سیمپرویر Simeprevir


سیمپرویر یک مهار کننده پروتئاز NS3 / 4A ویروس هپاتیت C  (HCV) است که در بیمار مبتلا به ژنوتیپ 1 HCV برای درمان عفونت مزمن ویروس هپاتیت C (هپاتیت مزمن) استفاده می شود.

مکانیسم اثر

سیمپرویر پس از جذب به هپاتوسيت ها از طریق OATP1B1 / 3 در کبد انباشته می شود. کمپلکس هترودایمریک  NS3 / 4A متشکل از زیرواحد کوفاکتور  N4A و N3 است که حاوی جایگاه پروتئولیتیک است. پروتئاز NS3 / 4A پایین دست جایگاه NS3 پلی پروتئین HCV را برش می زند و پروتئین های ویروسی غیر ساختاری NS3، NS4A، NS4B، NS5A و NS5A و سپس پروتئین های بالغ را تشکیل می دهد.
داروی سیمپرویر اثر مهار کننده ای بر برش پروتئین HCV از طریق اتصال القایی متناسب به زیرواحد S2 در محل کاتالیتیک NS3 اعمال می کند. مهار کننده های NS3 / 4A معمولا به چند برهمکنش در شیار اتصال سوبسترا سرین پروتئاز ویروسی بستگی دارند و در نتیجه مستعد مقاومت و شکست درمان به خاطر جهش های کوچک مهم در این جایگاه هستند. در غلظت بالاتر از غلظت نیمه حداکثری موثر ضد ویروسی (EC50)، سیمپرویر و دیگر مهارکننده های NS3 / 4A مسیرهای سیگنالینگ اینترفرون (IFN) را که توسط پروتئاز NS3 / 4A مختل می شوند، بازیابی می کنند و پروسه های ایمنی ذاتی را بهبود می دهد.
پروتئاز NS3 / 4A دو پروتئین آداپتور ضروری را برش می زند که منتهی به فعال شدن فاکتور 3 تنظیمی اینترفرون و سنتز IFN-α / β می شود که پروتئین های سیگنالینگ ضد ویروسی میتوکندری (MAVS که به صورت IPS-1، VISA یا Cardif شناخته می شود) و گیرنده تول / اینترلوکین-1 (TIR) ​​- بخش حاوی القاکننده آداپتور IFN-β ( (TRIF هستند .مسدود کردن عملکرد این پروتئین های آداپتور منجر به اختلال القاء اینترفرون می شود. مهار کننده های NS3 / 4A مسیرهای سیگنالینگ IFN مناسب را بهبود می بخشد.

فارماکودینامیک

سیمپرویر یک داروی ضد ویروسی مستقیم و مهار کننده پروتئاز HCV NS3 / 4A است که یک آنزیم مهم برای تکثیر ویروسی است. برخلاف بوسپرویر و تلاپرویر، سیمپرویر یک مهارکننده رقابتی، برگشت پذیر، ماکروسیکلیک و غیرکوالانسی است. بخش سیکلیک ماکرومولکولار مولکول ویژگی های تمایل و انتخابیت را بهبود می بخشد، که باعث اتصال سریع و کاهش جداسازی از پروتئین هدف از طریق اتصال غیر کوالانسی می شود.

فارماکوکینتیک

غذا مواجهه سیستمیک را 60-70% افزایش می دهد.

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 4-6 ساعت

غلظت پلاسمایی پیش دوز: 1936 نانوگرم در میلی لیتر

سطح زیر منحنی: 57469 نانوگرم ساعت در میلی لیتر

اتصال به پروتئین: بیش از 99.9%

متابولیسم:

سوبسترا: CYP3A (عمده)؛ CYP2C8 (جزئی) و CYP2C19 (جزئی)

مهارکننده انتقال دهنده های OATP1B1 / 3 و P-gp

به طور متوسط CYP1A2 و CYP3A روده را مهار می کند، اما فعالیت CYP3A4 کبدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد

نیمه عمر: 41 ساعت (مبتلا به عفونت هپاتیت C)؛ 10-13 ساعت (غیر مبتلا به عفونت هپاتیت C)

