ایکسازومیب Ixazomib


ایکسازومیب یک مهار کننده برگشت پذیر پروتئازوم ها ( مجموعه انزیمی که هوموستاز پروتئین را درون سلول تنظیم می کند) است .

شکل دارو:

کپسول  : کپسول   2.3 mg, 3 mg, 4 mg

مکانیسم اثر

مهار برگشت پذیر پروتئازوم ها ( مجموعه انزیمی که هوموستاز پروتئین را درون سلول تنظیم می کند)

فعالیت chymotrypsin-like زیر واحد beta 5  پروتئازوم 20S  را مهار می کند که منجر به فعال سازی آبشار های سیگنالی و آپوپتوز می شود.

فارماکوکینتیک

جذب :

فراهمی زیستی: 58٪

پیک اثر: 1 ساعت

وعده های غذایی پرچرب AUC را 28٪ و Cmax  را 69% کاهش میدهد.

توزیع: Vd: 543 L

پروتئین بایندینگ : 90%

متابولیسم: کبدی :
متابولیسم توسط آنزیم های CYP متعدد و پروتئین های غیر CYP

ایزوفرم های ممکن CYP درگیر در متابولیسم شامل CYP3A4 ، 1A2 ، 2B6 ، 2C8 ، 2D6 ، 2C19 و 2C9

دفع: 62٪ ادرار (<3.5٪ بدون تغییر)؛ 22٪ مدفوع

نیمه عمر:.9.5 روز

کلیرانس: 1.9 L/hr

AUC در بیماران با نارسایی شدید کلیه و دیالیزی 39% افزایش می یابد.

AUC در بیماران با نارسایی متوسط تا شدید کبدی  20% افزایش می یابد.

موارد مصرف ایکسازومیب

مولتیپل میلوما

مولتیپل میلوما: درمان میلوما مولتیپل (در ترکیب با لنالیدومید و دگزامتازون) در بیمارانی که حداقل یک درمان قبلی را دریافت کرده اند

مقدار مصرف ایکسازومیب

ANC بایستی >   1,000/mm3  و پلاکت > 75,000/mm3 و سمیت های nonhematologic نیز باید در حد پایه و یا کمتر از گرید 1 باشد تا سیکل جدید درمانی آغاز شود.

برای کاهش خطرفعالیت مجدد ویروس هرپس زوستر ، پیشگیری ضد ویروسی را در نظر بگیرید.

خوراکی: 4 میلی گرم یک بار در هفته در روزهای 1 ، 8 و 15 یک چرخه درمانی 28 روزه (در ترکیب با لنالیدومید و دگزامتازون)

اگر دوز به تأخیر افتاده یا از دست رفته است ، تنها در صورتی که تا دوز بعدی 72 ساعت زمان باقی باشد، دارو راتجویز کنید.

دوز را دوبرابر نکنید و در صورت استفراغ، دوز را تکرار نکنید و دوز بعدی را در موعد مقرر مصرف کنید.

اختلال کبدی

خفیف: بدون نیاز به تنظیم دوز

متوسط ​​(TB>1.5-3 x ULN) یا شدید (TB>3 ULN): مقدار شروع دوز را به 3 میلی گرم کاهش دهید

درجه سمیت کبدی 3-4 در طول درمان: درمان را تا زمان بهبودی به حالت پایه و یا بهبود تا درجه 1 یا پایین تر متوقف کنید.

اختلال کلیوی:

خفیف تا متوسط: بدون نیاز به تنظیم دوز

شدید (CrCl <30 میلی لیتر در دقیقه) یا ESRD که نیاز به دیالیز دارد: مقدار شروع دوز را به 3 میلی گرم کاهش دهید.

ixazomib قابل دیالیز نیست و بنابراین بدون توجه به زمان دیالیز قابل تجویز است.

کاهش دوز:

کاهش اول به: 3 میلی گرم

کاهش دوم به: 2.3 میلی گرم

اگر قادر به تحمل 2.3 میلی گرم نیست؛ درمان را قطع کنید
ترومبوسیتوپنی:

تعداد پلاکت ها < mm³/300000

از تجویز ایکسازومیب و لنالیدومید تا زمانی که تعداد پلاکت حداقل mm³/300000 باشد ، خودداری کنید.

پس از بهبودی ، مطابق اطلاعات تجویز دارو، لنالیدومید را با دوز پایین بعدی از سر بگیرید و ixazomib را طبق آخرین دوز خود از سر بگیرید.

