جمتوزومب Gemtuzumab


جمتوزومب اوزوگامایسین برای درمان نوع خاصی از لوسمی میلوئید حاد استفاده می شود و گاهی اوقات برای حالتی داده می شود که بعد از شیمی درمانی، بیماری برگشت کرده یا پاسخی به درمان نداده است.

مکانیسم اثر

کونژوگه دارو- آنتی بادی مستقیم CD33 یا (ADC): بخش آنتی بادی (hP67.6) آنتی ژن CD33 انسان را  شناسایی کرده و مولکول کوچک ، N-استیل گاما کالیچامایسین ، یک عامل سیتوتوکسیک است که به صورت کووالانسی به آنتی بادی متصل می شود.
داده های غیر کلینیکی نشان می دهد که فعالیت ضد سرطانی از اتصال ADC به سلول های توموری بیان کننده CD33 ، و به دنبال آن داخل سازی کمپلکس ADC-CD33 به درون سلول و انتشار داخل سلولی N-استیل گاما کالیشامایسین دی متیل هیدرازید از طریق شکست هیدرولیتیک پیوندها، ایجاد میشود.
فعال سازی N- استیل گاما کالیشامایسین دی متیل هیدرازید باعث شکست  DNA دو رشته ای، متعاقب آن باعث توقف چرخه سلولی و مرگ آپوپتوتیک سلولی میشود.

فارماکودینامیک

برای درمان لوسمی میلوئید حاد (AML) استفاده می شود ، جمتوزومب به آنتی ژن CD33 متصل می شود ، که در بیش از 80 درصد بیماران مبتلا به AML بر روی سطح سلول های لوسمیک بیان شده است. آنتی ژن CD33 بر روی سلولهای بنیادی هماتوپویتیک یا سلولهای غیر هماتوپویتیک بیان نشده است و این موضوع به جمتوزومب توانایی لازم برای هدف قرار دادن سلولهای لوسمیک را می دهد.

فارماکوکینتیک

پیک غلظت پلاسمایی : 3 میلی گرم در میلی لیتر (دوز اول)؛ 3.6 میلی گرم در میلی لیتر (دوز دوم)
پروتئین بایندینگ: 97٪ (N-استیل گاما کالیچامیسین دی متیل هیدرازید)
حجم  توزیع~ 21.4 لیتر(آنتی بادی hP67.6)
متابولیسم: N-استیل گاما کالیچامایسین دی متیل هیدرازید بطور گسترده متابولیزه می شود ، در درجه اول از طریق احیا غیر آنزیمی بخش دی سولفید
نیمه عمر: (آنتی بادی hP67.6)  در اولین دوز 62 ساعت؛ در دوز دوم 90 ساعت
کلیرانس:(آنتی بادی hP67.6) دوز اول 0.35  لیتر در ساعت؛ دوز دوم 0.15 لیتر در ساعت

مقدار مصرف جمتوزومب

بزرگسالان:
- لوسمی میلوئیدی حاد CD33-positive تازه  تشخیص داده:

اختصاصی برای AML تازه تشخیص داده شده مثبت AML در بزرگسالان
1-رژیم ترکیبی:
مرحله سیکل القایی: 3 میلی گرم در متر مربع IV (حداکثر یک ویال 4.5 میلی گرم) در روزهای 1 ، 4 و 7 در ترکیب با دائنوروبیسین و سیتارابین
برای بیمارانی که به سیکل القایی دوم نیاز دارند ، در طول سیکل القایی دوم ،جمتوزومب را تجویز نکنید
مرحله تثبیت: 3 میلی گرم در متر مربع IV در روز1(حداکثر یک ویال 4.5 میلی گرم) در ترکیب با دائنوروبیسین و سیتارابین
2-منوتراپی:
دوره درمان شامل 1 چرخه القایی و حداکثر 8 دوره تثبیت درمانی است
مرحله سیکل القایی: 6 میلی گرم در متر مربع IV در روز اول و 3 میلی گرم در متر مربع در روز 8
ادامه درمان: 2 میلی گرم در متر مربع IV در روز1،هر 4 هفته
- لوسمی میلوئیدی حاد CD33-positive مقاوم و عود کننده:
3 میلی گرم در متر مربع در روزهای 1 ، 4 و 7 برای 1سیکل

