اطلاعات دارویی کاربامازپین

Carbamazepine

کاربامازپین Carbamazepine


کاربامازپین یک داروی ضد تشنج است که به وسیله کاهش ایمپالس های عصبی ایجاد کننده تشنج و درد اثر می کند. داروی کاربامازپین در درمان تشنج , دردهای عصبی مانند درد عصب سه قلو و نوروپاتی دیابتی کاربرد دارد. کاربامازپین همچنین در درمان اختلال دو قطبی نیز استفاده می شود.

مکانیسم اثر

اثرات ضد تشنج کاربامازپین عمدتا با طولانی کردن مدت غیر فعال ماندن کانال سدیم در سلول عصبی پس سیناپسی می باشد که باعث کاهش تعداد پتانسیل های عمل تکراری با فرکانس زیاد می شود و در نتیجه دردهای عصبی خصوصا سه قلو تسکین می یابد.

کاربامازپین اثرات خواب آور, آنتی کولینرژیک, شل کننده عضلانی، ضد آریتمی, آنتی دیورتیک و مهار کننده هدایت عصبی عضلانی نیز دارد  .

فارماکودینامیک

علاوه بر اثرات ضد تشنج کاربامازپین, این دارو اثرات آنتی کولینرژیک,ضد درد عصبی, آنتی دیورتیک, شل کننده عضلات, ضد استفراغ, ضد افسردگی و ضد آریتمی نیز دارد. کاربامازپین با مهار کردن کانال های سدیمی باعث کاهش انتقال سیناپسی می شود. ترشح هورمون آنتی دیورتیک را فعال کرده و باعث احتباس آب می شود. از لحاظ ساختاری نیز مشابه داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای است.

فارماکوکینتیک

جذب کاربامازپین به آهستگی از مجاری گوارشی انجام می شود. زمان رسیدن به حداکثر غلظت سرمی در فرم سوسپانسیون 1.5 ساعت، در قرص سریع رهش 4 تا 5 ساعت و در قرص پیوسته رهش 3 تا 12 ساعت است.

 حجم توزیع آن در نوزادان 1.5 لیتر بر کیلوگرم، در کودکان 1.9 و در بزرگسالان 0.59 تا 2 لیتر بر کیلوگرم می باشد.

 اتصال پروتئینی دارو حدود 75 تا 90 درصد است. این دارو باعث القای آنزیم های کبدی و افزایش متابولیسم و کاهش نیمه عمر خود و سایر داروها می شود چرا که توسط آنزیم های سیتوکروم کبدی متابولیزه می شود.

کاربامازپین و متابولیت اپوکساید آن که فعال است به داخل شیر ترشح می شود.

دفع دارو عمدتا کلیوی (72 درصد) و بقیه آن از طریق مدفوع (28 درصد) است.

 نیمه عمر کاربامازپین 25 تا 65 ساعت است که با مصرف دوز بالا یا دوزهای مکرر, به علت القای آنزیم های کبدی به 8 تا 17 ساعت می رسد.  

مقدار مصرف کاربامازپین

بزرگسالان

 • تشنج

ابتدا با 200 میلی گرم خوراکی 2 بار در روز یا 100 میلی گرم 4 بار در روز شروع شده و به تدریج هر هفته 200 میلی گرم به دوز روزانه افزوده شده تا به دوز نگهدارنده 800 تا 1200 میلی گرم روزانه برسد.

حداکثر دوز مجاز روزانه 1200 میلی گرم است که در شرایط خاص ممکن است تا 1600 میلی گرم افزایش یابد.

 • درد عصب سه قلو

ابتدا 100 میلی گرم خوراکی 2 بار در روز یا 50 میلی گرم 4 بار در روز شروع شده و هر 12 ساعت 100 میلی گرم به دوز روزانه افزوده شده تا به دوز نگهدارنده 400 تا 800 میلی گرم روزانه (بستگی به از بین رفتن درد دارد) برسد.

