اطلاعات دارویی کلردیازپوکساید

Chlordiaze poxide

کلردیازپوکساید Chlordiaze poxide


کلردیازپوکساید دارویی از دسته بنزودیازپین هاست. این دارو گروهی از مواد شیمیایی را در مغز تحت تاثیر قرار می دهد که ممکن است در افراد دارای اضطراب ، نامتعادل باشند. کلردیازپوکساید برای درمان اختلالات اضطرابی استفاده می شود. داروی کلردیازپوکساید همچنین برای درمان علائم ترک الکل و درمان اضطراب کوتاه مدتی که ممکن است قبل از جراحی به وجود آید استفاده می شود.
کلردیازپوکساید می تواند تنفس را کند یا متوقف کند ، خصوصاً اگر بیمار اخیراً از داروی مخدر ، الکل یا داروهای دیگری استفاده کرده است که باعث کندی تنفس می شود.

مکانیسم اثر

بنزودیازپین ها با تحت تاثیرقرار دادن انتقال دهنده های عصبی در مغز عمل می کنند.این انتقال دهنده ها مواد شیمیایی هستند که عصب ها برای ارتباط یکدیگر آزاد می کنند. یکی از این انتقال دهنده ها گاما آمینوبوتریک اسید یا گابا است. این انتقال دهنده عصبی فعالیت عصب ها را سرکوب می کند.
بنزودیازپین ها به عنوان آگونیست های گیرنده گابا در قسمت های مختلفی از سیستم عصبی مرکزی اثر کرده و باعث افزایش عمل گابا شده و ورود یون کلر را به سلول ها افزایش می دهند و سبب هایپر پلاریزاسیون غشای سلول عصبی می شود.
تاثیر مهار کنندگی عصبی خالص و نهایی بنزودیازپین ها اثرات آرام بخش ، خواب آور ، ضد اضطراب و شل کنندگی عضلات است.

فارماکودینامیک

تاثیر خالص و نهایی مهار کنندگی عصبی بنزودیازپین ها اثرات آرام بخش ، خواب آور ، ضد اضطراب و شل کنندگی عضلات است .

فارماکوکینتیک

جذب :
• در تجویز خوراکی جذب خوبی دارد و پس از جذب به صورت گسترده ای در بدن توزیع می شود.
• شروع اثردر فرم خوراکی 1- 2 ساعت و در فرم وریدی 1 تا 5 دقیقه است .
• طول اثر در فرم خوراکی 12- 24 ساعت و در فرم وریدی 15 تا 60 دقیقه است .
• زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی 2 ساعت است .
متابولیسم :
توسط کبد متابولیزه می شود و بعضی از متابولیت های آن شامل دمکسپام، دس متیل کلردیازپوکساید، دس متیل دیازپام، و اگزازپام هستند .
حذف :
نیمه عمر داروی اصلی در افراد سالم از نظر فعالیت کبدی و کلیوی 6 تا 25 ساعت ، در مرحله انتهایی بیماری کلیوی 5 - 30 ساعت ، در سیروز کبدی 30 تا 63 ساعت و نیمه عمر متابولیت فعال آن دس متیل دیازپام 36 تا 200 ساعت است .
دفع : دفع دارو ادراری است.

موارد مصرف کلردیازپوکساید

سندرم ترک الکل: مدیریت علائم حاد ترک الکل.
اختلالات اضطرابی: مدیریت اختلالات اضطرابی یا تسکین کوتاه مدت علائم اضطراب.

مقدار مصرف کلردیازپوکساید

*بزرگسالان :
1- اضطراب:
خفیف تا متوسط : 5 تا 10 میلی گرم خوراکی هر 6 تا 8 ساعت
شدید : 20 تا 25 میلی گرم خوراکی هر 6 تا 8 ساعت
حداکثر دوز: 100 میلی گرم در روز در دوزهای منقسم. 
در سالمندان : 5 میلی گرم خوراکی 2 تا 4 بار در روز

2-اضطراب قبل از عمل جراحی:
5 تا 10 میلی گرم خوراکی هر 6 تا 8 ساعت از چند روز پیش از عمل
و یا 50 تا 100 میلی گرم عضلانی 1 ساعت قبل از عمل

3-تسکین علایم محرومیت از الکل حاد :
ترجیح در استفاده از فرم تزریقی برای شروع است ولی اگر از فرم خوراکی در ابتدا استفاده شود 50 تا 100 میلی گرم در ابتدا و سپس تکرار دوز تا هنگامی که برانگیختگی فرد کنترل شود. حداکثر دوز 300 میلی گرم در روز است.

