انترکتینیب Entrectinib


انترکتینیب در بزرگسالان برای درمان سرطان سلول های غیر کوچک ریه که به سایر قسمتهای بدن (متاستاتیک) گسترش یافته است ، استفاده می شود. همچنین در بزرگسالان و کودکان با حداقل 12 سال سن که تومورهای جامد دارند که گسترش یافته  یا نمی توان به صورت ایمن با جراحی برداشته شود، یا هنگامی که سایر درمانها شکست خورده اند و یا گزینه های بی خطر وجود ندارد، مورد استفاده قرار میگیرد.

مکانیسم اثر

انتراکتینیب گیرنده تروپومیوزین تیروزین کینازهای ( TRKA ، TRKB و TRKC ) را مهار می کند. TRKB ، TRKA و TRKC به ترتیب توسط ژنهای گیرنده نوروتروفیک تیروزین کیناز NTRK2 ، NTRK1 و NTRK3 رمزگذاری می شوند. انتراکتینیب همچنین پروتوانکوژنیک تیروزین پروتئین کیناز ROS1 و آناپلاستیک لنفوما کیناز (ALK) را مهار می کند. M5 (متابولیت اصلی فعال انتراکتینیب) فعالیت مشابه (در شرایط آزمایشگاهی) را در برابر TRK ، ROS1 و ALK نشان داد. امتزاج پروتئین ها که شامل TRK ، ROS1 یا ALK kinase می شوند، به عنوان محرک انکوژنیک عمل کرده تا بیش فعالی در مسیرهای سیگنالینگ downstream را  تقویت نموده و در نتیجه تکثیر سلولی کنترل نشده رخ می دهد.

فارماکودینامیک

انتراکتینیب و متابولیت فعال آن چندین مسیر که به زنده ماندن و تکثیر سلولی کمک می کند را سرکوب می کنند. این سرکوب تعادل را به نفع آپوپتوز تغییر می دهد و از این طریق از رشد سلول های سرطانی جلوگیری می کند و باعث کوچک شدن تومور میشود.

فارماکوکینتیک

-حالت پایدار درطی1 هفته برای انترکتینیب  و 2 هفته برای M5 بدست می آید
-زمان پیک پلاسمايی: 4-6 ساعت (سطح پلاسماي انتركتينيب ؛ دوز 600 ميلي گرم)
-غلظت پیک پلاسمایی:
• دوز واحد: 2250 نانومولار(انترکتینیب)؛ 622 نانومولار(M5)
• حالت پایدار: 3130نانومولار(انترکتینیب)؛ 1250 نانومولار(M5
-AUC
• دوز واحد: 31800 نانومولار• ساعت (انترکتینیب)؛ 10.200 نانومولار • ساعت (M5)
• حالت پایدار: 48000 نانومولار • ساعت (انترکتینیب)؛ 24000 نانومولار • ساعت (M5)
-پروتئین بایندینگ:> 99٪ (انترکتینیب و M5)
-حجم توزیع : انترکتینیب 551 لیتر؛  M5 (متابولیت): 81.1 لیتر
-متابولیسم
در درجه اول توسط CYP3A4 متابولیزه می شود( ~ 76 درصد). متابولیت فعال M5 را تشکیل می دهد (تشکیل شده توسط CYP3A4).
-کلیرانس: 19.6 لیتر در ساعت (انترکتینیب )؛ 52.4 لیتر در ساعت (M5)
-نیمه عمر: 20 ساعت (انترکتینیب )؛ 40 ساعت (M5)
-دفع: مدفوع (83٪ [36٪ به عنوان انترکتینیب بدون تغییر؛ 22٪ M5]) ادرار (3٪)

موارد مصرف انترکتینیب

سرطان سلولهای غیرکوچک ریه

-سرطان سلول های غیر کوچک ریه
-تومورهای جامد با امتزاج ژنی نروتروفیک کیناز رسپتور تیروزین 

مقدار مصرف انترکتینیب

بزرگسالان:
-سرطان سلول غیر کوچک ریه (متاستاتیک) ، ROS1 مثبت: خوراکی: 600 میلی گرم یک بار در روز تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول.
تومورهای جامد (با امتزاج ژن گیرنده نوروتروفیک تیروزین کیناز): خوراکی: 600 میلی گرم یک بار در روز تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول.
کودکان:
تومورهای جامد (با امتزاج ژن گیرنده نوروتروفیک تیروزین کیناز)
<12 سال: ایمنی و کارآیی اثبات نشده است
≥12 سال:
دوز توصیه شده بر اساس مساحت سطح بدن (BSA) است.
 0.91-1.1 مترمربع: 400 میلی گرم روزانه
 1.11-1.5 مترمربع: 500 میلی گرم روزانه
> 1.5 مترمربع : 600 میلی گرم روزانه
تا پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول درمان را ادامه دهید