کودکان:
- لوسمی میلوئیدی حاد تازه تشخیص داده:

<1 ماه: ایمنی و اثربخشی آن اثبات نشده است

≥ 1 ماه
مساحت سطح بدن: <0.6 مترمربع : 0.1mg/kg
مساحت سطح بدن: ≥0.6 مترمربع : 3mg/m2
سیکل القایی اول: یک بار در ترکیب با کموتراپی استاندارد داده شود
سیکل القایی دوم:  جمتوزومب داده نشده است
سیکل تشدید اول:  جمتوزومب داده نشده است
سیکل تشدید دوم: یک بار در ترکیب با کموتراپی استاندارد داده شود. قبل از دادن جمتوزومب خطرات و مزایای احتمالی را در نظر بگیرید
سیکل تشدید سوم: جمتوزومب داده نشده است
-لوسمی میلوئیدی حاد مقاوم و عود کننده:

≥2 سال: 3 میلی گرم در متر مربع (تا یک ویال 4.5 میلی گرم) در روزهای 1 ، 4 و 7 برای 1 سیکل

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو

حساسیت به دارو یا هر ماده تشکیل دهنده آن

عوارض جانبی جمتوزومب

تبخال , عفونت , اسهال , یبوست , سردرد , تب1 , خونریزی , افزایش بیلی روبین خون , پنومونی , کاهش فسفات خون , ترومبوسیتوپنی , تاکیکاردی , افزایش آلکالین فسفاتاز , موکوزیت , راش , ادم ریوی , نوتروپنی , تهوع و استفراغ , هیپوکالمی , کاهش سدیم خون , افزایش AST و ALT , سپسیس

هیپوفسفاتمی (درجه 3 یا بالاتر)-هیپوکالمی ( درجه 3 یا بالاتر)-هیپوناترمی ( درجه 3 یا بالاتر)-ترومبوسیتوپنی طولانی مدت-افزایشAST (درجه 3 یا بالاتر)-افزایش آلکالین فسفاتاز (درجه 3 یا بالاتر)-تب ( همه گریدها)-عفونت ( همه گریدها)-خونریزی ( همه گریدها)-حالت تهوع و استفراغ ( همه گریدها)-یبوست(همه گریدها)-موکوزیت( تمام گریدها )-سردرد ( همه گریدها)-افزایشALT ( همه گریدها) -راش (همه گریدها) -سپسیس ( درجه 3)
افزایش بیلی روبین خون( درجه 3 یا بالاتر)-نوتروپنی طولانی مدت-بیماری Veno-occlusive (درجه 3 یا بالاتر)-پنومونی ( درجه 3)-درد ( درجه 3)-اسهال ( درجه 3)-تاکی کاردی( درجه 3)- ادم ریوی ( درجه 3)

تداخلات دارویی

اریترومایسین , اگزالی پلاتین , اندانسترون , پروپافنون , پیموزاید , ترازودون , سلپرکاتینیب , پرفلوترن , سیپونیمود , انترکتینیب , پیتولیسانت , لفامولین , اوسیلودروستات , دگارلیکس , لنواتینیب , اینداکاترول , ازوگابین , گلاسدگیب , ایووزیدنیب , پالیپریدون , پیماوانسرین , رومیدپسین , تلاوانسین , ومورافنیب , کریزوتینیب , سریتینیب , پاسیروتاید , پازوپانیب , دیو تترابنازین , ایلوپریدون , ماسیمورلین , اریبولین , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , دوفتیلید , پالیفرمین , وندتانیب , لوپیناویر , دولاسترون , میفه پریستون , هیسترلین , کلوفازیمین , رانولازین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , کلرپروپامید , کلروکین , تورمیفن , هالوپریدول , هیدروکسی کلروکین , کلاریترومایسین , کلرپرومازین , لوپرولاید استات , فلکاینید | فلکایینید , سورافنیب , سیپروفلوکساسین , گرانیسترون , متادون , موکسی فلوکساسین , نیلوتینیب , تراستوزوماب , تریپتورلین , تیوریدازین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , سانی تینیب , سوتالول , واکسن مننگوکوک کنژوگه