*کودکان بالای 6 سال
1-اضطراب :
5 میلی گرم 2 تا 4 بار در روز که ممکن است در صورت نیاز به 10 میلی گرم 2 تا 4 بار در روز افزایش یابد .

موارد منع مصرف

حساسیت بیش از حد به کلردیازپوکساید یا هر یک از اجزای فرمولاسیون.
مستندات حساسیت متقابل برای بنزودیازپین ها محدود است. با این حال ، به دلیل شباهت در ساختار شیمیایی و یا اقدامات دارویی ، امکان حساسیت متقابل را نمی توان با اطمینان رد کرد.

عوارض جانبی کلردیازپوکساید

قلب و عروق: ادم ، سنکوپ
سیستم عصبی مرکزی: الکتروانسفالوگرام غیرطبیعی ، آتاکسی ، گیجی ، خواب آلودگی ، واکنش اکستراپیرامیدال ناشی از دارو
پوستی: بثورات پوستی
غدد درون ریز و متابولیک: تغییر در میل جنسی، اختلالات قاعدگی
دستگاه گوارش: یبوست ، حالت تهوع
هماتولوژیک و انکولوژیک (خونی): آگرانولوسیتوز ، سرکوب مغز استخوان
کبدی: نارسایی کبدی ، زردی
 

آبامتاپیر: ممکن است غلظت سرمی سوبسترای CYP3A4 را افزایش دهد (خطر بالا با مهارکننده ها). تداخل رده X: منع مصرف همزمان

آزلاستین (بینی): ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS داروهای سرکوب کننده CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بلونانسرین: داروهای سرکوبگر CNS ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS بلونانسرین را افزایش دهند. مدیریت: در صورت استفاده همزمان از داروهای سرکوب کننده CNS و بلونانسرین ، احتیاط کنید. ممکن است به کاهش دوز سرکوب کننده دیگر CNS نیاز باشد. داروهای سرکوب کننده قوی CNS نباید با بلانسانرین همزمان مصرف شود. تداخل رده D: اصلاح درمان

برومپریدول: ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS داروهای سرکوبگر CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بوپرنورفین: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوبگر CNS بوپرنورفین را افزایش دهند. مدیریت: کاهش دوزهای داروهای دیگر سرکوبگر CNS و اجتناب از مصرف چنین داروهایی در بیمارانی که در معرض خطر مصرف بیش از حد بوپرنورفین قرار دارند. بوپرنورفین را در دوزهای پایین در بیمارانی که قبلاً داروهای سرکوب کننده CNS دریافت کرده اند ، شروع کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

کلورمتیازول: ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS داروهای سرکوبگر CNS را افزایش دهد. تداخل رده D: اصلاح درمان

کلوزاپین: بنزودیازپین ها ممکن است اثر نامطلوب یا سمی کلوزاپین را افزایش دهند. مدیریت: کاهش دوز بنزودیازپین ها (یا احتمالاً قطع) قبل از شروع کلوزاپین را در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان

کونیواپتان: ممکن است غلظت سرمی
سوبسترای CYP3A4 را افزایش دهد (خطر بالا با مهارکننده ها). تداخل رده X: منع مصرف همزمان

القا کننده های CYP3A4 (قوی): ممکن است متابولیسم سوبستراهای CYP3A4 را افزایش دهد (خطر بالایی با القا کننده ها). تداخل رده D: اصلاح درمان

دابرافنیب: ممکن است غلظت سرمی
سوبسترای CYP3A4 را کاهش دهد (با خطر زیاد در القا). تداخل رده D: اصلاح درمان

دروپریدول: ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS داروهای سرکوبگر CNS را افزایش دهد. مدیریت: کاهش دوز دروپریدول یا سایر سرکوب کننده های CNS (به عنوان مثال ، اپیوئیدها ، باربیتورات ها) را با مصرف همزمان در نظر بگیرید. تداخل رده D: اصلاح درمان

