سوکسامتونیوم Suxamethonium chloride


● سوکسامتونیوم کلرید، همچنین به عنوان کلرید سوکسینیل کولین شناخته می شود، یک عامل مسدود کننده عصبی عضلانی دپلاریز کننده است که در تنظیمات پزشکی برای القای فلج عضلانی کوتاه مدت استفاده می شود.

● نقش مهمی در تسهیل لوله گذاری با توالی سریع (RSI)، لوله گذاری داخل تراشه و برخی روش های جراحی ایفا می کند.

● سوکسامتونیوم کلرید با اتصال به گیرنده های استیل کولین نیکوتین عمل می کند و منجر به مرحله کوتاهی از دپلاریزاسیون عضلانی می شود که منجر به فلج موقت می شود.

● شروع سریع و مدت اثر کوتاه آن، آن را در شرایطی که نیاز به انسداد عصبی عضلانی سریع و برگشت پذیر دارند، ارزشمند می کند.

● با این حال، استفاده از آن مستلزم بررسی دقیق عوارض جانبی و موارد منع مصرف آن است و تجویز آن باید توسط متخصصان آموزش دیده نظارت شود.

 

مکانیسم اثر

فعالیت آگونیست:
● سوکسامتونیوم کلرید به عنوان آگونیست در گیرنده های نیکوتین استیل کولین در صفحه انتهایی موتور عمل می کند.

دپلاریزاسیون مداوم:
● بر خلاف مسدود کننده های عصبی عضلانی غیر دپلاریزان، اثر دپلاریزاسیون سوگزامتونیوم کلرید همچنان ادامه دارد و از رپلاریزاسیون جلوگیری می کند و عضله را به طور موقت به استیل کولین پاسخ نمی دهد.

فلج عضلانی گذرا:
● دپلاریزاسیون پایدار منجر به فلج عضلانی، تسهیل لوله گذاری داخل تراشه، جراحی یا سایر روش های پزشکی که نیاز به شل شدن موقت عضلانی دارند، می شود.

متابولیسم سریع:
● سوکسامتونیوم کلرید به سرعت توسط کولین استراز پلاسما متابولیزه می شود و در عرض چند دقیقه اثر آن خاتمه می یابد.

فارماکودینامیک

● سوکسامتونیوم کلرید به عنوان یک عامل مسدود کننده عصبی عضلانی دپلاریز کننده عمل می کند.

● اثرات فارماکودینامیک آن عبارتند از:
○ شروع سریع فلج عضلانی: سوکسامتونیوم کلرید به سرعت صفحه انتهایی حرکتی را دپولاریزه می کند و منجر به مرحله گذرا فلج عضلانی می شود.

○ مدت اثر کوتاه: به دلیل متابولیسم و پاکسازی سریع، اثرات سوگزامتونیوم کلرید مدت نسبتاً کوتاهی است.

فارماکوکینتیک

● سوکسامتونیوم کلرید به عنوان یک عامل مسدود کننده عصبی عضلانی دپلاریز کننده عمل می کند.

● اثرات فارماکودینامیک آن عبارتند از:
○ شروع سریع فلج عضلانی: سوکسامتونیوم کلرید به سرعت صفحه انتهایی حرکتی را دپولاریزه می کند و منجر به مرحله گذرا فلج عضلانی می شود.

○ مدت اثر کوتاه: به دلیل متابولیسم و پاکسازی سریع، اثرات سوگزامتونیوم کلرید مدت نسبتاً کوتاهی است.

 

موارد مصرف سوکسامتونیوم

لوله گذاری سریع توالی (RSI):
● سوکسامتونیوم کلرید معمولاً برای تسهیل لوله گذاری داخل تراشه در شرایط اضطراری استفاده می شود که امکان کنترل سریع و مؤثر راه هوایی را فراهم می کند.

درمان تشنج الکتریکی (ECT):
● سوکسامتونیوم کلرید ممکن است برای ایجاد آرامش عضلانی در طول درمان با تشنج الکتریکی، جلوگیری از آسیب در طول فعالیت تشنج استفاده شود.

جراحی و بیهوشی:
● سوکسامتونیوم کلرید به عنوان بخشی از پروتکل های بیهوشی برای برخی از روش های جراحی استفاده می شود که امکان لوله گذاری آسان و شرایط بهینه جراحی را فراهم می کند.

روش های اورژانسی:
● در شرایط اضطراری که فلج عضلانی فوری و کوتاه مدت برای مداخلات تشخیصی یا درمانی لازم است.

تروما و مراقبت های حیاتی:
● سوکسامتونیوم کلرید ممکن است در مراقبت های ویژه یا موارد تروما که در آن محاصره عصبی عضلانی سریع ضروری است استفاده شود.

 

مقدار مصرف سوکسامتونیوم

● دوز سوکسامتونیوم کلرید متغیر است و به وضعیت بالینی خاص، وزن بیمار و استفاده مورد نظر بستگی دارد.

● این معمولاً به صورت داخل وریدی تجویز می شود و برای دستیابی به شروع سریع فلج عضلانی استفاده می شود.

● دوزها ممکن است برای روش هایی مانند لوله گذاری سریع توالی (RSI)، درمان تشنج الکتریکی (ECT) یا سایر مداخلات جراحی متفاوت باشد.

 

موارد منع مصرف

هیپرکالمی:
● به دلیل خطر ایجاد هیپرکالمی، در بیماران مبتلا به هیپرکالمی شناخته شده یا مشکوک باید از مصرف سوگزامتونیوم کلرید اجتناب شود.

سابقه شخصی یا خانوادگی هیپرترمی بدخیم:
● افراد با سابقه هیپرترمی بدخیم یا سابقه خانوادگی این بیماری ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار داشته باشند و باید از سوکسامتونیوم کلرید اجتناب کنند.

