اطلاعات دارویی کلادریبین

cladribine

کلادریبین cladribine


کلادریبین یک داروی ضدسرطان که با رشد و گسترش سلولهای سرطانی در بدن مداخله می کند. کلادریبین در درمان لوسمی سلولهای مویی فعال استفاده می شود.

مکانیسم اثر

متابولیت های فسفریله شده کلادریبین در لنفوسیت ها و منوسیت ها تجمع یافته و این سلولها را از بین می برند. اثر دارو در چرخه سلولی غیر اختصاصی بوده وبه یک میزان در مرحله تقسیم و استراحت لنفوسیت ها اثر می کند.

فارماکودینامیک

کلادریبین یک پورین نوکلئوزید سنتتیک می باشد که بعنوان عامل آنتی نئوپلاستیک با اثر تضعیف سیستم ایمنی بدن عمل می کند.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی خوراکی 34 تا 48% دارد. کلادریبین از سد خونی مغزی عبور می کند.
کلادریبین تزریقی تقریبا 20% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.
متابولیسم دارو سلولی است. کلادریبین در همه سلولها توسط داوکسی سیتیدین کیناز به 2-کلرو-2' داوکسی آدنوزین-5' تری فسفات متابولیزه می شود.
بطور میانگین 18% مقدار مصرفی از طریق ادرار دفع می گردد(در بیماران با تومورهای جامد طی 5 روز انفوزیون مداوم وریدی 3.5 تا 8.1 mg/m2/day کلادریبین).
در انفوزیون مداوم وریدی نیمه عمر توزیع دارو حدود 30 دقیقه و نیمه عمر نهایی آن 7 ساعت میباشد.

موارد مصرف کلادریبین

لوسمی سلول مویی فعال

مقدار مصرف کلادریبین

مقدار معمول مصرف برای لوسمی سلولهای مویی: بزرگسالان:

0.09 mg/kg/day انفوزیون مداوم وریدی بمدت 7 روز.

هشدارها

1-تزریق کلادریبین باید تحت نظر پزشک متخصص انکولوژی انجام گیرد.
2-تضعیف مغز استخوان ممکن است بروز کند که وابسته به مقدار مصرف می باشد .
3-احتمال بروز سمیت عصبی جدی وجود دارد.در صورت بروز سمیت عصبی مصرف دارو باید قطع شود.
4- در مقادیر مصرف بالای داروی کلادریبین احتمال بروز سمیت کلیوی حاد وجود دارد.
4-9 مرتبه تزریق کلادریبین برای لوسمی سلولهای مویی توصیه می شود بخصوص هنگامیکه همراه عامل نفروتوکسیک دیگری تجویز شود.

نکات قابل توصیه

1-آزمونهای دوره ای شمارش سلولهای خونی بخصوص در 4 تا 8 هفته اول پس ازدرمان برای تشخیص کم خونی ، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی توصیه می گردد و برای تشخیص زودهنگام عوارض بالقوه نظیر عفونت و خونریزی توصیه می گردد.
2-ارزیابی عملکرد کلیه و کبد بخصوص در بیماران دارای اختلال عملکرد کبد و کلیه توصیه می شود.
3-تب ، در 69% بیماران بروز می کند که در صورت بروز تب باید بیمار از لحاظ عفونت بررسی شود. بدلیل اثر تضعیف مغز استخوان کلادریبین در بیماران دارای عفونت فعال با احتیاط کامل تجویز صورت گیرد.
4-در بیماران دارای نارسایی کبدی یا کلیوی کلادریبین با احتیاط فراوان تجویز شود.
5-کلادریبین تزریقی قبل از تزریق باید با محلول تزریقی وریدی در نظر گرفته شده توسط پزشک مربوطه رقیق گردد.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )


جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.