انزالوتامید: ممکن است غلظت سرمی سوبسترای CYP3A4 را کاهش دهد. مدیریت: از مصرف همزمان انزالوتامید با سوبسترای CYP3A4 که دارای پنجره درمانی باریک هستند ، باید خودداری شود. استفاده از انزالوتامید و سایر سوبسترهای CYP3A4 باید با احتیاط و نظارت دقیق انجام شود. تداخل رده D: اصلاح درمان

فلونیترازپام: سرکوبگرهای CNS ممکن است اثر مهارکنندگی CNS نیترازپام را افزایش دهند. مدیریت: دوز داروهای سرکوبگر CNS را هنگامی که با فلونیترازپام ترکیب می شود کاهش دهید و بیماران را از نظر وجود سرکوب CNS (به عنوان مثال آرام بخشی ، سرکوب تنفسی) کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

فوسیدیک اسید(سیستمیک): ممکن است غلظت سرمی سوبستراهای CYP3A4 را افزایش دهد (خطر بالا با مهارکننده ها). تداخل رده X: منع مصرف همزمان

ایدلاسیلیب: ممکن است غلظت سرمی
سوبستراهای CYP3A4 را افزایش دهد (خطر بالا با مهارکننده ها). تداخل رده X: منع مصرف همزمان

لمبورکسانت: ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS داروهای سرکوبگر CNS را افزایش دهد. تداخل رده D: اصلاح درمان

متادون: بنزودیازپین ها ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS متادون را افزایش دهند. تداخل رده D: اصلاح درمان

متوتریمپرازین: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS متوتریمپرازین را افزایش دهند. متوتریمپرازین ممکن است اثر سرکوب CNS در سرکوب کننده های CNS را افزایش دهد. تداخل رده D: اصلاح درمان

میفه پریستون: ممکن است غلظت سرمی سوبستراهای CYP3A4 را افزایش دهد (خطر بالا با مهارکننده ها). تداخل رده D: اصلاح درمان

میتوتان: ممکن است غلظت سرمی سوبستراهای CYP3A4 را کاهش دهد (با خطر زیاد در القا). تداخل رده D: اصلاح درمان

الانزاپین: ممکن است اثر نامطلوب یا سمی بنزودیازپین ها را افزایش دهد. مدیریت: از مصرف همزمان بنزودیازپین های تزریقی و الانزاپین IM به دلیل خطرات ناشی از عوارض جانبی مضاعف(مانند سرکوب قلبی تنفسی) خودداری کنید. اطلاعات تجویز الانزاپین هیچ توصیه خاصی در مورد مصرف خوراکی ارائه نمی دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

آگونیست های اپیوئیدی: داروهای سرکوبگر CNS ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS آگونیست های اپیوئیدی را افزایش دهند. تداخل رده D: اصلاح درمان

اکسی کدون: داروهای سرکوبگر CNS ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS اکسی کدون را افزایش دهند. تداخل رده D: اصلاح درمان

تالیدومید: داروهای سرکوبگر CNS ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS  تالیدومید را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

زولپیدم: داروهای سرکوبگر CNS ممکن است اثر سرکوب کنندگی CNS زولپیدم را افزایش دهند. از مصرف با الکل اجتناب کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

• استفاده همزمان بنزودیازپین ها و مخدرها ممکن است به وقفه تنفسی شدید، کما، و مرگ منجر شود؛ استفاده همزمان فقط در مواقعی که گزینه دیگری نیست توصیه می شود .
• دوز و طول زمان مصرف را به حداقل محدود کنید .
• علائم و نشانه های وقفه تنفسی و خواب آلودگی کنترل کنید .
• بیمار را تا 3 ساعت پس از تجویز تحت نظر داشته باشید
• در بیماران دچار نارسایی کبدی و نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود.
• ریسک عدم تعادل و آرام بخشی بیش از حد و سقوط در سالمندان بیشتر است.