دفع: کبدی-صفراوی؛ 91٪ مدفوع (31٪ بدون تغییر)؛ <1٪ ادرار

فارماکوژنومیکس

اثربخشی در بیماران آلوده به ژنوتیپ HCV1a با پلی مورفیسم NS3 Q80K به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد؛ غربالگری بیمار برای حضور ویروس با پلی مورفیسم NS3 Q80K در ابتدا بسیار توصیه می شود

قرار گرفتن در معرض سیمپرویر در جمعیت هایی با مقادیر کمتر از CYP3A و یا OATP1B1 / 3 از جمله بیماران از اقوام شرق آسیا بالاتر است

واریانت ژنتیکی IL28B

 • یک واریانت ژنتیکی در نزدیکی ژن کد کننده اینترفرون-لامبدا 3 (IL28B rs12979860، تغییرات C تا T) یک پیشگویی کننده قوی پاسخ به پگ اینترفرون الفا و ریباویرین است
• به طور کلی، میزان پاسخ پایدار ویروسی در افراد با ژنوتیپ CT و TT در مقایسه با افراد با ژنوتیپ CC پایین تر بود

مقدار مصرف سیمپرویر

بزرگسالان

150 میلی گرم خوراکی یک بار در روز با غذا

کودکان

ایمنی و کارایی تایید نشده است.

موارد منع مصرف

حساسیت شدید

همچنین موارد منع مصرف پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین را در نظر بگیرید
از آنجا که ریباویرین ممکن است باعث نقایص مادرزادی و مرگ و میر جنین شود، سیمپرویر در ترکیب با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین در زنان باردار و در مردان دارای زن باردار منع مصرف دارد.

هشدارها

برادیکاردی علامت دار جدی در بیماران مصرف کننده آمیودارون با سوفوسبوویر در ترکیب با سیمپرویر گزارش شده است، به ویژه در بیماران دریافت کننده بتابلوکر و یا کسانی که مبتلا به بیماری قلبی یا پیشرفته کبدی هستند؛ تجویز همزمان آمیودارون با سیمپرویر در ترکیب با سوفوسبوویر توصیه نمی شود؛ در بیماران بدون گزینه های درمانی جایگزین، نظارت قلبی توصیه می شود

آسیب کبدی و نارسایی کبدی، از جمله موارد مرگ و میر، زمانی که با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین و یا در ترکیب با سوفوسبوویر تجویز می شود گزارش شده است ؛ اکثر موارد در بیماران مبتلا به سیروز پیشرفته و یا جبران نشده که در معرض خطر عدم بازسازی کبد یا نارسایی کبدی هستند، گزارش شده است. آزمایش بیوشیمی کبدی را قبل و در طی درمان ترکیبی با سیمپرویر نظارت کنید

حساسیت به نور ، از جمله واکنش های جدی که منجر به بستری شدن می شود گزارش شده است

راش، اغلب در 4 هفته اول ممکن است رخ دهد. بثورات خفیف تا متوسط ​​باید برای پیشرفت احتمالی بثورات، از جمله علائم مخاطی (به عنوان مثال ضایعات دهانی، التهاب ملتحمه) یا نشانه های سیستمیک، دنبال شود. اگر راش شدید شد، درمان قطع شود.

دارای یک قسمت سولفونامید است. در افراد مبتلا به سابقه آلرژی سولفا (n = 16)، میزان بروز بثورات و واکنش های حساسیت به نور زیاد مشاهده نشد. با این حال، اطلاعات کافی وجود ندارد

نباید به صورت تک درمانی استفاده شود

مرور کلی تداخلات دارویی

 • اجتناب از تجویز همزمان با مهارکننده های متوسط ​​یا قوی CYP3A؛ سطح زیر منحنی سیمپرویر بیش از 7 برابر افزایش یافت
 • اجتناب از تجویز همزمان با القا کننده متوسط ​​یا قوی CYP3A ؛ سطح سیمپرویر بیش از 90٪ کاهش یافت

هشدار شدید

قبل از شروع درمان با داروهای ضد ویروسی مستقیم ضد ویروس هپاتیت C (HCV) (DDAها) تمام بیماران را برای وجود فعلی یا سابقه عفونت ویروس هپاتیت B آزمایش کنید.

فعالسازی مجدد ویروس هپاتیت B در بیماران همزمان مبتلا به HCV / HBV که در معرض درمان با HCV DDA هستند یا آن را تمام کرده اند ولی درمان هپاتیت B را دریافت نکرده اند گزارش شده است. فعالسازی مجدد HBV به صورت افزایش ناگهانی تکثیر HBV با افزایش سریع سطح DNA HBV سرمی مشخص می شود.

برخی از موارد به هپاتیت فولمینانت، نارسایی کبدی و مرگ منجر شده است

بیماران همزمان مبتلا به HCV / HBV را برای التهاب کبدی و یا فعالسازی مجدد HBV در طی درمان HCV و پیگیری پس از درمان نظارت کنید.

درمان مناسب بیمار برای عفونت HBV که به صورت بالینی مشخص است را آغاز کنید.

نکات قابل توصیه

 • اگر حساسیت سولفا (سولفونامید) دارید، با پزشک خود صحبت کنید.
 • اگر از نژاد شرق آسیا هستید، با پزشک خود صحبت کنید.
 • کار خون را ، همانطور که توسط پزشک گفته شده است بررسی کنید. با پزشک صحبت کنید.
 • ممکن است به راحتی آفتاب سوخته شوید. از آفتاب، لامپ های خورشیدی و تخت های برنزه اجتناب کنید. از کرم ضدآفتاب و لباس و عینک محافظ که از خورشید محافظت می کند استفاده کنید.
 • واکنش های بسیار بد پوستی به نور خورشید با سیمپرویر رخ داده است. گاهی اوقات موجب نیاز به رفتن به بیمارستان شده است. با پزشک صحبت کنید.
 • ضربان قلب آهسته و ضرورت دریافت ضربان ساز زمانی اتفاق می افتد که آمیودارون با سوفوسبوویر و برخی دیگر از داروهای هپاتیت C داده شود. گاهی اوقات این کشنده است. کاهش ضربان قلب تا 2 هفته پس از شروع درمان هپاتیت C اتفاق می افتد. اگر از آمیودارون همراه با درمان هپاتیت C استفاده کنید، باید تحت نظر باشید. از دستورات پزشک پیروی کنید. در صورتی که نشانه هایی از ضربان قلب آهسته مانند درد قفسه سینه، سردرگمی، سرگیجه، غش کردن یا نزدیک به غش کردن، مشکلات حافظه، کوتاهی نفس، خستگی یا ضعف داشته باشید، فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • داروی سیمپرویر انتقال بیماری هایی مانند اچ آی وی یا هپاتیت را که از طریق خون یا داشتن رابطه جنسی منتقل می شود، متوقف نمی کند. بدون استفاده از یک کاندوم لاتکس یا پلی اورتان هیچ نوع رابطه جنسی نداشته باشید.از سوزن یا وسایل دیگری مانند مسواک یا تیغ مشترک استفاده نکنید.
 • اگر از داروهای دیگر خود برای درمان هپاتیت C استفاده نکنید، با پزشک خود صحبت کنید. ممکن است لازم باشد از مصرف سیمپرویر نیز متوقف شود.
 • این دارو ممکن است بر مقدار سایر داروها در بدن تاثیر بگذارد. اگر داروی دیگری مصرف می کنید، با پزشک خود صحبت کنیدممکن است نیاز به بررسی دقیق تر عملکرد خونی داشته باشید.
 • در هنگام مصرف سیمپرویر از روش های ضدبارداری مطمئن استفاده کنید.در صورت بارداری یا قصد بارداری با پزشک خود صحبت کنید.شما باید درباره مزایا و معایب مصرف این دارو در بارداری با پزشک خود صحبت کنید.
 • در صورت شیردهی به پزشک خود اطلاع دهید. شما باید درباره هر گونه خطری برای کودک خود صحبت کنید.
 • دارو را با غذا بخورید.
 • برای به دست آوردن بیشترین اثر، هیچ دوزی را از دست ندهید.
 • دارو را در یک ساعت ثابت از روز مصرف کنید.
 • حتی با وجود احساس بهبودی مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه دهید.
 • دارو را به طور کامل ببلعید و از آسیب به آن خودداری کنید.

دوز فراموش شده را به محض یادآوری مصرف کنید و اگر نزدیک دوز بعدی است از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا افزایش دوز خودداری کنید.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.