حداکثر دوز مجاز روزانه 1200 میلی گرم است.   

کودکان

 • تشنج
 • زیر 6 سال : ابتدا روزی 10 تا 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی در 2 تا 4 دوز منقسم مصرف شده و هر هفته دوز افزایش می یابد تا به دوز موثر برسد.

حداکثر دوز روزانه 35 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است

 • 6 تا 12 سال: ابتدا 100 میلی گرم خوراکی 2 بار در روز یا 50 میلی گرم 4 بار در روز شروع شده و هر هفته  100 میلی گرم به دوز روزانه افزوده شده تا به دوز نگهدارنده 400 تا 800 میلی گرم روزانه برسد.

حداکثر دوز مجاز روزانه 1000 میلی گرم است.

 • بزرگتر از 12 سال : ابتدا 200 میلی گرم خوراکی 2 بار در روز یا 100 میلی گرم 4 بار در روز شروع شده و هرهفته 100 میلی گرم به دوز روزانه افزوده شود تا به دوز نگهدارنده 800 تا 1200 میلی گرم در روز برسد. در کودکان 12 تا 15 سال حداکثر دوز مجاز روزانه 1000 میلی گرم و بالای 15 سال 1200 میلی گرم است. در موارد نادری ممکن است تا 1600 میلی گرم روزانه نیز مصرف شود.

تداخلات دارویی

آملودیپین+والسارتان , اریترومایسین , اورولیموس , پروتامین سولفات , تاکرولیموس , دیلتیازم , لوونورژسترول , میدازولام , نیمودیپین , وراپامیل , ایتراکونازول , ایزونیازید , دفریپرون , دفلازاکورت , دگزامتازون , ریسپریدون , میپومرسن , کلوزاپین , کلومیپرامین , دابیگاتران , نفازودون , لیتیوم , پردنیزولون , لووتیروکسین , هالوپریدول , وارفارین , وریکونازول , کتوکونازول , کلاریترومایسین , ریفامپین , سایمتیدین , سیرولیموس , سیکلوسپورین , فلوکونازول , گایافنزین , ریواروکسابان , نوافن , داکلاتاسویر , سوفوسبوویر , وکرونیوم , اکسی کدون , ریفابوتین , پرازی کوانتل , رانولازین , تری فلونوماید , ایدلالیزیب , ایواکافتور , کاسپوفانجین , افاویرنز , روکورونیوم , بوپرنورفین , فنلزین , ایندیناویر , ریتوناویر , فلوکسی مسترون , اسیمرتینیب , التریپتان , افاتینیب , دی هیدرو اپی آندرستندیون , فنین دیون | فنیندیون , آپیکسابان , نلفیناویر , آلموتریپتان , آکسیتینیب , ساریلوماب , فلبامات , بپریدیل , پازوپانیب , تولواپتان , کنتراسپتیو تری فازیک , بوتالبیتال و استامینوفن , آرتمتر + لومفانترین , داساتینیب , ومورافنیب , بازدوکسیفن + استروژن کنژوگه , تیبولون , ابیراترون , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , تیپراناویر , ایکسازومیب , الیگلوستات , جفیتینیب , ورتیوکستین , ادوکسابان , آلوسترون , ریلپیویرین , سوورکسانت , پارکوکسیب , فلودیپین , لرکانی دیپین , ماراویروک , نیزولدیپین , نیکاردیپین , آکالابروتینیب , فوستاماتینیب , یولی پریستال , دابرافنیب , اتراویرین , دولوتگراویر , استروپیپات , پیرفنی دون , نینتدانیب , داریفناسین , کاناگلیفلوزین , کوبیسیستات , دلاویردین , تلاپرویر , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , دوتاستراید , نراتینیب , دینوژست , گلیسرول فنیل بوتیرات , تاسیملتئون , ابماسیکلیب , آپرمیلاست , الویتگراویر , استری پنتول , ترابکتدین , بداکیلین , سیمپرویر , پالبوسیکلیب , لوماکافتور / ایواکافتور , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , ترولیندومایسین , لاروترکتینیب , دوولیزیب , الباسویر/گرازوپرویر , تمسیرولیموس , وراپاکسار , بندروفلومتازید , پیتولیسانت , دارولوتامید , آلپلیزیب , ایسترادیفیلین , تزاکافتور/ایواکافتور , متاکسالون , لوپیناویر + ریتوناویر , امبی تاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر , اولیندومایسین , آمینوفنازون , رمدسیویر , بلونانسرین , کانابیدیول , رولاپیتانت , وکسلوتور , بریواراستام , آرتسونات , آواپریتینیب , نتوپیتانت , سکوکینوماب , کپماتینیب , برومازپام , دینسترول

