پاریتاپرویر paritaprevir


پاریتاپرویر یک داروی ضد ویروس مستقیم الاثر است که در درمان ترکیبی هپاتیت C  مزمن استفاده می شود.

مکانیسم اثر

پاریتاپرویر یک مهار کننده قوی سرین پروتئاز NS3 / 4A ویروس هپاتیت (HCV)  C است. به دنبال تکثیر ویروسی ماده ژنتیکی HCV و ترجمه به یک پلی پپتید، پروتئین غیرساختاری 3 (NS3)  و کوفاکتور فعال کننده پروتئین غیر ساختاری 4A (NS4A)  آن وظیفه برش آن به پروتئین های ساختاری و غیر ساختاری NS3 ، NS4A ، NS4B ، NS5A و NS5B مورد نیاز برای تبدیل به ویروس بالغ را دارد، بنابراین با مهار پروتئاز ویروسی NS3 / 4A ، پاریتاپرویر از تکثیر و عملکرد ویروس جلوگیری می کند.

فارماکودینامیک

در غلظت های تقریبی 6 و 1.8 برابر غلظت های درمانی پاریتاپروویر و امبیتاسویر ، این ترکیب QTc را به طور معنی دار افزایش نداد.

فارماکوکینتیک

جذب: Tmax تقریباً 4 تا 5 ساعت با حداکثر غلظت ( Cmax ) 194 نانوگرم در میلی لیتر است.

حجم توزیع: حجم توزیع در حالت پایدار تقریبا 103 لیتر است.

اتصال به پروتئین: 97 تا 98.6 درصد به پروتئین های پلاسما انسان متصل می شود.

متابولیسم: پاریتاپرویر عمدتا توسط CYP3A4 و به میزان کمتری توسط CYP3A5  متابولیزه می شود.

مسیر حذف: به دنبال تجویز همزمان تک دوز از 14C- پاریتاپرویر با 100 میلی گرم ریتوناوویر، تقریبا 88 درصد رادیواکتیویته در مدفوع و 8.8 رادیواکتیویته در ادرار بود. پاریتاپرویر بدون تغییر منشا %1.1 رادیواکتیویته در مدفوع و 0.05 % رادیواکتیویته در ادرار بود.

نیمه عمر: 5.5 ساعت 

مقدار مصرف پاریتاپرویر

اطلاعاتی موجود نیست.

هشدارها

اطلاعاتی موجود نیست.

نکات قابل توصیه

اطلاعاتی موجود نیست.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.