عوارض جانبی انترکتینیب

اسهال , یبوست , کم آبی , سردرد , ادم , کاهش اشتها , سرفه , تهوع , دردشکمی , سرگیجه , کاهش فشارخون , عفونت دستگاه ادراری , آمبولی ریوی , کاهش کلسیم خون , افزایش کراتینین , نوروپاتی محیطی , پنومونی , کاهش فسفات خون , افزایش وزن , خواب آلودگی , خستگی , استفراغ , آنمی , آرترالژی , آتاکسی , افزایش لیپاز , اختلالات بینایی , افزایش آلکالین فسفاتاز , کاهش آلبومین خون , ضعف عضلانی , راش , هایپر گلیسمی , دیس پنه , درد پشت , نوتروپنی , لنفوپنی , سنکوپ , اختلال شناختی , هایپرکالمی , افیوژن پلورال , میالژی , نارسایی ریوی حاد , تغییرات خلقی , هایپوناترمی , افزایش AST و ALT , سپسیس , هایپراورسمی , هیپوکسی

افزایش کراتینین، آنمی، هیپراوریسمی ، خستگی، یبوست، دیسژوزی، افزایشAST، ادم، لنفوپنی، افزایش ALT ، هایپوناتریمی، اسهال ، دیستزی ، تهوع، هیپوکلسمی ، هیپوفسفاتمی ، دیس پنه ، افزایش لیپاز ، هیپو آلبومینمی ، سرگیجه ، نوتروپنی ، میالژیا ، اختلال شناختی ، کاهش آمیلاز ، هیپرکالمی، افزایش وزن، افزایش آلکالین فسفاتاز، سرفه، استفراغ، پیرکسیا، آرترالژی، اختلالات بینایی،نوروپاتی حسی محیطی، سردرد، آتاکسی، درد شکم، خواب الودگی، عفونت دستگاه ادراری، کاهش اشتها، ضعف عضلانی ، درد پشت،  درد شدید، راش، اختلالات خلقی ،کم آبی بدن، عفونت ریه، پنومونی، پلورال افیوژن ، سپسیس، آمبولی ریوی، نارسایی ریوی، هایپرگلیسمی، هیپوکسی، سنکوپ، ضعف عضلانی، آتاکسی، اختلالات خواب 

تداخلات دارویی

کاربامازپین , اسپارفلوکساسین , کینین , دولاسترون , بپریدیل , پازوپانیب , پالیپریدون , پیماوانسرین , ومورافنیب , جمتوزومب , لنواتینیب , اپرپیتانت , اریترومایسین , الانزاپین , پروپافنون , پیموزاید , تترابنازین , سنوبامات , تازمتوستات , تلوتریستات , وکسلوتور , توکاتینیب , نتوپیتانت , فدراتینیب , ایسترادیفیلین , اوزانیمود , لفامولین , اوسیلودروستات , سلپرکاتینیب , روکاپاریب , سیپونیمود , لاروترکتینیب , پیتولیسانت , کینیپریستین/دالفوپریستین , استری پنتول , اینداکاترول , انکورافنیب , ازوگابین , گلاسدگیب , تریکلابندازول , فوستاماتینیب , کوبیسیستات , دگارلیکس , لوفکسیدین , الاگولیکس , کونیواپتان , رومیدپسین , تلاوانسین , بریگاتینیب , تیپراناویر , الیگلوستات , کریزوتینیب , لومفانترین , سریتینیب , پاسیروتاید , اسلی کاربازپین استات , دیو تترابنازین , ایلوپریدون , اریبولین , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , دوفتیلید , میفه پریستون , هیسترلین , نلفیناویر , فوسامپرناویر , پریماکین , دروندارون , ریتوناویر , کلروکین , تورمیفن , وندتانیب , مورافنیب , لوپیناویر , بکساروتن | داروی ضد سرطان , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایواکافتور , افاویرنز , ایندیناویر , اس سیتالوپرام , لوپرولاید استات , فلکاینید | فلکایینید , کلوفازیمین , داروناویر , رانولازین , هیدروکسی کلروکین , وراپامیل , کلاریترومایسین , کلرپرومازین , کلوبازام , کلوزاپین , گرانیسترون , متادون , مدافینیل , موکسی فلوکساسین , نیلوتینیب , هالوپریدول , ریسپریدون , سانی تینیب , سوتالول , سورافنیب , سیپروفلوکساسین , فلووکسامین , تتراسیکلین , ترازودون , تریپتورلین , تیوریدازین , دسیپرامین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , هالاون

abametapir-erythromycin ethylsuccinate-erythromycin lactobionate-erythromycin stearate-netupitant/palonosetron-schisandra-

