لوماکافتور / ایواکافتور lumacaftor and Ivacaftor

گروه دارو: اصلاح کننده CFTR

داروی لوماکافتور و ایواکافتور ترکیبی برای کنترل سیستیک فیبروزیس در بیماران 6 سال به بالا استفاده می شود.

مکانیسم اثر

لوماکافتور

لوماکافتور علائم سیستیک فیبروزیس و پاتولوژی نهفته بیماری را بهبود می بخشد با کمک به پایداری فضایی CFTR جهش یافته در  F508del، موجب افزایش پردازش و حرکت پروتئین بالغ به سطح سلول می شود. به طور خاص، لوماکافتور به عنوان یک چاپرون تاکنندگی پروتئین عمل می کند، و مانع بد تا خوردن کانال های یونیCFTR و متعاقبا تخریب آن در حین پردازش در شبکه اندوپلاسمی می شود.

ایواکافتور

تقویت کنندهCFTR

پروتئین CFTR کانال کلری موجود در سطح سلول های اپیتلیال در اندام های مختلف است. ایواکافتور افزایش انتقال کلر را با تقویت احتمال باز بودن کانال پروتئین CFTR جهش یافته تسهیل می کند.

برای جهش های R117H، G551D، G1244E، G1349D، G178R، G551S، S1251N، S1255P، S549N یا S549R در ژن CFTR به کار می رود.

فارماکودینامیک

 • نتایج حاصل از کارآزمایی بالینی نشان داد که درمان با این ترکیب (لوماکافتور / ایواکافتور) موجب بهبود عملکرد ریه، کاهش احتمال ابتلا به اختلالات ریوی، کاهش کلر عرق، افزایش وزن و بهبود علائم سیستیک فیبروزیس و کیفیت زندگی می شود.
این ترکیب افزایش فاصله QTc را نشان نداد.

فارماکوکینتیک

جذب

مواد غذایی حاوی چربی: هنگام لوماکافتور / ایواکافتور با مواد غذایی حاوی چربی مصرف می شود، قرار گرفتن در معرض لوماکافتور 2 برابر بیشتر و مواجهه ایواکافتور 3 برابر بیشتر از زمان مصرف در حالت ناشتا بود.

حداکثر غلظت پلاسمایی

 • لوماکافتور: 25 میکروگرم در میلی لیتر
 • ایواکافتور: 0.502 میکروگرم در میلی لیتر

AUC

 • لوماکافتور: 198 میکروگرم ساعت در میلی لیتر
 • ایواکافتور: 3.66 میکروگرم ساعت در میلی لیتر

حجم توزیع: 86 لیتر (لوماکافتور)

اتصال به پروتئین

 • لوماکافتور: عمدتا 99٪ به آلبومین
 • ایواکافتور: 99٪ عمدتا به آلفا 1-اسید گلیکوپروتئین و آلبومین

متابولیسم

لوماکافتور: به طور گسترده متابولیزه نمی شود

ایواکافتور: به شدت متابولیزه می شود، عمدتا از طریق CYP3A به M1 و M6 (متابولیت های عمده)

نیمه عمر

 • لوماکافتور: 25.2 ساعت
 • ایواکافتور: 9.34 ساعت

کلیرانس

 • لوماکافتور: 2.38 لیتر / ساعت
 • ایواکافتور: 25.1 لیتر / ساعت

دفع

 • لوماکافتور: 51٪ (بدون تغییر) در مدفوع؛ 8.6٪ ادرار
 • ایواکافتور: 87.8٪ (به صورت متابولیت) در مدفوع؛ 6.6٪ ادرار

فارماکوژنومیکس

به طور خاص برای افرادی که برای جهش F508del در ژن CFTR هموزیگوت هستند استفاده می شود

اگر ژنوتیپ بیمار ناشناخته باشد، باید یک آزمایش جهش سیستیک فیبروزیس FDA-cleared برای شناسایی جهش F508del در هر دو آلل ژن CFTR انجام شود.

مقدار مصرف لوماکافتور / ایواکافتور

بزرگسالان

سیستیک فیبروزیس

در بیمارانی که برای جهش F508del در ژن CFTR هموزیگوت هستند استفاده می شود.

2 قرص خوراکی هر 12 ساعت (هر قرص حاوی 200 میلی گرم / 125 میلی گرم (یعنی 400 میلی گرم / 250 میلی گرم در هر دوز))؛ با غذای حاوی چربی مصرف کنید

کودکان

سیستیک فیبروزیس

در بیمارانی که برای جهش F508del در ژن CFTR هموزیگوت هستند استفاده می شود.

<2 سال: ایمنی و اثربخشی مشخص نشده است

2-5 سال

 • وزن <14 کیلوگرم: 100 میلی گرم / 125 میلی گرم بسته بندی گرانول خوراکی هر 12 ساعت
 • وزن ≤14 کیلوگرم: 150 میلی گرم / 188 میلی گرم بسته بندی گرانول خوراکی هر 12 ساعت

6-11 سال: 2 قرص خوراکی هر 12 ساعت (هر قرص حاوی 100 میلی گرم / 125 میلی گرم (یعنی 200 میلی گرم / 250 میلی گرم در هر دوز))

≥ 12 سال: 2 قرص خوراکی هر 12 ساعت (هر قرص حاوی 200 میلی گرم / 125 میلی گرم (یعنی 400 میلی گرم / 250 میلی گرم در هر دوز))

تداخلات دارویی

هشدارها

 • - بدتر شدن عملکرد کبد، از جمله انسفالوپاتی کبدی، در بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کبد گزارش شده است
 • - عدم جبران عملکرد کبد، از جمله نارسایی کبدی منتهی به مرگ، در بیماران سیستیک فیبروزیس با سیروز قبلی و فشارخون پورتال گزارش شده است.

