داروهای ژنریک داروهایی هستند که معادل بیولوژیکی داروهای برند هستند؛ اما تحت نام شیمیایی یا ژنریک خود فروخته می‌شوند. این داروها دارای ترکیبات فعال، قدرت، شکل دوز و روش مصرف یکسان داروهای مشابه خود هستند.

پس از انقضای حق ثبت اختراع برای یک دارو با نام تجاری، سایر تولیدکنندگان می‌توانند نسخه‌های ژنریک را تولید و بفروشند.

داروهای ژنریک به طور معمول جایگزین مقرون به صرفه‌تری هستند و در عین حال همان ایمنی، اثربخشی و استانداردهای کیفیت داروهای برند را دارند.

نمایش 151 تا 200 از 1767 رکورد