هشدارها

 • دیسکرازی های خونی: در درمان با کاربامازپین احتمال ایجاد آنمی یا آگرانولوسیتوز وجود دارد. بنابراین باید قبل از شروع داروی کاربامازپین و طی درمان به صورت دوره ای شمارش سلول های خونی انجام شود. در صورت بروز علائم تضعیف مغز استخوان به صورت جدی, باید مصرف دارو قطع شود. طیف وسیعی از اختلالات خونی مانند آگرانولوسیتوز, آنمی آپلاستیک, نوتروپنی, لکوپنی, ترومبوسایتوپنی, پان سایتوپنی و آنمی ممکن است ایجاد شود. بیماران با سابقه قبلی عوارض خونی به هر دارویی, ممکن است در خطر بیشتری برای عوارض خونی کاربامازپین باشند. بیمار باید در صورت بروز تب, آفت دهان, زخم های دهانی, عفونت یا خون ریزی سریعا به پزشک مراجعه کند.
 • تضعیف سیتم عصبی مرکزی : دارو ممکن است باعث اختلال در عملکرد ذهنی و جسمی شود. بیمار باید از انجام کارهای نیازمند هوشیاری مانند کار با وسایل خطرناک یا رانندگی خودداری کند.
 • سمیت پوستی: واکنش های شدید و گهگاه کشنده مانند نکروز اپی درمال توکسیک و سندرم استیونس-جانسون ممکن است روی دهد. این احتمال به صورت ژنتیکی در بیماران آسیایی بیشتر است و در مصرف این دارو با سایر داروهای ضد تشنج این احتمال افزایش می یابد.
 • سمیت کبدی: احتمال ایجاد اختلالات کبدی با طیف وسیعی از عوارض از افزایش خفیف آنزیم های کبدی تا نارسایی کبدی وجود دارد. این عوارض در کنار سندرم های ایمونوآلرژنیک دیگری مانند ازدیاد حساسیت چند اندامه (سندرم DRESS) و واکنش های شدید پوستی (مثل استیون جانسون) ممکن است ایجاد شود. عملکرد کبد خصوصا در بیماران دارای اختلال کبدی, باید به صورت دوره ای بررسی شود و در صورت وجود شواهدی از درگیری کبدی بلافاصله دارو قطع شود. هرچند در مواردی علی رغم قطع کاربامازپین تاثیر کبدی دارو ادامه پیدا کرده است.
 • هایپوناترمی : با مصرف کاربامازپین ممکن است کاهش سدیم خون رخ دهد که معمولا ناشی از ترشح نامناسب هورمون آنتی دیورتیک است. این احتمال بروز این وضعیت وابسته به دوز است و در بیماران مسن یا بیمارانی که دیورتیک مصرف می کنند محتمل تر است. در بیماران مبتلا به هایپوناترمی علامت دار ممکن است نیاز به قطع داروی کاربامازپین باشد.
 • اثرات روانی : کاربامازپین ممکن است باعث ایجاد سایکوز نهفته، گیجی و برانگیختگی شود. در بیماران مسن ریسک اختلالات روانپزشکی بیشتر است.
 • سمیت کلیوی: به علت احتمال ایجاد عوارض کلیوی گاها شدید, عملکرد کلیوی باید در ابتدا و طی درمان به دقت تحت کنترل باشد.
 • حساسیت آنتی کولینرژیک : این دارو اثرات آنتی کولینرژیکی خفیفی دارد و در بیماران دارای حساسیت به اثرات آنتی کولینرژیک (احتباس ادراری, افزایش فشار داخل چشم و یبوست) با احتیاط مصرف شود.
 • قلبی عروقی: اختلالات هدایتی قلب شامل بلاک گره AV ممکن است ایجاد شود بنابراین در بیماران دارای اختلالات هدایتی قلب با احتیاط مصرف شود چراکه احتمال تشدید عوارض قلبی وجود دارد.