dengue vaccine-erythromycin ethylsuccinate-trastuzumab deruxtecan-

هشدارها

-سمیت کبدی ، از جمله بیماریveno-occlusive  شدید یا مهلک (VOD)که همچنین به عنوان سندرم انسداد سینوسی (SOS) نیز شناخته می شود ، در ارتباط با استفاده ازجمتوزومب گزارش شده است.
- در مورد بیمارانی که تحت درمان با جمتوزومب در ترکیب با دائونوروبیسین وسیتارابین برایde novo AML تازه تشخیص داده شده ، قرار می گیرند ،در صورتیکه نتایج تست های سیتوژنتیک در دسترس باشد بررسی کنید که آیا مزیت بالقوه ادامه درمان از خطراتآنبیشتر است یا خیر؟
- واکنشهای مهلک و یا کشنده مرتبط با تزریق، ممکن است در طی یا 24 ساعت بعد از تزریق جمتوزومب رخ دهد
- خطر خونریزی کشنده یا تهدید کننده زندگی به دلیل طولانی شدن ترومبوسیتوپنی
- طولانی شدن فاصله QT در بیماران تحت درمان با سایر داروهای  حاوی کالیچامایسین مشاهده شده است
- بیماران مبتلا به هایپرلوکوسیتوز(تعداد لکوسیت ها≥30 Gi/L):سیتوریداکشن قبل از تجویزجمتوزومب توصیه می شود

نکات قابل توصیه

-ارزیابی ALT ، AST ، بیلی روبین توتال وآلکالین فسفاتاز قبل از هر دوز جمتوزومب
- علائم یا نشانه های سمیت کبدی را با تعلیق یا توقف درمان مدیریت کنید
-دربیمارانی که مشکوک به واکنش ناشی از تزریق هستند ، بخصوص تنگی نفس ، برونکواسپاسم یا افت فشار خون فورا تزریق را قطع کنید.
- بیماران را در طول تزریق و برای 1 ساعت پس از تزریق کامل و یا تا زمانی که  علائم به طور کامل برطرف شود، مانیتور کنید.
- استفاده از داروی جمتوزومب را در بیمارانی که علائم آنافیلاکسی از خود بروز میدهند،(مثلاً علائم شدید تنفسی یا افت فشار خونشدید کلینیکال) قطع کنید.
- تعداد سلولهای خون را قبل از هر دوزجمتوزومب و پس از درمان تا زمانی که سیتوپنی برطرف شود، ارزیابی کنید 
- بیماران رادر طول درمان از نظرعلائم  خونریزی ارزیابی کنید. ، خونریزی های شدید را کنترل کنید.
- قبل از شروع دارو و در صورت نیاز در طول درمان ( در بیماران با سابقه یا استعداد به طولانی شدن QTc ، و  آنهایی که از داروهای شناخته شده در طولانی کردن فاصله QT  استفاده می کنند، یا بیماران دارای اختلالات الکترولیتی) ECG و الکترولیت ها را بررسی کنید.
- برای جلوگیری از سندرم تومورلیزیس از اقدامات مناسب استفاده کنید.

مصرف در بارداری

ممنوع است

بر اساس داده های حیوانی، در هنگام تجویز درزنان باردار، جمتوزومب می تواند  باعث آسیب جنین شود.
جمتوزومب ممکن است در قدرت باروری مردان یا زنان و پتانسیل تولید مثلی آنان اختلال ایجاد کند
در افراد باردار ، یا کسانی که در حین درمان باردار می شوند ، بیمار را از خطر احتمالی برای جنین مطلع کنید.
به زنان دارای پتانسیل باروری توصیه کنید که از باردار شدن در هنگام دریافت جمتوزومب جلوگیری کنند

مصرف در شیردهی

هیچ اطلاعاتی در مورد وجود جمتوزومب اوزوگامایسین یا متابولیت های آن در شیر، تأثیرات روی نوزاد شیرخوار و یا اثرات آن بر تولید شیر وجود ندارد
با توجه به پتانسیل بروز عوارض جانبی در شیرخواران، در طول درمان و حداقل 1 ماه پس از دوز نهایی از شیردهی خودداری شود.
"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.