دروندارون dronedarone


دروندارون یک کنترل کننده ریتم سینوسی برای مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی پاروگزیمال یا پایدار است. به عنوان آنتی آریتمی کلاس III طبقه بندی شده اما خواص همه چهار کلاس وان-ویلیامز را نشان می دهد.

مکانیسم اثر

اثر ضد آریتمی دروندارون ممکن است به دلیل حداقل دو عملکرد اصلی باشد. مدت زمان پتانسیل عمل و دوره ی تحریک ناپذیری را در بافت های قلب را از طریق مهار کانال های سدیم و پتاسیم، افزایش می دهد. از طریق مهار کانال های کلسیم و بلاک گیرنده های بتا1-آدرنرژیک، کاهش هدایت AV و عملکرد گره سینوسی میتواند مشاهده شود. دروندارون همچنین می تواند با مهار گیرنده های آلفا1-آدرنرژیک موجب افزایش فشار خون شود.

فارماکودینامیک

دروندارون جریان پتاسیم دهلیزی را به صورت وابسته به دوز مهار می کند. ساختار شیمیایی آن مربوط به آمیودارون، یک آنتی آریتمیک پرمصرف است که استفاده از آن به علت محتوای بالای ید (در فیبروز ریوی، بیماری تیروئید) و همچنین بیماری کبدی محدودیت دارد. دروندارون فاقد ید است و انتظار می رود که سمیت کمتری داشته باشد اما در عین حال اثر آنتی آریتمی کلاس III مانند آمیودارون را در آزمایشگاه و آزمایشات بالینی نشان می دهد. علیرغم این مزیت نسبت به آمیودارون، آزمایشات بالینی دروندارون نشان داده است که ممکن است خطر سکته مغزی و مرگ و میر ناشی از علل قلبی و عروقی و آریتمی را افزایش دهد. علاوه بر این، آمیودارون اثرات قویتری از دروندارون دارد.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی: 4٪ (بدون غذا)؛ 15٪ (با غذای چرب)

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 3-6 ساعت (شامل متابولیت اصلی عمده)؛ در حالت پایدار: 2.6-4.5 ساعت

اتصال به پروتئین:بیش از 98٪

حجم توزیع: 1400 لیتر (در حالت پایدار)

متابولیسم: عمدتا CYP3A4

مسیر اولیه متابولیک شامل اِن دبوتیلاسیون برای تشکیل متابولیت های فعال اِن-دبوتیل، دِآمیناسیون اکسیداتیو برای تشکیل متابولیت اسید پروپانوئیک غیر فعال و اکسیداسیون مستقیم است.

متابولیت ها تحت متابولیسم بیشتری قرار می گیرند تا بیش از 30 متابولیت شناخته نشده را تولید کنند؛ متابولیت اِن-دبوتیل فعالیت فارماکودینامیک (10/1 تا 3/1 داروی دیرونیدارون) نشان داده است.

نیمه عمر، حذف: 13-19 ساعت

کلیرانس: 130-150 لیتر در ساعت

دفع: مدفوع (84٪)؛ ادرار (6٪)

موارد مصرف دروندارون

فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه ای

مقدار مصرف دروندارون

بزرگسالان

فیبریلاسیون/فلاتر دهلیزی

400 میلی گرم خوراکی دوبار در روز با غذا

کودکان

ایمنی و کارایی دارو تایید نشده است.

موارد منع مصرف

حساسیت شدید

فیبریلاسیون دهلیزی دائمی در بیمارانی که ریتم سینوسی طبیعی آنها نمی تواند بازگردانی شود

 علائم نارسایی قلبی جبران نشده اخیر که نیازمند بستری شدن است یا نشانه های NYHA کلاس IV  نارسایی قلبی به علت خطر دو برابر شدن مرگ

همراه با مهار کننده های قوی CYP3A4 (به عنوان مثال، آب گریپ فروت، ایتروکونازول، کلاریترومایسین، اریترومایسین)

 بلوک قلبی درجه 2 یا 3 یا سندرم سینوس بیمار (مگر اینکه با دستگاه ضربان ساز کار کند)

برادی کاردی <50 بار در دقیقه

فاصله QTc بیش از 500 میلی ثانیه یا فاصله PR بیش از 280 میلی ثانیه

تجویز همزمان با داروهایی که فاصله QT را افزایش می دهند، ممکن است موجب تاکیکاردی بطنی torsade de pointes (مثلا فنوتیازین ها، TCAs، آنتی بیوتیک های ماکرولید، داروهای ضد آریتمی کلاس I و III [آمیودارون، فلکائینید، پروپافنون، کینیدین، دیزوپیرامید، دوفلیتید، سوتالول[)