آسیب های نافذ چشم:
● سوکسامتونیوم کلرید در موارد آسیب های نافذ چشم به دلیل پتانسیل افزایش فشار داخل چشم منع مصرف دارد.

 

عوارض جانبی سوکسامتونیوم

هیپرکالمی:
● این دارو ممکن است باعث آزادسازی حاد پتاسیم از سلول های عضلانی شود که به طور بالقوه منجر به هایپرکالمی می شود که می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

هیپرترمی بدخیم:
● یک واکنش نادر اما جدی است که با متابولیسم، سفتی شدید ماهیچه ها و افزایش سریع دمای بدن مشخص می شود.

درد عضلانی و فاسیکولاسیون:
● برخی از بیماران ممکن است در طول تجویز سوکسامتونیوم کلرید دچار درد عضلانی و فاسیکولاسیون (انقباضات غیر ارادی عضلانی) شوند.

برادی کاردی:
● سوکسامتونیوم کلرید ممکن است باعث برادی کاردی شود، به ویژه در کودکان.

افزایش فشار داخل جمجمه ای (ICP):
● این دارو ممکن است ICP را بالا ببرد و آن را برای بیماران مبتلا به آسیب سر یا شرایطی که افزایش ICP نگران کننده است نامناسب کند.

 

تداخلات دارویی

لیتیوم

برخی از داروهای ضد میکروبی:
● برخی از عوامل ضد میکروبی، مانند آمینوگلیکوزیدها و تتراسایکلین ها، ممکن است اثرات سوکسامتونیوم کلراید را افزایش دهند و خطر افسردگی تنفسی را افزایش دهند.

بتا بلاکرها:
● استفاده همزمان از بتابلوکرها ممکن است اثرات سوگزامتونیوم کلرید را افزایش داده و به طور بالقوه منجر به مسدود شدن طولانی مدت عصبی عضلانی شود.

 

هشدارها

خطر هیپرکالمی:
● سوکسینیل کولین ممکن است باعث آزاد شدن پتاسیم از سلول های عضلانی شود که منجر به هایپرکالمی بالقوه تهدید کننده زندگی، به ویژه در بیماران مبتلا به شرایط هیپرکالمی از قبل موجود می شود.

هیپرترمی بدخیم:
● سوکسینیل کولین نادر اما جدی می‌تواند باعث هیپرترمی بدخیم شود، واکنش شدیدی که با متابولیسم، سفتی عضلانی و تب بالا مشخص می‌شود. مداخله فوری ضروری است.

برادی کاردی:
● تجویز سوکسینیل کولین ممکن است باعث برادی کاردی شود، به ویژه در کودکان، که نیاز به نظارت و مدیریت مناسب دارد.

افزایش فشار داخل جمجمه ای (ICP):
● سوکسینیل کولین می تواند ICP را بالا ببرد و آن را برای بیماران مبتلا به آسیب های سر یا شرایطی که افزایش ICP نگران کننده است نامناسب می کند.

 

نکات قابل توصیه

سابقه شخصی یا خانوادگی هایپرترمی بدخیم:
● در افرادی که سابقه شخصی یا خانوادگی هیپرترمی بدخیم دارند، احتیاط لازم است، زیرا ممکن است بیشتر در معرض این واکنش نامطلوب شدید باشند.

سوختگی یا تروما:
● استفاده از سوگزامتونیوم کلرید در بیمارانی که دچار سوختگی های اخیر، ضربه های شدید یا آسیب های عصب کشی شده اند ممکن است خطر هیپرکالمی را افزایش دهد و باید با احتیاط برخورد شود.

عدم تعادل الکترولیتی:
● عدم تعادل الکترولیتی از قبل موجود، مانند هیپرکالمی یا هیپوکلسمی، ممکن است خطر عوارض جانبی را افزایش دهد و باید قبل از تجویز سوگزامتونیوم کلرید اصلاح شود.

مصرف در بارداری

● سوکسامتونیوم کلرید از جفت عبور می کند و ممکن است روی جنین تأثیر بگذارد.

● در حالی که به طور کلی برای استفاده کوتاه مدت در دوران بارداری، به ویژه در شرایط اضطراری بی خطر در نظر گرفته می شود، خطرات و مزایای احتمالی آن باید به دقت ارزیابی شود.

● عوامل مادری، سن حاملگی و فوریت عمل بر تصمیم تاثیر می گذارد و پزشکان لزوم استفاده را در مقابل اثرات احتمالی جنین ارزیابی می کنند.

مصرف در شیردهی

● سوکسامتونیوم کلرید در شیر مادر دفع می شود و ایمنی آن در دوران شیردهی به خوبی ثابت نشده است.

● به دلیل کمبود اطلاعات کافی، احتیاط توصیه می شود و تصمیم به استفاده از سوکسامتونیوم کلراید در افراد شیرده باید خطرات احتمالی برای نوزاد را در نظر بگیرد.

● اگر سوکسامتونیوم کلراید ضروری تشخیص داده شود، ممکن است بر اساس شرایط فردی، قطع موقت شیردهی یا روش‌های جایگزین توصیه شود.

اشکال دارو سوکسامتونیوم

● محلول تزریقی: سوکسامتونیوم کلرید به عنوان محلول تزریقی استریل در ویال یا آمپول برای تزریق داخل وریدی عرضه می شود.

● غلظت: غلظت سوگزامتونیوم کلرید می تواند متفاوت باشد و فرمولاسیون مناسب بر اساس کاربرد مورد نظر و ویژگی های بیمار انتخاب می شود.
"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.