پرخطر برای خونریزی شامل INR > 4.0، سن 65 سال و بالاتر، سابقه خونریزی گوارشی، فشار خون بالا، بیماری عروق مغزی ، کم خونی، بدخیمی ها، تروما، نارسایی کلیوی، مصرف همزمان با سایر داروهای افزایش دهنده خطر خونریزی، مصرف دراز مدت وارفارین می باشد.
2-داروها، تغییرات رژیم غذایی، بر روی سطوح INR بدست آمده در درمان با وارفارین تاثیر می گذارند.

نکات قابل توصیه

1-انجام آزمون زمان پروترومبین و مراجعه به پزشک بطور منظم به منظور پیشرفت درمان ضروری است.
2-در صورت بروز هرگونه علامت خونری سریعا به پزشک معالج مراجعه کنید.

مصرف در بارداری

X ( مصرف در بارداری ممنوع است)


توجه :کاربران گرامی؛ اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه مرکزی امام نیست .
جهت اطلاع از موجودی داروها میتوانید با شماره 05131908 داخلی های 228 و 229 تماس حاصل نمایید و یا به دایرکت اینستاگرام موسسه و واتساپ شماره 09395286084 پیام ارسال بفرمایید .
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز