آیوپامیدول Iopamidol


آیوپامیدول در گروهی از داروها که عوامل حاجب نامیده می شوند، قرار دارد. داروی آیوپامیدول حاوی ید می باشد، ید ماده ای است که اشعه X را جذب می کند. عوامل حاجب به رگ های خونی، اندام ها و دیگر بافت های غیر استخوانی این امکان را می دهد که در CT اسکن یا دیگر آزمایشات رادیولوژیک (اشعه ایکس) واضح تر دیده شوند. آیوپامیدول برای کمک به تشخیص اختلالات خاصی از قلب، مغز، رگ های خونی و سیستم عصبی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

تصویر رادیوگرافی به وسیله جذب اشعه توسط عروق و ساختارهای آناتومی در مسیر جریان ماده حاجب حاصل می شود.

فارماکودینامیک

آیوپامیدول یک ترکیب ید آلی است و به عنوان یک ماده حاجب رادیوگرافی محلول در آب غیریونی محسوب می شود. آیوپامیدول اشعه های X را هنگامی که از بدن عبور می کنند، مسدود می کند. بنابراین اجازه می دهد ساختارهای بدن که حاوی ید نیستند دیده شوند.

 میزان شفافیت تولید شده توسط داروی آیوپامیدول به طور مستقیم با مقدار کل مواد حاجب ید دار در مسیر اشعه ایکس متناسب است. تجسم ساختار های بدن به توزیع و حذف آیوپامیدول بستگی دارد.

فارماکوکینتیک

جذب : در دسترس نیست

متابولیسم : در دسترس نیست

نیمه عمر : 2ساعت

حذف: طولانی شدن در نارسایی کلیوی

دفع : ادرار (80٪تا 90٪ بدون تغییر)

مقدار مصرف آیوپامیدول

دوز بزرگسال:

 محلول تزریقی:

 • 200 میلی گرم / میلی لیتر (41٪)
 • 300 میلی گرم / میلی لیتر (61٪)

 محلول داخل وریدی:

 • 200 میلی گرم / میلی لیتر (41٪)
 • 250 میلی گرم / میلی لیتر (51٪)
 • 300 میلی گرم / میلی لیتر (61٪)
 • 370 میلی گرم / میلی لیتر (76 درصد)

آنژیوگرافی

آرتریوگرافی مغزی

 • 300 میلی گرم / میلی لیتر: 8-12 میلی لیتر داخل شریانی، ممکن است تکرار شود. از 90 میلی لیتر تجاوز نکند.

ونوگرافی محیطی

 • 200 میلی گرم / میلی لیتر: 25-150 میلی لیتر داخل وریدی در اندام تحتانی؛ مقدار کل از 350 میلی لیتر تجاوز نکند

آرتریوگرافی کرونری

 • 370 میلی گرم / میلی لیتر: 2-10 میلی لیتر داخل وریدی؛ بررسی EKG؛ نباید بیش از 200 میلی لیتر باشد

ونتریکولوگرافی کرونری

 • 370 میلی گرم / میلی لیتر: 25-50 میلی لیتر داخل وریدی؛ بررسی EKG؛ نباید بیش از 200 میلی لیتر باشد

آرتریوگرافی انتخابی احشایی

 • 370 میلی گرم / میلی لیتر: تا 50 میلی لیتر داخل وریدی؛ نباید بیش از 225 میلی لیتر باشد

آئورتوگرافی انتخابی احشایی

 • 370 میلی گرم / میلی لیتر: تا 50 میلی لیتر داخل وریدی؛ نباید بیش از 225 میلی لیتر باشد

ونوگرافی محیطی

 • 200 میلی گرم / میلی لیتر: 25-150 میلی لیتر؛ نباید بیش از 350 میلی لیتر باشد

توموگرافی رایانه ای

CECT سر

 • 250 میلی گرم / میلی لیتر: 130-240 میلی لیتر داخل وریدی ؛ نباید بیش از 240 میلی لیتر باشد
 • به طور جایگزین، 300 میلی گرم / میلی لیتر: 100-200 میلی لیتر داخل وریدی؛ نباید بیش از 200 میلی لیتر باشد
 • تصویربرداری ممکن است بلافاصله پس از اتمام تزریق انجام شود.

CECT بدن

 • 250 میلی گرم / میلی لیتر: 130-240 میلی لیتر داخل وریدی؛ نباید بیش از 240 میلی لیتر باشد
 • به طور جایگزین، 300 میلی گرم / میلی لیتر: 100-200 میلی لیتر داخل وریدی؛ نباید بیش از 200 میلی لیتر باشد
 • تصویربرداری ممکن است بلافاصله پس از اتمام تزریق انجام شود.

