دوکساپرام Doxapram


دوکساپرام یک محرک تنفسی مرکزی کوتاه hev است.

مکانیسم اثر

دوکساپرام با اثر بر کمورسپتورهای کاروتید محیطی موجب ایجاد تحریک تنفسی می شود.با مهار کانال های پتاسیمی خاصی موجب تحریک جسم سباتی (carotid body) می شود.

فارماکودینامیک

 • دوکساپرام یک داروی آنالپتیک است (محرک سیستم عصبی مرکزی). اثر تحریک تنفسی آن با افزایش عمق و تعداد تنفس مشخص می شود. ممکن است پس از تجویز داروی دوکساپرام افزایش فشارخون داشته باشیم.
 • این اثر در شرایط هیپوولمیک بارز تر از شرایط نورموولمیک است و بیشتر به خاطر افزایش برون ده قلبی رخ می دهد تا انقباض عروقی.
 • دوکساپرام موجب افزایش آزادسازی کاتکول آمین ها هم می شود.

فارماکوکینتیک

 • شروع اثر:20-40 ثانیه
 • دوام اثر در تک دوز وریدی:5-12 دقیقه
 • زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی:1-2 دقیقه
 • نیمه عمر:3.4 ساعت (2.4-4.1 ساعت)

موارد مصرف دوکساپرام

نارسایی تنفسی

نارسایی تنفسی حاد بیماران بستری مبتلا به بیماری ریوی انسدادی مزمن

مقدار مصرف دوکساپرام

 • بزرگسالان

COPD وابسته به افزایش حاد کربن دی اکسید در خون

1-2 میلی گرم در هر دقیقه انفوزیون وریدی شود.بیش از 3 میلی گرم در دقیقه یا دو ساعت نشود.قبل از شروع انفوزیون و هر نیم ساعت حین انفوزیون گازهای خون شریانی را بررسی کنید تا بروز اسیدوز یا احتباس دی اکسید کربن را تشخیص دهید.

سرکوب تنفس بعد از بیهوشی

0.5-1 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن تزریق وریدی شود.هر 5 دقیقه در بیمارانی که پاسخ آغازی می دهند تکرار کنید.بیش از 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نشود.

یا

شروع:5 میلی گرم در دقیقه انفوزیون وریدی با محلول 1 میلی گرم در میلی لیتر تا زمانی که پاسخ کافی یا عوارض جانبی ایجاد شود.شاید تا 1-3 میلی گرم در دقیقه کاهش یابد.کل انفوزیون وریدی نباید بیش از 4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بشود.

سرکوب سیستم عصبی مرکزی القا شده با دارو

تزریق متناوب:1-2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق وریدی و 1-2 ساعت بعد تکرار شود.بیش از 3 گرم در روز نشود.شاید در صورت لزوم 24 ساعت بعد تکرار شود.

یا

انفوزیون وریدی:1-2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق وریدی شود.هر 5 دقیقه تکرار شود و در صورت عدم پاسخ بعد از 1-2 ساعت دوز اولیه تکرار شود.در صورت ایجاد پاسخ انفوزیون 1-3 میلی گرم در دقیقه تا حداکثر 2 ساعت آغاز شود.هنگام به هوش آمدن بیمار انفوزیون را قطع کنید.شاید بعد از 30-120 دقیقه تکرار شود.دوز کل نباید بیش از 3 گرم در روز شود.

 • کودکان

زیر 12 سال:ایمنی دارو تایید نشده است.

بالای 12 سال:

COPD وابسته به افزایش حاد کربن دی اکسید در خون

1-2 میلی گرم در هر دقیقه انفوزیون وریدی شود.بیش از 3 میلی گرم در دقیقه یا دو ساعت نشود.قبل از شروع انفوزیون و هر نیم ساعت حین انفوزیون گازهای خون شریانی را بررسی کنید تا بروز اسیدوز یا احتباس دی اکسید کربن را تشخیص دهید.

سرکوب تنفس بعد از بیهوشی

0.5-1 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن تزریق وریدی شود. هر 5 دقیقه در بیمارانی که پاسخ ابتدایی می دهند تکرار کنید.بیش از 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نشود.

یا

انفوزیون وریدی:1-2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق وریدی شود.هر 5 دقیقه تکرار شود و در صورت عدم پاسخ بع از 1-2 ساعت دوز ابتدایی تکرار شود.در صورت ایجاد پاسخ انفوزیون 1-3 میلی گرم در دقیقه تا حداکثر 2 ساعت آغاز شود.هنگام به هوش آمدن بیمار انفوزیون را قطع کنید.شاید بعد از 30-120 دقیقه تکرار شود.دوز کل نباید بیش از 3 گرم در روز شود. 

سرکوب سیستم عصبی مرکزی القا شده با دارو

تزریق متناوب:1-2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق وریدی و 1-2 ساعت بعد تکرار شود.بیش از 3 گرم در روز نشود.شاید در صورت لزوم 24 ساعت بعد تکرار شود.

یا

انفوزیون وریدی:1 -2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق وریدی شود.هر 5 دقیقه تکرار شود و در صورت عدم پاسخ بعد از 1-2 ساعت دوز اولیه تکرار شود.در صورت ایجاد پاسخ انفوزیون 1-3 میلی گرم در دقیقه تا حداکثر 2 ساعت آغاز شود.هنگام به هوش آمدن بیمار انفوزیون را قطع کنید.شاید بعد از 30-120 دقیقه تکرار شود.دوز کل نباید بیش از 3 گرم در روز شود.

هشدارها

 • پنجره درمانی باریک
 • همزمان با تهویه مکانیکی استفاده نشود.
 • حاوی بنزیل الکل است(با سندرم گسپینگ که در نوزادان کشنده است ارتباط دارد)
 • در مصرف طولانی محل تزریق را تغییر دهید و از انفوزیون سریع خودداری کنید.
 • در مصرف همزمان با سمپاتومیمتیک ها یا مهارکننده های MAO و بیهوش کننده های استنشاقی احتیاط کنید.
 • نارسایی کلیوی یا کبدی
 • ممکن است موجب تحریک شدید سیستم عصبی مرکزی و در نتیجه تشنج شود.داروهای ضدتشنج باید در دسترس باشد.
 • بروز دیس آریتمی را تحت نظر داشته باشید.
 • در صورت افت فشار خون تجویز دارو را قطع کنید.
 • در بیماری عروق مغزی احتیاط کنید.
 • از نشت عروقی جلوگیری کنید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.