پازوپانیب Pazopanib


پازوپانیب یک مولکول کوچک مهارکننده تیروزین کینازهای پروتئینی متعدد با پتانسیل فعالیت آنتی نئوپلاستیک است.

مکانیسم اثر

پازوپانیب یک مهارکننده تیروزین کیناز چند هدفی نسل دومی علیه گیرنده فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی-1 ، -2 و -3 ، گیرنده فاکتور رشد مشتق از پلاکت آلفا و بتا و c-kit است. این گیرنده های هدف بخشی از مسیر رگزایی هستند که تشکیل رگ خونی تومور را برای بقا و رشد تومور تسهیل می کنند.

فارماکودینامیک

کاهش جریان خون تومور، افزایش آپوپتوز تومور، مهار رشد تومور، کاهش فشار مایع بینابینی تومور و هیپوکسی در سلول های سرطانی، در بیماران تحت درمان مشاهده می شود.

فارماکوکینتیک

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 2-4 ساعت

حداکثر غلظت پلاسمایی: 58.1 میلی گرم / میلی لیتر

AUC : 1037 ساعت.میکروگرم در میلی لیتر

Cmax و AUC با غذا دوبرابر شد. اگر قرص خرد شود نیز افزایش می یابند.

اتصال به پروتئین: بیش از 99%

سوبسترا Pgp

متابولیسم: توسط CYP3A4 (عمده)،CYP1A2 و CYP2C8 (جزئی) متابولیزه می شود.

نیمه عمر: 30.9 ساعت

دفع: مدفوع (عمدتا)،  ادرار (کمتر از 4%)

مقدار مصرف پازوپانیب

بزرگسالان

سرطان سلول کلیوی پیشرفته

800 میلی گرم خوراکی یک بار در روز با معده خالی (حداقل 1 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از غذا)

سارکوم بافت نرم

800 میلی گرم خوراکی یک بار در روز با معده خالی (حداقل 1 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از غذا)

 

کودکان

ایمنی و کارآیی تایید نشده است. برای کودکان استفاده نشود.

با توجه به مکانیسم عمل، پازوپانیب ممکن است اثرات شدیدی در رشد اولیه و بلوغ اعضای بدن در مراحل اولیه رشد پس از تولد، به ویژه در کودکان زیر 2 سال داشته باشد.

تداخلات دارویی

زفیرلوکاست , اسپارفلوکساسین , وندتانیب , دولاسترون , نلفیناویر , مفلوکین , دوفتیلید , بپریدیل , اپرپیتانت , اریترومایسین , اندانسترون , پنتوپرازول , دفریپرون , رابپرازول , ایووزیدنیب , روفناسین , اردافیتینیب , انترکتینیب , سیتریک اسید/سدیم بی کربنات , کینیپریستین/دالفوپریستین , پانوبینوستات , ومورافنیب , ویلانترول + فلوتیکازون فروات استنشاقی , الاگولیکس , کونیواپتان , گلاسدگیب , نیزاتیدین , الوکسادولین , ایبوبروفن + فاموتیدین , فوسامپرناویر , دروندارون , اینوتوزوماب , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایندیناویر , ریتوناویر , تورمیفن , پالیفرمین , وراپامیل , کاربامازپین , کلاریترومایسین , گل راعی , ریفابوتین , داروناویر , رانیتیدین , ریفامپین , سایمتیدین , فاموتیدین , فلووکسامین , نیلوتینیب , جمتوزومب , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , داریفناسین , کوبیسیستات , دلاویردین , آلومینیوم هیدروکسید و منیزیم هیدروکسید , آلومینیوم هیدروکسید/منیزیم کربنات , الباسویر/گرازوپرویر , واکسن مننگوکوک کنژوگه , توکاتینیب

