افلیبرسپت Aflibercept


افلیبرسپت یک پروتئین نوترکیب متشکل از بخش متصل شونده به گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروق انسانی (VEGF) انسانی و ناحیه Fc ایمونوگلوبولین انسانی گاما 1 (IgG1) است. از لحاظ ساختاری، افلیبرسپت یک گلیکوپروتئین دایمری با وزن مولکولی پروتئینی 96.9 کیلو دالتون است. تقریبا شامل 15٪ گلیکوزیلاسیون است که وزن مولکولی 115 کیلو دالتون را ایجاد می کند.

افلیبرسپت، به صورت داروی چشمی، در درمان ادم ماکولار ناشی از انسداد ورید شبکیه مرکزی (CRVO) و دژنراسیون ماکولار وابسته به سن نئوواسکولار (AMD) استفاده می شود. زیو-افلیبرسپت به صورت تزریقی برای درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال تولید شد.

مکانیسم اثر

افلیبرسپت یک پروتئین فیوژن نوترکیب است که به صورت یک گیرنده تله ای برای لیگاندهای فاکتور رشد اندوتلیال عروقی A (VEGF-A)  و فاکتور رشد جفتی (PIGF) عمل می کند. مانع از اتصال این لیگاندها به گیرنده های اندوتلیال، VEGFR-1 و VEGFR-2 و سرکوب رگ زایی جدید و کاهش نفوذپذیری عروقی می شود. در نهایت، از دست دادن بینایی و یا پیشرفت سرطان متاستاتیک کولورکتال را کاهش خواهد داد.

فارماکودینامیک

در مقایسه با سایر داروهای ضد VEGF مانند بواسیزوماب و رانیبیزوماب، افلیبرسپت دارای تمایل اتصال بالاتری نسبت به VEGF-A ( Kd = 0.5 pM ) است.

فارماکوکینتیک

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 1 تا 3 روز

حداکثر غلظت پلاسمایی: 02/0 میکروگرم در میلی لیتر

حجم توزیع : 6 لیتر

نیمه عمر: 5-6 روز

مقدار مصرف افلیبرسپت

بزرگسالان

دژنراسیون ماکولار

2 میلی گرم (0.05 میلی لیتر) تزریق داخل زجاجیه هر 4 هفته برای سه تزریق اول، سپس 2 میلی گرم هر 8 هفته (هر 2 ماه)

بعضی از بیماران ممکن است نیاز به دوزهای بیشتر 2 میلی گرم هر 4 هفته (~ هر 25 روز، ماهانه) داشته باشند، اثربخشی اضافی در اکثر بیماران هنگام مصرف هر 4 هفته در مقایسه با هر 8 هفته ثابت نشد.

اگر چه به موثری رژیم دوز هر 8 هفته نیست، پس از یک سال درمان موثر، ممکن است با 1 دوز هر 12 هفته درمان شود.

ادم ماکولار

2 میلی گرم (0.05 میلی لیتر) تزریق داخل زجاجیه هر 4 هفته (هر روز 25 روز، ماهانه)

ادم ماکولار دیابتیک (DME)

2 میلی گرم (0.05 میلی لیتر) تزریق داخل زجاجیه هر 4 هفته برای 5 تزریق اول و سپس 2 میلی گرم هر 8 هفته

ممکن است به صورت 2 میلی گرم هر 4 هفته (~ هر 25 روز، ماهانه) تجویز شود، اگرچه اثربخشی اضافی در مقایسه با هر 8 هفته ثابت نشد.

برخی از بیماران ممکن است پس از 20 هفته اول (5 ماه) نیاز به هر 4 هفته (ماهانه) داشته باشند.

رتینوپاتی دیابتی

2 میلی گرم (0.05 میلی لیتر) تزریق داخل زجاجیه هر 4 هفته برای 5 تزریق اول و سپس 2 میلی گرم هر 8 هفته

ممکن است به صورت 2 میلی گرم هر 4 هفته (~ هر 25 روز، ماهانه) تجویز شود، اگرچه اثربخشی اضافی در مقایسه با هر 8 هفته ثابت نشد.

