ستوکسی ماب Cetuximab


ستوکسیمب یک داروی سرطانی می باشد که رشد سلولهای سرطانی را مختل می کند و رشد و گسترش آنها در بدن را کند می کند. ستوکسی مب در درمان سرطان کولون و رکتوم و سر و گردن به کار می رود.

مکانیسم اثر

داروی ستوکسیمب بطور رقابتی اتصال فاکتور رشد اپیدرمی به رسپتورها را مهار می کند که فسفریلاسیون و فعالیت رسپتور وابسته به کیناز را مسدود می کند.
ستوکسی ماب با اتصال به فاکتوررشد اپیدرمی منجربه مهار رشد سلول ، القای آپاپتوز و کاهش ماتریکس متالوپروتئیناز و تولید فاکتور رشد اندوتلیال عروقی می گردد.

فارماکودینامیک

داروی ستوکسی ماب در درمان سرطان کولورکتال به کار می رود. ستوکسی ماب به طور اختصاصی به رسپتور فاکتور رشد اپیدرمی (EGFr, HER1, c-ErbB-1) در هردو مورد سلول سرطانی و نرمال ، متصل می شود.
افزایش بیان EGFr در اغلب سرطان های کولورکتال صورت می گیرد.
ستوکسی مب بطور رقابتی اتصال به فاکتور رشد اپیدرمی و دیگر لیگاندها را مهار می کند.ستوکسی ماب با اتصال به فاکتوررشد اپیدرمی منجربه مهار رشد سلول ، القای آپاپتوز و کاهش ماتریکس متالوپروتئیناز و تولید فاکتور رشد اندوتلیال عروقی می گردد

فارماکوکینتیک

حداکثر غلظت ثابت خونی و محدوده میانگین غلظت خونی آن به ترتیب 168 تا 235 mcg/mL و 41 تا 85 mcg/mL می باشد.
حجم توزیع آن تقریبا 2 تا 3 L/m 2 می باشد.
نیمه عمر ستوکسی ماب تقریبا 112ساعت است.
کلیرانس آن از 0.08 تا 0.02 L/h/m 2 کاهش می یابد وقتی دوز از 20 به 200 mg/m 2 افزایش می یابد.

مقدار مصرف ستوکسی ماب

سرطان کولورکتال : بزرگسالان:

انفوزیون وریدی بتنهایی یا همراه با ایرینوتکان ، با دوز اولیه 400mg/m 2 در عرض 120 دقیقه انفوزیون (حداکثر سرعت انفوزیون 10mg/min) شروع و با دوز نگهدارنده هر هفته 250mg/m 2 در عرض 60 دقیقه تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت نا خواسته ادامه می یابد.

سرطان سروگردن از نوع اسکوآموس سل :بزرگسالان:

انفوزیون وریدی همراه با پرتودرمانی یا همراه با پلاتینیوم تراپی با 5 فلئواوراسیل ، یک هفته قبل از پرتودرمانی یا یکساعت قبل ازپلاتینیوم تراپی با 5 فلئواوراسیل با دوز اولیه 400mg/m 2 در عرض 120 دقیقه انفوزیون (حداکثر سرعت انفوزیون 10mg/min) شروع و با دوز نگهدارنده هر هفته 250mg/m 2 در عرض 60 دقیقه انفوزیون در طول مدت پرتودرمانی(6-7هفته)یا تا زمان پیشرفت بیماری یا سمیت ناخواسته ادامه می یابد.

هشدارها

1-در 50% بیماران که داروی ستوکسیمب را بصورت انفوزیون وریدی دریافت کرده اندواکنش های انفوزیون خفیف تا متوسط (درجه 1 و 2) یا درجه 3 غیر جدی تجربه کرده اند.عوارض کشنده بندرت مشاهده شده است.
2- در صورت دارا بودن هر یک از شرایط زیر پزشک خود را مطلع کنید:
مشکلات ضربان قلب، بیماری ریه یا اختلالات تنفسی ،نارسایی احتقانی قلب ،بیماریهای عروق کرونری، اختلال الکترولیتی مانند کمبود پتاسیم و منیزیم خون.
3-اگرباردار هستید یا قصد بارداری دارید.

نکات قابل توصیه

1- برای پیشگیری از بروز واکنش های انفوزیون قبل از شروع مصرف ، بیماران آنتی هیستامین دریافت کنند.
بطور مثال: دیفن هیدرامین 50 mg وریدی ، 30-60 دقیقه قبل از شروع اولین دوز و دوزهای بعدی.
2- محلول ویال ها را نباید تکان داد یا رقیق کرد.
3- نبایدبا هیچ دارویی مخلوط شود.
4-ا گر محلول کدریا تغییر رنگ داده بود مصرف نشود.
5- وجود مقدار کمی ذرات نامنظم سفید طبیعی است.
6- فقط برای انفوزیون وریدی می باشد.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.