اوروگرافی

اورگرافی دستگاه دفعی

 • 250 میلی گرم / میلی لیتر: 50-100 میلی لیتر داخل وریدی
 • 300 میلی گرم / میلی لیتر: 50 میلی لیتر داخل وریدی
 • 370 میلی گرم / میلی لیتر: 40 میلی لیتر داخل وریدی

دوز کودکان:

محلول تزریقی

 • 200 میلی گرم / میلی لیتر (41٪)
 • 300 میلی گرم / میلی لیتر (61٪)

محلول داخل وریدی

 • 200 میلی گرم / میلی لیتر (41٪)
 • 250 میلی گرم / میلی لیتر (51٪)
 • 300 میلی گرم / میلی لیتر (61٪)
 • 370 میلی گرم / میلی لیتر (76 درصد)

آنژیوكارديوگرافی

برای 370 میلی گرم / میلی لیتر:

<2 سال: 10-15 میلی لیتر داخل وریدی، نباید بیش از 40 میلی لیتر کل باشد

2-9 سال: 15-30 میلی لیتر  داخل وریدی، بیش از 50 میلی لیتر (2-4 سال) یا 100 میلی لیتر (5-9 سال)

10-18 سال: 20-50 میلی لیتر  داخل وریدی، نباید بیش از 125 میلی لیتر باشد

توموگرافی رایانه ای

CECT سر

 • 250 میلی گرم / میلی لیتر: 1.2-3.6 میلی لیتر / کیلوگرم داخل وریدی؛ بیش از 30 گرم ید نباشد
 • به ترتیب، 300 میلی گرم / میلی لیتر: 1-3 میلی لیتر / کیلوگرم داخل وریدی؛ بیش از 30 گرم ید نباشد

CECT بدن

 • 250 میلی گرم / میلی لیتر: 1.2-3.6 میلی لیتر / کیلوگرم داخل وریدی؛ بیش از 30 گرم ید نباشد
 • 300 میلی گرم / میلی لیتر: 1-3 میلی لیتر / کیلوگرم داخل وریدی؛ بیش از 30 گرم ید نباشد

اوروگرافی

اورگرافی دستگاه دفعی

 • 250 میلی گرم / میلی لیتر: 1.2-3.6 میلی لیتر / کیلوگرم داخل وریدی؛ بیش از 30 گرم ید نباشد
• 300 میلی گرم / میلی لیتر: 1-3 میلی لیتر / کیلوگرم داخل وریدی؛  بیش از 30 گرم ید نباشد

تداخلات دارویی

سیبوترامین , متوکلوپرامید , پیپرازین , کانامایسین , تاپنتادول , فنیل پروپانولامین , دکس متیل فنیدات , پرومازین , ایباندرونات , بوپروپیون + نالترکسون , اکساپروزین , کلوفارابین , نلارابین , نتیل مایسین سولفات , دکس فن فلورامین , گرپافلوکساسین , مولیندون , تریمپرازین , گالیم نیترات , کاریپرازین , اکس تریفیلین , اکسی مورفون , ادتات دی سدیم (EDTA) , اولسالازین , سفیدروکول

1. داروهای با پتانسیل کاهش آستانه تشنج: می تواند اثر جانبی / سمی آیوپامیدول را افزایش دهد. مخصوصا خطر ابتلا به تشنج ممکن است افزایش یابد.
2. آلدسلوکین: ممکن است امکان بروز آلرژی یا حساسیت به عوامل حاجب ید دار را افزایش دهد.
3. متفورمین: عوامل حاجب یددار ممکن است اثرات نامطلوب / سمی متفورمین را افزایش دهند. اختلال عملکرد کلیوی که ممکن است توسط عوامل حاجب یددار بوجود آید ممکن است به اسیدوز لاکتیک مرتبط با متفورمین منجر شود.

هشدارها

- قبل از تزریق داروی آیوپامیدول ، بیماران باید به خوبی برای جلوگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب هیدراته شوند.

- در بیماران مبتلا به تشنج، بیماری های ترومبوآمبولیک از جمله سکته مغزی، الکلیسم مزمن، نارسایی قلبی، نارسایی کبدی/کلیوی، پرکاری تیروئید، میلوم چندگانه، فئوكروموسیتوما، بیماری كلیوی، بیماری سلولی داسی شکل با احتیاط استفاده شود.

- کم کاری تیروئید و سرکوب گذرای تیرويید گزارش شده است.

- عوارض جانبی شدید جلدی ممکن است از 1 ساعت تا چند هفته پس از تجویز حاجب داخل وریدی ایجاد شود؛ این عوارض  شامل سندرم استیونز-جانسون و نكرولیز اپیدرمی سمی، Exanthematous Pustulosis حاد عمومی و واكنش دارویی با ائوزینوفیلی و نشانه های سیستمیک می باشد. شدت واکنش ممکن است افزایش یابد و زمان شروع آن با تکرار مصرف حاجب کاهش می یابد؛ داروهای پیشگیری کننده ممکن است از بروز عوارض شدید پوستی جلوگیری نکند یا آن ها را کاهش ندهند.

- جلوگیری از تجویز این دارو به بیماران با سابقه واکنش شدید پوستی به دارو

نکات قابل توصیه

عوارض جانبی شدید ناشی از تجویز ناخواسته داخل نخاعی مواد حاجب یدداری که که مخصوص تجویز داخل نخاعی نیستند گزارش شده است.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • رحمت خیبیری | 1400/02/02

   آمپول آیوپامیدول می خواهم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   برای اطلاع از موجودی با شماره 31908 داخلی 228 تماس بگیرید