برخی از بیماران ممکن است پس از 20 هفته اول (5 ماه) نیاز به هر 4 هفته (ماهانه) داشته باشند.

سرطان کولورکتال (روده بزرگ)

4 میلی گرم بر کیلوگرم وریدی در عرض 1 ساعت هر 2 هفته تزریق می شود. قبل از هر جز رژیم FOLFIRI در روز درمان تجویز کنید.

تا پیشرفت بیماری یا بروز سمیت غیرقابل قبول ادامه دهید. 

کودکان

ایمنی و کارایی ثابت نشده است.

هشدارها

داروی چشمی

اندوفتالمیت و جداشدگی شبکیه با تزریق  داخل چشمی گزارش شده است.

افزایش شدید فشار داخل چشم (IOP) حاد طی 60 دقیقه پس از تزریق داخل زجاجیه؛ افزایش مداوم پس از تکرار دوز نیز گزارش شده است. بر IOP و پرفیوژن سر عصب بینایی نظارت و مدیریت کنید.

پتانسیل خطر حوادث ترومبوآمبولیک شریانی ( به عنوان مثال سکته مغزی غیرکشنده، انفارکتوس میوکارد غیرکشنده یا مرگ عروقی) پس از استفاده از داروهای VEGF با تزریق داخل زجاجیه (بروز بیش از 1 سال بسته به نوع مطالعه از 4/1 تا 6/6 درصد متفاوت است). هیچ حادثه ترومبوآمبولیکی در 6 ماه اول تحقیقات RVO گزارش نشده است.

واکنش های حساسیت شدید ممکن است به صورت التهاب شدید داخل چشمی باشد.

زنان بارور باید از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن قبل از دوز اولیه، حین درمان و حداقل 3 ماه پس از آخرین دوز تزریق داخل زجاجیه استفاده کنند.

وریدی

افزایش خطر تشکیل فیستول در مناطق گوارشی و غیر گوارشی؛ اگر فیستول پیشرفت کرد متوقف شود.

افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا درجه 3-4؛ نظارت بر فشارخون هردوهفته یا دفعات بیشتر در صورت لزوم؛ درمان با داروهای ضد فشار خون مناسب؛ اگر فشار خون غیرقابل کنترل است موقتا قطع شود و به طور دائم دوز به 2 ميلي گرم بر كيلوگرم برای دوزهای بعدی كاهش يابد تا فشار خون به حالت عادي برسد؛ در انسفالوپاتی فشارخونی یا بحران فشارخونی قطع شود.

افزایش خطر حوادث ترومبوآمبولیک شریانی ( به عنوان مثال ، TIA، CVA و آنژین پکتوریس)؛ اگر حوادث ترومبوآمبولیک رخ داد قطع شود.

افزایش خطر ابتلا به عوارض نوتروپنی (نوتروپنی تب دار و عفونت نوتروپنی)، CBC را با شمارش افتراقی در ابتدا و قبل از شروع هر سیکل نظارت کنید؛ اگر تعداد نوتروفیل ها ≥1.5 × 10 ^ 9 / لیتر است تجویز به تاخیر بیندازید.

افزایش خطر ابتلا به اسهال شدید، به ویژه در بیماران بالای 65 سال؛ دقیق نظارت کنید.

افزایش خطر RPLS (همچنین به عنوان سندرم لوکوانسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی شناخته می شود)؛ تشخیص RPLS را با MRI تایید کنید و در صورت وجود دارو را متوقف کنید؛ RPLS ممکن است در عرض چند روز رفع شود یا بهبود یابد، اما برخی از بیماران عوارض عصبی پایدار یا مرگ را تجربه کرده اند.