هشدارها

 • افزایش سطح ترانس آمیناز سرم و بیلی روبین مشاهده شده است. سمیت کبدی شدید و کشنده رخ داده است. قبل از شروع درمان و به طور مرتب در طول درمان ، فاکتورهای بیوشیمیایی کبد را اندازه گیری کنید.
 • بیماران بالای 65 سال بیشتر در معرض خطر سمیت کبدی هستند.
 • فشار خون بالا از جمله بحران فشار خونی اتفاق افتاده است. فشار خون باید قبل از شروع درمان به خوبی کنترل شود. فشار خون را در یک هفته پس از شروع درمان و مکررا پس از آن نظارت کنید.
 • موارد نادری از طولانی شدن QT و تورسید دی پوینت در طی کارآزمایی بالینی گزارش شده است. نظارت بر الکتروکاردیوگرام و الکترولیت را در نظر بگیرید.
 • میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک (TMA) ، از جمله پورپورا ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک (TTP) و سندرم اورمیک همولیتیک (HUS) مشاهده شده است. در صورت بروز TMA دارو را به طور دائمی قطع کنید.
 • تغییرات پارامتر خونی (لکوپنی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، لنفوسیتوپنی) در 31-37٪ افراد گزارش شده است.
 • تجویز همزمان با مهار کننده های قوی CYP3A4 (به عنوان مثال کتوکونازول، ریتوناوویر، کلاریترومایسین، آب گریپ فروت) ممکن است سطح سرمی پازوپانیب را افزایش دهد.
 • القاکننده های CYP3A4 (به عنوان مثال ریفامپین ، کاربامازپین) سطح سرمی پازوپانیب را کاهش می دهند.
 • سوراخ دستگاه گوارش یا فیستول گزارش شده است. سوراخ شدگی کشنده رخ داده است. با احتیاط در بیماران در معرض سوراخ شدگی دستگاه گوارش یا فیستول استفاده شود.
 • حوادث اختلال عملکرد قلب (کاهش LVEF و نارسایی احتقانی قلب) مشاهده شده است. ارزیابی پایه و دوره ای LVEF در بیماران در معرض اختلال عملکرد قلبی انجام شود.
 • از مصرف همزمان با داروهایی که pH معده را افزایش می دهد، خودداری کنید. آنتی اسیدهای کوتاه اثر را به جای مهارکننده های پمپ پروتون (PPIs) و آنتاگونیست های گیرنده H2 در نظر بگیرید. بین این دو دارو چند ساعت فاصله باشد.
 • سندرم لکوئانسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر (RPLS) مشاهده شده است و می تواند کشنده باشد. در بروز این سندروم دارو را برای همیشه قطع کنید.
 • تعلیق درمان در بیماران جراحی توصیه می شود.
 • کم کاری تیروئید ممکن است رخ دهد. نظارت بر آزمایش های عملکرد تیروئید توصیه می شود.
 • پروتئین ادرار را کنترل کنید. دارو را برای پروتئین ادراری 24 ساعته بیش از 3 گرم تعلیق کنید و در رخداد مکرر با وجود کاهش دوز، دارو را برای همیشه قطع کنید.
 • عفونت های جدی (با یا بدون نوتروپنی)، برخی با نتیجه کشنده، گزارش شده اند. علائم و نشانه ها را تحت نظر داشته باشید و به سرعت عفونت فعال را درمان کنید. دارو را تعلیق یا قطع کنید.
 • بیماری ریه بینابینی (ILD) / پنومونیتیس گزارش شده است. بیماران با علایم ریوی نشان دهنده ILD/پنومونیتیس را تحت نظر داشته باشید و در صورت ایجاد این موارد دارو را قطع کنید.
 • حوادث خونریزی کشنده گزارش شده است. دارو در بیمارانی که سابقه هموپتزی، خونریزی مغزی یا گوارشی از نظر کلینیکی قابل توجه در 6 ماه گذشته داشته اند مورد مطالعه قرار نگرفته است و نباید در این بیماران استفاده شود.
 • حوادث ترومبوآمبولی شریانی که می توانند مرگبار باشد گزارش شده است. در بیمارانی که در معرض خطر این رویدادها هستند با احتیاط استفاده کنید.
 • حوادث ترومبوآمبولی وریدی (VTE) از جمله آمبولی کشنده ریوی (PE) گزارش شده است. بر علائم و نشانه های VTE و PEنظارت کنید.
 • مطالعات حیوانی نشان داده است كه دارو مي تواند به شدت در رشد و بلوغ اندام ها در اوایل تکامل پس از تولد تاثیر بگذارد. ایمنی و اثربخشی در کودکان تایید نشده است.
 • می تواند باعث آسیب جنین در تجویز به زن باردار شود. به زنان بارور پتانسیل خطر برای جنین و استفاده از روش پیشگیری از بارداری مؤثر در طول درمان و حداقل به مدت 2 هفته بعد از آخرین دوز را توصیه کنید.