نکات قابل توصیه

 • در صورت وجود سابقه تضعیف مغز استخوان یا آلرژی به کاربامازپین یا هر کدام از داروهای ضد افسردگی آمی تریپتیلین, ایمی پیرامین, نورتریپتیلین, دوکسپین و دزی پیرامین, نباید کاربامازپین مصرف شود.
 • در صورت مصرف مهار کننده های MAO شامل فورازولیدون, ایزوکربوکسازید, لینزولید, فنلزین, سلژلین و ترانیل سیپرومین, تا 14 روز قبل از شروع کاربامازپین, باید از مصرف کاربامازپین خودداری شود چراکه احتمال افزایش شدید فشار خون وجود دارد.
 • کاربامازپین ممکن است باعث ایجاد راش پوستی تهدید کننده حیات شود. این احتمال در افراد بومی قاره آسیا بیشتر است.

برای اطمینان از بی ضرری دارو در خصوص موارد زیر با پزشک مشورت شود:

 • بیماری قلبی, فشارخون یا چربی خون بالا, اختلالات کبدی یا کلیوی, گلوکوم, اختلالات تیروئیدی, لوپوس, پورفیری, سابقه بیماری های روانی یا خودکشی.
 • در صورت بارداری تنها با نظر پزشک دارو قطع شود یا ادامه یابد و به صورت خودسرانه قطع نشود. کاربامازپین ممکن است برای جنین مضر باشد اما وقوع تشنج در طی بارداری هم ممکن است هم برای مادر و هم برای چنین مشکل زا باشد. سودمندی پیشگیری از تشنج ارجح بر وجود خطرات برای جنین است. بنابراین با توجه به شرایط، پزشک برای ادامه یا قطع درمان تصمیم می گیرد.
 • کاربامازپین ممکن است باعث کاهش اثربخشی قرص های ضد بارداری شود بنابراین باید یک روش فیزیکی نیز برای جلوگیری از بارداری استفاده شود.
 • کاربامازپین در شیر ترشح می شود بنابراین طی مصرف این دارو نباید به نوزاد شیر داده شود.
 • در صورت فراموش کردن یک دوز، دارو باید بلافاصله استفاده شود ولی اگر تا دوز بعدی زمان زیادی باقی نیست از دوز فراموش شده صرف نظر شده و برنامه عادی مصرف دارو ادامه یابد و دوز دارو 2 برابر نشود.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

اشکال دارو کاربامازپین

کاربامازپین - تگرتول (NOVARTIS سوئیس)- کاربارام ( راموفارمین ) - تگاتارد (رها )

اخبار روز دارویی و سلامت را دنبال کنید
**به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . 
متقاضیان میتوانند با ارائه ی کارت ملی و با مراجعه به داروخانه مرکزی امام یا استفاده از خدمات غیر حضوری ، اقدام به تهیه واکسن نمایند .**

