برم فنیرامین Brompheniramine


برم فنیرامین یک آنتی هیستامین است که برای درمان عطسه ، آبریزش بینی و خارش و ابریزش  چشم ناشی از آلرژی ، تب یونجه و سرماخوردگی استفاده می شود.

اشکال دارویی:

قرص mg11, 6mg; 8 mg; 4 mg; 12 mg

سوسپانسیون خوراکی, mg/5 mL; 10 mg/mL8 , mg/5 mL; 12 mg/5 mL; 4 mg/5 mL; 10

محلول: 1mg/mL, 2mg/5mL

مکانیسم اثر

 این دارو باهیستامین جهت اتصال به رسپتور های H1 در سلول های مؤثر رقابت می کند.

فارماکوکینتیک

حجم توزیع: 

در کودکان: 20 لیتر در کیلوگرم؛ بزرگسالان: 12 لیتردر هر کیلوگرم( L/kg)

متابولیسم: کبدی

مدت زمان رسیدن به پیک اثر:کودکان3-3.5 ساعت وبالغین2-4ساعت

نیمه عمر حذف :کودکان 12 ساعت,بالغین :25 ساعت

اتصال پروتئینی: 39% تا 49%

دفع:  ادراری

موارد مصرف برم فنیرامین

درمان عطسه ، آبریزش بینی و خارش و ابریزش  چشم ناشی از آلرژی ، تب یونجه و سرماخوردگی

مقدار مصرف برم فنیرامین

دوز معمول بزرگسالان برای علائم سرماخوردگی:
فرم دارویی معمولی : 4 میلی گرم تا 8 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت در صورت نیاز. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. بسیاری از بیماران فقط دو بار در روز به دوز نیاز دارند.

فرم دارویی پیوسته رهش: 6 میلی گرم تا 12 میلی گرم ، دو بار در روز به صورت خوراکی ، دو بار در روز . مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. برای جلوگیری از خواب آلودگی ، بسیاری از بیماران فقط یک بار در روز ، ترجیحا هنگام خواب ، به دوز نیاز دارند.
حداکثر دوز خوراکی 24 میلی گرم در روز.

دوز معمول بزرگسالان برای رینیت آلرژیک:
فرم معمولی: 4 میلی گرم تا 8 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت در صورت نیاز. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. بسیاری از بیماران فقط دو بار در روز به دوز نیاز دارند.
فرم پیوسته رهش: 6 میلی گرم تا 12 میلی گرم ، دو بار در روز به صورت خوراکی ، دو بار در روز . مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. برای جلوگیری از خواب آلودگی ، بسیاری از بیماران فقط یک بار در روز ، ترجیحا هنگام خواب ، به دوز نیاز دارند.
حداکثر دوز خوراکی 24 میلی گرم در روز.

دوز معمول بزرگسالان برای واکنش آلرژیک:
فرم معمولی: 4 میلی گرم تا 8 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت در صورت نیاز. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. بسیاری از بیماران فقط دو بار در روز به دوز نیاز دارند.
فرم پیوسته رهش: 6 میلی گرم تا میلی گرم 12 میلی گرم ، دو بار در روز . مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. برای جلوگیری از خواب آلودگی ، بسیاری از بیماران فقط یک بار در روز ، ترجیحا هنگام خواب ، به دوز نیاز دارند.
حداکثر دوز خوراکی 24 میلی گرم در روز.
فرم عضلانی و وریدی و زیر جلدی: 5 میلی گرم تا 20 میلی گرم هر 6 تا 12 ساعت. مدت زمان عمل 3 تا 12 ساعت است.
حداکثر دوز تزریق 40 میلی گرم در روز.

دوز معمول کودکان برای رینیت آلرژیک:
<6 سال:
فرم معمولی:
0.125 میلی گرم / کیلوگرم / دوز خوراکی هر 6 ساعت. حداکثر دوز: 6 میلی گرم تا 8 میلی گرم در روز.
2 تا 6 سال:
فرم پیوسته رهش:
2 میلی گرم خوراکی دو بار در روز ، بیش از 2 دوز در 24 ساعت مجاز نمی باشد.
6 تا 12 سال:
فرم معمولی:
2 میلی گرم تا 4 میلی گرم خوراکی هر 6 تا 8 ساعت. حداکثر دوز 12 تا 16 میلی گرم در روز.
فرم پیوسته رهش:
4 میلی گرم خوراکی دو بار در روز ، بیش از 2 دوز در 24 ساعت مجاز نمی باشد.
> 12 سال:
فرم معمولی:
در صورت نیاز 4 میلی گرم تا 8 میلی گرم خوراکی. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. بسیاری از بیماران فقط دو بار در روز به دوز نیاز دارند.
فرم پیوسته رهش:
6 میلی گرم تا 12 میلی گرم شکل پیوسته رهش دو بار در روز در صورت نیاز. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. برای جلوگیری از خواب آلودگی ، بسیاری از بیماران فقط یک بار در روز ، ترجیحا هنگام خواب ، به دوز نیاز دارند.
حداکثر دوز خوراکی 24 میلی گرم در روز.

