سوفوسبوویر و ولپاتاسویر Sofosbuvir and velpatasvir


سوفوسبوویر و ولپاتاسویر یک داروی ترکیبی ضد ویروس برای درمان هپاتیت C مزمن است که در بزرگسالان استفاده می شود.

مکانیسم اثر

سوفوسبوویر : مهار کننده پلیمراز وابسته به RNA NS5B ویروس هپاتیت C  است؛ مهار آن، تکثیر ویروسی را سرکوب می کند.

ولپاتاسویر : مهارکننده پان ژنوتایپیک NS5A ویروس هپاتیت C  است؛ پروتئین NS5A برای تکثیر ویروس ضروری است.

فارماکودینامیک

ولپاتاسویر یک مولکول کوچک با اثر ضد ویروسی مستقیم است که در درمان هپاتیت C همراه با سوفوسبوویر استفاده می شود . ولپاتاسویر مانع از تکثیر ویروسی با مهار پروتئین 5A غیر ساختاری (NS5A) می شود. در دوز 5 برابر توصیه شده، ولپاتاسویر فاصله QTc را تا حد قابل توجه بالینی افزایش نمی دهد.

سوفوسبوویر علیه HCV عمل می کند و به عنوان یک داروی ضد ویروس مستقیم (DAA) طبقه بندی می شود. سوفوسبوویر با دوز 3 برابر دوز توصیه شده، فاصله QTc را به میزان بالینی قابل توجه طولانی نکرد.

فارماکوکینتیک

جذب

محلولیت ولپاتاسویر با افزایش pH معدی کاهش می یابد؛ عموما در pH> 5 نامحلول (<0.1 میلی گرم در دسی لیتر) است.

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی

 • سوفوسبوویر : 0.5-1 ساعت
 • ولپاتاسویر : 3 ساعت
 • حداکثر غلظت پلاسمایی
 • سوفوسبوویر : 567 نانوگرم در میلی لیتر
 • ولپاتاسویر : 259 نانوگرم در میلی لیتر

AUC

 • سوفوسبوویر : 1268 نانوگرم.ساعت در میلی لیتر
 • ولپاتاسویر : 2980 نانوگرم.ساعت در میلی لیتر

اتصال به پروتئین

 • سوفوسبوویر : 61-65٪
 • ولپاتاسویر :> 99.5٪

متابولیسم

سوفوسبوویر

 • متابولیسم کبدی توسط کاتپسین A، CES1 و HINT1
  • سوفوسبوویر سوبسترا ترانسپورتر P- gp و پروتئین مقاومت سرطان پستان است (نه متابولیت GS-331007)

  ولپاتاسویر

  • سوبسترا P- gp ، CYP2B6، 2C8 و 3A4

  نیمه عمر

  • سوفوسبوویر : 0.5 ساعت ؛ GS-33107 25 ساعت (متابولیت فعال)
  • ولپاتاسویر : 15 ساعت

  دفع

  • مسیر اصلی حذف
   • سوفوسبوویر : متابولیسم
   • GS-33107: فیلتراسیون گلومرولی و ترشح فعال توبولی
   • ولپاتاسویر : دفع صفراوی به صورت ماده اولیه (77٪)
  • ادرار
   • سوفوسبوویر : 80٪
   • ولپاتاسویر : 14٪
  • مدفوع
   • سوفوسبوویر : 0.4٪
   • ولپاتاسویر : 94٪

مقدار مصرف سوفوسبوویر و ولپاتاسویر

بزرگسالان

هپاتیت مزمن C

بزرگسالان

 عفونت هپاتیت C مزمن ژنوتیپ های 1، 2، 3، 4، 5 و 6

1 قرص (400 میلی گرم سوفوسبوویر / 100 میلی گرم ولپاتاسویر ) خوراکی یک بار در روز

مدت درمان

 • بیماران بدون سیروز و یا مبتلا به سیروز جبران شده (Child-Pugh A): سوفوسبوویر / ولپاتاسویر به مدت 12 هفته
 • بیماران مبتلا به سیروز جبران نشده (Child-Pugh B or C C): سوفوسبوویر / ولپاتاسویر با ریباویرین بر اساس وزن با غذا به مدت 12 هفته
 • رژیم های فوق نیز برای بیماران همزمان مبتلا به HIV-1 تجویز می شود.
 • دوز ریباویرین بر اساس وزن
  • <75 کیلوگرم: 1000 میلی گرم در روز خوراکی منقسم در دو دوز
  • ≥75 کیلوگرم: 1200 میلی گرم در روز خوراکی منقسم در دو دوز
  • دوز شروع ریباویرین و دوز ادامه باید بر اساس کلیرانس هموگلوبین و کراتینین تنظیم شود.

کودکان

ایمنی و کارایی ثابت نشده است.

هشدارها

اگر با ریباویرین تجویز می شود، هشدارها و اقدامات احتیاطی برای ریباویرین به این ترکیب اعمال می شود. اطلاعات تجویز ریباویرین را مطالعه کنید.