سمیت کبدی مربوط به استفاده قبلی از آمیودارون

نارسایی کبدی شدید (به عنوان مثال،   Child-Pughکلاس C)

بارداری (رده X)

زنان شیرده

عوارض جانبی دروندارون

طولانی شدن QTc ، افزایش اولیه در سرم کراتینین بیش از 10٪، اسهال، ضعف، تهوع، واکنش های پوستی (مانند راش، خارش، اگزما، درماتیت آلرژیک)، درد شکمی، برادی کاردی، استفراغ، سوهاضمه

تداخلات دارویی

آمیودارون , اندانسترون , کاربامازپین , دورزولامید +تیمولول , آناگریلید , رانولازین , نفازودون , افاویرنز , ترفنادین , متازولامید , اسپارفلوکساسین , کینین , پالونوسترون , دولاسترون , پردنیزولون , نلفیناویر , دانوروبیسین , تورمیفن , کلرتالیدون , وازوپرسین , فلیبانسرین , مفلوکین , دوفتیلید , بپریدیل , پازوپانیب , پرومازین , داساتینیب , ومورافنیب , بوتاباربیتال , الیگلوستات , جفیتینیب , ادوکسابان , آوانافیل , کریزوتینیب , اتراویرین , پانی تومومب , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , داریفناسین , کوبیسیستات , دلاویردین , ریوسیگوآت , لنواتینیب , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , پرفلوترن , انترکتینیب , پیتولیسانت , امبی تاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر , کانابیدیول , تالازوپاریب , توکاتینیب , هالاون

آمیودارون، آمی تریپتیلین، آرسنیک تری اکسید ، آستمیزول، سیزاپراید، سیتالوپرام، کلومیپرامین، کوبیسیستات، کریزوتینیب، داروناویر، دزیپرامین، دیزوپرامید، الیگلوستات، فینگولیمود، فلیبانسرین، گوسرلین، ایبوتیلید، ایمی پرامین، اینداپامید، ایتراکونازول، کتوکونازول، لوپرولاید، لومیتاپید، میفه پریستون، نفازودون ، نورتریپتیلین، اومبیتاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر، ، اندانسترون، پاسیرئوتاید، پنتامیدین، پیموزاید، پروکاینامید، کینیدین، کینین، سورافنیب، سوتالول، ترفنادین، تورمیفن، آفاتینیب، آمیودارون، آمیزولپراید، آمی تریپتیلین، آمبوآریبیتال، آموکسایپین، آپولوتامید، آپرپیتانت، آرمودافینیل، آرتمتر / لومه فانترین، آستمیزول، آتازاناویر، آکسیتینیب، آزیترومایسین، بوسنتان، بوزوتینیب، بودزوناید، بوتاباربیتال، بوتالیبیتال، کاربامازپین، کلرپرومازین، سایمتیدین، کلشی سین، کونیواپتان، کورتیزون، سیکلوسپورین، دابیگاتران، داریفناسین،  دازاتينيب، دلاویردین، دزی پرامین، دگزامتازون، DHEA گياهی، ، دیگوکسین، دی هیدرو ارگوتامین خوراکی و داخل بینی، ، دیلتیازم، دوفتیلید، دوسولپین، دوکسپین، دروپریدول، ادوکسابان، افاویرنز، الیگلوستات، انکورافنیب، اپی نفرین، ارگوتامین، اریبولین، اریترومایسین،اس لی کاربازپین استات ، فنتانیل(همه اشکال دارویی)، فلوکونازول، فلوودوکورتیزون، فلوفنازین، فلووکسامین، فورموترول، فوزامپرناوویر، فوس فنس توئین، گلاسدگیب، گریپ فروت، گریزوفولوین، هالوپریدول، هگزوباربیتال، هیسترلین ، هیدروکورتیزون، ایده لالیزیب، ایمی پرامین، ایندیناویر، ایزونیازید، ایوابرادین، ایووزیدنیب، لاپاتینیب، لوفه پرامین، لومه فانترین، ماسی مورلین، ماپروتیلین، ماری جوانا، مفلوکوئین، متیل پردنیزولون، مترونیدازول، میانسرین، مایکونازول واژن، مودافینیل، موکسی فلوکساسین، نافارلین ، نفسیلین، نالوکسگل، نلفیناویر، نراتینیب، نویراپین، نیلوتینیب، نورتریپتیلین، اکتروئوتاید، الاپاریب، اگزالی پلاتین، اکس کاربازپین، اکسی کونازول، پانوبینوستات، پازوپانیب، پنتوباربیتال، پرفنازین، فنوباربیتال، فنی توئین، پومالیدومید، پوزاکونازول، پردنیزولون، پردنیزون، پریمیدون، پروکلورپرازین، پرومازین، پرومتازین، پروپافنون ، پروتریپتیلین، کینوپریستین / دالوفوپریستین، رانولازین، ریبوسیلیکب، ریفابوتین، ریفامپین، ریفپانتین، ریوسیگوات، ریتوناویر، روفینامید، ساکوئیناویر، سکوباربیتال، سرتیندول، سیلودوسین، گل راعی، تاکرولیموس، ترفنادین، تیوریدازین، تولواپتان، توپیرامات، توپوتکان، ترازودون، سوسپانسیون تریامسینولون استات  تزریقی، تری فلوئوپرازین، تریمی پرامین، تریپتورلین، اومکلیدینیوم بروماید/ویلانترول استنشاقی، وندتانیب، ومورافنیب، ونتوکلاکس، وراپامیل، ویلانترول/فلوتیکازون فوروآت استنشاقی، ویلازودون، وریکونازول، زافیرلوکاست، زیپراسیدون

