دوسه تاکسل Docetaxel


داستاکسل یک داروی سرطانی است که با رشد و انتشار سلولهای سرطانی در بدن تداخل ایجاد می‌کند. دوسه تاکسل برای درمان سرطانهای سینه ، سرطان پروستات ، ریه، شکم و سر/ گردن بکار می رود.

مکانیسم اثر

دوسه تاکسل یک عامل ضدسرطان است که با از هم گسیختن شبکه میکروتوبولی در سلول که برای کارکرد سلولی اینترفاز و میتوزی مورد نیاز است، عمل می‌کند. دوسه تاکسل به توبولین آزاد متصل می‌شود و تجمع توبولین را به میکروتوبولهای ثابت توسعه می‌دهد، در حالیکه به طور همزمان جداسازی قطعاتشان را مهار می‌کند. این عمل دوسه تاکسل منجر به تولید مجموعه های میکروتوبول بدون عملیات عادی و تثبیت میکروتوبولها می‌شود که در نهایت مهار میتوزی در سلول را نتیجه می‌دهد.
اتصالات دوسه تاکسل به میکروتوبولها تعداد پروتوفیلامنتها در اتصال میکروتوبول را تغییر نمی‌دهد، ویژگی ای که از بیشتر سموم اسپیندل که در حال حاضر به صورت بالینی استفاده می‌شود، متفاوت است.

فارماکودینامیک

دوسه تاکسل یک عامل ضد سرطان سمی است . دوسه تاکسل یک مهارکننده میکروتوبول است که تجمع میکروتوبولها را از دیمرهای توبولین کنترل می‌کند و با جلوگیری از دیپلمیریزاسیون، میکروتوبولها را تثبیت می کند. این تثبیت منجر به مهار شناسایی پویای شبکه میکروتوبول می‌شود که برای اینترفاز حیاتی و اعمال سلولی میتوزی لازم می‌باشد. علاوه بر این، داسه تاکسل باعث آرایه های غیرطبیعی یا "مجموعه‌های" میکروتوبول در سراسر چرخه سلولی و چند مجموعه ستاره‌ای میکروتوبول در طول میتوز می‌شود.

فارماکوکینتیک

مشخصات فارماکوکینتیک سازگار با مدل سه محفظه است. محدوده زیر منحنی (AUC) دوز متناسب دوزهای 70 mg/m2تا115 mg/m2 با زمانهای انفوزیون 1 تا 2 ساعت بود.
حجم توزیع: 113 لیتر مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که 94%اتصال پروتئینی، غالبا به 1- اسید گلوکوپروتئین، آلبومین و لیپوپروتئین می باشد. وقتی در بیماران سرطانی اندازه‌گیری انجام شد، مشاهده شد که دوسه تاکسل 97% به پروتئین پلاسما متصل شده است.
دگزامتازون بر پروتئین متصل به دوسه تاکسل اثر نمی‌گذارد.
متابولیسم: کبدی. مطالعات فعل و انفعالات آزمایشگاهی مشخص کرد که دوسه تاکسل توسط ایزوآنزیم CYP3A4متابولیزه شده است. دوسه تاکسل هم از مدفوع و هم از ادرار دفع می شود.
نیمه عمر: بستگی به دوز دارد. کلیرانس: 21 L/h/m2(کلیرانس کل بدن، بیماران سرطانی پس از مصرف IV20–115 mg/m2).

مقدار مصرف دوسه تاکسل

سرطان سینه :
برای موارد پیشرفته موضعی یا سرطان سینه متاستاتیک پس از شکست شیمی درمانی ابتدایی، دوز توصیه شده تزریق دوسه تاکسل ، USP60 mg/m2 تا 100 mg/m2 مصرف به صورت انفوزیون وریدی در عرض 1 ساعت هر 3 هفته می‌باشد

سرطان سلولهای غیرکوچک ریه :
پس از شکست درمان با پلاتینیوم ابتدایی بر اساس شیمی درمانی، دوسه تاکسل به صورت تک درمانی، دوز توصیه شده75 mg/m2 مصرف به صورت انفوزیون وریدی در عرض 1 ساعت هر 3 هفته می‌باشد.

سرطان پروستات :
برای سرطان پروستات متاستاتیک مقاوم به هورمون، دوز توصیه شده تزریق دوسه تاکسل ، USP75 mg/m2 مصرف به صورت انفوزیون وریدی در عرض 1 ساعت هر 3 هفته می‌باشد. 5 میلی گرم پردنیزون خوراکی دو بار در روز به طور مداوم مصرف شود.