برادی کاردی

 • تجویز همزمان با آمیودارون توصیه نمی شود.
 • اگر سوفوسبوویر با آمیودارون همراه با ضد ویروس های مستقیم الاثر دیگر همزمان تجویز شود (به عنوان مثال، داکلاتاسویر، سیمپرویر) برادی کاردی علامتی جدی ممکن است رخ دهد.
 • برادی کاردی معمولا در عرض چند ساعت تا چند روز اتفاق می افتد، اما گزارشات تا 2 هفته پس از شروع درمان با HCV را هم شامل می شود.
 • بیماران مصرف کننده بتابلوکرها، یا کسانی که بیماری های قلبی زمینه ای، و / یا بیماری پیشرفته کبدی دارند ممکن است در معرض خطر برادی کاردی علامتی در تجویز همزمان با آمیودارون باشند.
 • اگر هیچ جایگزینی برای آمیودارون وجود ندارد ، مانیتورینگ بیمار بستری در 48 ساعت اول توصیه می شود و پس از آن روزانه در خانه حداقل برای 2 هفته اول نظارت شود.
 • به علت نیمه عمر طولانی مدت آمیودارون ، بیمارانی که قبل از شروع درمان مصرف آمیودارون را قطع می کنند نیز باید نظارت قلبی مشابهی داشته باشند.

مرور کلی تداخلات دارویی

 • داروهای متاثرکننده سوفوسبوویر / ولپاتاسویر
  • سوفوسبوویر و ولپاتاسویر سوبسترای ترانسپورتر دارویی P- GP و BCRP هستند در حالی که GS-331007 (متابولیت در گردش غالب سوفوسبوویر) نیست.
  • در in vitro، تبدیل متابولیک آهسته ولپاتاسویر با CYP2B6، CYP2C8 و CYP3A4 مشاهده شد.
  • داروهایی که القا کننده های قوی P- gp و / یا القا کنندگان متوسط تا قوی CYP2B6، CYP2C8 یا CYP3A4 ( مانند ریفامپین، کاربامازپین، علف چای هستند ) می توانند به طور قابل توجهی غلظت پلاسمایی سوفوسبوویر و / یا ولپاتاسویر و اثرات درمانی را کاهش دهند.از تجویز همزمان خودداری کنید.
 • داروهایی که PH معده را افزایش می دهند
  • تجویز همزمان با داروهایی که PH معده را افزایش می دهند باعث کاهش غلظت سرمی ولپاتاسویر می شود.
 • اثر سوفوسبوویر / ولپاتاسویر بر داروهای دیگر
  • ولپاتاسویر ترانسپورتر دارویی P- gp ، BCRP، OATP1B1، OATP1B3 و OATP2B1 را مهار می کند.
  • تجویز همزمان با داروهایی که سوبسترای این ترانسپورتر ها است ممکن است مواجهه با این داروها را افزایش دهد.

هشدار شدید

قبل از شروع درمان با داروهای ضد ویروس مستقیم الاثر (DDA) ویروس هپاتیت C (HBC) بیماران را از نظر شواهد وجود یا سابقه عفونت ویروس هپاتیت B (HBV) آزمایش کنید.

فعال شدن مجدد HBV در بیماران همزمان آلوده به HCV / HBV که تحت درمان یا تکمیل درمان با DDA ها بوده اند و درمان ضد ویروس HBV را دریافت نکرده اند گزارش شده است.

بعضی موارد منجر به هپاتیت فولمینانت، نارسایی کبدی و مرگ شده است.

بیماران همزمان مبتلا به HCV / HBV را برای شروع و یا بازفعالسازی HBV در طی درمان HCV و پس از درمان پیگیری کنید.

مدیریت مناسب بیمار برای عفونت HBV را به صورت بالینی آغاز کنید.

نکات قابل توصیه

دقیقا طبق دستورالعمل از دارو استفاده کنید.

این دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید.

برای بررسی عملکرد کبدی، آزمایش خون مکرر نیاز دارید.

از توقف ناگهانی مصرف دارو خودداری کنید. توقف ناگهانی می تواند درمان هپاتیت C شما با داروهای ضد ویروسی را سخت تر کند.

اگر شما تا کنون هپاتیت B داشته اید، استفاده از سوفوسبوویر و ولپاتاسویر می تواند باعث فعال شدن این ویروس و یا بدتر شدن شود. در هنگام استفاده از این دارو و چند ماه پس از تمام شدن، ممکن است نیاز به آزمایش های مکرر کبدی داشته باشید.

این دارو را در ظرف اصلی در دمای اتاق دور از رطوبت و گرما نگهداری کنید.

دوز فراموش شده را به محض به یاد آوردن مصرف کنید.اگر نزدیک دوز بعدی است از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا افزایش دوز خودداری کنید.

قبل از تمام شدن دارو مجددا آن را تهیه کنید.

اگر امپرازول  و یا آنتی اسید هم مصرف می کنید آن را برای حداقل 4 ساعت بعد از مصرف سوفوسبوویر و ولپاتاسویر (با غذا) نخورید.

استفاده از سوفوسبوویر و ولپاتاسویر مانع انتقال بیماری نمی شود. رابطه جنسی محافظت نشده یا تیغ و مسواک مشترک نداشته باشید. با پزشک خود در مورد راه های مطمئن برای جلوگیری از انتقال HCV در طول رابطه جنسی صحبت کنید. به اشتراک گذاری سوزن دارو و یا دارو حتی برای یک فرد سالم هم ایمن نیست.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

دارو های مشابه

الباسویر/گرازوپرویر

گلکاپرویر/پیبرنتاسویر، لدیپاسویر/سوفوسبوویر، داسابوویر/امبیتاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر، امبیتاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر، سوفوسبوویر/ولپاتاسویر/وکسیلاپرویر

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • هاشم | 1399/08/19

   سلام خواستم بپرسم این دارو رو از کجا تهیه کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   جهت مشاوره دارویی بصورت تلفنی و اطلاع از موجودی داروها ، می توانید در ساعات (7 الی 22)  با شماره ی 31908 -051  داخلی های 228 و 229 تماس حاصل نمایید