هشدارها

بیماری ریوی بینایی (پنومونیتیس، فیبریلاسیون ریوی)؛ اگر مشکوک به سمیت ریوی باشد، بلافاصله قطع شود

افزایش خطر هایپومنیزمی/هایپوکالمی با دیورتیک های دافع پتاسیم

دروندارون افزایش ملایم فاصله QT را القا می کند.تحت نظر داشته باشید.

در صورت بروز نارسایی قلبی جدید یا تشدید آن مصرف دارو را قطع کنید.

افزایش کمی در سرم کراتینین بعد از شروع ایجاد می شود که شروع سریع دارد و بعد از 7 روز ثابت می شود و با قطع دارو برگشت پذیر است.

هشدار شدید

افزایش خطر ابتلا به مرگ، سکته مغزی و نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی جبران نشده یا فیبریلاسیون دهلیزی دائمی

نارسایی قلبی

 • نارسایی قلبی علامت دار با جبران نشدگی اخیر که نیاز به بستری دارد
 • NYHA کلاس IV نارسایی قلبی
 • ارجاع به کلینیک تخصصی نارسایی قلبی
 • مطالعه آندرومدا نشان داد که مرگ و میر در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شدید که نیاز به بستری دارند، و یا برای بیماران مراجعه کننده به کلینیک نارسایی قلبی برای بدتر شدن علائم 2 برابر می شود

فیبریلاسیون دهلیزی دائمی

 • در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی دائمی، خطر مرگ یا سکته مغزی (به ویژه در 2 هفته اول درمان) و بستری شدن برای نارسایی قلبی دو برابر می شود. در موارد فیبریلاسیون دهلیزی دائمی (به عنوان مثال، بیمارانی که نمی توانند به ریتم سینوسی طبیعی برسند) منع مصرف دارد
 • بیماران باید حداقل هر سه ماه یکبار تحت نظارت ریتم قلبی قرار گیرند
 • بیماران قلبی که در فیبریلاسیون دهلیزی (اگر به صورت بالینی نشان داده شده است) یا قطع دارو باشند
• دروندارون در فیبریلاسیون دهلیزی دائمی سودمندی ندارد

نکات قابل توصیه

از مصرف گریپ فروت و آب گریپ فروت اجتناب کنید.

 • این دارو ممکن است بر میزان برخی داروها در بدن تاثیر بگذارد. اگر داروهای دیگری مصرف می کنید، با پزشک خود صحبت کنید. در صورت مصرف دروندارون با داروهای دیگر، ممکن است لازم باشد که عملکرد خونی شما دقیق تر بررسی شود.

این دارو می تواند موجب آسیب به جنین شود.

 اگر در هنگام مصرف دروندارون باردار هستید یا باردار شدید، بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

 • در هنگام مصرف دروندارون، از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن استفاده کنید.
 • با غذا مصرف شود.
 • برای به دست آوردن بیشترین اثر، هیچ دوزی را فراموش نکنید.
 • حتی با وجود احساس بهبودی مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه دهید.
از دوز فراموش شده صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا اضافه کردن دوز خودداری کنید.

مصرف در بارداری

X ( مصرف در بارداری ممنوع است)

دارو های مشابه

آمیودارون , آناگریلید , ایبوتیلاید

ایبوتیلید، دوفتیلید، آمیودارون،برتیلیوم

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.