اطلاعات دارویی وارفارین

Warfarin

وارفارین Warfarin

گروه دارو: ضد انعقاد ها

وارفارین ضد انعقاد خوراکی می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب،پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گرا استفاده می شود.

مکانیسم اثر

داروی وارفارین مانند دیگر ضدانعقادهای خوراکی دارای اثر غیر مستقیم ضد انعقادی است .وارفارین ویتامین K ردوکتاز را مهار می کند. وارفارین از طریق مهار فعالیت ویتامین k، فاکتورهای انعقادی II, VII, IX و X را که برای فعالیت خود نیاز به ویتامین کا دارند مهار می‌کند. این اتفاق در فرایندهای بعدی باعث کاهش سطح مواد لازم برای نگهداری رشته‌های فیبرین می‌گردد. این اتفاق‌ها باعث کاهش احتمال تشکیل لخته می‌شود.

فارماکودینامیک

وارفارین ضد انعقاد خوراکی کومارین و مخلوط راسمیک دو ایزومر فعال می باشد. وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد. وارفارین برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه مصنوعی قلب، پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسکمیک گذرا استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

وارفارین پس از مصرف خوراکی بسرعت ولی با تغییرات فرد به فرد قابل توجهی جذب می شود.
99% به پروتئین های پلاسما عمدتا آلبومین متصل می شود. وارفارین توسط آنزیمهای میکروزومال کبدی متابولیز می گردد.
مقدار کمی بصورت دست نخورده از راه ادرار دفع می شود. متابولیت ها عمدتا از طریق ادرار و مقدار کمی از طریق مدفوع دفع می گردند.

مقدار مصرف وارفارین

مقدار مصرف معمول برای ترومبوز وریدی عمیق: بزرگسالان:

مقدار اولیه: 2 تا 5 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز بمدت 1 تا 2 روز.که مقدار آن براساس نتایج آزمون پروترومبین تنظیم می شود.
مقدار نگهدارنده: 2-10 mg خوراکی یا داخل وریدی یک بار در روز.
در درمان با مقدار کم از راه خوراکی روزانه 1 mg مصرف می شود.

تداخلات دارویی

آتوموکستین , آزاتیوپرین , آلتپلاس , آلیوم اس , آمپی سیلین , آموکسی سیلین , آمی تریپتیلین , اپرپیتانت , ارلوتینیب , اریترومایسین , ازتیمایب , اس امپرازول , استامینوفن | پاراستامول , استراگل , استراموستین , افلوکساسین , ال آرژنین , الانزاپین , امگا 3 , امگا 3.6.9 , امگا 3+جینسنگ , امگا 3 + ویتامین ای + آ , اکساندرولون , اکسی متولون , ایبوپروفن , ایفوسفامید , ایماتنیب , ایندومتاسین , ایورمکتین , بوسنتان , بومادران , پاروکستین , پروپافنون , پروپوفول , پروپیل تیواوراسیل , پروتامین سولفات , پریمیدون , پنتوکسی فیلین , واکسن پنوموکوک(پنوموواکس) , پنی سیلین جی , پیاسکلیدین , پیروکسیکام , تاناستوم , تولترودین , تولمتین , تینیدازول , دانازول , دگزامتازون , دیدروژسترون , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , دیگوکسین , رواتینکس , رواکول , روغن کبد ماهی , سفکسیم , سورافنیب , سولفاسالازین , سیپروفلوکساسین , سیتالوپرام , سیتی کولین , عصاره دانه انگور , عصاره دانه سویا , فلوتامید , فلوتیکازون پروپیونات , فلووکسامین , فلوکستین , فنوفیبرات , فنی توئین , فیتوآرتریت , فیناستراید , گلوکزامین , گلی کلازید , لاویک | لاویگ , لتروزول , لفلونوماید , لوامیزول , لوواستاتین , لووفلوکساسین , لیبیدوکس , مترونیدازول , متیل سالیسیلات , مدروکسی پروژسترون , مسنا , ملاتونین , موکسی فلوکساسین , میلرینون , آسیترتین , ناپروکسن , نالیدیکسیک اسید , نروکسین , هراکلس , اورلیستات , ویتامین آ+ای+ث , ویتامین ای , ویتامین ث (آسکوربیک اسید) , کاپسیتابین , کاربامازپین , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلسیم+ویتامین د3+کا , کلوپیدوگرل , کلوفیبرات , کنتراسپتیو دی ای , کوتریموکسازول , بیکالوتامید , دابیگاتران , متیلن بلو , کلرال هیدراته , کلستیرامین , ترانکی وال , سفپیم , سویاگل , کراتاگل , روکاردین , جینکوبیلوبا , اس سیتالوپرام , رزوواستاتین , نتونال , انزالوتامید , لیتورکس بی , نئوروزان | نروزان , دایجستر , دی سولفیرام , والیرست , ریواروکسابان , نوافن , کورکوما , سوفوسبوویر , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , مایکونازول , سولفین پیرازون , کاربنی سیلین , ونکومایسین , سفالوتین , ریفابوتین , واکسن آنفلوانزا , پگ اینترفرون آلفا 2بی , تری فلونوماید , آسپرین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , افاویرنز , اتاکرینیک اسید , کلرپروپامید , تیروفیبان , اکونازول , روزیگلیتازون , ایندیناویر , ریتوناویر , کینین , فلوکسی مسترون , کوله سوالام , دسیرودین , آرگاتروبان , میفه پریستون , فلوواستاتین , اتینیل استرادیول , فنین دیون | فنیندیون , کلرپروکائین , زیلوتون , دکس متیل فنیدات , ال کارنیتین ( لووکارنیتین) , فلبامات , ویتامین کا 2 , کنتراسپتیو تری فازیک , اتیدرونیک اسید , سفادروکسیل , بوتالبیتال و استامینوفن , اسمولول , داساتینیب , تروپیسترون , بازدوکسیفن + استروژن کنژوگه , بوتاباربیتال , دالتپارین , روکسیترومایسین , سکوباربیتال , تیبولون , تینزاپارین , آسکلوفناک , آسمتاسین , کیتوسان , تیادنول , ایبریتومومب تیوکستان , توسیتومومب , نورفلوکساسین , ایپیلی موماب , جفیتینیب , ورتیوکستین , ادوکسابان , بتریکسابان , لانسوپرازول | لانزوپرازول , تیگسایکلین , اکساپروزین , پارکوکسیب , مکلوفنامات , دابرافنیب , آردپارین سدیم , استروپیپات , سفپودوکسیم , سفدیتورن پیوکسیل , سفدی نیر , سفوتتان , سفوکسیتین , متوهگزیتال , میلناسیپران , گرپافلوکساسین , تلمیزارتان | تلمیسارتان , گلوکاگون , ونتوکلاکس , یدید پتاسیم , اوروکیناز | یوروکیناز , ایکوزاپنت , ترولیندومایسین , دروترکوگین آلفا , لورلاتینیب , وراپاکسار , ورینوستات , راموسیروماب , کوردیسپس , آتوواکون/ پروگوانیل , روفکوکسیب , آپروتینین , اولیندومایسین , آمینوفنازون , بلونانسرین , کانابیدیول , کانگرلور , دفیبروتاید , درونابینول , اتوتوئین , سیتاکسنتان , سیروکوماب , سکوکینوماب , بک آمپی سیلین , فولوسترانت , دینسترول , اماداساکلین

