اطلاعات دارویی کلوزاپین

Clozapine

کلوزاپین Clozapine


کلوزاپین (Clozapine) یک داروی ضدسایکوز می باشد. کلوزاپین برای درمان اسکیزوفرنی شدید( در بیمارانی که به سایر داروهای ضدسایکوز پاسخ نمی دهند یا نسبت یا برای کاهش احتمال خودکشی در بیماران اسکیزوفرنی و اختلالات مشابه استفاده می شود.)

مکانیسم اثر کلوزاپین

اثر ضد سایکوز کلوزاپین ناشی از اثر آنتاگونیستی بر روی گیرنده های دوپامینی در مسیر مزولیمبیک و گیرنده های سروتونین در فرونتال کورتکس مغز می باشد. دوپامین آنتاگونیسم علائم مثبت را برطرف کرده و سروتونین آنتاگونیسم علائم منفی را کاهش می دهد.

فارماکودینامیک

کلوزاپین یک آنتاگونیست مونوآمینرژیک انتخابی با تمایل بالا برای گیرنده های سروتونین 2 (5HT2) ودوپامین D2 ، آدرنرژیک 1 و 2 ، هیستامینرژیک H1 می باشد.

فارماکوکینتیک

جذب کلوزاپین از راه خوراکی سریع و تقریبا کامل می باشد.داروی کلوزاپین در کبد متابولیزه و از راه ادرار (50%) و مدفوع(30%) دفع می گردد.نیمه عمر کلوزاپین حدود 8 ساعت ( در محدوده 4-12 ساعت)می باشد.

موارد مصرف کلوزاپین

اسکیزوفرنی

مقدار مصرف کلوزاپین

مقدار مصرف معمول برای اسکیزوفرنی:بزرگسالان:
مقدار اولیه:12.5 mg خوراکی یک یا دو بار در روز.
تنظیم مقدار و مقدار نگهدارنده:مقدار مصرف نهایی روزانه ممکن است در بازه 25 تا 50 mg در روز تا مقدار نهایی 300 تا 450 mg در روز( مصرف شده در مقادیر منقسم) طی دو هفته افزایش یابد. متعاقبا این مقدارهر یک تا دو هفته می تواند 100 mg افزایش یابد.
حداکثر مقدار مجاز:900 mg در روز.

موارد منع مصرف کلوزاپین

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن

تداخلات دارویی کلوزاپین

آریپیپرازول , آمی تریپتیلین , اپی روبیسین , افلوکساسین , اگزالی پلاتین , امپرازول , اورولیموس , ایماتنیب , ایمی پرامین , بورتزومیب , پاروکستین , تالیدومید , تریمی پرامین , توپیرامات , جم سیتابین , دسیپرامین , دولوکستین , دوکسپین , دوکسوروبیسین , دی هیدرو ارگوتامین , سیکلوفسفامید , فنوباربیتال , فنی توئین , گلی کلازید , گلیمپراید , لوموستین , لیتیم کربنات , ماپروتیلین , مینوسایکلین , متفورمین , متوپرولول , متوکلوپرامید , ملفالان , منیزیم سولفات , میدازولام , نورتریپتیلین , نیترازپام , ونلافاکسین , کلاریترومایسین , کلرامبوسیل , آلپرازولام , اریترومایسین , استرپتوزوسین , اگزازپام , ایپراتروپیوم بروماید , ایفوسفامید , پیتولیسانت , پکسیدارتینیب , ایوبنگوان (131I) , آکسیکابتاگان سیلولوسل , افاتوموماب , آلمتوزوماب , بلیموماب , میگلیتول , بنزهیدروکدون/استامینوفن , روکاپاریب , گلیکوپیرونیوم توسیلات , دوولیزیب , اکسی مورفون , دینوتوکسیمب , کلرازپات , ونتوکلاکس , لنواتینیب , آبارلیکس , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , پرفلوترن , مولیندون , فلیبانسرین , افلیبرسپت , پمترکسد | پمترکسید , استری پنتول , ترابکتدین , کلوفارابین , نلارابین , بنداموستین , وازوپرسین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , پرالاترکسات , بلیناتومومب , استازولام , تمازپام , آسناپین , آپالوتامید , داساتینیب , رومیدپسین , ایبریتومومب تیوکستان , توسیتومومب , دیکلوگزاسیلین , فلوکسوریدین , زیلوتون , آپومورفین , آکسیتینیب , اینوتوزوماب , بپریدیل , آلفوزوسین , ایزوپروترنول , کدئین , پالونوسترون , لنالیدوماید , تاپنتادول , هیسترلین , سدیم اکسی بات , پروتریپتیلین , مزوریدازین , اسیمرتینیب , وندتانیب , سافینامید , ایدلالیزیب , پنتامیدین , پتاسیم سیترات , ترفنادین , اتوپوزاید , تنی پوزاید , ریفابوتین , پگ اینترفرون آلفا 2آ (پگاسیس) , زیدوودین , تری فلونوماید , مرکاپتوپورین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , کلونازپام , آناگریلید , فنتانیل , بیزوپرولول , گوسرلین , وینورلبین , کاربامازپین , کاربوپلاتین , کلادریبین , کلماستین , کلوبازام , گلی بنکلامید , لاموتریژین , لورازپام , میتوکسانترن , نیلوتینیب , هیدرالازین , سیتالوپرام , سیناکلست , فلورازپام , فلووکسامین , فلوکستین , گالانتامین , زولپیدم , سالبوتامول , سرترالین , سورافنیب , سووفلوران , سیپروفلوکساسین , تترابنازین , توپوتکان , تولترودین , داکاربازین , دکسترومتورفان , دیازپام , بواسیزوماب , هیدروکسی پروژسترون کاپروات , پاکلی تاکسل , پیریدوستیگمین , پیموزاید , تامسولوسین , کلومیپرامین , انسولین آسپارت , دونپزیل , پتیدین
پگ اینترفرون

