سریتینیب Ceritinib


سریتینیب یک داروی آنتی نئوپلاستیک ، مهارکننده لنفوم کیناز آناپلاستیک است .

مکانیسم اثر

سریتینیب یک مهار کننده قوی لنفوم کیناز آناپلاستیک (ALK) است ، یک تیروزین کیناز که در پاتوژنز سرطان ریه سلولهای غیر کوچک نقش دارد. ناهنجاری های ژن ALK ناشی از جهش ممکن است منجر به بیان پروتئین های فیوژن انکوژنیک (به عنوان مثال پروتئین فیوژن ALK )شود که بیان ژن را تغییر می دهد و منجر به افزایش تکثیر سلولی و بقا در تومور می شود.

فارماکوکینتیک

جذب : هنگامی که  یک وعده سریتینیب 500 میلی گرم با یک وعده غذایی پرچرب مصرف میشود  Cmax  و AUC  به ترتیب به 73٪ و 41٪ افزایش می یابد و این مقادیر در هنگام مصرف با یک وعده غذایی کم چربی به ترتیب   58٪ و 43٪ می باشد.
توزیع :مایعات بدن و مقادیر کم در گلبولهای قرمز
متابولیسم : عمدتا از طریق CYP3A کبدی 
دفع : مدفوع (92 ~  68 درصد به عنوان داروی بدون تغییر)و ادرار (1٪)
زمان رسیدن به حداکثر غلظت : 4 الی 6 ساعت
نیمه عمر : 41 ساعت (به دنبال یک دوز 750 میلی گرم ناشتا)
اتصال به پروتئین : 97٪ به پروتئین های پلاسما انسان

موارد مصرف سریتینیب

آنتی نئوپلاستیک

آنتی نئوپلاستیک ، مهارکننده لنفوم کیناز آناپلاستیک

مقدار مصرف سریتینیب

سرطان ریه سلولهای غیر کوچک (مثبت ALK) ، متاستاتیک:
خوراکی: 450 میلی گرم یک بار در روز (همراه با غذا)؛ تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید.

دوزهای از دست رفته: اگر یک دوز از دست رفته است ، دوز از دست رفته را مصرف کنید ، مگر اینکه دوز بعدی در مدت زمان 12 ساعت باشد. در صورت بروز استفراغ ، دوز اضافی مصرف نکنید ، بیماران باید با دوز برنامه ریزی شده بعدی ادامه دهند.

موارد منع مصرف

حساسیت به سریتینیب یا هر مؤلفه ای از فرمولاسیون شناخته شده است. سندرم QT مادرزادی طولانی مدت یا فاصله مداوم الکتروکاردیوگرام تصحیح شده با Fridericia (QTcF) از> 500 msec.

عوارض جانبی سریتینیب

تاری دید

سوزش ، خارش ، بی حسی  یا احساس سوزن سوزن  شدن  و یا بثورات پوستی

مدفوع به رنگ خاک رس

ادرار تیره

کاهش اشتها و کاهش وزن

دهان خشک و عطش

تب

سردرد

افزایش ادرار

خارش ،

حالت تهوع و استفراغ

درد معده

تعریق

تورم پاها

ناآرامی یا بی حوصلگی

خستگی یا ضعف غیرمعمول

ضعف در بازوها ، دست ها ، پاها یا پاها

زردی چشم ها یا پوست

تداخلات دارویی

ارگوتامین سی , کاربامازپین , دورزولامید +تیمولول , افاویرنز , ترفنادین , اسپارفلوکساسین , وندتانیب , پالونوسترون , دولاسترون , دوفتیلید , بپریدیل , پاسیروتاید , پرومازین , داساتینیب , رومیدپسین , تیپراناویر , الیگلوستات , جفیتینیب , جمتوزومب , نیکاردیپین , دابرافنیب , اتراویرین , وازوپرسین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , میبفرادیل , کوبیسیستات , دلاویردین , فلیبانسرین , ترابکتدین , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , پرفلوترن , لاروترکتینیب , دوولیزیب , الباسویر/گرازوپرویر , ریسانکیزوماب , انترکتینیب , کانابیدیول , سارسایکلین , وکسلوتور , آواپریتینیب , کپماتینیب , نیکوتین

آبماسیکلیب : مهار کننده های CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی آبماسیکلیب را افزایش دهند. در بیمارانی که دوز 200 میلی گرم یا 150 میلی گرم دو بار در روز آبماسیکلیب مصرف می کنند ، هنگام ترکیب با مهار کننده های CYP3A4 ، دوز را به 100 میلی گرم دو بار در روز کاهش دهند. در بیمارانی که 100 میلی گرم آبماسیکلیب را دو بار در روز مصرف می کنند ، دوز را به 50 میلی گرم دو بار در روز کاهش دهند.

آکالابروتینیب  : مهار کننده های CYP3A4  ممکن است غلظت سرمی آکالابروتینیب را افزایش دهند. از ترکیب این دو دارو خودداری کنید.

  Ado-Trastuzumab Emptansine  : مهارکننده های CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی متابولیت های فعال آدو ترستوزوماب امتانسین را افزایش دهد. از ترکیب  دو دارو خودداری کنید.