هشدارها

مرگ سمی، سمیت کبدی، نوتروپنی، واکنشهای شدید حساسیتی، احتباس مایعات بدن.
1- بروز مرگ و میر ناشی از درمان در رابطه با درمان دوسه تاکسل در بیماران با کارکرد غیرطبیعی کبد، بیمارانی که دوزهای بالاتری دریافت می‌کنند، و بیماران باسرطان سلولهای غیرکوچک ریه و با سابقه درمان ابتدایی با پلاتینوم بر اساس شیمی درمانی که دوسه تاکسل را به صورت یک عامل تک در دوز 100 mg/m2 دریافت می‌کنند، افزایش می‌یابد.
2- تزریق دوسه تاکسل ، USP نباید به بیماران با بیلی روبین بالاتر از حد معمول (ULN)، یا بیماران با AST و یا/ALT>1.5 x ULNهمراه با آلکالین فسفاتاز >2.5 x ULNداده شود. بیماران با بیلی‌روبین بالا و اختلالات ترانس آمیناز همزمان با آلکالین فسفاتاز در معرض افزایش خطر برای پیشرفت نوتروپنی درجه 4، نوتروپنی تبی، عفونت، ترومبوسیتوپنی جدی، آفت شدید، مسمومیت پوستی شدید، و مرگ سمی هستند. بیماران با ترانس آمیناز بالای ایزوله شده 1.5> x ULNمیزان بالاتری از نوتروپنی تبی درجه 4 داشتند اما افزایش مرگ سمی نداشتند.
بیلی‌روبین، AST یا ALT ، و مقادیر آلکالین فسفاتاز باید پیش از هر چرخه تزریق دوسه تاکسل ، درمان USP به دست آید.
3- تزریق دوسه تاکسل ، درمانUSP نباید به بیماران با شمارش نوتروفیل دوسه تاکسل را دریافت می‌کنند، انجام شود.
4- واکنشهای حساسیت شدید جدی با نشانه های راش/ قرمزی، افت فشار خون، و/ یا انقباض برونش ها، و یا آنافیلاکسی به ندرت کشنده، در بیمارانی که قبل از درمان 3 روز دگزامتازون دریافت کردند، گزارش شده است. واکنشهای حساسیت شدید نیاز به توقف فوری تزریق دوسه تاکسل ، تزریق USP و تجویز درمان مناسب دارد. تزریق دوسه تاکسل ، USP نباید به بیماران با سابقه واکنشهای حساسیت شدید و جدی به دوسه تاکسل یا دیگر داروهای فرموله شده با پلی‌سوربات 80 داده شود.

5- احتباس مایعات بدن شدید در 5/6% (92/6) بیماران با وجود مصرف رژیم 3 روزه دگزامتازون ، رخ داد. این توسط یک یا بیشتر از رویدادهای زیر مشخص شد: ضعف تحمل ادم محیطی، ادم گسترش یافته، نشت ریوی نیازمند تخلیه سریع، تنگی نفس در حالت استراحت، تامپوناد قلبی، یا اتساع شکم (به دلیل جمع شدن مایع در شکم)

نکات قابل توصیه

تزریق داستاکسل می‌تواند سبب عوارض جانبی جدی شود. شامل:
1- احتمال مرگ در بیمارانی که تزریق دوسه تاکسل را دریافت می‌کنند بیشتر است، اگر:
• دارای مشکلات کبدی باشند
• دوزهای بالای تزریق داروی دوسه تاکسل را دریافت کنند
• سرطان ریه سلول غیرکوچک داشته باشند و با داروهای شیمی درمانی حاوی پلاتینیوم درمان شده باشند.
2- تزریق داسه تاکسل ممکن است بر سلولهای خونی شما اثر بگذارد. دکتر شما باید طی درمان با تزریق داروی استتاکسل تستهای معمول سلول خونی را انجام دهد. این تستها شامل چک کردن منظم شمارش سلولهای خونی سفید شما می‌شود.
اگر سلولهای خونی سفید شما خیلی کم باشد، دکتر نباید تا وقتی که سلول خونی کافی داشته باشید شما را با دوسه تاکسل درمان کند. افراد با سلولهای خونی سفید کم می‌توانند دچار عفونتهای کشنده شوند. تب می‌توانداولین علامت عفونت باشد. از دستورات دکتر خود برای این که هرچندوقت طی مصرف تزریق دوسه تاکسل دمای بدن خود را بگیرید، پیروی کنید. اگر تب داشتید، بلافاصله با دکتر خود تماس بگیرید.
3- واکنش های شدید آلرژیک می‌تواند در افرادی که تزریق دوسه تاکسل دارند، رخ دهد.
واکنشهای آلرژیک جدی از ضرورتهای پزشکی هستند که می‌توانند منجر به مرگ شوند و باید فورا درمان شود. اگر هرکدام از این علائم واکنش آلرژیک جدی را داشتید، فورا با پزشک خود تماس بگیرید:
• مشکلات تنفسی
• تورم ناگهانی صورت، لبها، زبان، گلو یا تورم شدید
• کهیر (برجستگی مشخص)، خارش، یا قرمزی کل بدن
4- طی درمان با تزریق دوسه تاکسل بدن شما ممکن است مایعات زیادی نگه دارد (احتباس مایعات شدید). این می تواندکشنده باشد. برای کاهش احتمال این رویداد، باید درمان دارویی دیگری بگیرید، کورتیکوستروئید، قبل از هر درمان تزریق دوسه تاکسل .
باید کورتیکوستروئید را دقیقا همانطور که دکتر گفته است، مصرف کنید. اگر قبل از تزریق دوسه تاکسل کورتیکوستروئید را مصرف نکردید یا دوز آن را مطابق دستور دکتر مصرف نکردید، به دکتر یا پرستار اطلاع دهید.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • مهرداد | 1400/02/29

   باسلام آیا دسه تاکسل با آلندرونیت تداخل دارد؟ آلندرونیت 70 یک عدد درهفته مصرف میکنم.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر تداخل ندارند


  • نادر | 1400/02/27

   با سلام درتداخلات دارویی ذکرشده دوسه تاکسل با تراستوزوماب تداخل دارد. ولی پزشک برای من ایندو راباهم تجویز کرده. خواهشمندم دراین مورد راهنمایی بفرمایید.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   این دو دارو با یکدیگر تداخل بزرگ و قابل توجهی ندارند.


  • ameri | 1399/06/23

   سلام ایا داروی دوسه تاکسل که با جلد ایرانی در داروخانه ها موجود است دارای ماده موثره فرانسوی است و فقط در ایران بسته بندی شده است من دنبال داروی فرانسوی اصل بودم . به من گفتند این دارو در فرانسه تولید شده و در ایران بسته بندی میشود ممنون میشوم راهنمایی کنید ضمننا داروی اصل را از کجا میتوانم تهیه کنم من در شیراز زندگی میکنم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   تماس با 31908 داخلی های 228 و 229