- حوادث تنفسی (به عنوان مثال، ناراحتی قفسه سینه، تنگی نفس و تنفس غیرطبیعی) بیشتر در آغاز درمان بیماران در مقایسه با افرادی که دارونما دریافت کرده بودند، مشاهده شد. این حوادث منجر به قطع دارو شده و می تواند جدی باشد، به خصوص در بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته ریه (در صد پیش بینی شده FEV1 کمتر از 40%)؛ تجربه بالینی بیماران با ppFEV1 کمتر از 40 محدود است و نظارت اضافی برای این بیماران توصیه می شود

 • - افزایش ترانس آمیناز در ارتباط با افزایش بیلی روبین در برخی از بیماران؛ اندازه گیری ترانس آمینازها و بیلی روبین قبل از شروع درمان، هر 3 ماه در طول سال اول درمان، و بعد از آن سالانه انجام شود؛ ترانس آمینازهای بالا ممکن است نیاز به قطع مصرف دارو داشته باشند.
 • - ناراحتی قفسه سینه، از جمله تنگی نفس و تنفس غیر طبیعی در هنگام شروع گزارش شده ؛ تجربه بالینی در بیماران با درصد پیش بینی FEV1 <40 محدود است؛ نظارت اضافی در شروع درمان توصیه می شود
 • - افزایش فشار خون در برخی از بیماران گزارش شده ؛ به طور دوره ای بر فشارخون نظارت کنید
 • - مواردی از کدورت لنز غیرمادرزادی در کودکان مصرف کننده ایواکافتور گزارش شده است
 • - لوماکافتور القا کننده قویCYP3A است؛ تجویز همزمان با سوبستراهای حساسCYP3A حساس یا دارای پنجره درمانی محدود توصیه نمی شود
 • - ایواکافتور سوبسترا CYP3A4 و CYP3A5 است؛ تجویز همزمان با القا کننده های قوی توصیه نمی شود زیرا به طور قابل توجهی مواجهه سیستمیک با ایواکافتور کاهش میابد
 • - استفاده در بیماران پیوندی به دلیل تداخلات دارویی توصیه نمی شود
- ایمنی و کارآیی در بیماران کمتر از 12 سال تعیین نشده است

نکات قابل توصیه

- تمام دستورالعمل ها را در برچسب تجویز خود دنبال کنید و تمام راهنماهای دارو یا بروشورها را بخوانید. دقیقا طبق دستورالعمل از دارو استفاده کنید.

- این دارو را با مواد غذایی حاوی چربی مانند کره، کره بادام زمینی، تخم مرغ، آووکادو، آجیل، شیر ، پنیر، ماست یا پنیر پیتزا مصرف کنید. دستورالعمل دوزهای دکتر خود را با دقت دنبال کنید.

- برای استفاده از گرانول خوراکی: گرانول ها را با یک قاشق چایخوری شیر، آب، یا غذای نرم مانند پوره سیب، ماست یا پودینگ مخلوط کنید. فقط یک دوز را هر دفعه مخلوط کنید و از مخلوط تا 1 ساعت بعد از مخلوط کردن استفاده کنید. قبل و یا بعد از دادن مخلوط گرانول، بچه را با غذای پر چرب تغذیه کنید.

- دوزهای خود را در فواصل منظم، 12 ساعتی مصرف کنید. این باعث می شود که مقدار ثابت دارو در بدن شما در همه زمان ها حفظ شود.

- دوز دارو بر اساس سن و وزن در کودکان است. کودکان 2 تا 5 ساله باید گرانولهای خوراکی مصرف کنند. کودکان 6 سال به بالا باید قرص مصرف کنند.

- برای بررسی عملکرد کبد، آزمایش خون مکرر نیاز دارید. همچنین ممکن است فشار خون شما اغلب بررسی شود.

- کودک استفاده کننده از این دارو ممكن است نیاز به آزمایشهای منظم چشم داشته باشد.

- در دمای اتاق به دور از گرما و رطوبت، نگهداری شود.

- دوز فراموش شده را به محض یادآوری مصرف کنید.اگر بیش از 6 ساعت از زمان مصرف آن گذشته است از ان صرف نظر کنید.دو دوز را همزمان  مصرف نکنید.

- دوز فراموش شده را حتما با غذای چرب مصرف کنید.

- اگر بیش از 1 هفته از دارو استفاده نکردید قبل از شروع مصرف مجدد با پزشک خود تماس بگیرید.شاید بهدوز متفاوتی نیاز داشته باشید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

دارو های مشابه

ایواکافتور , تزاکافتور/ایواکافتور

تزاکافتور/ایواکافتور، تزاکافتور

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.