**پاسخگویی به سوالات دارویی ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در پیج اینستاگرام موسسه انجام می شود .

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • مهری حسنی | 1400/01/19

   سلام من از آبان تا ١٩ فروردین قرص کارباماسپین٢٠٠صبح وشب استفاده میکنم و قرص دپاکین روزی یکی و کروتون نیم وآسپرین هم میخورم .بیماری سندرم آنتی فسفلیپددارم و با قطع آسپرین وکروتون در خواب یک بار تشنج کردم والان بخاطر کرونا نمیتونم دکتر برم ..میخواستم از داروهام کم کنم .ودرحار حاضر سمت راست مغزم وقتی ناراحت میشم درد میکنه ... خواهشا منو راهنمایی کنید چکارکنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است خودسرانه دوز داروهای خود را کم نکنید..
   می توانید از پزشکان غیر حضوری مشورت بگیرید


  • مهساراد | 1399/11/25

   سلام من سه سال دارو دپاکین تگرتول ولوبل استفاده میکنم ولی بازهم تشنج دیگه خسته شدم ازدارو

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با مشورت پزشک معالج می توانید از داروهای ضد تشنج دیگر استفاده کنید..


  • شقايق محمدى | 1399/10/05

   سلام دكتر.وقتتون بخير حدود 12سال قرص تگرتول400 استفاده ميكنم الان تقريبا دوسالى هست كه دچار تشنج نشدم،٤روز قرص مصرف نكردم چون پيدا نميكنم به هرداروخانه اي كه مراجعه كردم گفتن بطوركل نيست،دكتر متخصصم طول درمان رو ٤سال كفتن كه اگر در اين مدت دچار تشنج نشم درمان ميشم الان نگرانم كه بخاطر قطع مصرف تشنج كنم ودرمانم از اول شروع شه،ورق تگرتول دارم كه حدودا يك و سال از تاريخش گذشته،لطف كنيد راهنماييم كنيد اگر مصرف مشكلي داره؟اقبلااين مشكل پيش اومد و قرص چندماه گذشته مصرف كردم اتفاقي نيفتاد ب نظرشما ميتونم ناچارا اين قرص مصرف كنم تا تشنج نكنم و تو اين زمان قرص پيدا كنم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام از نظر دارویی مصرف داروی منقضی توصیه نمیشود
   ولی با توجه به نبود آن و خطرات ناشی از تشنج میتوان با احتیاط و تحت نظر پزشک آنرا مصرف کرد


  • ارزوکرد | 1399/09/20

   سلام ببخشید مصرف قرص دپاکین با قرص تگاتارد اشکال نداره یا نمیشه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   خیر مشکلی ندارد..


  • بهزاد ندرلو | 1399/08/08

   آقای دکتر سلام پدر من ۱۴ سال پیش سکته قلبی کردن و سال پیش سکته مغزی داشتن، پدرم هر روز وسط غذا هنگام ناهار قرص ریواروکسابان یک عدد استفاده میکنن، از دیروز دکتر مغز و اعصاب قرص کاربامازپین نصف صبح و نصف شب تجویز کردن که برای درد ناشی از سکته مغزی در سمت راست بدن استفاده کنه ، آیا با وجود تفاوت زمانی مصرف این قرصها ، ممکنه تداخل دارویی رخ بدهد؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مصرف هر دو با هم مشکلی ندارد..


  • زهرا ایمان | 1399/08/06

   سلام ببخشید برادر من یک ساله قرص تگرتول 400 مصرف میکنه و کاملا تحت کنترل اما متاسفانه مدتی این دارو در داروخانه ها نیست آیا کاربامازپین میتونه جایگزین مناسبی باشه ؟ ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در صورت تغییر برند این داروها حتما پزشک خود را مطلع نمایید. 