هشدارها

- افزایش شکستگی گزارش شده است. فوراً بیماران مبتلا به علائم شکستگی ها (مانند درد ، تغییر در تحرک ، دفرمیتی) را ارزیابی کنید
-افزایش ترانس آمیناز کبدی گزارش شده است.
-Hyperuricemia وهمچنین اسید اوریک بالا گزارش شده است.
- اختلالات بینایی از جمله تاری دید ، فتوفوبی ، دیپلوپیا، اختلال در بینایی ، فتوپسی ، آب مروارید و  vitreous floaters رخ داده است.
-بر اساس گزارش های بدست آمده در انسان ها با جهش مادرزادی که منجر به تغییر در سیگنالینگ TRK می شود، یافته های حاصل از مطالعات حیوانی و مکانیسم عملکرد آن، ممکن است در هنگام تجویز به یک زن باردار آسیب جنین ایجاد شود.
- طولانی شدن QT گزارش شده است. بیماران با حداقل 1 ارزیابی ECG پس از شروع دوره ، طولانی شدن فاصله QT بیشتر از 60 میلی ثانیه پس از شروع درمان را تجربه کردند
- عوارض جانبی CNS، از جمله اختلال شناختی ، اختلالات خلقی ، سرگیجه و اختلالات خواب گزارش شده است.
- در کارآزمایی های بالینی CHF  رخ داده است. در بیماران مبتلا به CHF ، میانگین زمان شروع 2 ماه بود. میوکاردیت در غیاب CHF نیزرخ داده است.

نکات قابل توصیه

- آزمایشهای کبدی را در ماه اول درمان هر دو هفته یکبار و پس از آن ماهانه و مطابق با دستورات بالینی انجام دهید.
- سطح اسید اوریک سرم را قبل از شروع و بطور دوره ای در طول درمان بررسی کنید
- فاصله QT و سطح الکترولیت ها را در ابتدای درمان و به طور دوره ای در طول درمان بررسی کنید
- به بیماران توصیه شود در صورت بروز واکنشهای جانبی CNS از کار با ماشینهای خطرناک و رانندگی خودداری کنند.
- ejection fraction بطن چپ را قبل از شروع درمان در بیماران با علائم یا ریسک فاکتورهای شناخته شده برای CHF ارزیابی کنید
- محصولات حاوی گریپ فروت مهار کننده های CYP3A4 هستند. در طول درمان از مصرف این محصولات خودداری کنید
- از مصرف همزمان با سایر داروهای با پتانسیل شناخته شده برای طولانی تر کردن فاصله QT خودداری کنید
- از تجویز همزمان با یک القا کننده های قوی یا متوسط CYP3A​​ و یک مهار کننده های قوی یا متوسط ​​CYP3A خودداری کنید.
- بیماران را  بر اساس موارد زیر برای درمان انتخاب کنید:
• سرطان سلول غیر کوچک ریه: وجود بازچینی ROS1
• تومورهای جامد موضعی پیشرفته یا متاستاتیک: وجود یک امتزاج ژن NTRK
- به صورت خوراکی با غذا یا بدون غذا میل کنید

مصرف در بارداری

ممنوع است

-این دارو می تواند به جنین در حال رشد آسیب برساند.
-قبل از شروع درمان ، منفی بودن بارداری را در زنان با توان باروری تأیید کنید.
-در صورت استفاده از این دارو در دوران بارداری ، یا اگر بیمار هنگام مصرف این دارو باردار شد ، باید بیمار در مورد آسیب احتمالی جنین آگاه شود .
- به بیماران با پتانسیل تولید مثلی توصیه كنید كه در دوران درمان و حداقل به مدت 5 هفته بعد از درمان  از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده كنند.
- به بیماران مرد با پارتنرهای دارای پتانسیل تولید مثلی توصیه کنید تا از روشهای پیشگیری از بارداری مؤثر در طول درمان و به مدت 3 ماه بعد از آن استفاده کنند.

مصرف در شیردهی

- اثرات آن در نوزادان شیرخوار ناشناخته است.
-به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی در شیرخواران، به زنان شیرده توصیه کنید که در طول درمان و به مدت 7 روز بعد از قطع دارو از شیردهی خودداری کنند.
"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.