اگر تعداد پلاکت دوباره به کمتر از mm³/300000 کاهش یافت ، ixazomib و lenalidomide را تا زمانی که تعداد پلاکت حداقل

mm³/300000 شود، قطع کنیم.

نوتروپنی:

از تجویز ایکسازومیب و لنالیدومید  تا زمانی که ANC حداقل mm³  /500  باشد ، خودداری کنید

طبق دستورالعمل های کلینیکی ، اضافه کردن G-CSF را در نظر بگیرید.

پس از بهبودی ، مطابق اطلاعات تجویز دارو، لنالیدومید را با دوز پایین بعدی از سر بگیرید و ixazomib را طبق آخرین دوز خود از سر بگیرید.

اگر ANC دوباره به کمتر از mm³  /500 کاهش یافت ، ixazomib و lenalidomide را تا زمانی که ANC حداقل

mm³  /500 شود، قطع کنیم.

راش:

درجه 2 یا 3:

لنالیدومید را تا زمان بهبودی بثورات تا درجه 1 قطع کنید.

پس از بهبودی ، مطابق اطلاعات تجویز دارو، لنالیدومید را با دوز پایین بعدی از سر بگیرید

اگر دوباره بثورات درجه 2 یا 3 رخ داد ، ixazomib و lenalidomide تا زمانی که بثورات بهبود نیافته ، قطع کنید.

پس از بهبودی ، مطابق اطلاعات تجویز دارو، لنالیدومید را با دوز پایین بعدی از سر بگیرید و ixazomib را طبق آخرین دوز خود از سر بگیرید.

درجه 4:

توقف درمان  با ixazomib

نوروپاتی محیطی:

درجه 1 با درد یا درجه 2:

ایکسازومیب را تا زمان بهبودی نوروپاتی محیطی تا گرید1  بدون درد یا سطح اولیه بیمارقطع کنید.

پس از بهبودی ، ixazomib را طبق آخرین دوز خود از سر بگیرید

درجه 2 با درد یا درجه 3:

قطع مصرف ایکسازومیب

پس از بهبودی ، ixazomib را با دوز پایین بعدی از سر بگیرید.

درجه4:

رژیم درمانی را قطع کنید

موارد منع مصرف

حساسیت به ایکسازومیب و سایر اجزای فرمولاسیون

عوارض جانبی ایکسازومیب

>10%

قلبی عروقی: ورم محیطی (25٪)

سیستم عصبی مرکزی: نوروپاتی محیطی (28٪ ؛ درجه 3: 2٪) ، نوروپاتی حسی محیطی (19٪)

پوستی: بثورات پوستی (19٪)

دستگاه گوارش: اسهال (42٪) ، يبوست (34٪) ، حالت تهوع (26٪) ، استفراغ (22٪)

هماتولوژیک و انکولوژیک: ترومبوسیتوپنی (78٪ ؛ گرید 3/4: 26٪) ، نوتروپنی (67٪ ؛ گرید 3/4: 26٪)

عضلانی و اسکلتی: کمردرد (21٪)

چشم: بیماری چشم (26٪)
تنفسی: عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (19٪)


 1%-10%

کبدی: نارسایی کبدی (6٪)

عفونت: هرپس زوستر (4٪ ؛ <1٪ با پیشگیری ضد ویروسی)

چشم: تاری دید (6٪) ، التهاب ملتحمه (6٪) ، xerophthalmia (5٪)

<1%

هپاتیت کلستاتیک ، هپاتیت هپاتوسلولار ، هپاتوتوکسیسیته، استاتوز کبد ، نوروپاتی حرکتی محیطی ، سندرم لوکوانسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر ، سندرم استیونز-جانسون ، سندرم Sweet's ، thrombotic thrombocytopenic purpura ، transverse myelitis ، سندرم  tumor lysis 

تداخلات دارویی

افاویرنز , بوسنتان , کاربامازپین , کلاریترومایسین , انزالوتامید , داروناویر , نفازودون , انکورافنیب , ایووزیدنیب , فدراتینیب , تیپراناویر , نیکاردیپین , کوبیسیستات , دلاویردین , کونیواپتان , استری پنتول , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایندیناویر , ریتوناویر , لوپیناویر , نلفیناویر , فوسامپرناویر , دابرافنیب , اتراویرین , لوماکافتور / ایواکافتور , واکسن مننگوکوک کنژوگه