 هشدار جعبه سیاه

سمیت کبدی شدید از جمله موارد کشنده گزارش شده است.

نکات قابل توصیه

 • ممکن است احتمال بیشتری برای ابتلا به عفونت داشته باشید. دست ها را اغلب بشویید. از افراد مبتلا به عفونت، سرماخوردگی یا آنفولانزا دور شوید. برخی از عفونت ها بسیار بد و حتی کشنده بوده است.
 • در صورت بروز علائم عفونت مانند تب، لرز، علائم شبه آنفولانزا، گلودرد بسیار بد، درد گوش یا سینوس، سرفه، افزایش یا تغییر رنگ خلط، درد هنگام دفع ادرار، زخم های دهانی یا زخمی که بهبود نمی یابدفورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • یک مشکل مغزی بسیار بد و گاه کشنده به نام سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی (PRES) با پازوپانیب اتفاق افتاده است. اگر علائمی مانند احساس سردرگمی، کاهش هوشیاری، تغییر بینایی، از بین رفتن بینایی، تشنج یا سردرد بسیار بد را دارید فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • مشکلات خونی بسیار بد و گاه کشنده مانند پورپورا ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک/ سندرم اورمیک همولیتیک (TTP / HUS) در برخی از افراد با پازوپانیب اتفاق افتاده است. اگر احساس خستگی یا ضعف دارید یا دچار کبودی یا خونریزی، ادرار تیره یا زردی پوست یا چشم، پوست رنگ پریده،  تغییر در میزان ادرار،  تغییر در بینایی،  تغییر قدرت یک طرف نسبت به طرف دیگر، مشکل صحبت کردن یا تفکر، یا تغییر تعادل یا تب شدید فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • مشکلات بسیار بد و گاه کشنده ریوی با پازوپانیب اتفاق افتاده است. اگر مشکل ریوی یا تنفسی جدید یا بدتر شدن آن مانند سرفه یا تنگی نفس دارید با پزشک تماس بگیرید.
 • این دارو ممکن است بر باروری تأثیر بگذارد. مشکلات باروری ممکن است منجر به عدم توانایی بارداری یا پدر شدن شود. با پزشک صحبت کنید.
 • اگر مرد هستید و شریک جنسی بارور دارید، در حین درمان و به مدت 2 هفته پس از آخرین دوز خود از باردار شدن وی جلوگیری کنید. در صورت وقوع بارداری فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • مصرف این دارو در حین بارداری می تواند به جنین آسیب برساند.
 • در حین مصرف پازوپانیب و حداقل به مدت 2 هفته پس از قطع دارو از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن استفاده کنید. در صورت وقوع بارداری فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • دارو را با شکم خالی، 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا مصرف کنید.
 • قرص را به طور کامل ببلعید و از آسیب به آن خودداری کنید.
 • آنتی اسید ها را همزمان با این دارو مصرف نکنید. با پزشک خود صحبت کنید.
 • از مصرف آب گریپ فروت و گریپ فروت خودداری کنید.
 • برای به دست آوردن بیشترین اثر، هیچ دوزی را از دست ندهید.
 • حتی با وجود احساس بهبودی مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه دهید.
 • فشار خون بالا با پازوپانیب اتفاق افتاده است. فشار خون خود را طبق دستور پزشک خود بررسی کنید.
 • عملکرد خون را طبق دستور پزشک خود بررسی کنید.
 • ادرار خود را طبق دستور پزشک بررسی کنید.
 • اگر سوهاضمه، استفراغ، اسهال یا عدم گرسنگی دارید با پزشک خود صحبت کنید. ممکن است راه هایی برای کاهش این عوارض جانبی وجود داشته باشد.
 • این دارو ممکن است بر بهبودی زخم ها تأثیر بگذارد. اگر جراحی دارید، ممکن است لازم باشد قبل از عمل جراحی پازوپانیب را متوقف کنید. طبق دستور پزشک مصرف آن را پس از جراحی شروع کنید.
 • شما ممکن است به راحتی دچار خونریزی شوید، مراقب باشید و از آسیب دوری کنید. از یک مسواک نرم و لوازم اصلاح برقی استفاده کنید.
 • دوز فراموش شده را به محض به یاد آوردن مصرف کنید. اگر کمتر از 12 ساعت تا دوز بعدی باقی مانده است از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا افزایش دوز خودداری کنید.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.