دوز معمول اطفال برای علائم سرماخوردگی
<6 سال:

فرم معمولی:
0.125 میلی گرم / کیلوگرم / دوز خوراکی هر 6 ساعت. حداکثر دوز: 6 میلی گرم تا 8 میلی گرم در روز.
2 تا 6 سال:
فرم پیوسته رهش:
2 میلی گرم خوراکی دو بار در روز ، بیش از 2 دوز در 24 ساعت مجاز نمی باشد.
6 تا 12 سال:
فرم معمولی:
2 میلی گرم تا 4 میلی گرم خوراکی هر 6 تا 8 ساعت. حداکثر دوز 12 تا 16 میلی گرم در روز.
فرم پیوسته رهش:
4 میلی گرم خوراکی دو بار در روز ، بیش از 2 دوز در 24 ساعت مجاز نمی باشد.
> 12 سال:
فرم معمولی:
در صورت نیاز 4 میلی گرم تا 8 میلی گرم خوراکی. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. بسیاری از بیماران فقط دو بار در روز به دوز نیاز دارند.
فرم  پیوسته رهش:
6 میلی گرم تا 12 میلی گرم دو بار در روز در صورت نیاز. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار متفاوت است. برای جلوگیری از خواب آلودگی ، بسیاری از بیماران فقط یک بار در روز ، ترجیحا هنگام خواب ، به دوز نیاز دارند.
حداکثر دوز خوراکی 24 میلی گرم در روز.

دوز معمولی کودکان برای واکنش آلرژیک:
<6 سال:
فرم معمولی:
0.125میلی گرم / کیلوگرم / دوز خوراکی هر 6 ساعت. حداکثر دوز: 6 میلی گرم تا 8 میلی گرم در روز.
2تا 6 سال:
فرم پیوسته رهش:
2.5 میلی گرم  دو بار در روز به صورت خوراکی. مدت زمان عمل از بیمار تا بیمار  دیگر متفاوت است. ترجیح بر این است که بسیاری از بیماران فقط یک بار در روز به دوز مصرف کنند.        

عوارض جانبی برم فنیرامین

هشدار : هرچند که ممکن است  نادر باشد ولی ممکن است برخی افراد هنگام مصرف دارو عوارض جانبی بسیار بد و گاه کشنده داشته باشند. در صورت بروز هر یک از علائم زیر که ممکن است مربوط به یک عارضه جانبی بسیار بد باشد ، فوراً به پزشک خود بگویید یا در صورت کمک فوری پزشکی کمک بگیرید:
    علائم واکنش آلرژیک مانند بثورات جلدی؛ کهیر؛ خارش؛  قرمزی پوست ، تورم ،پوست  تاول زده یا لایه لایه شده همراه یا بدون تب. خس خس؛ سفتی در قفسه سینه یا گلو. اختلالات در تنفس ، بلع یا تکلم.  تورم  دردهان ، صورت ، لب ، زبان یا گلو.
 احساس  درد یا فشار در قفسه سینه ,ضربان قلب سریع.
    ضربان قلب غیر طبیعی
    تنگی نفس
    تغییر در تعادل
    تغییر در بینایی
    تغییرات خلق و خو
    توهم
    گلو درد بسیار بد.
    تب یا لرز
    مشکلات در هنگام ادرار کردن
    هرگونه کبودی یا خونریزی بدون دلیل
    سرگیجه بسیار بد
    احساس خستگی یا ضعف
    احساس گیجی
    بی قراری
    تشنج
همه داروها ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند. با این حال ، بسیاری از افراد عوارض جانبی را ندارند یا فقط عوارض جانبی کمی داشته باشند. در صورت بروز  هر یک از این عوارض جانبی یاهرگونه عارضه دیگری که شما را آزار میدهد  ، با پزشک خود تماس بگیرید یا از پزشک معالج خود کمک بگیرید:
    احساس خواب آلودگی.
    احساس عصبیت و تحریک پذیری.
    خشکی دهان
     خشکی بینی

نکات قابل توصیه

 • درصورت وجود هر یک از مشکلات زیر در مورد ایمن بودن مصرف این داربا پزشکتان مشورت کنید:

      مشکلات تنفسی ,انسداد مثانه یا سایر مشکلات ادرار کردن,  بزرگی پروستات ,   زخم معده, انسداد در دستگاه گوارش  (معده یا روده),   گلوکوم,  بیماری قلبی ، فشار خون بالا ,   اختلالات تیروئید, بیماری کبد یا کلیه   ,دیابت,  تشنج
 • برای خواباندن کودک از داروهای سرماخوردگی یا حساسیت استفاده ننمایید.
 • قبل از مصرف این دارو در صورتی که به آن حساسیت دارید نباید از برم فنیرامین استفاده کنید.
 • اگر در 14 روز گذشته از مهار کننده MAO استفاده کرده اید ، از برم فنیرامین استفاده نکنید. مصرف همزمان این داروها با هم می تواند خطرناک باشد .
 • قبل از استفاده از این دارو در صورت بارداری یا شیردهی از پزشک مشورت کنید.
 • این دارو ممکن است حاوی فنیل آلانین باشد. اگر فنیل کتونوری (PKU) دارید ، برچسب دارو را بررسی کنید.
 • تا زمانی که از چگونگی عملکرد این دارو در بدنتان اطلاع نداریداز رانندگی یا فعالیت های خطرناک خودداری کنید. این دارو ممکن است عملکرد شما را مختل کند.
 • نوشیدن الکل با این دارو می تواند عوارض جانبی ایجاد کند.
 • در هنگام مصرف این دارو از گرم کردن بیش از حد بدن در اثر ورزش یارفتن زیر هوای گرم خودداری کنید. ممکن است در هنگام مصرف آنتی هیستامین ها بیشتر مستعد ابتلا به سکته مغزی باشید.

شرایط نگهداری

بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد (59  تا 86 درجه فارنهایت) نگهداری کنید. از نور محافظت کنید.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

مصرف در شیردهی

در شیردهی توصیه نمی شود باید مزایای مصرف نسبت به عدم به کار گیری آن بررسی شود.

اشکال دارو برم فنیرامین

Ala-Hist® IR - Dimetane - Disomer - J-Tan - Veltane - Tan PD - Respa-BR
"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.