هشدارها

1- وارفارین سدیم می تواند باعث خونریزی شدید و کشنده شود.عوامل پرخطر برای خونریزی شامل INR > 4.0، سن 65 سال و بالاتر، سابقه خونریزی گوارشی، فشار خون بالا، بیماری عروق مغزی ، کم خونی، بدخیمی ها، تروما، نارسایی کلیوی، مصرف همزمان با سایر داروهای افزایش دهنده خطر خونریزی، مصرف دراز مدت وارفارین می باشد.
2-داروها، تغییرات رژیم غذایی، بر روی سطوح INR بدست آمده در درمان با وارفارین تاثیر می گذارند.

نکات قابل توصیه

1-انجام آزمون زمان پروترومبین و مراجعه به پزشک بطور منظم به منظور پیشرفت درمان ضروری است.
2-در صورت بروز هرگونه علامت خونری سریعا به پزشک معالج مراجعه کنید.

مصرف در بارداری

X ( مصرف در بارداری ممنوع است)

دارو های مشابه

فنین دیون | فنیندیون


بنر مشاوره دارویی
 
داروهای معرفی شده به معنی تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
 
برای دسترسی به کانال های داروخانه مرکزی امام مشهد بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • قادری | 1397/09/20

   سلام اقای دکتر از داروخانه به جای وارفارین 5 قرص صورتی رنگ که روی ان بالا ORN وپایین 18 درج شده لطفا در مورد این قرص راهنمایی فرمایید.

   پاسخ دکتر داروساز:

   متأسفانه نمی‌توانم به شما راهنمایی دقیقی در مورد دارویی که اشاره کرده‌اید (قرص صورتی با برچسب ORN 18) ارائه دهم.
   این علامت و اعداد روی قرص به تنهایی برای تشخیص و شناسایی دقیق دارو کافی نیستند.
   بهترین راهنمایی برای شما این است که به یک داروخانه محلی مراجعه کنید و داروی مورد نظر خود را به او نشان دهید.
   داروساز می‌تواند بر اساس برچسب و ویژگی‌های قرص، به شما اطلاعات دقیق‌تری درباره دارو بدهد و هرگونه سوالاتی که دارید را پاسخ دهد.
   همچنین، اگر دارو را از طریق نسخه پزشک دریافت کرده‌اید، می‌توانید به پزشک مراجعه کرده و از او درباره نحوه مصرف و هرگونه سوالی که دارید، سؤال کنید.