هالوفانترین Halofantrine

گروه دارو: ضد مالاریا

هالوفانترین یک داروی ضد مالاریا و متعلق به گروه ترکیبات فناتنترن است که شامل کینین و لومفانترین است.

مکانیسم اثر

مکانیسم عمل هالوفانترین ممکن است شبیه به کلروکین ، کینین و مفلوکین باشد؛ تشکیل کمپلکس های سمی با فریتوپورفیرین  IX که به غشای انگل آسیب می رساند. به نظر می رسد که مهار پلیمریزاسیون مولکول های هم (توسط آنزیم انگل "هم پلیمراز") موجب مسمومیت انگل توسط مواد زاید خود می شود.

فارماکودینامیک

هالوفانترین به طور ترجیحی کانال های HERG باز و غیر فعال را بلوک می کند و موجب درجاتی از سمیت قلبی می شود.

فارماکوکینتیک

اتصال به پروتئین: 60-70٪؛

متابولیسم: کبدی

متابولیت: N-دبوتیل هالوفانترین

نیمه عمر: 6-10 روز

مقدار مصرف هالوفانترین

دوز معمول بزرگسالان برای مالاریا

پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس خفیف تا متوسط:

بیماران غیرایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز؛ دوره را در 7 روز تکرار کنید.

بیماران نیمه ایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز.

دوز معمول کودکان برای مالاریا

پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس:

<18 سال، <40 کیلوگرم: 8 میلی گرم بر کیلوگرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز. اگر بیمار غیر ایمن است، دوره را در 7 روز تکرار کنید.

<18 سال،> = 40 کیلوگرم:

بیماران غیرایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز؛ دوره را در 7 روز تکرار کنید.

بیماران نیمه ایمن: 500 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 3 دوز

تداخلات دارویی

پرومازین , داساتینیب , ابیراترون , وازوپرسین , اپرپیتانت , اپی روبیسین , ادنوزین , اریترومایسین , اگزالی پلاتین , اندانسترون , ترولیندومایسین , تریکلابندازول , روکاپاریب , ایووزیدنیب , لوومتادیل استات , لومفلوکساسین , میدوستارین , نیلوتامید , پرفلوترن , لوماکافتور / ایواکافتور , انکورافنیب , ازوگابین , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , ایساووکونازونیوم , دلاویردین , تلاپرویر , دگارلیکس , لوفکسیدین , کونیواپتان , کابوزانتینیب , دولوتگراویر , گاتی فلوکساسین , گرپافلوکساسین , میبفرادیل , تری فلوپرومازین , کوبیسیستات , امتریسیتابین , پروبوکول , نورفلوکساسین , فوسکارنت , تراندولاپریل , بوسوتینیب , ایلوپریدون , پالیپریدون , پیماوانسرین , رومیدپسین , تلاوانسین , ومورافنیب , بپریدیل , سریتینیب , سریزوتینیب , پاسیروتاید , پازوپانیب , دیو تترابنازین , اریبولین , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , دوفتیلید , فوسامپرناویر , پاریتاپرویر , پریماکین , دروندارون , میرتازاپین , مفلوکین , میفه پریستون , پروپوکسیفن , هیسترلین , ایوابرادین , والبنازین , نلفیناویر , ایزوپروترنول , مپریدین , پالونوسترون , متاپروترنول , داسابوویر , دولاسترون , کینین , تورمیفن , وندتانیب , بوسپرویر , تلیترومایسین , لوپیناویر , مزوریدازین , پروکلرپرازین , ایندیناویر , ریتوناویر , اسپارفلوکساسین , کلروکین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایواکافتور , افاویرنز , تاموکسیفن , ترفنادین , بوپرنورفین , ریتودرین , کلوفازیمین , داروناویر , رانولازین , متنامین , نفازودون , کلومیپرامین , سولیفناسین , اس سیتالوپرام , لوپرولاید استات , انزالوتامید , فلکاینید | فلکایینید , واردنافیل , وراپامیل , ونلافاکسین , کلاریترومایسین , کلرپرومازین , کلوزاپین , متادون , موکسی فلوکساسین , نورتریپتیلین , نیلوتینیب , هالوپریدول , هیدروکسی کلروکین , سیزاپراید , فلوتامید , فلوفنازین , فلووکسامین , گرانیسترون , لتروزول , زفیرلوکاست , سانی تینیب , سایمتیدین , سوتالول , سورافنیب , سیپروفلوکساسین , دانوروبیسین , دانازول , دسیپرامین , دوکسوروبیسین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , ریسپریدون , ترازودون , تربوتالین , تریپتورلین , تریمی پرامین , تنوفوویر , تیوریدازین , ایمی پرامین , پاپاورین , پرفنازین , پروپافنون , پیموزاید , تترابنازین , لنواتینیب , وکسلوتور , توکاتینیب

هشدارها

- مشکلات قلبی، به خصوص ضربان قلب غیر طبیعی

- کمبود تیامین

- غش کردن ناگهانی بدون توجیه- این شرایط باعث افزایش احتمال عوارض جانبی قلبی، از جمله ضربان قلب نامنظم سریع می شود.

نکات قابل توصیه

بهتر است با معده خالی برای کاهش احتمال عوارض جانبی مصرف شود.

برای کمک به حذف کردن عفونت به طور کامل، هالوفانترین را دقیقا همانطور که توسط پزشک شما برای تکمیل دوره درمان تجویز شده است مصرف کنید. اگر درمان را خیلی زود متوقف کنید علائم شما ممکن است برگردد.

مهم است که پزشک پیشرفت شما را پس از درمان بررسی کند تا مطمئن شود که عفونت به طور کامل پاکسازی شده و اثرات ناخواسته هم بررسی شود.

اگر علائم شما پس از تکمیل دوره درمان با هالوفانترین  بهبود نیافته و یا بدتر شده  با پزشک خود صحبت کنید.

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.