  • مالک احمدی | 1399/08/02

   سلام . مادرم دو بار تشنج کردە یکی ده سال پیش و یکی بیس سال پیش.دیشب بعد سرماخوردگی و درد بدن و بیخوابی، بازم تشنج چند ثانیه ای داشت.۷ساله کاربامازپین ۴۰۰ شبی یک عدد مصرف میکنه...میتونم دوز دارو رو به روزی یک عدد و نصف برسونم بعد بهتر شدن حالش به روال قبلی همون شبی یک عدد برگرده؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر
   در زمان بیماریهای جانبی بهتر است با کنترل آن جلوی تشنج احتمالی را گرفت


  • فاطمه | 1399/08/02

   سلام .آیا قرص کاربا مازپین مانع از پریود شدن میشود

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر


  • م.موسوی | 1399/07/12

   سلام این دارو آیا باعث رشد بی رویه در سن نوجوانی هم میشود؟؟؟دختر من شش سال هست که داره مصرف میکنه و در این مدت خیلی قد بلند و هیکل چاقی پیدا کرده

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه این عارضه جزو عوارض ثبت شده ی این دارو نیست


  • ندا | 1399/07/09

   سلام چهار ماه هست که به علت درد عصب سه قلو تگرتول مصرف میکنم البته اول ۲۰۰میلی گرم بود و الان نزدیک دو هفته هست که ۳۰۰ میلی گرم شده، و تاثیر خوب گرفتم اما توی این چهار ماه متوجه شدم که دقیقا دو روز یا سه روز قبل از پریودی تمام عصب های سمت چپ صورتم درد شدید و مداوم دارند و تگرتول هیچ تاثیری نداره . امکانش هست که پریودی بر روی دارو تاثیر بزاره؟ ممنون میشم اگه کمی توضیح بدین.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله قاعدگی می تواند باعث بدتر شدن درد عصب سه قلو شود با پزشک خود این موضوع را مطرح کنید شاید نیاز به تجویز داروی اضافه در روزهای به خصوصی از سیکل باشد


  • علی خان میرزایی | 1399/07/06

   سلام و عرض ادب خسته نباشید دکتر خواستم بدونم مکمل بدنسازی مثل وی ، امینو ،کراتین امکان استفاده برای من رو داره که قرص کارمابازپین با دُز ۴۰۰ شب و ۲۰۰ صبح میخورم ممنون میشم پاسخ بدین

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر تداخلی ندارد ولی با توجه به عوارض کلیوی دارو و مکمل های فوق باید ضمن تنظیم دوز ، مایعات کافی نیز استفاده کرد


  • سلام خدمت دکترداروساز | 1399/06/25

   اقای دکتر یه سوال مهم دختری که این دارو مصرف میکنه میتونه بارداربشه وخطری براخودش وجنین نداره وبعد روی نوزاد که تاثیری نداره وآیا بامصرف این دارو دچارعدم سلامت روان میشه یانه ؟؟واصلا ازدواج کردن تاثیری بربهبودی وتشدید بیماری داره ودرکل میتونه یه زندگی خوشبخت داشته باشه واز عهده زناشویی برمیاد یانه ؟؟پسرم قصد ازدواج داره ولی فهمیدیم که دختر این دارومصرف میکنه روزی ۴۰۰گرم کاربامازپین ؟؟؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   کاربامازپین یک داروی ضد تشنج میباشد. داروی کاربامازپین در درمان تشنج , دردهای عصبی مانند درد عصب سه قلو و نوروپاتی دیابتی کاربرد دارد. کاربامازپین همچنین در درمان اختلال دو قطبی نیز استفاده می شود. 
   با این داروها میتوانند باردار شوند اما باید حتما تحت نظر متخصص مغز و اعصاب باشند.
   بهتر است که ادرس پزشک معالج ایشان را از خودشان بگیرید تا شرایط بیماری ایشان را به طور کامل برای شما توضیح دهند.