نکات قابل توصیه

• بیمار باید تا زمانی که آثار مورد نظر دارو مشاهده نشده از فعالیت هایی که نیازمند هوشیاری و هماهنگی ذهنی است پرهیز کند.
• کلردیازپوکساید ممکن است باعث ظهور ادم، یبوست، ناهماهنگی حرکتی، گیجی، خواب آلودگی و قاعدگی های بی نظم شود.
• به بیمار نسبت به قطع ناگهانی دارو هشدار دهید.
• بیمار در زمان مصرف این دارو نباید از نوشیدنی الکلی و آرام بخش های دیگر استفاده کند.
کلردیازپوکساید می تواند تنفس را کند یا متوقف کند ، خصوصاً اگر بیمار اخیراً از داروی مخدر ، الکل یا داروهای دیگری استفاده کرده است که باعث کندی تنفس می شود.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

اثرات تراتوژنیک با برخی از بنزودیازپین ها (از جمله کلردیازپوکساید) مشاهده شده است. با این حال ، مطالعات بیشتر مورد نیاز است. بروز تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد ممکن است به دنبال استفاده مادر از بنزودیازپین ها افزایش یابد.
افت قند خون و مشکلات تنفسی در نوزاد ممکن است به دنبال مصرف کردن در اواخر بارداری رخ دهد. علائم ترک در نوزاد ممکن است طی چند روز تا چند هفته پس از تولد رخ دهد و "سندرم نوزاد فلاپی" (که شامل علائم ترک نیز می شود) با برخی از بنزودیازپین ها گزارش شده است.

مصرف در شیردهی

کلردیازپوکساید از طریق شیر مادر دفع می شود. خواب آلودگی ، بی حالی ، یا کاهش وزن در نوزادان شیرخوار در گزارش های موردی به دنبال استفاده مادر از برخی از بنزودیازپین ها مشاهده شده است.

اشکال دارو کلردیازپوکساید

اشکال دارویی موجود در ایران:
قرص 5mg و 10mg

نام های تجاری:
Librium

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • sama | 1399/12/20

   سلام وقت بخیر.من یه دانش اموز کنکوری هستم که گاهی وقتا یهویی دچار استرس میشم و عضلاتم منقبض میشه و کلن حالم خیلی خیلی بدمیشه و تا چند وقت همینطور هستم الان دکتر برام قرص کلردیازپوکساید داده هرشب 1بخورم ایا مشکلی برام ایجاد نمیکنه ؟؟؟وبنظرتون برا رفع استرس شدیدم خوبه یانه /؟؟ممنون میشم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر به متخصص مراجعه کرده اید مصرف آن اشکالی ندارد


  • ستاره | 1399/12/19

   سلام من امشب حمله عصبي بهم دست داد،پنيك شدم..يه پوكسايد خوردم،فايده نداشت،نفسم بالا نميومد،قلبم هم تير ميكشيد،لب و دهنم هم ميلرزيد..يه پراپرانولول خوردم،١ ساعت بعد رفتم درمانگاه بهم آمپول كترولاك زدن..الان تو خواب ٢ بار پريدم با حالِ خيلي بد،انگار كه نفس كشيدنم تو خواب قطع ميشه،احساس خفگي بهم دست داد،الان ديگه ميترسم بخوابم چيكار بايد كنم ؟؟!!

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   حمله پانیک یکی از تجربه های تلخ برای هر فردی میباشد که کیفیت زندگی را به شدت پایین می آورد.
   بهترین پیشنهاد این است که تحت نظر یک روانپزشک قرار بگیرید تا با دارو درمانی و روان درمانی در یک دوره درمانی 3تا6 ماهه شما را درمان نمایند.


  • عسل | 1399/12/12

   سلام کسی که سیگار میکشه مشکل براش ایجاد میکنه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • سعیده | 1399/10/14

   سلام من هر وقت دچار اضطراب میشم از این قرص استفاده میکنم مشکلی ایجاد نمیکنه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت  درمان اظطراب باید یک دوره دارو استفاده کرد نه اینکه گاهی دارو خورد


  • ناشناس | 1399/10/08

   سلام وقت بخیر. من به علت شغلم در شهر دیگری زندگی میکنم و در طول ماه چند شب در خانه تنها هستم و احساس ترس میکنم در این شب ها. مشکلی پیش نمیاد اگر برای راحت تر خوابیدن در این شب ها این دارو با دوز 5 را مصرف کنم؟ این مصرف مقطعی مشکلی ایجاد نمیکند؟ متشکرم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است برای خواب بهتر از شربت دیفن هیدرامین یا پرومتازین که وابستگی ایجاد نمیکند استفاده نماید.