پروتئینوری

 • افزایش خطر پروتئینوری شدید، سندرم نفروتیک و میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک (TMA)
 • با آزمایش ادرار و نسبت پروتئین کراتینین ادراری (UPCR) نظارت کنید.
 • ادرار 24 ساعته را در بیماران با UPCR ≥1 جمع آوری کنید؛ اگر پروتئینوری بیش از 2 گرم / 24 ساعت بود درمان را تعلیق کنید، و زمانی که ≤ 2 گرم / 24 ساعت بود مجددا شروع کنید. اگر مجددا رخ داد، تا ≤ 2 گرم / 24 ساعت تعلیق و به طور دائمی دوز را به 2 میلی گرم / کیلوگرم برای سیکل های بعدی کاهش دهید؛ در بیمارانی که TMA یا سندرم نفروتیک ایجاد می کند متوقف شود.

 

هشدارهای شدید (وریدی)

افزایش خطر خونریزی، از جمله حوادث خونریزی شدید و گاه مرگبار ( مانند خونریزی داخل جمجمه ای شدید، خونریزی ریوی / هموپتزی)؛ بر نشانه ها و علائم خونریزی نظارت کنید و در صورت لزوم متوقف شود؛ با خونریزی شدید تجویز نکنید.

افزایش خطر سوراخ شدگی گوارش از جمله موارد کشنده؛ بر نشانه ها و علائم خونریزی نظارت کنید و در صورت نیاز دارو قطع شود.

موجب تداخل با بهبود زخم می شود؛ ≥4 هفته قبل از جراحی انتخابی دارو تعلیق شود، دارو را حداقل چهار هفته بعد از جراحی بزرگ یا ترمیم زخم مجددا شروع کنید؛ برای فرآیند جراحی های کوچک ( به عنوان مثال کشیدن دندان، بیوپسی، قرار دادن پورت دسترسی وریدی مرکزی)، درمان را به محض ترمیم کامل زخم شروع کنید، در بیماران با نقص ترمیم زخم دارو را قطع کنید.

نکات قابل توصیه

داروی چشمی

 • - به همه ی متخصصان مراقبت های سلامتی خود بگویید که این دارو را مصرف می کنید. این شامل پزشکان، پرستاران، داروسازان و دندانپزشکان شما می شود.
 • - هنگام رانندگی یا انجام وظایف دیگر که بینایی واضح نیاز دارید مراقب باشید.
 • - فشار چشم خود را بررسی کنید. با پزشک خود صحبت کنید.
 • - این دارو ممكن است موجب بروز بیماری های بسیار بد و گاهی اوقات کشنده ناشی از لخته های خونی مانند حمله قلبی و سكته مغزی شود. با پزشک صحبت کنید.
 • - مصرف این دارو در بارداری ممکن است به جنین آسیب رساند.
 • - از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن قبل از دوز اولیه، حین درمان و حداقل 3 ماه پس از آخرین دوز تزریق داخل چشمی استفاده کنید. در صورت وقوع بارداری فورا به پزشک خود اطلاع دهید.

وریدی

 • - مشخص نیست که آیا این دارو به جنین آسیب می رساند یا نه.در صورت بارداری یا قصد بارداری با پزشک خود صحبت کنید.
 • - مردان و زنان از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن قبل از دوز اولیه، حین درمان و حداقل 3 ماه پس از آخرین دوز تزریق داخل چشمی استفاده کنید. در صورت وقوع بارداری فورا به پزشک خود اطلاع دهید.
 • - این دارو ممکن است بر باروری (توانایی شما برای داشتن فرزند) مردان و زنان تاثیر بگذارد.
 • - مشخص نیست که آیا دارو به شیر مادر منتقل می شود یا نه و آیا می تواند به کودک آسیب برساند. هنگام استفاده از این دارو از شیردهی اجتناب کنید.
 • - زیو-افلیبرسپت می تواند به مایعات بدن (ادرار، مدفوع، استفراغ) منتقل شود. حداقل 48 ساعت بعد از دریافت یک دوز، نباید اجازه دهید که مایعات بدن شما با دستان یا سطوح دیگر تماس پیدا کنند. در هنگام تمیز کردن مایعات بدن بیمار، دست زدن به سطل زباله های آلوده یا لباس های نشسته شده یا تغییر پوشک، مراقبین باید دستکش لاستیکی بپوشند. قبل و بعد از درآوردن دستکش ها دست ها را بشویید. لباس های کثیف و کتانی را جدا از لباس های دیگر بشویید.

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.