شدید و نیاز به تغییر دارو: آپالوتامید ، بوسنتان ، کاربامازپین ، دابرافنیب ، دگزامتازون ، انزالوتامید ، اسلی کاربازپین استات ، اتراویرین ، فوس فنیتوئین ، ایوازیدینیب ، میتوتان ، نفسیلین ، نویراپین ، اکس کاربازپین ،پالی فرمین ، پنتوباربیتال ، فنوباربیتال ، فنی توئین ، پریمیدون ، ریفابوتین ، ریفاپنتین ، St John's Wort

نیاز به مانیتور دقیق: انکورافنیب ، فدراتینیب ، سیپونیمود ، استریپنتول ، تکوویریمات

خفیف: اتازاناویر ، کلاریترومایسین ، کوبیسیستات ، کونیواپتان ، داروناویر ، دلاوردین ، فوسامپرناویر ، گریپ فروت ، ایدلالیزیب ، ایماتینیب ، ایندیناویر ، ایزونیازید ، کتوکونازول ، لوپیناویر ، نفازودون ، نلفیناویر ، نیکاردیپین ، پساکونازول ، ریتوناویر ، ساکوییناویر ، تیپراناویر ، وریکونازول

نکات قابل توصیه

ترومبوسیتوپنی گزارش شده  طی platelet nadirs که معمولاً بین روزهای 14 تا 21 هر سیکل 28 روزه رخ میدهد و با شروع سیکل بعدی درمان به حالت اولیه بر میگردد. تعداد پلاکت ها حداقل 1 باردر ماه در طول معالجه مانیتور شود. به ویژه طی 3 دوره اول درمان مانیتور دقیق لازم است.

اسهال ، یبوست ، حالت تهوع و استفراغ گزارش شده است ، گاهی اوقات  استفاده از داروهای ضد اسهال ، آنتی بیوتیک ها و مراقبت های حمایتی مورد نیاز لست.

نوروپاتی محیطی: بیشترین واکنش گزارش شده نوروپاتی حسی محیطی است. نوروپاتی محیطی جدید یا بدتر ممکن است به اصلاح دوز نیاز داشته باشد.

ادم محیطی: دوز  دگزامتازون و ایکسازومیب را برای گریدهای 3 و 4علایم، مجددا تنظیم کنید.

واکنشهای پوستی گزارش شده است كه شایع ترین انواع آن بثورات ماكوپوپولار و ماكولار است. در صورت مشاهده علایم

> grade 2  به اقدامات حمایتی و تنظیم دوز نیاز است.

آسیب کبدی ناشی از دارو،استاتوزیس کبدی ، هپاتیت کلستاتیک  گزارش شده است. به طور منظم آنزیم های کبدی را بررسی کنید و دوزدارو را برای علائم درجه 3 یا 4 تنظیم کنید

عفونت هرپس  زوستر گزارش شده است. برای کاهش خطر فعال شدن مجدد این ویروس در طول درمان ، استفاده از ضد وسروس ها رادر نظر بگیرید

از تجویز همزمان با القا کننده های قوی CYP3A خودداری کنید

مصرف در بارداری

بر اساس داده های حیوانی و مکانیسم عمل ، انتظار می رود ixazomib در صورت استفاده در دوران بارداری باعث آسیب به جنین شود. زنان و مردان در سنین باروری باید در طول درمان و به مدت 90 روز پس از آخرین دوز ، از روش پیشگیری از بارداری مؤثر استفاده کنند.

هنگامی که برای درمان میلوما مولتیپل استفاده می شود ، ixazomib با لنالیدومید و دگزامتازون استفاده می شود. لنالیدومید برای استفاده در دوران بارداری منع مصرف دارد
 در مورد تأثیر احتمالی ixazomib در بارداری یا رشد جنین ، داده های انسانی در دسترس نیست

مصرف در شیردهی

اطلاعاتی  در خصوص تأثیر دارو بر روی شیرخوار تغذیه شده با شیر مادر یا تأثیر دارو بر تولید شیردر دسترس نیست.

از آنجا که احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار ناشناخته است ، به زنان شیرده توصیه کنید که در طول درمان و به مدت 90 روز بعد از آخرین دوز ، از شیر دادن به نوزاد خودداری کنند.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.