هشدارها

1-قبل از شروع درمان با کلوزاپین باید شمارش سلول های خونی و بخصوص لکوسیت انجام گردد و از طبیعی بودن میزان سلولهای خونی اطمینان حاصل کرد.
2-با مصرف کلوزاپین احتمال بروز کاهش فشار خون، کاهش ضربان قلب ،سینکوپ و حمله قلبی وجود دارد.
3- در موارد بزرگی پروستات و گلوکوم با زاویه بسته ، وجود سابقه تشنج یا عوامل مستعد کننده تشنج (مثل ضربه به سر، پاتولوژی CNS، داروهایی که آستانه تشنج را پایین می آورند ، سوء مصرف الکل) کلوزاپین با احتیاط فراوان مصرف شود.
4-در بیماران مصرف کننده کلوزاپین در صورت مشاهده علائمی مانند درد قفسه سینه، اختلال در تنفس، تاکی کاردی پایدار هنگام استراحت ،تپش قلب ،تب ،علائم شبه آنفولانزا ، کاهش فشار خون، دیگرعلائم نارسایی قلبی یا یافته های الکتروکاردیوگرافیک ( ولتاژهای پایین،اختلالات ST-T ،آریتمی،انحراف محور به راست،پیشرفت ضعیف موج R ) احتمال التهاب میوکارد یا کاردیومیوپاتی بررسی شود.
5-دربیماران سالمند دارای دمانس ناشی از داروهای ضد سایکوز احتمال خطر مرگ بیشتر است لذا مصرف کلوزاپین با احتیاط فراوان صورت گیرد.
6-طولانی شدن زمان QT، تورسادس دی پوینت (ریتم گذرا و خطرناک است که سریعاً به فیبریلاسیون بطنی تبدیل می‌شود) و دیگر آریتمی های بطنی تهدیدکننده زندگی،حمله قلبی و مرگ ناگهانی با مصرف کلوزاپین ممکن است رخ دهد.
7- با مصرف داروهای آنتی سایکوتیک از جمله کلوزاپین ، افزایش وزن ممکن است بروز کند.

نکات قابل توصیه

1-قطع مصرف کلوزاپین به تدریج و طی مدت زمان یک الی دو هفته انجام شود . در صورتیکه قطع ناگهانی کلوزاپین ضروری باشد بیمار باید تحت نظر باشد.
2- کلوزاپین را می توانید همراه غذا یا با معده خالی مصرف کنید.
3-در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو،بمحض یادآوری ،آن نوبت مصرف گردد مگر اینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد در این صورت از مصرف نوبت فراموش شده و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری شود.بیماران در صورت مصرف نکردن دارو بیش از دو روز باید با پزشک معالج خود تماس بگیرند.
4-به بیمار توصیه شود در صورت هرگونه عفونت ،تب ،ضعف ،لرز ،گلودرد پزشک معالج خود را مطلع کنند. زیرا احتمال بروز آگرانولوسیتوز و نوتروپنی شدید وجود دارد.
5-قبل از شروع درمان با کلوزاپین، باید شمارش سلولهای خونی صورت گرفته و از طبیعی بودن میزان سلولهای خونی و بخصوص لکوسیت اطمینان حاصل گردد.
6- مصرف کلوزاپین می تواند سبب اختلال در قضاوت ،تفکر ،مهارتهای حرکتی شود همچنین احتمال بروز تشنج حین درمان با دارو نیز وجود دارد لذا از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند مانند رانندگی و کار با ماشین آلات بپرهیزید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

دارو های مشابه کلوزاپین

آمی سولپراید , پالیپریدون , آسناپین , بلونانسرین


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.