اجملین: ممکن است اثر برادیکاردی سریتینیب را تقویت کند. اجملین ممکن است اثر طولانی شدن QTc  سریتینیب را تقویت کند. بهتر است  گزینه های دیگری را برای این ترکیب در نظر بگیرید. بیماران با سایر عوامل خطرزا (به عنوان مثال ، سن بالاتر ، جنس زن ، برادی کاردی ، هیپوکالمی ، هیپومگانیسممی ، بیماری قلبی و غلظت داروهای بالاتر) احتمالاً بیشتر در معرض خطر این سمیت ها هستند.

آلفازوسین: مهارکننده های CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی آلفوزوزین را افزایش دهند. از ترکیب خودداری کنید.

آلوتریپتان: مهارکننده های CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی آلوتریپتان را افزایش دهد. دوز اولیه آلموتریپتان را به میزان 25.2 میلی گرم و حداکثر دوز تا 12.5 میلی گرم در هر دوره 24 ساعته محدود کنید. از مصرف همزمان در بیماران با اختلال در عملکرد کبدی یا کلیوی خودداری کنید.

آلوسترون : مهار کننده های CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی آلوسترون را افزایش دهد. مانیتور درمانی لازم میباشد.

آمیودارون: ممکن است اثر برادیکاردی سریتینیب را تقویت کند. و همچنان ممکن است اثر طولانی شدن  QTc سریتینیب را تقویت کند. بهتر است  گزینه های دیگری را برای این ترکیب در نظر بگیرید. بیماران با سایر عوامل خطرزا (به عنوان مثال ، سن بالاتر ، جنس زن ، برادی کاردی ، هیپوکالمی ، هیپومگانیسممی ، بیماری قلبی )بیشتر در خطر مسمومیت هستند.

آریپیپرازول : مهار کننده های CYP3A4 ممکن است غلظت سرمی ARIPiprazole را افزایش دهند. کاهش دوز دارو لازم میباشد که مقدار آن بر اساس فرمول ، ژنوتیپ CYP2D6 و استفاده از مهارکننده های CYP2D6 متفاوت است.

 

نکات قابل توصیه

عوارض قلبی : در مصرف این داروعلائم برادی کاردی گزارش شده است. ضربان قلب ممکن است به کمتر از 50 ضربان در دقیقه برسد. در صورت امکان ، از مصرف همزمان با سایر عوامل شناخته شده برای ایجاد برادی کاردی ، خودداری کنید.

ضربان قلب و فشار خون را به طور مرتب کنترل کنید. اگر برادی کاردی علامت دار رخ دهد ، درمان را تا زمان بهبودی برادی کاردی کاهش دهید و دوز سرویتینیب را تنظیم کنید. و در صورت  برادی کاردی طولانی  سریتینیب  را قطع کنید. اگر برادی کاردی تهدیدآمیز نباشد میتوان  سریتینیب را با دوز کاهش یافته دوباره شروع کنید.

سمیت دستگاه گوارش : سمیت شدید و  یا مداوم دستگاه گوارش با با دوز 750 میلی گرم در حالت ناشتا سریتینیب  رخ داده است. در کارآزمایی های بالینی با استفاده از این دوز دارو ، در اکثر بیماران  اسهال ، حالت تهوع ، استفراغ یا درد شکمی رخ داده است و بیش از یک سوم از بیماران به دلیل سمیت شدید یا مداوم دستگاه گوارش مجبور به قطع درمان یا کاهش دوز دارو شده اند.

سمیت کبدی : در کارآزمایی های بالینی ، در بیش از یک چهارم بیماران میزان  ALT به بیشتر از 5 و در تقریباً یک پنجم از بیماران میزان AST به بیشتر از 4 رسیده است و سمیت کبدی در بیماران تحت درمان با سریتینیب مشاهده شده است.

قند خون : در بیماران تحت درمان با سریتینیب افزایش قند خون تا سطح 3و 4  مشاهده شده است. سطح قند خون ناشتا را در ابتدا و در شرایط ضروری از نظر بالینی کنترل کنید. ممکن است نیاز به شروع یا بهینه سازی درمان ضد قند خون داشته باشد.

 

طولانی شدن  QTc : طولانی شدن فاصله QTc در مطالعات بالینی رخ داده است و ممکن است وابسته به غلظت باشد. طولانی شدن QT ممکن است منجر به افزایش خطر ابتلا به تاکی آریتمی بطنی یا مرگ ناگهانی شود. از مصرف دارو در بیماران مبتلا به سندرم مادرزادی QTc  طولانی خودداری کنید. بطور دوره ای ECG و الکترولیتها را در بیماران با نارسایی قلبی ، برادی آریتمی ، ناهنجاری الکترولیت یا افرادی که داروهای شناخته شده برای طولانی شدن فاصله QTc مصرف می کنند ، کنترل کنید.

مصرف در بارداری

براساس یافته های انجام شده در مطالعات تولید مثل حیوانات و مکانیسم عمل آن ، سریتینیب ممکن است در صورت تجویز یک زن باردار باعث آسیب جنین شود.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.