  • علی خان میرزایی | 1399/06/23

   سلام دکتر ببخشید خواستم بدونم مکمل بدنسازی با قرص کاربامازپین تداخل دارد ممنون میشم پاسخ بدین

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام میبایست نوع مکملها مشخص شود


  • مهدی | 1399/06/18

   سلام وقتتون بخیر من ۱۵ سال پیش تشنج کردم دکتر برام کاربامازپین ۲۰۰تجویز کردن و تا الان هیچ مشکلی نداشتم و دیگه تشنج نداشتم الان۲۵ سالمه و هنوز مصرف میکنم، میخوام عمل جراحی بینی انجام بدم از نظر شما مشکلی نداره؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   حتما قبل از عمل با متخص مغز و اعصاب مشورت نمایید.


  • کاربامازپین | 1399/05/30

   سلام خسته نباشید من تمام عضلات بدنم ناتوان میشه بلند که میشم باید یک دقیقه یا بیشتر خم بشم وایسم تا پاهایم گیر بدن از این دارو استفاده کنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام باید به پزشک مراجعه بفرمایید


  • عاشوری 10/05/1399 | 1399/05/10

   سلام.من دوهفته است که قرص تگرتول 400 مصرف میکنم سه روزه که کل بدنم دوچار خارش شده شربت ضد حساسیتم مصرف کردم ولی خارش کم نشده لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام در صورت تداوم خارش و حساسیت به دارو باید جهت جایگزینی آن با پزشک مشورت بفرمایید


  • مهدی | 1399/04/22

   با سلام و سپاس از اطلاعات مفید شما، مدت ۴ سال است که فرزند من از سن ۸/۵ سالگی به میزان ۸۰۰ میلی گرم کاربامازپین در روز باضافه ۱۰۰ میلی گرم لاموتریژین تحت کنترل تشنج های صرع مقاوم به درمان است. اکنون در سن دوازده ونیم سالگی بطور ناگهانی طی یک شب پنج بار تشنج کرد، نمی دانم این تغییر حال ناگهانی ناشی از کاهش غلظت خونی دارو است یا بدلیل عفونت پنهان؟ ازآنجایی که پزشک مخصوص وی بسرعت در دسترس نیستند، خواهشمندم راهنمایی بفرمایید با وزن ۴۰ کیلوگرم آیا مجاز به افزایش دز دارو هستیم؟ با سپاس

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:


   میتونید فعلا بهش دیازپام بدید در کنار بقیه داروهاش


  • فایق مرادی | 1399/04/12

   سلام بنده با مشکل داغی کف پا و درد و بیقراری مواجه هستم با استناد به سایتها و نظرات دکترها. پیشنهاد مصرف این دارو را گرفتم اما میزان مصرف را نمیدانم اگر کمک کند ممنون و متشکر میشونم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به عوارض و عدم شرح حال کامل شما حتما به پزشک مراجعه شود


  • حانیه | 1399/04/05

   ببخشید من بیش از چهار سال هست که تگروتل ۴۰۰ مصرف میکنم ، روزی سه تا و نصفی میخورم ، اما امروز صبح اشتباها در فاصله زمانی کمتر از یک ساعت ، دوتا خوردم ، الان خیلی خواب آلودم و خستگی و بی حالی جسمی دارم ، آیا بخاطر این موضوع است؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بدنبال مصرف زیادی علایمی که گفتید با این دارو اتفاق می افتد..


  • روناک | 1399/04/01

   سلام آقای دکتر ببخشید من ۱۴ روز قرص تگرتول رو اشتباها تاریخ مصرف گذشته خوردم ولی ۴ سال بی وقفه با نظر پزشک دارم مصرف می کنم و الان که اشتباها این اتفاق افتاد عضله پام گرفته به شدت و خارش روی کمر دارم ولی دانه های قرمز ندارم بعضی موقع فقط خارش خیلی کم. باید به پزشک مراجعه کنم؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   از یک قرص ضد حساسیت استفاده کنید
   درصورتی ک مشکلتون بیش از 7 روز طول کشید
   مراجعه کنید ب پزشک