  • رحیمی | 1399/09/19

   سلام من اسم دارم وقرص کلورایدزپوکساید ۱۰ مصرف میکنم بخاطر اضطراب و افسردگی.این قرص با مونته لوکاست تداخل نداره و برای اسمم مشکل سازنیس؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف این دو دارو باهم برای شما مشکلی ندارد


  • سحر | 1399/09/15

   سلام دکتر برای من کلردیازپوکساید 5 نوشته واسه اینکه گاهی بی خواب میشم آیا مصرف پوکساید باعث میشه بعد یه مدت بدن بهش عادت کنه و دیگه با این دوز دارو تاثیر نداشته باشه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . این دارو وابستگی زیادی ایجاد نمی کند و مصرف آن طبق دستور پزشک مشکلی ندارد


  • یگانه | 1399/09/14

   سلام دختر ۱۵ ساله ی من چند ماهه تپش قلب داره آزمایش کمخونی و تیروئید داده خوب بوده دکتر یک ماه پیش براش پرانول ۱۰ نوشت استفاده کرده ولی میگه همش چند ساعت اوله که متوجه تپش نمیشم بعدش همونجورم بخصوص موقع خواب . امروز دوباره بردمش پیش دکتر . قرص پوکساکیم ۵ رو به مدت ۱۰ شب نیم ساعت قبل از خواب گفتن بخوره . والا عوارض و این صفحات رو خوندم ترسیدم . نمی دونم بهش بدم قرص و بخوره یا نه میترسم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف کوتاه مدت آن زیر نظر پزشک  یلامانع است


  • افشین | 1399/09/13

   سلام من کوئتیاپین ۲۵ و والپرات ساندوز۵۰۰ مصرف میکنم چند روزی هست استرس شدید گرفتم دکترم تلفنی گفتن ۱۴ روز کلردیازپوکساید ۱۰ مصرف کنم الان داروهای قبلیم رو باید قطع کنم تداخل دارویی ندارن با پوکساید یا باید همه رو باهم بخورم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   می توانید به همراه مصرف داروهای دیگر کلردیازپوکساید نیز کوتاه مدت استفاده کنید.. 
   در صورت بهبود خواب با کلردیازپوکساید تحت نظر پزشک معالج می توانید کم کم کوتیاپین را قطع کنید و با کلردیازپوکساید جایگزین کنید..


  • محمد مهدي | 1399/09/12

   سلام و عرض ادب خدمت شما. به خاطر استرس و اضطراب وترس از بيماري كرونا كه داشتم پزشك نورتريبتبلين و همچنين تري فلويوپرزاين و پراپرانول تجويز كردنو گفتند موردي اگه شديد شد كلرديازپوكسايد٥ استفاده كنم اول اينكه ايا تداخلي با نورتريبتيلين ندارد و دوم اينكه موردي اگه مصرف بشه قطع كردنش ايا اشكالي ندارد مثلا يه روز دوازده ساعت يكبار دوتا مصرف بشه و فرداش قطع بشه و مثلا ٤ روز استفاده نشه بعد يك روز استفاده بشه . ممنون از سعه صدر اساتيد

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   خیر کلردیازپوکساید و نورتریپتیلین با هم تداخل قابل ملاحظه ای ندارند
   مصرف نا منظم کلردیازپوکساید توصیه نمی شود


  • مرتضی محمودی | 1399/09/11

   با سلام و احترام ، اضطراب و استرس دارم ، بخاطر شرایط قرمز شهرمون نمیتونم به پزشک مراجعه کنم ، خواهشا راهنمایی بفرماین برای کاهش اضطراب و استرس میتونم کلرودیازپوکساید5و پروپرونول 10 بخورم یا که داروی دیگه ای مصرف کنم ، البته برای کوتاه مدت ، سپاسگزارم از راهنمایی شما

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   از داروهای گیاهی نظیر نوراگل یا نروکسین استفاده نمایید.
   داروی شیمیایی فقط با تجویز پزشک مصرف شود.


  • مائده سیفی | 1399/09/08

   سلام خسته نباشید. من حدود ده روز هست که پلک سمت چپم بی وقفه پرش داره، آیا مصرف کلرودازپوکساید5 که دکتر بهم گفته میتونه این مشکلو حل کنه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . این مشکل علل مختلفی دارد . اگر به علت مشکلات اضطرابی بروز کرده بله این دارو موثر است . مصرف مکمل منیزیم هم موثر است


  • فاطمی | 1399/08/28

   سلام خسته نباشین این دارو برای بی خوابی اثری دارد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام درمان بی خوابی حتما باید تحت نظر روانپزشک انجام شود


  • فاطمه | 1399/08/27

   سلام. من بدلیل آریتمی قلبی مدت یک ماه که پوکساکیم 5 و متوپرولول پیوسته رهش مصرف میکنم الان قرص ها رو به اتمامه پزشکمم همون موقع گفت که نباید یکهو قطع کنم دارو رو الانم بخاطر شرایط قرمز شهر میترسم دکتر برم، حالا باید چکار کنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   با استفاده از ماسک،شیلد و دستکش به پزشک مراجعه نمایید زیرا قطع ناگهانی دارو ها سبب بروز علائم در شما خواهد شد.


  • آذرین | 1399/08/27

   سلام دکتر من برای من آمی تریپتیلین 10 و کلرودیازپوکساید 5 تجویز کردن که باید همزمان بخورم. چند روزه دارم مصرف می کنم و به شدت عصبی شدم و به همه پرخاش میکنم. درحالی که اصلا اینجوری نبودم. هرچقدرم سعی میکنم کنترلش کنم نمیتونم. کارهای عادی که قبلا می کردم مثل درس خوندن و ورزش کردن رو دیگه تمرکز ندارم که انجام بدم و تاری دید دارم و فقط دلم میخواد بخوابم. قرص ها رو هرشب همزمان ساعت 9 مصرف می کنم و تا نیم ساعت بعد خوابم می بره و به کارهام دیگه نمیتونم برسم. این علائم رفع میشه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   کمی صبور باشید.بهترین نتایج مصرف دارو را در 2تا 3 هفته اول درمان مشاهده خواهید کرد.


  • زهرا سالاری | 1399/08/22

   سلام من کلرو گوکساید 5 واس سیتالوپرام 10 و تری فلویو گرازین 1 میلی مصرف میکنم به خاطر مریضی پانیک الان 25 روز دارم میخورم شب ها احساس گیجی خیلی شدید و روزها ضعف و بی حالی و بی حسی و بعضی مواقع حالت تهوع دارم چکار کنم مال داروها یا چون اوایل هنوز به دارو عادت نکردم این طوریه؟؟؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   این عوارض شروع مصرف کاملا طبیعی بوده و بعد حدود یک ماه بدن به آن عادت می کند..


  • فاطمه نیک زاد‌ | 1399/08/18

   مصرف همزمان کلردیازپوکساید با سرترالین اشکالی داره؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام به علت افزایش عوارض گیجی و خواب آلودگی توصیه نمیشود مگر با تنظیم دوز و صلاحدید پزشک


  • محمد | 1399/08/17

   سلام خسته نباشید من حدود یک ماه شبی یکی کلرودیازپوکساید ۵ مصرف میکنم یه دستور پزشک و الان حدود سه روزه که قرصام تموم شده و مصرفشو قطع کردم و دو روز دیگه نوبت دکتر دارم و دکتر گفت که دوره یک ماهه عوارضی نداره قطع ناگهانی ولی از دیشب انگار کف سرم مثل حالت بی حسی پیدا کرده و پیشونیم سر شده ایا بخاطر قطع قرص هاس؟ لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله به نظر من به علت قطع ناگهان دارو بوده


  • یگانه ترابی | 1399/08/15

   سلام من ۱۷ سالمه ایا این قرص ها هیچ ضرری برام نداره

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مصرف این دارو در طولانی مدت باعث وابستگی و کمی فراموشی می شود..


  • مهدی مینایی | 1399/08/06

   دارو چطور قطع کنیم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   تیپر ی قطع دارو توسط پزشک انجام میشود.